Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Acțiunile Jean Monnet: stimularea predării și cercetării cu privire la Uniunea Europeană

Acțiunile Jean Monnet se desfășoară în cadrul programului Erasmus+ pentru a sprijini predarea, învățarea, cercetarea și dezbaterile cu privire la diverse aspecte legate de Uniunea Europeană.

On this page

  • actions for schools and VET institutions (ISCED 1-4)
  • actions for higher education institutions
  • links to teaching tools and other resources

Pe această pagină

  • acțiuni pentru școli și instituții EFP (ISCED 1-4)
  • acțiuni pentru instituțiile de învățământ superior
  • linkuri către instrumente de predare și alte resurse

Acțiuni pentru școli

Începând din martie 2021, în cadrul programului Erasmus+ pentru perioada 2021-2027, acțiunile Jean Monnet oferă noi oportunități de finanțare pentru școli și instituțiile de educație și formare profesională.

Scopul acestora este de a sprijini cadrele didactice din învățământul primar, secundar și profesional în a-i informa pe tineri și a-i face mai conștienți de ce reprezintă Uniunea Europeană, de modul său de funcționare și de schimbările pe care le aduce în viața lor de zi cu zi. Aceste acțiuni acoperă atât educația, cât și formarea profesională (ISCED 1-4).

Activitățile organizate în cadrul acestei secțiuni vor crea, de asemenea, noi oportunități de perfecționare profesională în ceea ce privește dimensiunea europeană a predării în școală, în special în ceea ce privește predarea despre Uniunea Europeană.

Activități de formare Jean Monnet pentru cadrele didactice

Pentru instituțiile implicate în formarea/educația cadrelor didactice pentru a le oferi suportul necesar spre a putea preda despre UE în sălile lor de clasă. Această acțiune este deschisă și instituțiilor de învățământ superior implicate în formarea cadrelor didactice.

Explorați oportunitatea de formare

Inițiativele Jean Monnet „Cunoașterea UE” pentru școli și instituțiile de EFP

Pentru școli și instituțiile de educație și formare profesională (ISCED 1-4), permițându-le să ofere conținut specific pe teme legate de UE.

Mai multe despre ce oferă inițiativele de învățare

Rețelele Jean Monnet pentru școli și instituțiile de EFP

Pentru școli și instituțiile de învățământ și formare profesională (ISCED 1-4), permițându-le să se implice în dezbateri pe tema politicii UE în școli și în cooperare cu instituțiile de învățământ superior.

Explorați rețelele Jean Monnet pentru școli

Instrumente de predare

Găsiți mai jos linkuri către instrumente și resurse pentru cadrele didactice.

Pentru a afla mai multe despre contextul acțiunilor Jean Monnet pentru școli, citiți broșura „Cunoașterea UE în școală”.

 Acțiuni ale instituțiilor de învățământ superior

Acestea sprijină predarea și cercetarea în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană la nivel mondial, acoperind studiul Europei în ansamblu, cu accent deosebit pe dimensiunea UE, dintr-o perspectivă internă, dar și dintr-o perspectivă globală. Domeniul de aplicare al studiilor privind UE poate fi variat atâta timp cât este explorată perspectiva UE.

Studiile privind UE trebuie să promoveze cetățenia europeană activă și valorile europene și să se axeze pe rolul UE într-o lume globalizată, sporind gradul de sensibilizare cu privire la Uniune și facilitând angajamentele viitoare și dialogul interpersonal.

Activități de predare și cercetare în cadrul instituțiilor de învățământ superior: 

Modulele Jean Monnet

Programe de predare sau cursuri de scurtă durată în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană.

Mai multe despre module și despre cum să vă depuneți candidatura

Catedrele Jean Monnet

Posturi didactice pentru specialitatea studii privind Uniunea Europeană, destinate profesorilor universitari.

Detalii despre catedrele Jean Monnet

Centrele de excelență Jean Monnet

Punerea în comun a cunoștințelor și a competențelor pe teme legate de Uniunea Europeană. Ele joacă un rol esențial și în stabilirea de contacte cu studenții din facultățile care nu predau, în mod normal, despre UE.

Mai multe despre centre și despre oportunitățile de finanțare

Rețelele Jean Monnet în domeniul învățământului superior

Sprijinirea marilor rețele tematice pentru a consolida dezbaterea politică.

Citiți despre cine poate candida pentru rețele și ce se califică

Context

Comisia Europeană a inițiat acțiunile Jean Monnet în 1989 pentru a promova excelența în predare și cercetare în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană în întreaga lume.

De la crearea lor, aceste acțiuni s-au axat pe instituțiile de învățământ superior. Aproximativ 9 000 de profesori universitari și peste 1 000 de universități din circa 100 de țări au primit sprijin financiar, ceea ce le-a permis să ofere un conținut nou în materie de studii europene în cadrul programelor lor de învățământ. Prin conectarea cadrelor universitare, a cercetătorilor și a factorilor de decizie politică, acțiunile Jean Monnet au stimulat dialogul internațional și au sprijinit factorii de decizie atât de la nivel național, cât și de la nivel european.