Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

„Jean Monnet“ veiksmai. Mokymo ir mokslinių tyrimų Europos Sąjungoje skatinimas

Pagal programą „Erasmus+“ vykdomi „Jean Monnet“ veiksmai, kuriais remiamas mokymas, mokymasis, moksliniai tyrimai ir diskusijos apie įvairius Europos Sąjungos aspektus.

On this page

  • actions for schools and VET institutions (ISCED 1-4)
  • actions for higher education institutions
  • links to teaching tools and other resources

Šiame puslapyje

  • Veiksmai, skirti bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigoms (ISCED 1–4)
  • Veiksmai, skirti aukštojo mokslo institucijoms
  • Mokymo priemonių ir kitų išteklių nuorodos

Mokykloms skirti veiksmai

Nuo 2021 m. kovo mėn. pagal 2021–2027 m. programą „Erasmus+“ įgyvendinamais „Jean Monnet“ veiksmais suteikiama naujų galimybių finansuoti bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigas.

Taip siekiama padėti pradinių ir vidurinių mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokytojams teikti jaunimui žinių ir ugdyti kritinį suvokimą apie tai, kas yra Europos Sąjunga, kaip ji veikia ir kokį poveikį daro mūsų kasdieniam gyvenimui. Šie veiksmai apima švietimą ir profesinį mokymą (ISCED 1–4).

Vykdant pagal šį skirsnį organizuojamą veiklą atsiras ir naujų profesinio tobulinimosi galimybių, susijusių su europiniu mokymo mokykloje aspektu, visų pirma su mokymu apie Europos Sąjungą.

„Jean Monnet“ mokytojų rengimas

Skirta pedagogų rengimo srityje dirbančioms institucijoms, kad jos padėtų mokytojams mokyti apie ES savo klasėse. Šio veiksmo projektuose gali dalyvauti ir pedagogus rengiančios aukštojo mokslo institucijos.

Susipažinkite su šia mokymosi galimybe

„Jean Monnet“ mokymosi apie ES iniciatyvos bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigoms

Skirta bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigoms (ISCED 1–4), kad jos galėtų teikti konkretų turinį ES temomis.

Informacija apie mokymosi iniciatyvų galimybę

Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų „Jean Monnet“ tinklai

Skirta bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigoms (ISCED 1–4), kad jos galėtų įsitraukti į ES politines diskusijas mokyklose ir bendradarbiauti su aukštojo mokslo institucijomis.

Susipažinkite su mokyklų „Jean Monnet“ tinklais

Mokymo priemonės

Šio puslapio apačioje pateikiama mokymo priemonių ir išteklių nuorodų mokytojams.

Daugiau informacijos apie mokykloms skirtus „Jean Monnet“ veiksmus pateikiama leidinyje „Mokymasis apie ES mokyklose“.

 Aukštojo mokslo institucijoms skirti veiksmai

Jais remiamas Europos Sąjungos studijų srities mokymas ir moksliniai tyrimai visame pasaulyje, apimant visas Europos studijas, itin daug dėmesio skiriant ES aspektui ne tik iš vidaus, bet ir iš pasaulio perspektyvos. ES studijų aprėptis gali įvairuoti, bet į jas privaloma įtraukti ES aspektą.

ES studijomis skatinamas aktyvus Europos pilietiškumas bei vertybės ir nagrinėjamas ES vaidmuo globalizuotame pasaulyje, didinamas išmanymas apie Sąjungą ir sudaromos sąlygos būsimam dalyvavimui ir žmonių tarpusavio dialogui.

Mokymo ir mokslinių tyrimų veikla aukštojo mokslo institucijose 

„Jean Monnet“ moduliai

Trumpos Europos Sąjungos studijų srities mokymo programos arba kursai.

Daugiau informacijos apie modulius ir kaip teikti paraišką

„Jean Monnet“ profesūra

Europos Sąjungos studijų dėstytojų darbo vietos universitetų dėstytojams.

Daugiau informacijos apie „Jean Monnet“ profesūrą

„Jean Monnet“ kompetencijos centrai

Juose telkiama kompetencija ir žinios Europos Sąjungos temomis. Be to, jie atlieka svarbų vaidmenį įtraukiant fakultetų, kuriuose Europos Sąjungos dalykai paprastai nėra studijų programose, studentus.

Informacija apie centrus ir finansavimo galimybes

„Jean Monnet“ aukštojo mokslo ir studijų institucijų tinklai

Parama dideliems teminiams tinklams siekiant paremti politinius debatus.

Kas gali teikti paraiškas prisijungti prie tinklų ir kokie reikalavimai

Pagrindiniai faktai

Europos Komisija „Jean Monnet“ veiksmus pradėjo įgyvendinti 1989 m., siekdama visame pasaulyje skatinti mokymo ir mokslinių tyrimų kompetenciją Europos Sąjungos studijų srityje.

Nuo pat pradžios šie veiksmai yra orientuoti į aukštojo mokslo institucijas. Apie 9 000 universitetų dėstytojų ir daugiau kaip 1 000 universitetų iš maždaug 100 šalių gavo finansinę paramą, kad savo mokymo programose galėtų pasiūlyti naują Europos studijų turinį. „Jean Monnet“ veiksmais, kuriuos įgyvendinant sutelkiami mokslininkai, tyrėjai ir politikos formuotojai, skatinamas tarptautinis dialogas ir padedama paremti politikos formuotojus nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.