Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Действия по инициативата „Жан Моне“: стимулиране на преподаването и научните изследвания относно Европейския съюз

Действия по инициативата „Жан Моне“ в рамките на „Еразъм+“ в подкрепа на преподаването, ученето, научните изследвания и дебатите по различни аспекти на Европейския съюз.

На тази страница

  • действия за училища и институции за ПОО (ISCED 1—4)
  • действия за висшите училища
  • връзки към педагогически инструменти и други ресурси

Училищни дейности

От март 2021 г. в рамките на програмата „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г. действията по инициативата „Жан Моне“ предлагат нови възможности за финансиране за училища и институции за професионално образование и обучение.

Те имат за цел да подкрепят учителите в началното, средното и професионалното образование, за да информират младите хора и да повишат информираността по особено важни за Европейския съюз въпроси — какво представлява той, как работи и какво е значението му за тяхното ежедневие. Тези действия обхващат както образованието, така и професионалното обучение (ISCED 1—4).

Дейностите, организирани в рамките на този раздел, ще създадат и нови възможности за професионално развитие по отношение на европейското измерение на преподаването в училище, по-специално по отношение на преподаването за Европейския съюз.

Обучение на учители по инициативата „Жан Моне“

За институции, занимаващи се с обучение / образование на учители, за да помагат на учителите да преподават за ЕС в клас. Това действие е отворено и за висшите училища, занимаващи се с подготовка на учители.

Разгледайте възможностите за обучение

Действия за запознаване с ЕС в рамките на инициативата „Жан Моне“ за училища и институции за ПОО

За училища и институции за професионално образование и обучение (ISCED 1—4), за да им се даде възможност да предоставят специфично съдържание по свързани с ЕС теми.

Прочетете за възможността за инициативи за обучение

Мрежи „Жан Моне“ за училища и институции за ПОО

За училища и институции за професионално образование и обучение (ISCED 1—4), за да им се даде възможност да участват в политическия дебат на ЕС в училищата и в сътрудничество с висшите училища.

Разгледайте мрежите „Жан Моне“ за училища

Already applied for funding?

Read examples of how other projects are making use of Jean Monnet funding.

Учебни материали

Връзки към инструменти и ресурси за учители могат да бъдат намерени в долната част на тази страница.

За да научите повече за контекста на действията по „Жан Моне“ за училищата, прочетете публикацията „Запознаване с ЕС в училище“.

Получавайте актуална информация за възможностите за училищата

 Действия за висшите училища

Те подпомагат преподаването и научните изследвания в областта на изследванията на Европейския съюз в световен мащаб, като обхващат изучаването на Европа в нейната цялост, със специален акцент върху европейското измерение, както от вътрешна, така и от глобална гледна точка. Обхватът на изследванията на ЕС може да бъде променян, стига да се запазва европейската им перспектива.

Изследванията на ЕС следва да насърчават активното европейско гражданство и да разглеждат ролята на ЕС в глобализирания свят, като увеличават информираността за Съюза и способстват за бъдещото взаимодействие и за диалога на равнището на отделните граждани.

Преподавателски и изследователски дейности във висшите училища: 

Модули „Жан Моне“

Кратки учебни програми или курсове в областта на изучаването на Европейския съюз.

Научете повече за модулите и вижте как да кандидатствате

Катедри „Жан Моне“

Преподавателски позиции със специализация по изучаване на Европейския съюз, заемани от университетски преподаватели.

Научете повече за катедрите „Жан Моне“

Центрове за високи постижения „Жан Моне“

Обединяване на знания и компетентност по теми, свързани с Европейския съюз. Те също така играят ключова роля, за да могат факултети, които обикновено не се занимават с изучаване на ЕС, да достигнат до студентите.

Научете повече за центровете и възможностите за финансиране

Мрежи „Жан Моне“ в областта на висшето образование

Подкрепа за големи тематични мрежи за подпомагане на ориентационния дебат.

Вижте кой може да кандидатства за мрежите и какви са условията

Контекст

Европейската комисия поставя начало на действията по „Жан Моне“ през 1989 г., за да насърчава високите постижения в преподаването и научните изследвания, свързани с изучаването на Европейския съюз в целия свят.

От създаването им тези действия са насочени предимно към висшите училища. Близо 9000 университетски преподаватели и над 1000 университета в около 100 държави са получили финансова подкрепа, която им е позволила да предлагат ново съдържание по европейски теми като част от своите учебни програми. Създавайки връзки между академичните среди, изследователите и създателите на политики, действията по инициативата „Жан Моне“ стимулираха международния диалог и подпомогнаха създателите на политики на национално и европейско равнище.

Erasmus+, what's in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for schools, available for download in all languages from the EU Publications Office.