Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Aktivnosti Jean Monnet: poticanje poučavanja i istraživanja o Europskoj uniji

Aktivnosti Jean Monnet u okviru programa Erasmus+ podupiru poučavanje, učenje, istraživanje i raspravu o različitim aspektima Europske unije.

On this page

  • actions for schools and VET institutions (ISCED 1-4)
  • actions for higher education institutions
  • links to teaching tools and other resources

Na ovoj stranici:

  • aktivnosti za škole i ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (ISCED 1 – 4)
  • aktivnosti za visoka učilišta
  • poveznice na nastavna sredstva i druge resurse

Aktivnosti za škole

Od ožujka 2021. aktivnosti Jean Monnet u okviru programa Erasmus+ za razdoblje 2021. – 2027. nude nove mogućnosti financiranja za škole i ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Svrha im je pomoći nastavnom osoblju u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i strukovnom obrazovanju da informiraju mlade i kod njih razviju kritičko mišljenje o tome koja je ideja iza Europske unije, kako ona funkcionira i kako utječe na njihov svakodnevni život. Te aktivnosti obuhvaćaju i obrazovanje i strukovno osposobljavanje (ISCED 1 – 4).

Aktivnosti organizirane u okviru ove komponente stvorit će i nove mogućnosti za profesionalni razvoj koji se odnosi na poučavanje o europskim temama, posebno o Europskoj uniji.

Osposobljavanje učitelja i nastavnika u okviru programa Jean Monnet

Za ustanove koje se bave osposobljavanjem/obrazovanjem učitelja i nastavnika kako bi im se pomoglo da u nastavu uvedu teme povezane s EU-om. Ova je aktivnost otvorena i visokim učilištima uključenima u obrazovanje učitelja i nastavnika.

Više o ovoj mogućnosti za osposobljavanje

Inicijative za učenje o EU-u okviru programa Jean Monnet za škole i ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Školama i ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (ISCED 1 – 4) omogućuje prenošenje sadržaja o temama povezanima s EU-om.

Više o inicijativama za učenje

Mreže Jean Monnet za škole i ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Školama i ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (ISCED 1 – 4) omogućuje sudjelovanje u raspravi o politikama EU-a u školama i suradnju s visokim učilištima.

Više o mrežama Jean Monnet za škole

Nastavna sredstva

Poveznice na nastavna sredstva i resurse za nastavno osoblje nalaze se na dnu ove stranice.

Da biste dobili bolji uvid u aktivnosti Jean Monnet za škole, pročitajte publikaciju „Učenje o EU-u u školi”.

 Aktivnosti za visoka učilišta

Ove aktivnosti podupiru poučavanje i istraživanje u području studija o Europskoj uniji u cijelom svijetu te obuhvaćaju sve aspekte proučavanja Europe, s posebnim težištem na europskoj dimenziji iz unutarnje, ali i iz globalne perspektive. Opseg studija o EU-u može biti različit, no bitno je da se istražuju teme povezane s EU-om.

Studiji o EU-u trebali bi promicati aktivno europsko građanstvo i vrijednosti te se baviti ulogom EU-a u globaliziranom svijetu. Na taj način upoznaju javnost s Unijom i olakšavaju buduće angažmane i dijalog među građanima.

Aktivnosti poučavanja i istraživanja na visokim učilištima: 

Moduli Jean Monnet

Kratki nastavni programi ili tečajevi u području studija o Europskoj uniji.

Više o modulima i prijavi

Katedre Jean Monnet

Radna mjesta sveučilišnih profesora sa specijalizacijom u području studija o Europskoj uniji.

Više o katedrama Jean Monnet

Centri izvrsnosti Jean Monnet

Stjecišta znanja i kompetencija o temama povezanima s Europskom unijom. Imaju važnu ulogu u povezivanju sa studentima fakulteta koji se obično ne bave studijima o EU-u.

Više o centrima i mogućnostima financiranja

Mreže Jean Monnet u visokom obrazovanju

Potpora velikim tematskim mrežama radi poticanja rasprave o politikama.

Saznajte tko se može prijaviti za mreže i koji su uvjeti

Kontekst

Od 1989. Europska komisija u okviru aktivnosti Jean Monnet promiče izvrsnost u poučavanju i istraživanju u području studija o Europskoj uniji u cijelom svijetu.

Od svojih početaka te su aktivnosti primarno bile namijenjene visokim učilištima. Oko 9000 sveučilišnih profesora i više od 1000 sveučilišta u približno 100 zemalja primilo je financijsku potporu koja im je omogućila da u svoje kurikulume uključe nove sadržaje o Europskoj uniji. Povezujući znanstvenike, istraživače i oblikovatelje politika, aktivnosti Jean Monnet potaknule su međunarodni dijalog i pomogle oblikovateljima politika na nacionalnoj i međunarodnoj razini.