Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Δρασεις Jean Monnet στον τομεα της ανωτατης/τριτοβαθμιας εκπαιδευσης

Οι δράσεις Jean Monnet στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση στηρίζουν τη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των σπουδών αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι ευρωπαϊκές σπουδές αφορούν τη διδασκαλία, τη μάθηση και την έρευνα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ιστορία της, τους στόχους, τις δομές, τις λειτουργίες και/ή τις πολιτικές της.

Με έμφαση στη διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δραστηριότητες Jean Monnet θα πρέπει να προάγουν την ενεργή συμμετοχή του Ευρωπαίου πολίτη και τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες (άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Στην περίπτωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δράσεις Jean Monnet πρέπει να συμβάλλουν στη διάδοση γνώσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές αυτές μπορούν να ωφελήσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών στην ΕΕ και/ή στο εξωτερικό, και/ή πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν το σύστημα χάραξης πολιτικής σε παρόμοιους τομείς είτε σε επίπεδο κρατών μελών είτε στο εξωτερικό σε εθνικό, περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να παρουσιάζεται μια πολύ σαφής σύνδεση μεταξύ του αντικειμένου της πρότασης και της πολιτικής της ΕΕ και/ή του θέματος της ΕΕ στο οποίο αναφέρεται.   

Οι δράσεις Jean Monnet προσπαθούν επίσης να λειτουργήσουν ως φορέας δημόσιας διπλωματίας με τρίτες χώρες, προάγοντας τις αξίες της ΕΕ και ενισχύοντας την προβολή της φιλοσοφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των στόχων της.

Οι στόχοι και τα κριτήρια για την υποβολή αίτησης για τη δράση «Διδασκαλία και έρευνα» περιγράφονται παρακάτω.

Διδασκαλια και ερευνα

Στοχοι των δρασεων

Η δράση Jean Monnet «Διδασκαλία και έρευνα»:

 • θα προάγει την αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των σπουδών αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο·
 • θα προάγει τον διάλογο μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών, περιφερειακών, κρατικών και ενωσιακών υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των δημόσιων υπαλλήλων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, των εκπροσώπων από τα διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης·
 • θα δημιουργεί γνώση και πληροφορίες που μπορούν να στηρίξουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ και να ενισχύσουν τον ρόλο της ΕΕ εντός της Ευρώπης και σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο·
 • θα προσεγγίζει ένα ευρύτερο κοινό και θα διαδίδει τις γνώσεις σχετικά με την ΕΕ στην ευρύτερη κοινωνία (πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητας και του εξειδικευμένου κοινού), φέρνοντας την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες.

Οι δράσεις προσπαθούν επίσης να λειτουργήσουν ως φορέας δημόσιας διπλωματίας με τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, προάγοντας τις αξίες της ΕΕ και ενισχύοντας την προβολή της φιλοσοφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των στόχων της.

Οργανωση σχεδιου

Η δράση Jean Monnet «Διδασκαλία και έρευνα» πρέπει να λαμβάνει μία από τις παρακάτω μορφές: Ενότητες, έδρες, κέντρα αριστείας

 • Οι ενότητες είναι προγράμματα διδασκαλίας ή μαθήματα σύντομης διάρκειας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών, τα οποία προσφέρονται σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Κάθε ενότητα έχει ελάχιστη διάρκεια 40 διδακτικών ωρών ανά ακαδημαϊκό έτος για διάρκεια τριών ετών. Οι ενότητες Jean Monnet μπορούν να επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών ή να έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, να απαιτούν τις ακαδημαϊκές γνώσεις περισσότερων διδασκόντων και ειδικών. Μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή σύντομων εξειδικευμένων ή καλοκαιρινών προγραμμάτων.
 • Οι έδρες είναι θέσεις διδασκαλίας για διάστημα τριών ετών με εξειδίκευση στις ευρωπαϊκές σπουδές (όπως περιγράφονται παραπάνω) για καθηγητές πανεπιστημίου. Την έδρα Jean Monnet κατέχει ένας μόνο καθηγητής, ο οποίος παρέχει τουλάχιστον 90 διδακτικές ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος. Η έδρα μπορεί επίσης να έχει μια ομάδα για την υποστήριξη και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσθετων ωρών διδασκαλίας.
 • Τα κέντρα αριστείας Jean Monnet αποτελούν εστίες ικανοτήτων και γνώσεων σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να συγκεντρώνουν την τεχνογνωσία και τις ικανότητες εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου αποσκοπώντας στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και πόρων στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών (όπως περιγράφονται παραπάνω), καθώς και στη δημιουργία κοινών διακρατικών δραστηριοτήτων, αλλά και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Τα κέντρα αριστείας Jean Monnet διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση φοιτητών από σχολές των οποίων το αντικείμενο δεν σχετίζεται με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και φορέων χάραξης πολιτικής, δημόσιων υπαλλήλων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και του ευρύτερου κοινού.

Από τους δικαιούχους Jean Monnet (ενότητες και κάτοχοι έδρας, καθώς και συμμετέχοντες σε κέντρα αριστείας) ζητείται να διοργανώνουν δραστηριότητες και εκδηλώσεις που εξασφαλίζουν μια ανοικτή προσέγγιση για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, τους δημόσιους υπαλλήλους, την κοινωνία των πολιτών και το ευρύ κοινό εν γένει.

Για τον σκοπό των εδρών και των ενοτήτων, οι διδακτικές ώρες περιλαμβάνουν την άμεση διδασκαλία στο πλαίσιο ομαδικών διαλέξεων, σεμιναρίων και μαθημάτων, τα οποία μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, αλλά δεν περιλαμβάνουν τη διδασκαλία και/ή την εποπτεία σε ατομικό επίπεδο. Για τις ενότητες, τα θερινά μαθήματα είναι επιλέξιμα.

Ποια κριτηρια πρεπει να πληρουνται για την υποβολη αιτησης για τη δραση Jean Monnet «διδασκαλια και ερευνα»;

Κριτηρια επιλεξιμοτητας

Για τις ενότητες Jean Monnet ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να είναι:

 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα·
 • εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν έγκυρο ECHE.

Δεν απαιτείται ECHE για τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. 

Εξαίρεση: οι οργανισμοί από τη Λευκορωσία (περιφέρεια 2) και τη Ρωσική Ομοσπονδία (περιφέρεια 4) δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή σε αυτή τη δράση.

Σύνθεση της κοινοπραξίας

Επιτρέπονται μόνον αιτήσεις από ενιαίους αιτούντες (ενιαίοι δικαιούχοι).

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Μια ενότητα Jean Monnet πρέπει να διδάσκεται για τουλάχιστον 40 διδακτικές ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών (όπως περιγράφονται παραπάνω) στο αιτούν ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Διάρκεια του σχεδίου

Τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν 36 μήνες (υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης).

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-JMO-2023-MODULE

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως τις 14 Φεβρουαρίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Για τις έδρες Jean Monnet ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση; 

Οι αιτούντες πρέπει να είναι:

 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα·
 • εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.                                              
 • Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν έγκυρο ECHE.

Δεν απαιτείται ECHE για τα συμμετέχοντα ΑΕΙ σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Εξαίρεση: οι οργανισμοί από τη Λευκορωσία (περιφέρεια 2) και τη Ρωσική Ομοσπονδία (περιφέρεια 4) δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή σε αυτή τη δράση.

Σύνθεση της κοινοπραξίας 

Επιτρέπονται μόνον αιτήσεις από ενιαίους αιτούντες (ενιαίοι δικαιούχοι).

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Μια έδρα Jean Monnet πρέπει να διδάσκεται για τουλάχιστον 90 διδακτικές ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών (όπως περιγράφονται στον οδηγό προγράμματος) στο αιτούν ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από τον κάτοχο της έδρας, ο οποίος πρέπει να είναι μόνιμο μέλος του προσωπικού του αιτούντος ιδρύματος.

Διάρκεια του σχεδίου

Τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν 36 μήνες (υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης).

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης:  ERASMUS-JMO-2023-CHAIR

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως τις 14 Φεβρουαρίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Για τα κέντρα αριστείας Jean Monnet ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση; 

Οι αιτούντες πρέπει να είναι:

 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα·
 • εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.    
 • ένα μόνο κέντρο αριστείας Jean Monnet μπορεί να υποστηριχτεί μια συγκεκριμένη περίοδο σε κάθε συμμετέχον ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.                                                                                 

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν έγκυρο ECHE.

Ο ECHE δεν απαιτείται για τα συμμετέχοντα ΑΕΙ σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Εξαίρεση: οι οργανισμοί από τη Λευκορωσία (περιφέρεια 2) και τη Ρωσική Ομοσπονδία (περιφέρεια 4) δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή σε αυτή τη δράση.

Σύνθεση της κοινοπραξίας

Επιτρέπονται μόνον αιτήσεις από ενιαίους αιτούντες (ενιαίοι δικαιούχοι).

Διάρκεια του σχεδίου

Τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν 36 μήνες (υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης).

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-JMO-2023-COE

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως τις 14 Φεβρουαρίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Κριτηρια χορηγησης

Για τις ενότητες Jean Monnet ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια χορήγησης:

Συνάφεια του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση ανταποκρίνεται στους στόχους της δράσης Jean Monnet:

 • αφορά τις ευρωπαϊκές σπουδές (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο)·
 • προάγει τον διάλογο μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών, περιφερειακών, κρατικών και ενωσιακών υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των δημόσιων υπαλλήλων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, των εκπροσώπων από τα διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης·
 • δημιουργεί γνώση και πληροφορίες που μπορούν να στηρίξουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ και να ενισχύσουν τον ρόλο της ΕΕ σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο·
 • περιλαμβάνει ενεργή προβολή και εκπαιδευτικό έργο μέσω των οποίων θα διαδοθούν οι γνώσεις σχετικά με την ΕΕ στην ευρύτερη κοινωνία (πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητας και του εξειδικευμένου κοινού) και η ΕΕ θα έρθει πιο κοντά στους πολίτες.

Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση προσεγγίζει τις ομάδες-στόχο προτεραιότητας:

 • σπουδαστές ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο)·
 • σπουδαστές ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν έρχονται αυτομάτως σε επαφή με τις ευρωπαϊκές σπουδές (σε τομείς πέρα από τη νομική, τα οικονομικά και την πολιτική επιστήμη)·
 • για τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, η δυνατότητα του σχεδίου για ενίσχυση της δημόσιας διπλωματίας της ΕΕ.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Μεθοδολογία: ποιότητα, πρωτοτυπία και σκοπιμότητα του σχεδίου και βιωσιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας·
 • Ο βαθμός στον οποίο το πρόγραμμα εργασίας:
  • παρουσιάζεται κατά τρόπο σαφή, ολοκληρωμένο και συνεκτικό, με τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την παρουσίαση του κατάλληλου σχεδιασμού των φάσεων της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της αξιολόγησης, της παρακολούθησης και της διάδοσης·
  • παρουσιάζει συνοχή με τους στόχους και τις δραστηριότητες του σχεδίου·
 • Στρατηγική παρακολούθησης και αξιολόγησης

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Επίπεδο ικανότητας και προστιθέμενη αξία της ομάδας:

Συνάφεια και συμπληρωματικότητα του προφίλ και της εμπειρογνωσίας του βασικού προσωπικού που συμμετέχει στις προτεινόμενες δραστηριότητες (στα ακαδημαϊκά και μη ακαδημαϊκά πεδία, κατά περίπτωση) όσον αφορά τις ευρωπαϊκές σπουδές (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο) και όσον αφορά το ειδικό θέμα που καλύπτει η πρόταση

Αντίκτυπος (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος του σχεδίου όσον αφορά τις μακροχρόνιες επιπτώσεις

 •  στο ίδρυμα στο οποίο υλοποιείται η δράση Jean Monnet·
 •  στους σπουδαστές και τους διδασκομένους που επωφελούνται από τη δράση Jean Monnet·
  • δυνατότητα βελτίωσης ή ανάπτυξης καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών·
  • αυξημένη ικανότητα προσέλκυσης άριστων σπουδαστών·ενίσχυση της συνεργασίας με εταίρους από άλλες χώρες·
  • κατανομή χρηματοδοτικών πόρων εντός του ιδρύματος για διδασκαλία και έρευνα σε θέματα που αφορούν την ΕΕ·
  • αυξημένη ικανότητα διδασκαλίας και έρευνας σε θέματα που αφορούν την ΕΕ.
 •  σε άλλους οργανισμούς και ιδιώτες που συμμετέχουν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διάδοση και επικοινωνία:

 • καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων τόσο εντός όσο και εκτός του ιδρύματος στο οποίο υλοποιείται η δράση Jean Monnet:
  • ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων·
  • ευαισθητοποίηση σχετικά με τα σχέδια και τα αποτελέσματα, ενίσχυση της προβολής των συμμετεχόντων και των οργανισμών·
  • απήχηση σε ομάδες εκτός των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·
  • δυνατότητα μεταφοράς και μετάφραση σε νέες πολιτικές και βελτιωμένες πρακτικές.
 • Βαθμός στον οποίο τα προβλεπόμενα εργαλεία διάδοσης θα έχουν απήχηση στο κοινό-στόχο μέσω:
  • έκθεσης σε μέσα (συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των δημοσιεύσεων κ.λπ.)·
  • εκδηλώσεις.

Βιωσιμότητα και συνέχιση: η πρόταση περιλαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και πόρους ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση των αποτελεσμάτων και των οφελών του σχεδίου μετά την ολοκλήρωσή του.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να λάβουν τουλάχιστον 70 βαθμούς συνολικά και 15 βαθμούς σε κάθε κριτήριο χορήγησης. Θα δίνεται προτεραιότητα στις προτάσεις ex aequo σύμφωνα με τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει για το κριτήριο χορήγησης «Συνάφεια του σχεδίου» και, στη συνέχεια, για το κριτήριο χορήγησης «Αντίκτυπος».

Για τις έδρες Jean Monnet ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια χορήγησης:

Συνάφεια του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση ανταποκρίνεται στους στόχους της δράσης Jean Monnet:

 • αφορά τις ευρωπαϊκές σπουδές (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο)·
 • προάγει τον διάλογο μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών, περιφερειακών, κρατικών και ενωσιακών υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των δημόσιων υπαλλήλων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, των εκπροσώπων από τα διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης·
 • δημιουργεί γνώση και πληροφορίες που μπορούν να στηρίξουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ και να ενισχύσουν τον ρόλο της ΕΕ σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο·
 • περιλαμβάνει ενεργή προβολή και εκπαιδευτικό έργο μέσω των οποίων θα διαδοθούν οι γνώσεις σχετικά με την ΕΕ στην ευρύτερη κοινωνία (πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητας και του εξειδικευμένου κοινού) και η ΕΕ θα έρθει πιο κοντά στους πολίτες.

Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση προσεγγίζει τις ομάδες-στόχο προτεραιότητας:

 • σπουδαστές ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο)·
 • σπουδαστές ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν έρχονται αυτομάτως σε επαφή με τις ευρωπαϊκές σπουδές (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο)·
 • για τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, η δυνατότητα του σχεδίου για ενίσχυση της δημόσιας διπλωματίας της ΕΕ.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Μεθοδολογία: ποιότητα, πρωτοτυπία και σκοπιμότητα του σχεδίου και βιωσιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας.
 • Διαχείριση: Ο βαθμός στον οποίο το πρόγραμμα εργασίας
  • παρουσιάζεται κατά τρόπο σαφή, ολοκληρωμένο και συνεκτικό, με τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την παρουσίαση του κατάλληλου σχεδιασμού των φάσεων της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της αξιολόγησης, της παρακολούθησης και της διάδοσης·
  • παρουσιάζει συνοχή με τους στόχους και τις δραστηριότητες του σχεδίου·
 • Στρατηγική παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Άριστο προφίλ και εμπειρογνωσία του κατόχου έδρας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο)·
 • Συνάφεια και συμπληρωματικότητα του προφίλ και της εμπειρογνωσίας του κατόχου της έδρας και του βασικού προσωπικού που συμμετέχει στις προτεινόμενες δραστηριότητες του σχεδίου όσον αφορά τις ευρωπαϊκές σπουδές (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο) και όσον αφορά τα ειδικά θέματα που καλύπτει η πρόταση·
 • Αποδεικτικά στοιχεία του επιπέδου πείρας στον τομέα της έρευνας σε θέματα που αφορούν την ΕΕ.

Αντίκτυπος (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος του σχεδίου όσον αφορά τις μακροχρόνιες επιπτώσεις

 •  στο ίδρυμα στο οποίο υλοποιείται η δράση Jean Monnet·
 •  στους σπουδαστές και τους εκπαιδευόμενους που επωφελούνται από τη δράση Jean Monnet:
  • δυνατότητα βελτίωσης ή ανάπτυξης καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών·
  • αυξημένη ικανότητα προσέλκυσης άριστων σπουδαστών·
  • ενίσχυση της συνεργασίας με εταίρους από άλλες χώρες·
  • αυξημένη κατανομή χρηματοδοτικών πόρων εντός του ιδρύματος για διδασκαλία και έρευνα σε θέματα που αφορούν την ΕΕ·
  • αυξημένη ικανότητα διδασκαλίας και έρευνας σε θέματα που αφορούν την ΕΕ.
 •  σε άλλους οργανισμούς και ιδιώτες που συμμετέχουν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διάδοση και επικοινωνία:

 • καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων τόσο εντός όσο και εκτός του ιδρύματος στο οποίο υλοποιείται η δράση Jean Monnet:
  • ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων·
  • ευαισθητοποίηση σχετικά με τα σχέδια και τα αποτελέσματα, ενίσχυση της προβολής των συμμετεχόντων και των οργανισμών·απήχηση σε ομάδες εκτός των ανώτατων εκπαιδευτικών
  • ιδρυμάτων·
  • δυνατότητα μεταφοράς και μετάφραση σε νέες πολιτικές και βελτιωμένες πρακτικές.
 • Βαθμός στον οποίο τα προβλεπόμενα εργαλεία διάδοσης θα έχουν απήχηση στο κοινό-στόχο μέσω:
  • έκθεσης σε μέσα (συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,τωνδημοσιεύσεων κ.λπ.)·
  • εκδηλώσεις.

Βιωσιμότητα και συνέχιση: η πρόταση περιλαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και πόρους ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση των αποτελεσμάτων και των οφελών του σχεδίου μετά την ολοκλήρωσή του.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να λάβουν τουλάχιστον 70 βαθμούς συνολικά και 15 βαθμούς σε κάθε κριτήριο χορήγησης. Θα δίνεται προτεραιότητα στις προτάσεις ex aequo σύμφωνα με τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει για το κριτήριο χορήγησης «Συνάφεια του σχεδίου» και, στη συνέχεια, για το κριτήριο χορήγησης «Αντίκτυπος».

Για τα κεντρα αριστειας Jean Monnet ισχυουν τα ακολουθα κριτηρια χορηγησης:

Συνάφεια του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση ανταποκρίνεται στους στόχους των δράσεων Jean Monnet:

 • αφορά τις ευρωπαϊκές σπουδές (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο)·
 • προάγει τον διάλογο μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών, περιφερειακών, κρατικών και ενωσιακών υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των δημόσιων υπαλλήλων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, των εκπροσώπων από τα διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης·
 • δημιουργεί γνώση και πληροφορίες που μπορούν να στηρίξουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ και να ενισχύσουν τον ρόλο της ΕΕ σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο·
 • περιλαμβάνει ενεργή προβολή και εκπαιδευτικό έργο μέσω των οποίων θα διαδοθούν οι γνώσεις σχετικά με την ΕΕ στην ευρύτερη κοινωνία (πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητας και του εξειδικευμένου κοινού) και η ΕΕ θα έρθει πιο κοντά στους πολίτες.

Βαθμός στον οποίο η πρόταση έχει απήχηση σε περισσότερες ομάδες-στόχο:

 • είδος ατόμων που επωφελούνται από την εμπειρογνωσία του προτεινόμενου κέντρου·
 • συμμετοχή σχολών/τμημάτων που δεν έρχονται σε επαφή με τις ευρωπαϊκές σπουδές·
 • για τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, η δυνατότητα του σχεδίου για ενίσχυση της δημόσιας διπλωματίας της ΕΕ.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Μεθοδολογία: ποιότητα, πρωτοτυπία και σκοπιμότητα του σχεδίου και βιωσιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας.
 • Ο βαθμός στον οποίο το πρόγραμμα εργασίας
  • παρουσιάζεται κατά τρόπο σαφή, ολοκληρωμένο και συνεκτικό, με τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την παρουσίαση του κατάλληλου σχεδιασμού των φάσεων της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της αξιολόγησης, της παρακολούθησης και της διάδοσης·
  • παρουσιάζει συνοχή με τους στόχους και τις δραστηριότητες του σχεδίου·
 • Ο βαθμός στον οποίο οι πόροι που έχουν διατεθεί στις δέσμες εργασιών συμφωνούν με τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους.
 • Στρατηγική παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Ποιότητα και προστιθέμενη αξία των συμμετεχόντων στο κέντρο.
 • Συνάφεια και συμπληρωματικότητα του προφίλ και της εμπειρογνωσίας του βασικού προσωπικού που συμμετέχει στις προτεινόμενες δραστηριότητες όσον αφορά τις ευρωπαϊκές σπουδές και όσον αφορά τα ειδικά θέματα που καλύπτει η πρόταση.
 • Ρυθμίσεις συνεργασίας εντός του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και κατανομή ρόλων.
 • Δέσμευση του ιδρύματος για ανάπτυξη και διατήρηση του κέντρου.

Αντίκτυπος (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος του σχεδίου όσον αφορά τις μακροχρόνιες επιπτώσεις

 •  στο ίδρυμα στο οποίο υλοποιείται η δράση Jean Monnet·
 •  στις σχολές / στα τμήματα που επωφελούνται από τη δράση Jean Monnet·
  • βελτίωση ή ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου, ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων ειδικής έρευνας·
  • αυξημένη ικανότητα προσέλκυσης άριστων σπουδαστών και ερευνητών·
  • ενισχυμένη συνεργασία και ικανότητα σύνδεσης με εταίρους από άλλες χώρες·
  • αυξημένη κατανομή χρηματοδοτικών πόρων εντός του ιδρύματος για διδασκαλία και έρευνα σε θέματα που αφορούν την ΕΕ·
  • αυξημένη ικανότητα διδασκαλίας και έρευνας σε θέματα που αφορούν την ΕΕ.
  • σε άλλους οργανισμούς και ιδιώτες που συμμετέχουν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διάδοση και επικοινωνία:

 • καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων τόσο εντός όσο και εκτός του ιδρύματος στο οποίο υλοποιείται η δράση Jean Monnet:
  • ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων·
  • ευαισθητοποίηση σχετικά με τα σχέδια και τα αποτελέσματα, ενίσχυση της προβολής των συμμετεχόντων και των οργανισμών·
  • απήχηση σε ομάδες εκτός των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·
  • δυνατότητα μεταφοράς και μετάφραση σε νέες πολιτικές και βελτιωμένες πρακτικές.

Βαθμός στον οποίο τα προβλεπόμενα εργαλεία διάδοσης θα έχουν απήχηση στο κοινό-στόχο μέσω:

 • έκθεσης σε μέσα (συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των δημοσιεύσεων κ.λπ.)·
 • Εκδηλώσεις.

Βιωσιμότητα και συνέχιση: η πρόταση περιλαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και πόρους ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση των αποτελεσμάτων και των οφελών του σχεδίου μετά την ολοκλήρωσή του.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να λάβουν τουλάχιστον 70 βαθμούς συνολικά και 15 βαθμούς σε κάθε κριτήριο χορήγησης. Θα δίνεται προτεραιότητα στις προτάσεις ex aequo σύμφωνα με τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει για το κριτήριο χορήγησης «Συνάφεια του σχεδίου» και, στη συνέχεια, για το κριτήριο χορήγησης «Αντίκτυπος».

Γεωγραφικοι στοχοι

Οι μηχανισμοί εξωτερικής δράσης της ΕΕ συμβάλλουν στην εν λόγω δράση. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατανέμεται σε διάφορες περιφέρειες και το μέγεθος κάθε κονδυλίου αφορά διαφορετικό ποσό. Επιπλέον πληροφορίες σχετικές με τα διαθέσιμα ποσά εντός κάθε κονδυλίου του προϋπολογισμού δημοσιεύονται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

Οι γεωγραφικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την εν λόγω δράση είναι οι εξής:

Για την Ασία: ποσοστό χρηματοδότησης 75 % κατ’ ανώτατο όριο μπορεί να διατεθεί σε χώρες υψηλού εισοδήματος στην εν λόγω περιφέρεια.

Για την Υποσαχάρια Αφρική: θα δοθεί προτεραιότητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στις χώρες προτεραιότητας όσον αφορά τη μετανάστευση και στα περιφερειακά σχέδια στα οποία συμμετέχουν ΑΕΙ από διάφορες χώρες.

Αναμενομενος αντικτυπος

Ποσοτικος

Αυξανόμενος αριθμός ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση των γνωστικών αντικειμένων που καλύπτουν.

Εισαγωγή αυξανόμενου αριθμού θεμάτων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διδασκαλία και την έρευνα σχολών/τμημάτων όπου η ευρωπαϊκή σκοπιά συνήθως δεν αναπτύσσεται —πέραν των θεμάτων που είναι συνήθως γνωστά για τη σύνδεσή τους με θέματα που αφορούν την ΕΕ.

Ποιοτικος

Όσον αφορά τους συμμετέχοντες που εμπλέκονται άμεσα στις δράσεις, οι δράσεις Jean Monnet «Διδασκαλία και έρευνα» θα αποφέρουν θετικά και μακροχρόνια αποτελέσματα τόσο στους σπουδαστές όσο και στους ερευνητές/διδάσκοντες και:

 • θα προαγάγει τη δημοκρατία και το αίσθημα του ανήκειν σε έναν κοινό χώρο· η αύξηση του ενδιαφέροντος από τη νεολαία για τις ευρωπαϊκές πολιτικές θα μπορούσε να αξιολογηθεί μέσω ειδικών ερευνών·
 • αυξημένο ενδιαφέρον για εμβάθυνση των γνώσεων σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που πιθανότατα θα οδηγήσει σε πιο ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες της ΕΕ και στον δημόσιο τομέα·
 • αύξηση των ευκαιριών για τους νέους ερευνητές με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων και βελτίωση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Όσον αφορά τους συμμετέχοντες οργανισμούς, το σκέλος Jean Monnet «Διδασκαλία και έρευνα» θα δώσει μια νέα δυναμική και:

 • θα αυξήσει την ικανότητα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να διδάσκουν θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση·
 • θα προσελκύσει περισσότερους και νέους εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση·
 • θα δημιουργήσει δομημένα κέντρα που θα παρέχουν γνώσεις υψηλού επιπέδου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προηγμένη έρευνα σε σχολές/τμήματα που χρειάζονται στήριξη.

Ποιοι ειναι οι κανονες χρηματοδοτησης;

Για τη δράση αυτή ακολουθείται ένα μοντέλο χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπήν ποσό. Αυτό το σύστημα χρηματοδότησης θα επιτρέψει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στις εισροές, δίνοντας έτσι έμφαση στην ποιότητα και το επίπεδο επίτευξης των μετρήσιμων στόχων.

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης της ΕΕ ανά σχέδιο είναι ως εξής:

 • ενότητες Jean Monnet: 30 000 EUR
 • έδρες Jean Monnet: 50 000 EUR
 • κέντρα αριστείας Jean Monnet: 100 000 EUR

Οι συνεισφορές κατ’ αποκοπήν ποσών θα καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, τις δαπάνες εξοπλισμού και υπεργολαβικής ανάθεσης, καθώς και άλλες δαπάνες (διάδοση των πληροφοριών, δημοσίευση, μετάφραση).

Ενοτητες και εδρες Jean Monnet

Οι αιτούντες πρέπει να ζητήσουν στην αίτηση το προκαθορισμένο ποσό του ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσού που αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται το συνολικό κατ’ αποκοπήν ποσό ανά χώρα που αντιστοιχεί στον συνολικό αριθμό διδακτικών ωρών. Τα ποσά στον πίνακα είναι η τελική συνεισφορά της ΕΕ, δεδομένου ότι περιλαμβάνουν τη συγχρηματοδότηση του 75 %.

α.1) Για τις ενότητες Jean Monnet για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Χώρα / διδακτικές ώρες κατά την 3ετή περίοδο (τουλάχιστον 40 ώρες/ έτος) Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Λιχτενστάιν, Σερβία Τουρκία, Κροατία, Λετονία Ουγγαρία, Πολωνία, Λιθουανία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Σλοβακία Πορτογαλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Μάλτα Κύπρος, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία Ιρλανδία, Γαλλία, Φινλανδία Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Σουηδία, Νορβηγία
120-150 11 500 EUR 13 500 EUR 15 000 EUR 19 000 EUR 22 000 EUR 26 000 EUR 28 000 EUR
151-180 14 500 EUR 16 500 EUR 18 500 EUR 23 000 EUR 27 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
181-210 16 500 EUR 19 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
211-240 19 000 EUR 22 500 EUR 25 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
241-270 21 500 EUR 25 500 EUR 29 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
271-300 24 000 EUR 28 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
301-330 26 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
331-360 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR

α.2) Ενότητες Jean Monnet για τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Χώρα / διδακτικές ώρες κατά την 3ετή περίοδο (τουλάχιστον 40 ώρες/έτος) Χιλή, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Μεξικό, Λιβύη, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Μπαρμπέιντος, άλλες χώρες Μπαχρέιν, Τρίνινταντ και Τομπέιγκο Σαουδική Αραβία, Σεϋχέλλες, Ισημερινή Γουινέα, Ομάν, Ισραήλ Δημοκρατία της Κορέας, Νέα Ζηλανδία Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο Αυστραλία, Μπρουνέι, Καναδάς, Χονγκ Κονγκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Σινγκαπούρη, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
120-150 11 500 EUR 15 000 EUR 19 000 EUR 22 000 EUR 26 000 EUR 28 000 EUR
151-180 14 000 EUR 18 500 EUR 23 000 EUR 27 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
181-210 16 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
211-240 19 000 EUR 25 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
241-270 21 500 EUR 29 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
271-300 24 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
301-330 26 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
331-360 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

β.1) Έδρες Jean Monnet για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Χώρα / διδακτικές ώρες κατά την 3ετή περίοδο (τουλάχιστον 90 ώρες/έτος) Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Λιχτενστάιν, Σερβία Τουρκία, Κροατία, Λετονία Ουγγαρία, Πολωνία, Λιθουανία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Σλοβακία Πορτογαλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Μάλτα Κύπρος, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία Ιρλανδία, Γαλλία, Φινλανδία Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Σουηδία, Νορβηγία
270-300 18 000 EUR 19 000 EUR 25 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 47 000 EUR
301-330 20 000 EUR 21 000 EUR 28 000 EUR 34 000 EUR 41 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR
331-360 22 000 EUR 23 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
361-390 24 000 EUR 25 000 EUR 34 000 EUR 40 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
391-420 26 000 EUR 27 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
421-450 28 000 EUR 29 000 EUR 40 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
451-480 30 000 EUR 31 000 EUR 43 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
481-510 32 000 EUR 33 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
511-540 34 000 EUR 35 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
541-570 36 000 EUR 37 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
571-600 38 000 EUR 39 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
601-630 40 000 EUR 41 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
631-660 42 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
661-690 44 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
691-720 46 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
721-750 48 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
>750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR

β.2) Έδρα Jean Monnet για τις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Χώρα / διδακτικές ώρες κατά την 3ετή περίοδο (τουλάχιστον 90 ώρες/έτος) Χιλή, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Μεξικό, Λιβύη, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Μπαρμπέιντος, άλλες χώρες Μπαχρέιν, Τρίνινταντ και Τομπέιγκο Σαουδική Αραβία, Σεϋχέλλες, Ισημερινή Γουινέα, Ομάν, Ισραήλ Δημοκρατία της Κορέας, Νέα Ζηλανδία Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο Αυστραλία, Μπρουνέι, Καναδάς, Χονγκ Κονγκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Σινγκαπούρη, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
270-300 21 000 EUR 24 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 47 000 EUR
301-330 23 000 EUR 27 000 EUR 34 000 EUR 41 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR
331-360 25 000 EUR 30 000 EUR 37 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
361-390 27 000 EUR 33 000 EUR 40 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
391-420 29 000 EUR 36 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
421-450 31 000 EUR 39 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
451-480 33 000 EUR 42 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
481-510 35 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
511-540 37 000 EUR 48 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
541-570 39 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
571-600 41 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
601-630 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
631-660 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
661-690 47 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
691-720 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
721-750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
>750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

 • Κέντρα αριστείας Jean Monnet

Για τη δράση αυτή ακολουθείται ένα μοντέλο χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπήν ποσό. Το ποσό της συνεισφοράς ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσού θα καθορίζεται για κάθε επιχορήγηση με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της δράσης που προτείνει ο αιτών. Η χορηγούσα αρχή θα καθορίζει το κατ’ αποκοπήν ποσό κάθε επιχορήγησης με βάση την πρόταση, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, τα ποσοστά χρηματοδότησης και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που καθορίζεται στην πρόσκληση.

Η μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ ανά σχέδιο ανέρχεται σε 100 000 EUR.

Πως καθοριζεται το κατ’ αποκοπην ποσο του σχεδιου;

Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν έναν αναλυτικό πίνακα προϋπολογισμού σύμφωνα με το έντυπο αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σημεία:

 • ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αναλύεται, ανάλογα με την περίπτωση, σε συνεκτικές δέσμες εργασιών (να χωρίζεται, για παράδειγμα, στις κατηγορίες «διαχείριση σχεδίου», «κατάρτιση», «διοργάνωση εκδηλώσεων», «προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας», «επικοινωνία και διάδοση», «διασφάλιση ποιότητας» κ.λπ.)·
 • η πρόταση πρέπει να περιγράφει τις δραστηριότητες που καλύπτει κάθε δέσμη εργασιών·
 • οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν στην πρότασή τους ανάλυση των εκτιμώμενων δαπανών στην οποία θα παρουσιάζεται το ποσοστό ανά δέσμη εργασιών·
 • οι δαπάνες μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, τις δαπάνες εξοπλισμού και υπεργολαβικής ανάθεσης, καθώς και άλλες δαπάνες (διάδοση, δημοσίευση, μετάφραση).

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες αξιολόγησης με τη συνδρομή εσωτερικών και/ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογούν την ποιότητα των προτάσεων με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση και τον αναμενόμενο αντίκτυπο, την ποιότητα και την αποδοτικότητα της δράσης.

Μετά την αξιολόγηση της πρότασης, ο διατάκτης θα καθορίσει το ύψος του κατ’ αποκοπήν ποσού, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της διενεργηθείσας αξιολόγησης. Η αξία του κατ’ αποκοπήν ποσού θα περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 80 % του εκτιμώμενου προϋπολογισμού που καθορίζεται μετά την αξιολόγηση.

Οι παράμετροι της επιχορήγησης (ανώτατο ποσό επιχορήγησης, ποσοστό χρηματοδότησης, συνολικές επιλέξιμες δαπάνες κ.λπ.) θα καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Τα επιτεύγματα του σχεδίου θα αξιολογούνται με βάση τα ολοκληρωθέντα αποτελέσματα. Το σύστημα χρηματοδότησης θα επιτρέψει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στις εισροές, δίνοντας έτσι έμφαση στην ποιότητα και το επίπεδο επίτευξης των μετρήσιμων στόχων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Higher education