Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Δρασεις Jean Monnet στον τομεα της ανωτατης/τριτοβαθμιας εκπαιδευσης

Οι δράσεις Jean Monnet στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση στηρίζουν τη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των σπουδών αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι ευρωπαϊκές σπουδές αφορούν τη διδασκαλία, τη μάθηση και την έρευνα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ιστορία της, τους στόχους, τις δομές, τις λειτουργίες και/ή τις πολιτικές της.

Με έμφαση στη διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δραστηριότητες Jean Monnet θα πρέπει να προάγουν την ενεργή συμμετοχή του Ευρωπαίου πολίτη και τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες (άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Στην περίπτωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δράσεις Jean Monnet πρέπει να συμβάλλουν στη διάδοση γνώσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές αυτές μπορούν να ωφελήσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών στην ΕΕ και/ή στο εξωτερικό, και/ή πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν το σύστημα χάραξης πολιτικής σε παρόμοιους τομείς είτε σε επίπεδο κρατών μελών είτε στο εξωτερικό σε εθνικό, περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να παρουσιάζεται μια πολύ σαφής σύνδεση μεταξύ του αντικειμένου της πρότασης και της πολιτικής της ΕΕ και/ή του θέματος της ΕΕ στο οποίο αναφέρεται.   

Οι δράσεις Jean Monnet προσπαθούν επίσης να λειτουργήσουν ως φορέας δημόσιας διπλωματίας με τρίτες χώρες, προάγοντας τις αξίες της ΕΕ και ενισχύοντας την προβολή της φιλοσοφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των στόχων της.

Οι στόχοι και τα κριτήρια για την υποβολή αίτησης για τη δράση «Διδασκαλία και έρευνα» περιγράφονται παρακάτω.

Διδασκαλια και ερευνα

Στοχοι των δρασεων

Η δράση Jean Monnet «Διδασκαλία και έρευνα»:

 • θα προάγει την αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των σπουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως και θα διευκολύνει την επαγγελματική εξέλιξη των ευρωπαϊκών σπουδών για την επόμενη γενιά·
 • θα προάγει τον διάλογο μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών, περιφερειακών, κρατικών και ενωσιακών υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των δημόσιων υπαλλήλων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, των εκπροσώπων από τα διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης·
 • θα δημιουργεί γνώση και πληροφορίες που μπορούν να στηρίξουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ και να ενισχύσουν τον ρόλο της ΕΕ εντός της Ευρώπης και σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο·
 • θα προσεγγίζει ένα ευρύτερο κοινό και θα διαδίδει τις γνώσεις σχετικά με την ΕΕ στην ευρύτερη κοινωνία (πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητας και του εξειδικευμένου κοινού), φέρνοντας την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες.
 • θα προσπαθήσει να λειτουργήσει ως φορέας δημόσιας διπλωματίας με τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, προάγοντας τις αξίες της ΕΕ και ενισχύοντας την προβολή της φιλοσοφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των στόχων της.

Οργανωση σχεδιου

Η δράση Jean Monnet «Διδασκαλία και έρευνα» πρέπει να λαμβάνει μία από τις παρακάτω μορφές: Ενότητες, έδρες, κέντρα αριστείας

 • Οι ενότητες είναι προγράμματα διδασκαλίας ή μαθήματα σύντομης διάρκειας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών, τα οποία προσφέρονται σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Κάθε ενότητα έχει ελάχιστη διάρκεια 40 διδακτικών ωρών ανά ακαδημαϊκό έτος για διάρκεια τριών ετών. Οι ενότητες Jean Monnet μπορούν να επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών ή να έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, να απαιτούν τις ακαδημαϊκές γνώσεις περισσότερων διδασκόντων και ειδικών. Μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή σύντομων εξειδικευμένων ή καλοκαιρινών προγραμμάτων.
 • Οι έδρες είναι θέσεις διδασκαλίας για διάστημα τριών ετών με εξειδίκευση στις ευρωπαϊκές σπουδές (όπως περιγράφονται παραπάνω) για καθηγητές πανεπιστημίου. Την έδρα Jean Monnet κατέχει ένας μόνο καθηγητής, ο οποίος παρέχει τουλάχιστον 90 διδακτικές ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος. Η έδρα μπορεί επίσης να έχει μια ομάδα για την υποστήριξη και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσθετων ωρών διδασκαλίας.
 • Τα κέντρα αριστείας Jean Monnet αποτελούν εστίες ικανοτήτων και γνώσεων σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να συγκεντρώνουν την τεχνογνωσία και τις ικανότητες εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου αποσκοπώντας στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και πόρων στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών (όπως περιγράφονται παραπάνω), καθώς και στη δημιουργία κοινών διακρατικών δραστηριοτήτων, αλλά και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Τα κέντρα αριστείας Jean Monnet διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση φοιτητών από σχολές των οποίων το αντικείμενο δεν σχετίζεται με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και φορέων χάραξης πολιτικής, δημόσιων υπαλλήλων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και του ευρύτερου κοινού.

Από τους δικαιούχους Jean Monnet (ενότητες και κάτοχοι έδρας, καθώς και συμμετέχοντες σε κέντρα αριστείας) ζητείται να διοργανώνουν δραστηριότητες και εκδηλώσεις που εξασφαλίζουν μια ανοικτή προσέγγιση για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, τους δημόσιους υπαλλήλους, την κοινωνία των πολιτών και το ευρύ κοινό εν γένει.

Ποια κριτηρια πρεπει να πληρουνται για την υποβολη αιτησης για τη δραση jean monnet «διδασκαλια και ερευνα»;

Κριτηρια επιλεξιμοτητας

Για τις ενότητες Jean Monnet ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί (Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;)

Για να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες (δικαιούχοι και συνδεόμενες οντότητες, κατά περίπτωση) πρέπει να είναι:

 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα·
 • εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν έγκυρο ECHE (Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).                                                                                                                                                                                                                                      

Επιτρέπονται μόνον αιτήσεις από μεμονωμένους αιτούντες.

Εξαίρεση: οι οργανισμοί από τη Λευκορωσία (περιφέρεια 2) και τη Ρωσική Ομοσπονδία (περιφέρεια 4) δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή σε αυτή τη δράση.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Μια ενότητα Jean Monnet πρέπει να διδάσκεται για τουλάχιστον 40 διδακτικές ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών (όπως περιγράφονται παραπάνω).

Οι διδακτικές ώρες περιλαμβάνουν την άμεση διδασκαλία στο πλαίσιο ομαδικών διαλέξεων, σεμιναρίων και μαθημάτων, τα οποία μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, αλλά δεν περιλαμβάνουν τη διδασκαλία και/ή την εποπτεία σε ατομικό επίπεδο. Για τις ενότητες, τα θερινά μαθήματα είναι επιλέξιμα.

Γεωγραφική θέση (Τόπος των δραστηριοτήτων)

Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται στις επιλέξιμες χώρες (βλ. μέρος Α του παρόντος οδηγού)

Διάρκεια του σχεδίου

Τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν 36 μήνες (υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης της συμφωνίας επιχορήγησης).

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-JMO-2024-MODULE

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως την 1η Φεβρουαρίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για πληροφορίες, συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Για τις έδρες Jean Monnet ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί (Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;)

Για να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες (δικαιούχοι και συνδεόμενες οντότητες, κατά περίπτωση) πρέπει να είναι:

 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΕΙ) το οποίο είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος
 • της ΕΕ, σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν έγκυρο ECHE.

Επιτρέπονται μόνον αιτήσεις από μεμονωμένους αιτούντες.

Εξαίρεση: οι οργανισμοί από τη Λευκορωσία (περιφέρεια 2) και τη Ρωσική Ομοσπονδία (περιφέρεια 4) δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή σε αυτή τη δράση.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Μια έδρα Jean Monnet πρέπει να διδάσκεται για τουλάχιστον 90 διδακτικές ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών (όπως περιγράφονται στον οδηγό προγράμματος) στο αιτούν ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από τον κάτοχο της έδρας, ο οποίος πρέπει να είναι μόνιμο μέλος του προσωπικού του αιτούντος ιδρύματος.

Οι διδακτικές ώρες περιλαμβάνουν την άμεση διδασκαλία στο πλαίσιο ομαδικών διαλέξεων, σεμιναρίων και μαθημάτων, τα οποία μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, αλλά δεν περιλαμβάνουν τη διδασκαλία και/ή την εποπτεία σε ατομικό επίπεδο.Τα θερινά μαθήματα δεν είναι επιλέξιμα.

Γεωγραφική θέση (Τόπος των δραστηριοτήτων)

Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται στις επιλέξιμες χώρες (βλ. μέρος Α του παρόντος οδηγού)

Διάρκεια του σχεδίου

Τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν 36 μήνες (υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης της συμφωνίας επιχορήγησης).

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης:  ERASMUS-JMO-2024-CHAIR

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως την 1η Φεβρουαρίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για πληροφορίες, συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Για τα κέντρα αριστείας Jean Monnet ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί (Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;)

Για να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες (δικαιούχοι και συνδεόμενες οντότητες, κατά περίπτωση) πρέπει να είναι:

 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΕΙ) το οποίο είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της ΕΕ, σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν έγκυρο ECHE 

Ένα μόνο κέντρο αριστείας Jean Monnet μπορεί να υποστηριχτεί μια συγκεκριμένη περίοδο σε κάθε συμμετέχον ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα

Επιτρέπονται μόνον αιτήσεις από μεμονωμένους αιτούντες.

Εξαίρεση: οι οργανισμοί από τη Λευκορωσία (περιφέρεια 2) και τη Ρωσική Ομοσπονδία (περιφέρεια 4) δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή σε αυτή τη δράση.

Γεωγραφική θέση (Τόπος των δραστηριοτήτων)

Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται στις επιλέξιμες χώρες (βλ. μέρος Α του Οδηγού)

Διάρκεια του σχεδίου

Τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν 36 μήνες (υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης της συμφωνίας επιχορήγησης).

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-JMO-2024-COE

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως την 1η Φεβρουαρίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για πληροφορίες, συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Κριτηρια χορηγησης

Για τις ενότητες Jean Monnet ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια χορήγησης:

Συνάφεια του σχεδίου(μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση ανταποκρίνεται στους στόχους της δράσης Jean Monnet:

 • αφορά τις ευρωπαϊκές σπουδές (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο)·
 • προάγει τον διάλογο μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών, περιφερειακών, κρατικών και ενωσιακών υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των δημόσιων υπαλλήλων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, των εκπροσώπων από τα διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης·
 • δημιουργεί γνώση και πληροφορίες που μπορούν να στηρίξουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ και να ενισχύσουν τον ρόλο της ΕΕ σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο·
 • περιλαμβάνει ενεργή προβολή και εκπαιδευτικό έργο μέσω των οποίων θα διαδοθούν οι γνώσεις σχετικά με την ΕΕ στην ευρύτερη κοινωνία (πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητας και του εξειδικευμένου κοινού) και η ΕΕ θα έρθει πιο κοντά στους πολίτες.

Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση είναι συναφής με τον σεβασμό και την προώθηση των κοινών αξιών της ΕΕ, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων.

Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση προσεγγίζει τις ομάδες-στόχο προτεραιότητας:

 • σπουδαστές ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο)·
 • σπουδαστές ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν έρχονται αυτομάτως σε επαφή με τις ευρωπαϊκές σπουδές (σε τομείς πέρα από τη νομική, τα οικονομικά και την πολιτική επιστήμη)·
 • για τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, η δυνατότητα του σχεδίου για ενίσχυση της δημόσιας διπλωματίας της ΕΕ.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Μεθοδολογία: ποιότητα, πρωτοτυπία και σκοπιμότητα του σχεδίου και βιωσιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας·
 • Ο βαθμός στον οποίο το πρόγραμμα εργασίας:
  • παρουσιάζεται κατά τρόπο σαφή, ολοκληρωμένο και συνεκτικό, με τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την παρουσίαση του κατάλληλου σχεδιασμού των φάσεων της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της αξιολόγησης, της παρακολούθησης και της διάδοσης·
  • παρουσιάζει συνοχή με τους στόχους και τις δραστηριότητες του σχεδίου·
 • Στρατηγική παρακολούθησης και αξιολόγησης

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

Επίπεδο ικανότητας και προστιθέμενη αξία της ομάδας:

 • Συνάφεια και συμπληρωματικότητα του προφίλ και της εμπειρογνωσίας του βασικού προσωπικού που συμμετέχει στις προτεινόμενες δραστηριότητες (στα ακαδημαϊκά και μη ακαδημαϊκά πεδία, κατά περίπτωση) όσον αφορά τις ευρωπαϊκές σπουδές (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο) και όσον αφορά το ειδικό θέμα που καλύπτει η πρόταση

Αντίκτυπος (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος του σχεδίου όσον αφορά τις μακροχρόνιες επιπτώσεις

 •  στο ίδρυμα στο οποίο υλοποιείται η δράση Jean Monnet·
 •  στους σπουδαστές και τους διδασκομένους που επωφελούνται από τη δράση Jean Monnet·
  • δυνατότητα βελτίωσης ή ανάπτυξης καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών·
  • αυξημένη ικανότητα προσέλκυσης άριστων σπουδαστών·
  • ενίσχυση της συνεργασίας με εταίρους από άλλες χώρες·
  • αυξημένη κατανομή χρηματοδοτικών πόρων εντός του ιδρύματος για διδασκαλία και έρευνα σε θέματα που αφορούν την ΕΕ·
  • αυξημένη ικανότητα διδασκαλίας και έρευνας σε θέματα που αφορούν την ΕΕ.
 •  σε άλλους οργανισμούς και ιδιώτες που συμμετέχουν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διάδοση και επικοινωνία:

 • καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων τόσο εντός όσο και εκτός του ιδρύματος στο οποίο υλοποιείται η δράση Jean Monnet:
  • ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων·
  • ευαισθητοποίηση σχετικά με τα σχέδια και τα αποτελέσματα, ενίσχυση της προβολής των συμμετεχόντων και των οργανισμών·
  • απήχηση σε ομάδες εκτός των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·
  • δυνατότητα μεταφοράς και μετάφραση σε νέες πολιτικές και βελτιωμένες πρακτικές.
 • Βαθμός στον οποίο τα προβλεπόμενα εργαλεία διάδοσης θα έχουν απήχηση στο κοινό-στόχο μέσω:
  • έκθεσης σε μέσα (συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των δημοσιεύσεων κ.λπ.)·
  • εκδηλώσεις.

Βιωσιμότητα και συνέχιση: η πρόταση περιλαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και πόρους ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση των αποτελεσμάτων και των οφελών του σχεδίου μετά την ολοκλήρωσή του.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 70 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 15 βαθμούς σε καθεμία από τις κατηγορίες των παραπάνω κριτηρίων χορήγησης.

Θα δίνεται προτεραιότητα στις προτάσεις ex aequo σύμφωνα με τη βαθμολογία που έχουν λάβει για το κριτήριο χορήγησης «Συνάφεια». Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η προτεραιότητα θα βασίζεται στη βαθμολογία τους για το κριτήριο «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η προτεραιότητα θα βασίζεται στη βαθμολογία τους για το κριτήριο «Αντίκτυπος».

Εάν αυτό δεν επιτρέπει τον καθορισμό της προτεραιότητας, μπορεί να εφαρμοστεί περαιτέρω ιεράρχηση με την εξέταση του συνολικού χαρτοφυλακίου σχεδίων και της δημιουργίας θετικών συνεργειών μεταξύ των σχεδίων ή με βάση άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τους στόχους της πρόσκλησης. Οι παράγοντες αυτοί τεκμηριώνονται στην έκθεση της ειδικής ομάδας.

Για τις έδρες Jean Monnet ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια χορήγησης:

Συνάφεια του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση ανταποκρίνεται στους στόχους της δράσης Jean Monnet:

 • αφορά τις ευρωπαϊκές σπουδές (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο)·
 • προάγει τον διάλογο μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών, περιφερειακών, κρατικών και ενωσιακών υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των δημόσιων υπαλλήλων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, των εκπροσώπων από τα διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης·
 • δημιουργεί γνώση και πληροφορίες που μπορούν να στηρίξουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ και να ενισχύσουν τον ρόλο της ΕΕ σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο·
 • περιλαμβάνει ενεργή προβολή και εκπαιδευτικό έργο μέσω των οποίων θα διαδοθούν οι γνώσεις σχετικά με την ΕΕ στην ευρύτερη κοινωνία (πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητας και του εξειδικευμένου κοινού) και η ΕΕ θα έρθει πιο κοντά στους πολίτες.

Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση είναι συναφής με τον σεβασμό και την προώθηση των κοινών αξιών της ΕΕ, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων.

Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση προσεγγίζει τις ομάδες-στόχο προτεραιότητας:

 • σπουδαστές ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο)·
 • σπουδαστές ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν έρχονται αυτομάτως σε επαφή με τις ευρωπαϊκές σπουδές (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο)·
 • για τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, η δυνατότητα του σχεδίου για ενίσχυση της δημόσιας διπλωματίας της ΕΕ.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Μεθοδολογία: ποιότητα, πρωτοτυπία και σκοπιμότητα του σχεδίου και βιωσιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας·
 • Ο βαθμός στον οποίο το πρόγραμμα εργασίας
  • παρουσιάζεται κατά τρόπο σαφή, ολοκληρωμένο και συνεκτικό, με τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την παρουσίαση του κατάλληλου σχεδιασμού των φάσεων της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της αξιολόγησης, της παρακολούθησης και της διάδοσης·
  • παρουσιάζει συνοχή με τους στόχους και τις δραστηριότητες του σχεδίου·
 • Στρατηγική παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Άριστο προφίλ και εμπειρογνωσία του κατόχου έδρας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο)·
 • Συνάφεια και συμπληρωματικότητα του προφίλ και της εμπειρογνωσίας του κατόχου της έδρας και του βασικού προσωπικού που συμμετέχει στις προτεινόμενες δραστηριότητες του σχεδίου όσον αφορά τις ευρωπαϊκές σπουδές (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο) και όσον αφορά τα ειδικά θέματα που καλύπτει η πρόταση·
 • Αποδεικτικά στοιχεία του επιπέδου πείρας στον τομέα της έρευνας σε θέματα που αφορούν την ΕΕ.

Αντίκτυπος (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος του σχεδίου όσον αφορά τις μακροχρόνιες επιπτώσεις

 •  στο ίδρυμα στο οποίο υλοποιείται η δράση Jean Monnet·
 •  στους σπουδαστές και τους εκπαιδευόμενους που επωφελούνται από τη δράση Jean Monnet:
  • δυνατότητα βελτίωσης ή ανάπτυξης καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών·
  • αυξημένη ικανότητα προσέλκυσης άριστων σπουδαστών·
  • ενίσχυση της συνεργασίας με εταίρους από άλλες χώρες·
  • αυξημένη κατανομή χρηματοδοτικών πόρων εντός του ιδρύματος για διδασκαλία και έρευνα σε θέματα που αφορούν την ΕΕ·
  • αυξημένη ικανότητα διδασκαλίας και έρευνας σε θέματα που αφορούν την ΕΕ.
 •  σε άλλους οργανισμούς και ιδιώτες που συμμετέχουν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διάδοση και επικοινωνία:

 • καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων τόσο εντός όσο και εκτός του ιδρύματος στο οποίο υλοποιείται η δράση Jean Monnet:
  • ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων·
  • ευαισθητοποίηση σχετικά με τα σχέδια και τα αποτελέσματα, ενίσχυση της προβολής των συμμετεχόντων και των οργανισμών·
  • απήχηση σε ομάδες εκτός των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·
  • δυνατότητα μεταφοράς και μετάφραση σε νέες πολιτικές και βελτιωμένες πρακτικές.
 • Βαθμός στον οποίο τα προβλεπόμενα εργαλεία διάδοσης θα έχουν απήχηση στο κοινό-στόχο μέσω:
  • έκθεσης σε μέσα (συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των δημοσιεύσεων κ.λπ.)·
  • εκδηλώσεις.

Βιωσιμότητα και συνέχιση: η πρόταση περιλαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και πόρους ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση των αποτελεσμάτων και των οφελών του σχεδίου μετά την ολοκλήρωσή του.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 70 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 15 βαθμούς σε καθεμία από τις κατηγορίες των παραπάνω κριτηρίων χορήγησης.

Θα δίνεται προτεραιότητα στις προτάσεις ex aequo σύμφωνα με τη βαθμολογία που έχουν λάβει για το κριτήριο χορήγησης «Συνάφεια». Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η προτεραιότητα θα βασίζεται στη βαθμολογία τους για το κριτήριο «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η προτεραιότητα θα βασίζεται στη βαθμολογία τους για το κριτήριο «Αντίκτυπος».

Εάν αυτό δεν επιτρέπει τον καθορισμό της προτεραιότητας, μπορεί να εφαρμοστεί περαιτέρω ιεράρχηση με την εξέταση του συνολικού χαρτοφυλακίου σχεδίων και της δημιουργίας θετικών συνεργειών μεταξύ των σχεδίων ή με βάση άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τους στόχους της πρόσκλησης. Οι παράγοντες αυτοί τεκμηριώνονται στην έκθεση της ειδικής ομάδας.

Για τα κέντρα αριστείας Jean Monnet ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια χορήγησης:

Συνάφεια του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση ανταποκρίνεται στους στόχους των δράσεων Jean Monnet:

 • αφορά τις ευρωπαϊκές σπουδές (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο)·
 • προάγει τον διάλογο μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών, περιφερειακών, κρατικών και ενωσιακών υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των δημόσιων υπαλλήλων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, των εκπροσώπων από τα διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης·
 • δημιουργεί γνώση και πληροφορίες που μπορούν να στηρίξουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ και να ενισχύσουν τον ρόλο της ΕΕ σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο·
 • περιλαμβάνει ενεργή προβολή και εκπαιδευτικό έργο μέσω των οποίων θα διαδοθούν οι γνώσεις σχετικά με την ΕΕ στην ευρύτερη κοινωνία (πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητας και του εξειδικευμένου κοινού) και η ΕΕ θα έρθει πιο κοντά στους πολίτες.

Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση είναι συναφής με τον σεβασμό και την προώθηση των κοινών αξιών της ΕΕ, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων.

Βαθμός στον οποίο η πρόταση έχει απήχηση σε περισσότερες ομάδες-στόχο:

 • είδος ατόμων που επωφελούνται από την εμπειρογνωσία του προτεινόμενου κέντρου·
 • συμμετοχή σχολών/τμημάτων που δεν έρχονται σε επαφή με τις ευρωπαϊκές σπουδές·
 • για τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, η δυνατότητα του σχεδίου για ενίσχυση της δημόσιας διπλωματίας της ΕΕ.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Μεθοδολογία: ποιότητα, πρωτοτυπία και σκοπιμότητα του σχεδίου και βιωσιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας·
 • Ο βαθμός στον οποίο το πρόγραμμα εργασίας
  • παρουσιάζεται κατά τρόπο σαφή, ολοκληρωμένο και συνεκτικό, με τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την παρουσίαση του κατάλληλου σχεδιασμού των φάσεων της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της αξιολόγησης, της παρακολούθησης και της διάδοσης·
  • παρουσιάζει συνοχή με τους στόχους και τις δραστηριότητες του σχεδίου·
 • Ο βαθμός στον οποίο οι πόροι που έχουν διατεθεί στις δέσμες εργασιών συμφωνούν με τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους.
 • Στρατηγική παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Ποιότητα και προστιθέμενη αξία των συμμετεχόντων στο κέντρο.
 • Συνάφεια και συμπληρωματικότητα του προφίλ και της εμπειρογνωσίας του βασικού προσωπικού που συμμετέχει στις προτεινόμενες δραστηριότητες όσον αφορά τις ευρωπαϊκές σπουδές και όσον αφορά τα ειδικά θέματα που καλύπτει η πρόταση.
 • Ρυθμίσεις συνεργασίας εντός του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και κατανομή ρόλων.
 • Δέσμευση του ιδρύματος για ανάπτυξη και διατήρηση του κέντρου.

Αντίκτυπος (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος του σχεδίου όσον αφορά τις μακροχρόνιες επιπτώσεις

 •  στο ίδρυμα στο οποίο υλοποιείται η δράση Jean Monnet·
 •  στις σχολές / στα τμήματα που επωφελούνται από τη δράση Jean Monnet·
  • βελτίωση ή ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου, ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων ειδικής έρευνας·
  • αυξημένη ικανότητα προσέλκυσης άριστων σπουδαστών και ερευνητών·
  • ενισχυμένη συνεργασία και ικανότητα σύνδεσης με εταίρους από άλλες χώρες·
  • αυξημένη κατανομή χρηματοδοτικών πόρων εντός του ιδρύματος για διδασκαλία και έρευνα σε θέματα που αφορούν την ΕΕ·
  • αυξημένη ικανότητα διδασκαλίας και έρευνας σε θέματα που αφορούν την ΕΕ.
 •  σε άλλους οργανισμούς και ιδιώτες που συμμετέχουν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διάδοση και επικοινωνία:

 • καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων τόσο εντός όσο και εκτός του ιδρύματος στο οποίο υλοποιείται η δράση Jean Monnet:
  • ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων·
  • ευαισθητοποίηση σχετικά με τα σχέδια και τα αποτελέσματα, ενίσχυση της προβολής των συμμετεχόντων και των οργανισμών·
  • απήχηση σε ομάδες εκτός των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·
  • δυνατότητα μεταφοράς και μετάφραση σε νέες πολιτικές και βελτιωμένες πρακτικές.

Βαθμός στον οποίο τα προβλεπόμενα εργαλεία διάδοσης θα έχουν απήχηση στο κοινό-στόχο μέσω:

 • έκθεσης σε μέσα (συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των δημοσιεύσεων κ.λπ.)·
 • Εκδηλώσεις.

Βιωσιμότητα και συνέχιση: η πρόταση περιλαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και πόρους ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση των αποτελεσμάτων και των οφελών του σχεδίου μετά την ολοκλήρωσή του.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 70 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 15 βαθμούς σε καθεμία από τις κατηγορίες των παραπάνω κριτηρίων χορήγησης.

Θα δίνεται προτεραιότητα στις προτάσεις ex aequo σύμφωνα με τη βαθμολογία που έχουν λάβει για το κριτήριο χορήγησης «Συνάφεια». Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η προτεραιότητα θα βασίζεται στη βαθμολογία τους για το κριτήριο «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η προτεραιότητα θα βασίζεται στη βαθμολογία τους για το κριτήριο «Αντίκτυπος».

Εάν αυτό δεν επιτρέπει τον καθορισμό της προτεραιότητας, μπορεί να εφαρμοστεί περαιτέρω ιεράρχηση με την εξέταση του συνολικού χαρτοφυλακίου σχεδίων και της δημιουργίας θετικών συνεργειών μεταξύ των σχεδίων ή με βάση άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τους στόχους της πρόσκλησης. Οι παράγοντες αυτοί τεκμηριώνονται στην έκθεση της ειδικής ομάδας.

Γεωγραφικοι στοχοι

Οι μηχανισμοί εξωτερικής δράσης της ΕΕ συμβάλλουν στην εν λόγω δράση. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατανέμεται σε διάφορες περιφέρειες και το μέγεθος κάθε κονδυλίου αφορά διαφορετικό ποσό. Επιπλέον πληροφορίες σχετικές με τα διαθέσιμα ποσά εντός κάθε κονδυλίου του προϋπολογισμού δημοσιεύονται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

Αναμενομενος αντικτυπος

Για τους συμμετέχοντες που εμπλέκονται άμεσα στις δράσεις, οι δράσεις Jean Monnet «Διδασκαλία και έρευνα» θα αποφέρουν θετικά και μακροχρόνια αποτελέσματα τόσο στους σπουδαστές όσο και στους ερευνητές/διδάσκοντες, τα οποία θα υπολογιστούν με ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες.

Ποσοτικοι δεικτες

 • Αριθμός ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που ενισχύουν την ενωσιακή διάσταση των γνωστικών αντικειμένων που καλύπτουν.
 • Αριθμός θεμάτων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διδασκαλία και την έρευνα σχολών/τμημάτων όπου η ευρωπαϊκή σκοπιά συνήθως δεν αναπτύσσεται —πέραν των θεμάτων που είναι συνήθως γνωστά για τη σύνδεσή τους με θέματα που αφορούν την ΕΕ.
 • Αριθμός σπουδαστών που προσεγγίστηκαν από τις δράσεις Jean Monnet.
 • Αριθμός νέων κατόχων έδρας.
 • Αριθμός δημοσιεύσεων για θέματα σχετικά με την ΕΕ.
 • Αριθμός εγγράφων πολιτικής για την υποστήριξη των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε θέματα που σχετίζονται με την ΕΕ.
 • Αριθμός σχεδίων Jean Monnet σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα
 • Βαθμός στον οποίο υπάρχουν φόρουμ και πλατφόρμες που αποσκοπούν στη βελτίωση της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ ακαδημαϊκού και μη ακαδημαϊκού κόσμου.
 • Αυξημένες ευκαιρίες για τους νέους ερευνητές όσον αφορά την ενίσχυση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων και τη βελτίωση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Ποιοτικοι δεικτες

 • Αύξηση των γνώσεων σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές.
 • Βαθμός στον οποίο τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα συνεργάζονται με την ευρύτερη κοινωνία και τον μη ακαδημαϊκό κόσμο, σε θέματα ΕΕ.
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα που αφορούν την ΕΕ στον μη ακαδημαϊκό κόσμο.
 • Βελτίωση της διάδοσης των αποτελεσμάτων των σχεδίων Jean Monnet σε ολόκληρη την κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

Ποιοι ειναι οι κανονες χρηματοδοτησης;

Για τη δράση αυτή ακολουθείται ένα μοντέλο χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπήν ποσό. Αυτό το σύστημα χρηματοδότησης θα επιτρέψει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στις εισροές, δίνοντας έτσι έμφαση στην ποιότητα και το επίπεδο επίτευξης των μετρήσιμων στόχων.

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης της ΕΕ ανά σχέδιο είναι ως εξής:

 • ενότητες Jean Monnet: 35 000 EUR
 • έδρες Jean Monnet: 60 000 EUR
 • κέντρα αριστείας Jean Monnet: 100 000 EUR

Οι συνεισφορές κατ’ αποκοπήν ποσών θα καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, τις δαπάνες εξοπλισμού και υπεργολαβικής ανάθεσης, καθώς και άλλες δαπάνες (διάδοση των πληροφοριών, δημοσίευση, μετάφραση).

Ενότητες και έδρες Jean Monnet

Οι αιτούντες πρέπει να ζητήσουν στην αίτηση το προκαθορισμένο ποσό του ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσού που αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται το συνολικό κατ’ αποκοπήν ποσό ανά χώρα που αντιστοιχεί στον συνολικό αριθμό διδακτικών ωρών.

α.1) Για τις ενότητες Jean Monnet για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Χώρα / 
διδακτικές ώρες κατά την 3ετή περίοδο (τουλάχιστον 40 ώρες/έτος)

Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Λιχτενστάιν, Σερβία

Τουρκία, Κροατία, Λετονία

Ουγγαρία, Πολωνία, Λιθουανία, Τσεχία, Εσθονία, Σλοβακία

Πορτογαλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Μάλτα

Κύπρος, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία

Ιρλανδία, Γαλλία, Φινλανδία

Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Σουηδία, Νορβηγία

120-150

13 500 EUR

16 000 EUR

18 000 EUR

23,000 EUR

26 000 EUR

31 000 EUR

33,000 EUR

151-180

17 000 EUR

19 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

181-210

19 500 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

211-240

22 500 EUR

26 500 EUR

30 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

241-270

25 500 EUR

30 000 EUR

34 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

271-300

28 500 EUR

33 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

301-330

31 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

331-360

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

α.2) Ενότητες Jean Monnet για τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Χώρα / διδακτικές ώρες κατά την 3ετή περίοδο (τουλάχιστον 40 ώρες/έτος)

Χιλή, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Μεξικό, Λιβύη, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Μπαρμπέιντος, άλλες χώρες

Μπαχρέιν, Τρίνινταντ και Τομπέιγκο

Σαουδική Αραβία, Σεϋχέλλες, Ισημερινή Γουινέα, Ομάν, Ισραήλ

Δημοκρατία της Κορέας, Νέα Ζηλανδία

Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο

Αυστραλία, Μπρουνέι, Καναδάς, Χονγκ Κονγκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Σινγκαπούρη, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

120-150

13 500 EUR

18 000 EUR

23 000 EUR

26 000 EUR

31 000 EUR

33 000 EUR

151-180

16 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

32 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

181-210

19 500 EUR

26 000 EUR

32,000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

211-240

22 500 EUR

30 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

241-270

25 500 EUR

34 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

271-300

28 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

301-330

31 500 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

331-360

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

35 000 EUR

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

β.1) Έδρες Jean Monnet για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Χώρα / 
διδακτικές ώρες κατά την 3ετή περίοδο (τουλάχιστον 90 ώρες/έτος)

Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Λιχτενστάιν, Σερβία

Τουρκία, Κροατία, Λετονία

Ουγγαρία, Πολωνία, Λιθουανία, Τσεχία, Εσθονία, Σλοβακία

Πορτογαλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Μάλτα

Κύπρος, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία

Ιρλανδία, Γαλλία, Φινλανδία

Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Σουηδία, Νορβηγία

270-300

21 500 EUR

22 500 EUR

30 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

55 500 EUR

301-330

24 000 EUR

25 000 EUR

33 500 EUR

40 500 EUR

48 500 EUR

55 000 EUR

60 000 EUR

331-360

26 000 EUR

27 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

53 000 EUR

59 000 EUR

60 000 EUR

361-390

28 000 EUR

29 000 EUR

40 500 EUR

47 500 EUR

57 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

391-420

30 000 EUR

31 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

421-450

32 500 EUR

33 500 EUR

47 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

451-480

35 000 EUR

36 000 EUR

51 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

481-510

37 500 EUR

38 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

511-540

40 000 EUR

41 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

541-570

42 500 EUR

43 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

571-600

45 000 EUR

46 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

601-630

47 500 EUR

48 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

631-660

50 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

661-690

52 500 EUR

53 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

691-720

55 000 EUR

56 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

721-750

57 500 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

>750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

β.2) Έδρα Jean Monnet για τις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Χώρα / 
διδακτικές ώρες κατά την 3ετή περίοδο (τουλάχιστον 90 ώρες/έτος)

Χιλή, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Μεξικό, Λιβύη, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Μπαρμπέιντος, άλλες χώρες

Μπαχρέιν, Τρίνινταντ και Τομπέιγκο

Σαουδική Αραβία, Σεϋχέλλες, Ισημερινή Γουινέα, Ομάν, Ισραήλ

Δημοκρατία της Κορέας, Νέα Ζηλανδία

Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο

Αυστραλία, Μπρουνέι, Καναδάς, Χονγκ Κονγκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Σινγκαπούρη, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

270-300

25 000 EUR

29 000 EUR

37 000 EUR

44 000 EUR

51 000 EUR

55 500 EUR

301-330

27 500 EUR

32 500 EUR

40 500 EUR

48 500 EUR

55 000 EUR

60 000 EUR

331-360

30 000 EUR

36 000 EUR

44 000 EUR

53 000 EUR

59 000 EUR

60 000 EUR

361-390

32 500 EUR

39 500 EUR

47,500 EUR

57 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

391-420

35 000 EUR

41 000 EUR

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

421-450

37 000 EUR

46 500 EUR

54 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

451-480

39 000 EUR

50 000 EUR

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

481-510

41,000 EUR

53,500 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

60,000 EUR

511-540

43 500 EUR

57 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

541-570

46 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

571-600

48 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

601-630

51 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60,000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

631-660

53 500 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60,000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

661-690

56 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

691-720

58 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

721-750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

>750

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

60 000 EUR

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

γ) Κέντρα αριστείας Jean Monnet

Για τη δράση αυτή ακολουθείται ένα μοντέλο χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπήν ποσό. Το ποσό της συνεισφοράς ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσού θα καθορίζεται για κάθε επιχορήγηση με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της δράσης που προτείνει ο αιτών. Η χορηγούσα αρχή θα καθορίζει το κατ’ αποκοπήν ποσό κάθε επιχορήγησης με βάση την πρόταση, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, τα ποσοστά χρηματοδότησης και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που καθορίζεται στην πρόσκληση.

Η μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ ανά σχέδιο ανέρχεται σε 100 000 EUR

Πώς καθορίζεται το κατ’ αποκοπήν ποσό του σχεδίου;

Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν έναν αναλυτικό πίνακα προϋπολογισμού σύμφωνα με το έντυπο αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σημεία:

 • ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αναλύεται, ανάλογα με την περίπτωση, σε συνεκτικές δέσμες εργασιών (να χωρίζεται, για παράδειγμα, στις κατηγορίες «διαχείριση σχεδίου», «κατάρτιση», «διοργάνωση εκδηλώσεων», «προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας», «επικοινωνία και διάδοση», «διασφάλιση ποιότητας» κ.λπ.)·
 • η πρόταση πρέπει να περιγράφει τις δραστηριότητες που καλύπτει κάθε δέσμη εργασιών·
 • οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν στην πρότασή τους ανάλυση των εκτιμώμενων δαπανών στην οποία θα παρουσιάζεται το ποσοστό ανά δέσμη εργασιών·
 • οι δαπάνες μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, τις δαπάνες εξοπλισμού και υπεργολαβικής ανάθεσης, καθώς και άλλες δαπάνες (διάδοση, δημοσίευση, μετάφραση).

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες αξιολόγησης με τη συνδρομή εσωτερικών και/ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογούν την ποιότητα των προτάσεων με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση και τον αναμενόμενο αντίκτυπο, την ποιότητα και την αποδοτικότητα της δράσης.

Μετά την αξιολόγηση της πρότασης, ο διατάκτης θα καθορίσει το ύψος του κατ’ αποκοπήν ποσού, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της διενεργηθείσας αξιολόγησης. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης 80 % θα εφαρμοστεί στις συνολικές εκτιμώμενες επιλέξιμες δαπάνες που καθορίζονται μετά την αξιολόγηση.

Επιτρέπεται η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους με τη μορφή επιχορηγήσεων ή βραβείων.

Επιτρέπονται οι δαπάνες για εθελοντές. Έχουν τη μορφή μοναδιαίου κόστους, όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το μοναδιαίο κόστος για εθελοντές1

Οι αναλυτικές παράμετροι της επιχορήγησης (ανώτατο ποσό επιχορήγησης κ.λπ.) θα καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Τα επιτεύγματα του σχεδίου θα αξιολογούνται με βάση τα ολοκληρωθέντα αποτελέσματα. Το σύστημα χρηματοδότησης θα επιτρέψει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στις εισροές, δίνοντας έτσι έμφαση στην ποιότητα και το επίπεδο επίτευξης των μετρήσιμων στόχων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Higher education