Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-insatser: stimulera undervisning och forskning om EU

Jean Monnet-insatserna inom Erasmus+ ska stödja undervisning, lärande, forskning och debatt om olika EU-frågor.

On this page

  • actions for schools and VET institutions (ISCED 1-4)
  • actions for higher education institutions
  • links to teaching tools and other resources

På den här sidan

  • Insatser för skolor och yrkesskolor (Isced 1–4)
  • Insatser för universitet och högskolor
  • Undervisningsverktyg och andra resurser

Insatser för skolor och yrkesskolor

Inom Erasmusprogrammet 2021–2027 erbjuder Jean Monnet-insatserna sedan mars 2021 nya finansieringsmöjligheter för skolor och yrkesskolor.

Syftet är att hjälpa grundskole-, gymnasie- och yrkeslärare att lära eleverna vad EU står för, hur EU fungerar och hur EU påverkar vår vardag och utveckla ett kritiskt förhållningssätt i EU-frågor. Insatserna omfattar både den vanliga skolan och yrkesutbildningar (Isced 1–4).

Verksamheten ska också ge lärare nya möjligheter att bredda sig när det gäller den europeiska dimensionen och att undervisa om EU.

Jean Monnet-initiativet ”Lärarutbildning”

Organisationer som sysslar med lärarutbildning kan få stöd för att fortbilda lärare i EU-kunskap. Insatsen är också öppen för lärosäten som utbildar lärare.

Läs mer om Jean Monnet-lärarutbildning

Jean Monnet-initiativen ”Lär dig mer om EU” för skolor och yrkesskolor

Den här insatsen är för skolor och yrkesskolor (Isced 1–4) och ska hjälpa dem att ta fram innehåll om EU-frågor.

Läs mer om initiativet ”Lär dig mer om EU”

Jean Monnet-nätverk för skolor och yrkesskolor

Jean Monnet-nätverken ska hjälpa skolor och yrkesskolor (Isced 1–4) att samverka kring undervisning om olika EU-frågor i skolan och i samarbete med lärosäten.

Läs mer om Jean Monnet-nätverk för skolor

Undervisningsverktyg

Länkar till verktyg och andra resurser för lärare finns längst ner på sidan.

Om du vill veta med om bakgrunden till Jean Monnet-insatserna för skolan kan du läsa broschyren Lär dig mer om EU i skolan.

 Insatser för universitet och högskolor

De här insatserna stöder undervisning och forskning inom Europastudier med särskild tonvikt på EU-frågor, från både ett EU-perspektiv och ett globalt perspektiv. Studiernas omfattning kan variera, så länge det finns en EU-aspekt.

EU-studierna bör främja ett aktivt europeiskt medborgarskap och ta upp EU:s roll i en globaliserad värld. De bör öka kunskapen om EU och underlätta framtida förbindelser och dialog mellan människor.

Undervisning och forskning vid lärosäten: 

Jean Monnet-moduler

Jean Monnet-modulerna är korta program eller kurser i EU-kunskap.

Läs mer om Jean Monnet-moduler och hur du söker

Jean Monnet-professurer

Jean Monnet-professurer är undervisningstjänster inom EU-studier för professorer.

Läs mer om Jean Monnet-professurerna

Jean Monnet-centrum

Jean Monnet-centrumen är nav för kompetens och kunskap i EU-frågor. De spelar en viktig roll för att nå ut till studenter vid andra fakulteter som inte brukar ägna sig åt EU-frågor.

Läs om Jean Monnet-centrum och hur du söker bidrag

Jean Monnet-nätverk inom högre utbildning

Stora tematiska nätverk kan få stöd för att stärka den politiska debatten.

Se vem som kan delta och vad som krävs

Bakgrund

EU-kommissionen startade Jean Monnet-insatserna 1989 för att främja spetskompetens inom EU-studier (både undervisning och forskning) över hela världen.

Sedan de infördes har insatserna varit inriktade på universitet och högskolor. Omkring 9 000 universitetslärare och över 1 000 lärosäten i omkring 100 länder har fått ekonomiskt stöd så att de har kunnat erbjuda nytt innehåll för Europastudier i sina kursplaner. Genom att sammanlänka akademiker, forskare och beslutsfattare har Jean Monnet-insatserna främjat en internationell dialog och stöttat beslutsfattare på både nationell och internationell nivå.