Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sieć szkół i instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego „Jean Monnet”

Profil wnioskodawcy

Szkoły i organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego we wszystkich krajach uczestniczących w programie Erasmus+

Sieć musi składać się z co najmniej 5 organizacji z co najmniej 3 różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

Niedostępne dla osób fizycznych.

Czas trwania: 3 lata

Maksymalna kwota dotacji na sieć: 300 tys. euro (stanowiąca maksymalnie 80 proc. całkowitych kosztów)

Jakiego rodzaju współpraca kwalifikuje się jako sieć szkół i instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego „Jean Monnet”?

Wymiana dobrych praktyk i wspólne nauczanie przez szkoły i organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego w różnych krajach w celu ułatwienia wspólnego rozumienia metod uczenia się o Unii Europejskiej.

Ten komponent działań „Jean Monnet” utworzono, aby wspierać działania, których nie da się realizować na szczeblu krajowym, a także działania o wymiarze wielonarodowym.

Jakie są oczekiwania wobec sieci „Jean Monnet”?

Szkoły/organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego sami określą tematy, nad którymi będą pracować. Mogą one obejmować:

  • nowe lub innowacyjne sposoby podejścia do nauczania o UE, w tym propozycje nowych metod i stworzenie narzędzi wspierających osoby uczące się
  • wymianę dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie nauczania o UE, w tym sposobów radzenia sobie z konkretnymi wyzwaniami.

Nauczyciele mogą wyjechać na kilka dni do organizacji partnerskiej, aby przygotować i realizować wspólne nauczanie/wspólną opiekę dydaktyczną.

Terminy i formularze zgłoszeniowe

Erasmus+. Przewodnik po programie

Przewodnik przedstawiający kolejne kroki procedury składania wniosków

Related funding calls