Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet tevékenységek: az Európai Unióval kapcsolatos oktatás és kutatás ösztönzése

Az Erasmus+ programhoz tartozó Jean Monnet tevékenységek célja, hogy támogassák az Európai Unióval kapcsolatos oktatást, tanulást, kutatást és vitákat.

On this page

  • actions for schools and VET institutions (ISCED 1-4)
  • actions for higher education institutions
  • links to teaching tools and other resources

Ezen az oldalon

  • Az iskolákra és szakképzési intézményekre irányuló intézkedések (ISCED 1–4)
  • A felsőoktatási intézményekre irányuló intézkedések
  • Linkek oktatási eszközökhöz és egyéb forrásokhoz

Iskolai tevékenységek

2021 márciusától kezdve, a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó Erasmus+ program égisze alatt a Jean Monnet tevékenységek új finanszírozási lehetőségeket kínálnak az iskolák, a szakképzési és a képzési intézmények számára.

A cél az alapfokú és középfokú oktatásban, valamint a szakképzésben dolgozó tanárok abban való támogatása, hogy segítsék a fiatalok tájékozódását és kritikus gondolkodásmódjuk kialakítását az Európai Unióval, az általa képviselt értékekkel, az Unió működésével és annak a mindennapi életükre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az intézkedések egyaránt kiterjednek az oktatásra és a szakképzésre (ISCED 1–4).

Az ennek keretében szervezett tevékenységek új lehetőségeket teremtenek a szakmai paletta bővítésére az iskolai oktatás európai dimenziója tekintetében, különös tekintettel az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek oktatására.

Jean Monnet tanárképzés

A tanárképzéssel/oktatással foglalkozó intézményekben dolgozó oktatók számára nyújt támogatást az uniós ismeretek tanításához. Ez a pályázattípus a tanárképzést folytató felsőoktatási intézmények előtt is nyitva áll.

Fedezze fel a képzési lehetőségeket

Európai uniós ismeretek tanítására irányuló kezdeményezések iskolák és szakképzési intézmények számára a Jean Monnet program keretében

Iskolák és szakképzési intézmények (ISCED 1–4) pályázhatnak – a kezdeményezések lehetővé teszik számukra, hogy konkrét tartalmakat tanítsanak uniós témákról.

Tájékozódjon bővebben a tanulási kezdeményezésekkel kapcsolatos lehetőségekről

Jean Monnet hálózatok iskolák és szakképzési intézmények számára

Iskolák és szakképzési intézmények (ISCED 1–4) vehetnek részt – ezek a hálózatok lehetővé teszik az uniós szakpolitikákkal kapcsolatos iskolai vitákat, felsőoktatási intézményekkel együttműködésben.

Fedezze fel az iskolákat célzó Jean Monnet hálózatokat

Oktatási eszközök

A tanári segédeszközökre és forrásokra mutató linkek az oldal alján találhatók.

Ha szeretne többet megtudni az iskoláknak szóló Jean Monnet tevékenységek hátteréről, olvassa el „Az európai uniós ismeretek iskolai elsajátítása” című kiadványt.

 A felsőoktatási intézmények tevékenységei

E tevékenységek világszerte támogatják az európai uniós tanulmányokkal kapcsolatos oktatást és kutatást, és lefedik Európa mint kutatási téma teljes egészét, különös hangsúlyt fektetve az uniós dimenzióra, mind belső, mind pedig globális szempontból. Az uniós tanulmányok különböző témákat ölelhetnek fel, amennyiben az uniós nézőpontot járják körül.

A támogatásban részesülő uniós tanulmányoknak elő kell mozdítaniuk az aktív polgári szerepvállalást és az európai uniós értékeket, ki kell térniük az EU globalizált világban betöltött szerepére, továbbá erősíteniük kell az Unióval kapcsolatos tudatosságot, elősegítve a résztvevők jövőbeli szerepvállalását és az emberek közötti párbeszédet.

Oktatási és kutatási tevékenységek felsőoktatási intézményekben 

Jean Monnet oktatási modulok

Rövid oktatási programok vagy tanfolyamok az európai uniós tanulmányok területén

További információk a modulokról és a jelentkezés módjáról

Jean Monnet professzúrák

Egyetemi tanárok által betölthető tanári állások az európai uniós tanulmányok területén

További információk

Jean Monnet Kiválósági Központok

Összevonják az Európai Unióval kapcsolatos ismereteket és kompetenciákat. Ezek a központok kulcsfontosságú szerepet játszanak azon hallgatók megszólításában is, akik jellemzően nem uniós tanulmányokkal foglalkoznak.

Tudjon meg többet a központokról és a finanszírozási lehetőségekről

Jean Monnet hálózatok a felsőoktatásban

Nagy tematikus hálózatok támogatása a szakpolitikai vita előmozdítása érdekében

További információk a pályázati feltételekről és a követelményekről

Háttér-információk

Az Európai Bizottság 1989-ben indította útjára a Jean Monnet tevékenységeket, hogy világszerte előmozdítsa az oktatás és a kutatás kiválóságát az európai uniós tanulmányok terén.

A Jean Monnet tevékenységek létrehozásuk óta segítik a felsőoktatási intézményeket. Mintegy 100 országban több mint 1000 egyetem és körülbelül 9000 egyetemi tanár részesült pénzügyi támogatásban, ami lehetővé tette számukra, hogy tantervük részeként új, európai uniós vonatkozású tananyagot kínáljanak. A tudományos szakemberek, a kutatók és a szakpolitikai döntéshozók összekapcsolásával a Jean Monnet tevékenységek ösztönzik a nemzetközi párbeszédet, és támogatják a szakpolitikai döntéshozatalt országos és nemzetközi szinten egyaránt.