Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Działania „Jean Monnet”: wspieranie nauczania i badań naukowych na temat Unii Europejskiej

Działania „Jean Monnet” programu Erasmus+ wspierają nauczanie, uczenie się, badania naukowe i debaty dotyczące różnych aspektów Unii Europejskiej.

On this page

  • actions for schools and VET institutions (ISCED 1-4)
  • actions for higher education institutions
  • links to teaching tools and other resources

Spis treści

  • Działania dla szkół i instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4)
  • Działania dla instytucji szkolnictwa wyższego
  • Linki do narzędzi dydaktycznych i innych zasobów

Działania dla szkół

Od marca 2021 r. działania „Jean Monnet”, realizowane w ramach programu Erasmus+ na lata 2021–2027, oferują nowe możliwości finansowania dla szkół oraz instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego.

Mają one na celu wspieranie nauczycieli szkół podstawowych, średnich i zawodowych w informowaniu młodych ludzi i rozwijaniu ich krytycznej wiedzy na temat Unii Europejskiej, jej roli, sposobu funkcjonowania i wpływu na życie codzienne obywateli. Działania te obejmują zarówno kształcenie, jak i szkolenie zawodowe (ISCED 1–4).

Działania organizowane w ramach tej sekcji stworzą również nowe możliwości rozwoju zawodowego w zakresie europejskiego wymiaru edukacji, w szczególności w zakresie nauczania o Unii Europejskiej.

Szkolenia dla nauczycieli w ramach działania „Jean Monnet”

Są przeznaczone dla instytucji zajmujących się szkoleniem/edukacją nauczycieli i mają na celu wspieranie nauczycieli w nauczaniu o UE. Działanie to jest również otwarte dla instytucji szkolnictwa wyższego zajmujących się kształceniem nauczycieli.

Więcej informacji o ofercie szkoleniowej

Inicjatywy dotyczące edukacji europejskiej w ramach działania „Jean Monnet” dla szkół i instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego

Są przeznaczone dla szkół i instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1-4). Mają na celu rozpowszechnianie konkretnych treści na tematy związane z UE.

Więcej informacji o inicjatywach edukacyjnych

Sieć szkół i instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego „Jean Monnet”

Jest przeznaczona dla szkół i instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1–4) – aby umożliwić im zaangażowanie się w debatę na temat polityki UE w szkole i we współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji o sieciach „Jean Monnet” dla szkół

Narzędzia dydaktyczne

Linki do narzędzi i zasobów dla nauczycieli można znaleźć na dole tej strony.

Więcej informacji na temat działań „Jean Monnet” dla szkół można znaleźć w publikacji „Edukacja europejska w szkołach”.

 Działania dla instytucji szkolnictwa wyższego

Wspierają one nauczanie i badania naukowe na temat Unii Europejskiej na całym świecie, obejmujące całą Europę, ze szczególnym naciskiem na wymiar unijny, zarówno z perspektywy wewnętrznej, jak i globalnej. Zakres studiów dotyczących UE może być zróżnicowany, pod warunkiem że obejmuje aspekt unijny.

Studia dotyczące UE służą propagowaniu europejskiej aktywności obywatelskiej i europejskich wartości oraz uwzględniają rolę UE w zglobalizowanym świecie, rozpowszechniając wiedzę o Unii, ułatwiając zwiększenie zaangażowania, jak również dialogu międzyludzkiego w przyszłości.

Działalność dydaktyczna i prace badawcze w instytucjach szkolnictwa wyższego: 

Moduły „Jean Monnet”

Krótkie programy nauczania lub kursy w dziedzinie studiów europejskich.

Więcej informacji o modułach i składaniu wniosków

Katedry „Jean Monnet”

Stanowiska dydaktyczne dla specjalistów z zakresu studiów europejskich – profesorów uniwersyteckich.

Dowiedz się więcej o katedrach „Jean Monnet”

Centra doskonałości „Jean Monnet”

Łączenie wiedzy i kompetencji w dziedzinach związanych z Unią Europejską. Centra odgrywają również kluczową rolę w docieraniu do studentów z wydziałów, które zazwyczaj nie zajmują się studiami europejskimi.

Więcej informacji o centrach doskonałości i finansowaniu

Sieci „Jean Monnet” w obszarze szkolnictwa wyższego

Wsparcie dla dużych sieci tematycznych w celu pobudzenia debaty politycznej

Kto może uczestniczyć w sieciach

Kontekst

Komisja Europejska rozpoczęła działania „Jean Monnet” w 1989 r., aby wspierać wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i badaniach naukowych w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej na całym świecie.

Działania te od początku skierowane były do instytucji szkolnictwa wyższego. Około 9 tys. nauczycieli akademickich i ponad 1 tys. uczelni w około 100 państwach otrzymało wsparcie finansowe, które umożliwiło im wprowadzenie do programów nauczania nowych treści w dziedzinie studiów europejskich. Działania „Jean Monnet” zbliżyły do siebie nauczycieli akademickich, naukowców i decydentów, co dało impuls do dialogu międzynarodowego i pomogło kształtować politykę zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.