Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2023.

Međutim, cijeli vodič za 2023. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Aktivnosti Jean Monnet u području visokog obrazovanja

Aktivnosti Jean Monnet u području visokog obrazovanja podupiru poučavanje i istraživanje u području studija o Europskoj uniji širom svijeta.

Pod studijima o EU-u podrazumijeva se proučavanje Europe u cijelosti, prije svega EU-a, iz unutarnje, ali i iz globalne perspektive.

Opseg studija o EU-u može biti različit, no bitno je da se istražuju teme povezane s EU-om.

Studiji o EU-u trebali bi promicati aktivno europsko građanstvo i vrijednosti te se baviti ulogom EU-a u globaliziranom svijetu. Na taj način upoznaju javnost s Unijom i olakšavaju buduće angažmane i dijalog među građanima.

Osim toga, aktivnosti Jean Monnet trebale bi usmjeravati javnu diplomaciju prema trećim zemljama, promičući vrijednosti EU-a te povećavajući vidljivost onoga za što se Europska unija zalaže i onoga što namjerava postići.

Ciljevi i kriteriji koji se primjenjuju na poučavanje i istraživanje opisani su u nastavku.

Poučavanje i istraživanje

Ciljevi aktivnosti

Aktivnosti programa Jean Monnet koje se odnose na poučavanje i istraživanje:

 • promiču izvrsnost u poučavanju i istraživanju u području studija o Europskoj uniji širom svijeta
 • potiču dijalog između akademske zajednice i društva, uključujući lokalne i državne oblikovatelje politika, državne službenike, subjekte civilnog društva, predstavnike različitih razina obrazovanja i medije
 • stvaraju znanja i uvide koji mogu biti temelj za oblikovanje politika EU-a i ojačati ulogu EU-a u Europi i u globaliziranom svijetu
 • uključuju širu javnost i šire znanje o EU-u na društvo u cjelini (izvan akademske zajednice i specijalizirane publike), približavajući na taj način EU javnosti.

Aktivnosti programa Jean Monnet trebale bi usmjeravati javnu diplomaciju prema trećim zemljama koje nisu pridružene programu te bi se njima trebala promicati vrijednosti EU-a i vidljivost onoga za što se Europska unija zalaže i što namjerava postići.

Uspostava projekta

„Poučavanje i istraživanje” u okviru programa Jean Monnet mora se provoditi u jednom od sljedećih oblika: moduli, katedre i centri izvrsnosti.

 • Moduli su kratki nastavni programi ili tečajevi u području studija o Europskoj uniji koji se provode na visokom učilištu. Svaki modul traje najmanje 40 sati po akademskoj godini, i to tri godine. Moduli mogu biti usmjereni na jednu disciplinu europskih studija ili imati multidisciplinarni pristup koji zahtijeva doprinos više profesora i stručnjaka. Mogu biti i u obliku kratkih specijaliziranih ili ljetnih programa.
 • Katedre su radna mjesta sveučilišnih profesora sa specijalizacijom u području studija o Europskoj uniji (kako je prethodno opisano) i dodjeljuju se na tri godine. Katedru Jean Monnet vodi samo jedan profesor koji treba održati najmanje 90 sati nastave u akademskoj godini. Katedra može imati i tim za potporu i poboljšanje njezinih aktivnosti, uključujući održavanje dodatnih sati nastave.
 • Centri izvrsnosti Jean Monnet središnja su točka kompetencija i znanja o temama u području Europske unije. U okviru tih centara trebalo bi okupljati stručno znanje i kompetencije eminentnih stručnjaka radi razvoja sinergija između različitih disciplina i resursa u području studija o EU-u (kako je prethodno opisano) i stvaranja zajedničkih transnacionalnih aktivnosti te osigurati otvorenost prema civilnom društvu. Centri izvrsnosti Jean Monnet imaju važnu ulogu u uspostavi kontakata sa studentima fakulteta koji se obično ne bave pitanjima Europske unije, oblikovateljima politika, državnim službenicima, organiziranim civilnim društvom i širom javnosti.

Od korisnika programa Jean Monnet (moduli, nositelji katedri i sudionici u centrima izvrsnosti) zahtijeva se da organiziraju aktivnosti i događanja koja će biti otvorena za oblikovatelje politika, državne službenike, civilno društvo i širu javnost.

Koji su kriteriji za prijavu za aktivnost poučavanja i istraživanja u okviru programa Jean Monnet?

Kriteriji prihvatljivosti

Za module programa Jean Monnet primjenjuju se sljedeći kriteriji prihvatljivosti.

Tko se može prijaviti?

Prijaviti se može svako visoko učilište s poslovnim nastanom u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu. 

Iznimka: organizacije iz Bjelarusa (regija 2) nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Pojedinci se ne mogu izravno prijaviti za bespovratna sredstva.

Koje su vrste organizacija prihvatljive za sudjelovanje u projektu?

Visoko učilište s poslovnim nastanom u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Iznimka: organizacije iz Bjelarusa (regija 2) nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Visoka učilišta s poslovnim nastanom u državama člancima i trećim zemljama pridruženima programu moraju imati valjanu ECHE.

ECHE ne moraju imati visoka učilišta iz trećih zemalja koje ne sudjeluju u programu.

Broj i profil organizacija sudionica

Jedno visoko učilište s poslovnim nastanom u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Iznimka: organizacije iz Bjelarusa (regija 2) nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Trajanje projekta

3 godine.

Za svaki modul programa Jean Monnet mora se održati najmanje 40 sati nastave po akademskoj godini u području studija o Europskoj uniji (kako je prethodno opisano) na visokom učilištu koje je prijavitelj.

U sate nastave ubrajaju se grupna predavanja, seminari ili vježbe (svi se ti oblici nastave mogu odvijati i na daljinu), ali se ne ubrajaju individualna poduka i/ili mentorstvo.

Prihvatljivi su ljetni tečajevi.

Gdje se treba prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-JMO-2022-MODULE

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 1. ožujka u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Za katedre programa Jean Monnet primjenjuju se sljedeći kriteriji prihvatljivosti.

Tko se može prijaviti?

Prijaviti se može svako visoko učilište s poslovnim nastanom u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Iznimka: organizacije iz Bjelarusa (regija 2) nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Pojedinci se ne mogu izravno prijaviti za bespovratna sredstva.

Koje su vrste organizacija prihvatljive za sudjelovanje u projektu?

Visoko učilište s poslovnim nastanom u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Iznimka: organizacije iz Bjelarusa (regija 2) nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Visoka učilišta s poslovnim nastanom u državama člancima i trećim zemljama pridruženima programu moraju imati valjanu ECHE.

ECHE ne moraju imati visoka učilišta iz trećih zemalja koje ne sudjeluju u programu.

Visoka učilišta odgovorna su za svoje prijave. Ona su obvezna održavati aktivnosti katedre Jean Monnet cijelo vrijeme trajanja projekta. Ako visoko učilište mora zamijeniti nositelja katedre, potrebno je poslati pisani zahtjev za odobrenje Izvršnoj agenciji. Osim toga, novi predloženi nositelj katedre mora imati isti stupanj specijalizacije u području studija o Europskoj uniji.

Broj i profil organizacija sudionica

Jedno visoko učilište s poslovnim nastanom u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Iznimka: organizacije iz Bjelarusa (regija 2) nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Nositelji katedre Jean Monnet moraju biti stalni zaposlenici visokog učilišta koje je prijavitelj.

Katedru Jean Monnet vodi samo jedan profesor, nositelj katedre, koji je isključivo odgovoran za održavanje najmanje 90 sati nastave u akademskoj godini. Katedra može imati i tim za potporu njezinim aktivnostima.

Trajanje projekta

3 godine.

Nositelj katedre treba održati najmanje 90 sati nastave u akademskoj godini u području studija o Europskoj uniji (kako je prethodno opisano) na visokom učilištu koje je prijavitelj.

U sate nastave ubrajaju se grupna predavanja, seminari ili vježbe (svi se ti oblici nastave mogu odvijati i na daljinu), ali se ne ubrajaju individualna poduka i/ili mentorstvo.

Gdje se treba prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-JMO-2022-CHAIR.

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 1. ožujka u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Za centre izvrsnosti programa Jean Monnet primjenjuju se sljedeći kriteriji prihvatljivosti.

Tko se može prijaviti?

Jedno visoko učilište s poslovnim nastanom u državi članici EU-a, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Iznimka: organizacije iz Bjelarusa (regija 2) nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Pojedinci se ne mogu izravno prijaviti za bespovratna sredstva.

Na pojedinom uključenom visokom učilištu može se istovremeno podupirati samo jedan centar izvrsnosti Jean Monnet. Ustanova domaćin koordinira aktivnosti jednog ili više fakulteta/odsjeka.

Koje su vrste organizacija prihvatljive za sudjelovanje u projektu?

Visoko učilište s poslovnim nastanom u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Iznimka: organizacije iz Bjelarusa (regija 2) nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Visoka učilišta s poslovnim nastanom u državama člancima i trećim zemljama pridruženima programu moraju imati valjanu ECHE.

ECHE ne moraju imati visoka učilišta iz trećih zemalja koje ne sudjeluju u programu.

Broj i profil organizacija sudionica

Jedno visoko učilište s poslovnim nastanom u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Iznimka: organizacije iz Bjelarusa (regija 2) nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Trajanje projekta

3 godine.

Gdje se treba prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-JMO-2022-COE

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 1. ožujka u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Kriteriji za dodjelu

Za module programa Jean Monnet primjenjuju se sljedeći kriteriji za dodjelu.

Relevantnost projekta (najviše 25 bodova)

Mjera u kojoj se prijedlogom ostvaruju ciljevi aktivnosti Jean Monnet:

 • usmjerenost na studije o EU-u (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
 • poticanje dijaloga između akademske zajednice i društva, uključujući lokalne i državne oblikovatelje politika, državne službenike, subjekte civilnog društva, predstavnike različitih razina obrazovanja i medije
 • stvaranje znanja i uvida koji mogu biti temelj za oblikovanje politika EU-a i ojačati ulogu EU-a u globaliziranom svijetu
 • poticanje aktivnog informiranja i edukativnog rada kojim će se širiti znanje o EU-u na društvo u cjelini (izvan akademske zajednice i specijalizirane publike) te približiti EU javnosti.

Mjera u kojoj prijedlog doseže prioritetne ciljne skupine:

 • studente studija o Europskoj uniji (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
 • studente koji ne dolaze automatski u dodir sa studijima o EU-u (u područjima izvan prava, ekonomije i političkih znanosti)
 • za treće zemlje koje nisu pridružene programu, potencijal za unapređenje javne diplomacije EU-a.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 25 bodova)

 • Metodologija: kvaliteta, inovativnost i izvedivost samog projekta te održivost predložene metodologije.
 • Mjera:
  • u kojoj je program rada iznesen jasno, potpuno i dosljedno, a faze pripreme, provedbe, evaluacije, praćenja i diseminacije pažljivo planirane
  • u kojoj se iz programa rada vidi usklađenost s ciljevima i aktivnostima projekta.
 • Strategija za praćenje i evaluaciju

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 25 bodova)

Razina stručnosti i dodana vrijednost tima:

 • mjerodavnost i komplementarnost profila i stručnosti glavnih članova osoblja uključenih u predložene aktivnosti (prema potrebi i iz akademskih i neakademskih područja) za studije o Europskoj uniji (kako je opisano u uvodnom odjeljku) i za konkretnu temu kojom se prijedlog bavi.

Učinak (najviše 25 bodova)

Očekivani dugoročni učinak projekta:

 •  na visoko učilište koje je domaćin aktivnosti Jean Monnet
 •  na studente i ostale polaznike koji imaju koristi od aktivnosti Jean Monnet 
  • bolji ili inovativni kurikulumi
  • veća sposobnost za privlačenje izvrsnih studenata
  • više suradnje s partnerima iz drugih zemalja
  • više financijskih sredstava za poučavanje i istraživanje o temama u vezi s EU‑om unutar visokog učilišta
  • povećani kapaciteti za poučavanje i istraživanje tema u vezi s EU-om
 •  na ostale organizacije i pojedince uključene na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj razini.

Diseminacija i komunikacija:

 • primjerenost i kvaliteta mjera za diseminaciju ishoda aktivnosti unutar i izvan visokog učilišta koje je domaćin aktivnosti Jean Monnet: 
  • razglašavanje
  • informiranje o projektima i rezultatima, čime se poboljšava vidljivost sudionika i organizacija
  • dopiranje do skupina koje se nalaze izvan visokih učilišta
  • prenosivost i ugrađivanje u nove politike i poboljšanu praksu.
 • Mjera u kojoj će predviđeni alati za diseminaciju doći do ciljane publike putem:
  • medijske prisutnosti (uključujući društvene medije, publikacije itd.)
  • događanja.

Održivost i kontinuitet: prijedlog uključuje odgovarajuće mjere i resurse kako bi se rezultati i koristi projekta održali i nakon životnog ciklusa projekta.

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova ukupno i 15 bodova za svaki kriterij za dodjelu. Među jednako rangiranim prijedlozima unutar iste teme prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost”, a zatim za „učinak”.

Za katedre programa Jean Monnet primjenjuju se sljedeći kriteriji za dodjelu.

Relevantnost projekta (najviše 25 bodova)

Mjera u kojoj se prijedlogom ostvaruju ciljevi aktivnosti Jean Monnet:

 • poticanje dijaloga između akademske zajednice i društva, uključujući lokalne i državne oblikovatelje politika, državne službenike, subjekte civilnog društva, predstavnike različitih razina obrazovanja i medije
 • stvaranje znanja i uvida koji mogu biti temelj za oblikovanje politika EU-a i ojačati ulogu EU-a u globaliziranom svijetu
 • poticanje aktivnog informiranja i edukativnog rada kojim će se širiti znanje o EU-u na društvo u cjelini (izvan akademske zajednice i specijalizirane publike) te približiti EU javnosti.

Mjera u kojoj prijedlog doseže prioritetne ciljne skupine:

 • studente studija o Europskoj uniji (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
 • studente koji ne dolaze automatski u dodir sa studijima o EU-u (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
 • za treće zemlje koje nisu pridružene programu, potencijal za unapređenje javne diplomacije EU-a.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 25 bodova)

 • Metodologija: kvaliteta, inovativnost i izvedivost samog projekta te održivost predložene metodologije.
 • Upravljanje: mjera u kojoj: 
  • program rada iznesen je jasno, potpuno i dosljedno, a faze pripreme, provedbe, evaluacije, praćenja i diseminacije pažljivo su planirane
  • iz programa rada vidi se usklađenost s ciljevima i aktivnostima projekta.
 • Strategija za praćenje i evaluaciju.

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 25 bodova)

 • Izvrstan profil i stručnost nositelja katedre studija o Europskoj uniji (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
 • Mjerodavnost i komplementarnost profila i stručnosti nositelja katedre i glavnim članova osoblja uključenih u aktivnosti predložene u projektu i za studije o Europskoj uniji (kako je opisano u uvodnom odjeljku) i za konkretne teme kojima se prijedlog bavi
 • Dokaz o razini iskustva u istraživanju o temama povezanima s EU-om

Učinak (najviše 25 bodova)

Očekivani dugoročni učinak projekta:

 • na visoko učilište koje je domaćin aktivnosti Jean Monnet
 • na studente i ostale polaznike koji imaju koristi od aktivnosti Jean Monnet: 
  • bolji ili inovativni kurikulumi
  • veća sposobnost za privlačenje izvrsnih studenata
  • više suradnje s partnerima iz drugih zemalja
  • više financijskih sredstava za poučavanje i istraživanje o temama u vezi s EU‑om unutar visokog učilišta
  • povećani kapaciteti za poučavanje i istraživanje tema u vezi s EU-om
 •  na ostale organizacije i pojedince uključene na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj razini.

Diseminacija i komunikacija:

 • primjerenost i kvaliteta mjera za diseminaciju ishoda aktivnosti unutar i izvan visokog učilišta koje je domaćin aktivnosti Jean Monnet: 
  • razglašavanje
  • informiranje o projektima i rezultatima, čime se poboljšava vidljivost sudionika i organizacija
  • dopiranje do skupina koje se nalaze izvan visokih učilišta
  • prenosivost i ugrađivanje u nove politike i poboljšanu praksu.
 • Mjera u kojoj će predviđeni alati za diseminaciju doći do ciljane publike putem:
  • medijske prisutnosti (uključujući društvene medije, publikacije itd.)
  • događanja.

Održivost i kontinuitet: prijedlog uključuje odgovarajuće mjere i resurse kako bi se rezultati i koristi projekta održali i nakon životnog ciklusa projekta.

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova ukupno i 15 bodova za svaki kriterij za dodjelu. Među jednako rangiranim prijedlozima unutar iste teme prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost”, a zatim za „učinak”.

Za centre izvrsnosti programa Jean Monnet primjenjuju se sljedeći kriteriji za dodjelu.

Relevantnost projekta (najviše 25 bodova)

Mjera u kojoj se prijedlogom ostvaruju ciljevi aktivnosti Jean Monnet:

 • usmjerenost na studije o EU-u (kako je opisano u uvodnom odjeljku)
 • poticanje dijaloga između akademske zajednice i društva, uključujući lokalne i državne oblikovatelje politika, državne službenike, subjekte civilnog društva, predstavnike različitih razina obrazovanja i medije
 • stvaranje znanja i uvida koji mogu biti temelj za oblikovanje politika EU-a i ojačati ulogu EU-a u globaliziranom svijetu
 • poticanje aktivnog informiranja i edukativnog rada kojim će se širiti znanje o EU-u na društvo u cjelini (izvan akademske zajednice i specijalizirane publike) te približiti EU javnosti.

Mjera u kojoj prijedlog obuhvaća više ciljnih skupina:

 • vrsta korisnika stručnog znanja predloženog centra
 • sudjelovanje fakulteta/odsjeka koji nisu izravno povezani s posebnim studijima o EU-u
 • za treće zemlje koje nisu pridružene programu, potencijal za unapređenje javne diplomacije EU-a.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 25 bodova)

 • Metodologija: kvaliteta, inovativnost i izvedivost samog projekta te održivost predložene metodologije.
 • Mjera: 
  • u kojoj je program rada iznesen jasno, potpuno i dosljedno, a faze pripreme, provedbe, evaluacije, praćenja i diseminacije pažljivo planirane
  • u kojoj se iz programa rada vidi usklađenost s ciljevima i aktivnostima projekta.
 • Mjera u kojoj su sredstva dodijeljena za radne pakete u skladu s njihovim ciljevima i rezultatima.
 • Strategija za praćenje i evaluaciju

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 25 bodova)

 • Kvaliteta i dodana vrijednost sudionika u centru
 • Mjerodavnost i komplementarnost profila i stručnosti osoblja uključenog u aktivnosti predložene u projektu i za studije o Europskoj uniji i za konkretne teme kojima se prijedlog bavi
 • Načini suradnje u okviru visokog učilišta i raspodjela uloga
 • Obveza visokog učilišta da će razvijati i održavati centar

Učinak (najviše 25 bodova)

Očekivani dugoročni učinak projekta:

 • na visoko učilište koje je domaćin aktivnosti Jean Monnet
 • na fakultete/odsjeke koji imaju koristi od aktivnosti Jean Monnet 
  • poboljšan ili inovativan sadržaj, razvoj novih pristupa određenom istraživanju
  • veća sposobnost za privlačenje izvrsnih studenata i istraživača
  • pojačana suradnja i kapacitet za povezivanje s partnerima iz drugih zemalja
  • više financijskih sredstava za poučavanje i istraživanje o temama u vezi s EU‑om unutar visokog učilišta
  • povećani kapaciteti za poučavanje i istraživanje tema u vezi s EU-om
 •  na ostale organizacije i pojedince uključene na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj razini.

Diseminacija i komunikacija:

 • primjerenost i kvaliteta mjera za diseminaciju ishoda aktivnosti unutar i izvan visokog učilišta koje je domaćin aktivnosti Jean Monnet: 
  • razglašavanje
  • informiranje o projektima i rezultatima, čime se poboljšava vidljivost sudionika i organizacija
  • dopiranje do skupina koje se nalaze izvan visokih učilišta
  • prenosivost i ugrađivanje u nove politike i poboljšanu praksu.

Mjera u kojoj će predviđeni alati za diseminaciju doći do ciljane publike putem:

 • medijske prisutnosti (uključujući društvene medije, publikacije itd.)
 • događanja.

Održivost i kontinuitet: prijedlog uključuje odgovarajuće mjere i resurse kako bi se rezultati i koristi projekta održali i nakon životnog ciklusa projekta.

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova ukupno i 15 bodova za svaki kriterij za dodjelu. Među jednako rangiranim prijedlozima unutar iste teme prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost”, a zatim za „učinak”.

Geografski ciljevi

Instrumenti EU-a za vanjsko djelovanje pridonose ovoj aktivnosti. Raspoloživi proračun podijeljen je među različitim regijama, a svaka je proračunska omotnica različite veličine. Dodatne informacije o raspoloživim iznosima u okviru svake proračunske omotnice objavit će se na portalu Funding & tender opportunities.

Za ovu aktivnost utvrđeni su sljedeći geografski ciljevi:

Za Aziju: najviše 75% sredstava može se dodijeliti zemljama s visokim dohotkom u toj regiji, 12% za Kinu i 11% za Indiju

Za supsaharsku Afriku: prednost će se dati najslabije razvijenim zemljama; posebna pozornost posvećuje se prioritetnim zemljama s obzirom na migracije i regionalnim projektima koji uključuju visoka učilišta iz nekoliko zemalja; nijedna zemlja neće imati pristup više od 8 % sredstava predviđenih za regiju.

Očekivani učinak

Kvantitativni

Sve veći broj visokih učilišta koja u disciplinama koje obuhvaćaju imaju sve izraženiju dimenziju Europske unije.

Sve više tema o Europskoj uniji uvedenih u nastavu i istraživanje fakulteta/odsjeka na kojima perspektiva EU-a obično nije u prvom planu, i to ne samo tema koje se obično povezuju s EU-om.

Kvalitativni

Aktivnosti „poučavanja i istraživanja” u okviru programa Jean Monnet imat će pozitivne i dugoročne učinke na studente i na istraživače/profesore koji u njima izravno sudjeluju te će:

 • promicati demokraciju i osjećaj pripadnosti zajedničkom području, pri čemu bi se povećanje interesa mladih za europske politike moglo procijeniti putem posebnih anketa
 • povećati interes za produbljivanje znanja o politikama koje su specifične za Europsku uniju, što bi moglo dovesti do aktivnijeg sudjelovanja u aktivnostima EU-a i javnoj službi
 • povećati mogućnosti za mlade istraživače da poboljšaju svoje stručne kompetencije i ostvare napredak u karijeri.

Za organizacije sudionice će aktivnosti „poučavanja i istraživanja” u okviru programa Jean Monnet uvesti novu dinamiku i:

 • povećati kapacitet visokih učilišta za poučavanje o temama u području EU-a
 • privući više novih polaznika i nastavnika zainteresiranih za stjecanje znanja o Europskoj uniji
 • uspostaviti strukturirane centre koji će pružati visoku razinu stručnog znanja o Europskoj uniji i omogućiti napredno istraživanje za fakultete i odsjeke koji zatraže potporu.

Koja su pravila financiranja?

Za ovu aktivnost koristi se model financiranja jednokratnim iznosom. Taj model financiranja omogućio bi usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitetu i postignute mjerljive ciljeve.

Maksimalna bespovratna sredstva EU-a po projektu iznose:

 • moduli programa Jean Monnet: 30 000 EUR
 • katedre Jean Monnet: 50 000 EUR
 • centri izvrsnosti Jean Monnet: 100 000 EUR

Jednokratni doprinosi pokrit će troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranje te druge troškove (diseminacija informacija, objavljivanje, prijevod).

Moduli i katedre programa Jean Monnet

Prijavitelji moraju u prijavi zatražiti unaprijed određeni jednokratni iznos naveden u tablicama u nastavku. U njima je naveden ukupni jednokratni iznos za svaku zemlju koji odgovara ukupnom broju nastavnih sati. Iznosi u tablici konačni su doprinos EU-a jer je uključeno sufinanciranje od 75 %.

a.1) Moduli programa Jean Monnet za države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu

Zemlja / nastavni sati tijekom trogodišnjeg razdoblja (najmanje 40 sati godišnje)

Bugarska, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Lihtenštajn, Srbija

Turska, Hrvatska, Latvija

Mađarska, Poljska, Litva, Češka, Estonija, Slovačka

Portugal, Grčka, Slovenija, Malta

Cipar, Island, Španjolska, Italija

Irska, Francuska, Finska

Belgija, Danska, Njemačka, Luksemburg, Nizozemska, Austrija, Švedska, Norveška

120 – 150

11 500 EUR

13 500 EUR

15 000 EUR

19 000 EUR

22 000 EUR

26 000 EUR

28 000 EUR

151 – 180

14 500 EUR

16 500 EUR

18 500 EUR

23 000 EUR

27 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

181 – 210

16 500 EUR

19 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

211 – 240

19 000 EUR

22 500 EUR

25 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

241 – 270

21 500 EUR

25 500 EUR

29 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

271 – 300

24 000 EUR

28 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

301 – 330

26 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

331 – 360

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

a.2) Moduli programa Jean Monnet za treće zemlje koje nisu pridružene programu

Zemlja / nastavni sati tijekom trogodišnjeg razdoblja (najmanje 40 sati godišnje)

Čile, Sveti Kristofor i Nevis, Meksiko, Libija, Antigva i Barbuda, Barbados, druge zemlje

Državno područje Rusije priznato međunarodnim pravom, Bahrain, Trinidad i Tobago

Saudijska Arabija, Sejšeli, Ekvatorska Gvineja, Oman, Izrael

Koreja, Republika Novi Zeland

Japan, Ujedinjena Kraljevina

Australija, Brunej, Kanada, Hong Kong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švicarska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Sjedinjene Američke Države

120 – 150

11 500 EUR

15 000 EUR

19 000 EUR

22 000 EUR

26 000 EUR

28 000 EUR

151 – 180

14 000 EUR

18 500 EUR

23 000 EUR

27 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

181 – 210

16 500 EUR

22 000 EUR

27 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

211 – 240

19 000 EUR

25 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

241 – 270

21 500 EUR

29 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

271 – 300

24 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

301 – 330

26 500 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

331 – 360

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

30 000 EUR

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

b.1) Katedre programa Jean Monnet za države članice i treće zemlje pridružene programu

Zemlja / nastavni sati tijekom trogodišnjeg razdoblja (najmanje 90 sati godišnje)

Bugarska, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Lihtenštajn, Srbija

Turska, Hrvatska, Latvija

Mađarska, Poljska, Litva, Češka, Estonija, Slovačka

Portugal, Grčka, Slovenija, Malta

Cipar, Island, Španjolska, Italija

Irska, Francuska, Finska

Belgija, Danska, Njemačka, Luksemburg, Nizozemska, Austrija, Švedska, Norveška

270 – 300

18 000 EUR

19 000 EUR

25 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

47 000 EUR

301 – 330

20 000 EUR

21 000 EUR

28 000 EUR

34 000 EUR

41 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

331 – 360

22 000 EUR

23 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

361 – 390

24 000 EUR

25 000 EUR

34 000 EUR

40 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

391 – 420

26 000 EUR

27 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

421 – 450

28 000 EUR

29 000 EUR

40 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

451 – 480

30 000 EUR

31 000 EUR

43 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

481 – 510

32 000 EUR

33 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

511 – 540

34 000 EUR

35 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

541 – 570

36 000 EUR

37 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

571 – 600

38 000 EUR

39 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

601 – 630

40 000 EUR

41 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

631 – 660

42 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

661 – 690

44 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

691 – 720

46 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

721 – 750

48 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

>750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

b.2) Katedre programa Jean Monnet za treće zemlje koje nisu pridružene programu

Zemlja / nastavni sati tijekom trogodišnjeg razdoblja (najmanje 90 sati godišnje)

Čile, Sveti Kristofor i Nevis, Meksiko, Libija, Antigva i Barbuda, Barbados, druge zemlje

Državno područje Rusije priznato međunarodnim pravom, Bahrain, Trinidad i Tobago

Saudijska Arabija, Sejšeli, Ekvatorska Gvineja, Oman, Izrael

Republika Koreja, Novi Zeland

Japan, Ujedinjena Kraljevina

Australija, Brunej, Kanada, Hong Kong, Kuvajt, Katar, Singapur, Švicarska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Sjedinjene Američke Države

270 – 300

21 000 EUR

24 000 EUR

31 000 EUR

37 000 EUR

43 000 EUR

47 000 EUR

301 – 330

23 000 EUR

27 000 EUR

34 000 EUR

41 000 EUR

47 000 EUR

50 000 EUR

331 – 360

25 000 EUR

30 000 EUR

37 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

361 – 390

27 000 EUR

33 000 EUR

40 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

391 – 420

29 000 EUR

36 000 EUR

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

421 – 450

31 000 EUR

39 000 EUR

46 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

451 – 480

33 000 EUR

42 000 EUR

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

481 – 510

35 000 EUR

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

511 – 540

37 000 EUR

48 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

541 – 570

39 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

571 – 600

41 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

601 – 630

43 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

631 – 660

45 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

661 – 690

47 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

691 – 720

49 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

721 – 750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

>750

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

50 000 EUR

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

c)    Centri izvrsnosti Jean Monnet:

Za ovu aktivnost koristi se model financiranja jednokratnim iznosom. Iznos jednokratnog doprinosa određivat će se za sva bespovratna sredstva na temelju procijenjenog proračuna aktivnosti koju prijavitelj predlaže. Tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva odredit će jednokratni iznos za sva bespovratna sredstva na temelju prijedloga, rezultata ocjenjivanja, stopa financiranja i najvećeg iznosa bespovratnih sredstava utvrđenog u pozivu na podnošenje prijedloga.

Maksimalni doprinos EU-a po projektu iznosi 100 000 EUR.

Kako se određuje jednokratni iznos za projekt?

Prijavitelji moraju ispuniti detaljnu proračunsku tablicu u skladu s prijavnim obrascem, uzimajući u obzir sljedeće točke:

 • detalji proračuna trebali bi biti navedeni prema potrebi u koherentnim radnim paketima (npr. podijeliti ga na „upravljanje projektima”, „osposobljavanje”, „organizaciju događanja”, „pripremu i provedbu mobilnosti”, „komunikaciju i diseminaciju”, „osiguravanje kvalitete” itd.)
 • u prijedlogu se moraju opisati aktivnosti obuhvaćene svakim radnim paketom
 • prijavitelji u svojoj prijavi moraju navesti raščlambu procijenjenih troškova iz koje se vidi udio po radnom paketu
 • troškovi mogu pokriti troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranje te druge troškove (kao što je diseminacija, objavljivanje ili prijevod).

Prijedlozi će se ocjenjivati prema standardnim postupcima uz pomoć unutarnjih i/ili vanjskih stručnjaka. Stručnjaci će ocijeniti kvalitetu prijedloga u odnosu na zahtjeve utvrđene u pozivu te očekivani učinak, kvalitetu i učinkovitost aktivnosti.

Nakon ocjenjivanja prijedloga dužnosnik za ovjeravanje utvrdit će jednokratni iznos uzimajući u obzir rezultate provedene procjene. Vrijednost jednokratnog iznosa ograničit će se na najviše 80 % procijenjenog proračuna utvrđenog nakon ocjenjivanja.

Parametri bespovratnih sredstava (maksimalni iznos bespovratnih sredstava, stopa financiranja, ukupni prihvatljivi troškovi itd.) bit će utvrđeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Postignuća projekta ocijenit će se na temelju ostvarenih ishoda. Taj model financiranja omogućio bi usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitetu i postignute mjerljive ciljeve.

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

Tagged in:  Jean Monnet Higher education