Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet -toimet: EU-aiheisen opetuksen ja tutkimuksen edistäminen

Erasmus+ -ohjelmaan sisältyvillä Jean Monnet -toimilla tuetaan Euroopan unionia koskevaa opetusta, oppimista, tutkimusta ja keskustelua.

On this page

  • actions for schools and VET institutions (ISCED 1-4)
  • actions for higher education institutions
  • links to teaching tools and other resources

Tällä sivulla on

  • tietoa kouluille ja ammatillisille oppilaitoksille (ISCED-tasot 1–4) suunnatuista toimista
  • tietoa korkeakouluille suunnatuista toimista
  • linkkejä oppimateriaaleihin ja muihin aineistoihin.

Kouluille suunnatut toimet

Vuosien 2021–2027 Erasmus+ -ohjelmaan sisältyvillä Jean Monnet -toimilla on maaliskuusta 2021 lähtien tarjottu uusia rahoitusmahdollisuuksia kouluille ja ammatillisille oppilaitoksille.

Näillä toimilla on tarkoitus auttaa alemman ja ylemmän perusasteen sekä ammatillisten oppilaitosten opettajia perehdyttämään nuoria EU:hun liittyviin tärkeisiin asioihin, EU:n merkitykseen ja toimintaan sekä siihen, miten EU vaikuttaa heidän elämäänsä. Kouluille suunnatut toimet koskevat sekä yleissivistävää että ammatillista koulutusta (ISCED-tasot 1–4).

Toimet luovat myös uusia mahdollisuuksia laajentaa ammattitaitoa kouluopetuksen ja erityisesti Euroopan unionia koskevan opetuksen eurooppalaisen ulottuvuuden osalta.

Jean Monnet -opettajankoulutus

Koulutuksella tuetaan opettajankoulutusta tarjoavien oppilaitosten opettajia EU-asioiden opettamisessa. Toimi on avoin myös opettajankoulutusta tarjoaville korkeakouluille.

Lisätietoa opettajankoulutuksesta

Jean Monnet Opi EU:sta -toiminnot kouluille ja ammatillisille oppilaitoksille

Toiminnoilla tuetaan kouluja ja ammatillisia oppilaitoksia (ISCED-tasot 1–4) EU-aiheisten opetussisältöjen tuottamisessa.

Lisätietoa Opi EU:sta -toiminnoista

Koulujen ja ammatillisten oppilaitosten Jean Monnet -verkostot

Verkostot mahdollistavat koulujen ja ammatillisten oppilaitosten (ISCED-tasot 1–4) osallistumisen kouluissa käytävään EU-politiikkaa koskevaan keskusteluun yhdessä korkeakoulujen kanssa.

Lisätietoa Jean Monnet -verkostoista

Oppimateriaalit

Linkkejä opettajille tarkoitettuihin oppimateriaaleihin ja aineistoihin on tämän sivun alaosassa.

Opi EU:sta koulussa -julkaisussa on lisätietoa kouluille tarkoitetuista Jean Monnet -toimista.

 Korkeakouluille suunnatut toimet

Näillä toimilla tuetaan EU-opintojen opetusta ja tutkimusta kaikkialla maailmassa. Toimet kattavat kaikenlaiset Eurooppaan liittyvät opinnot, ja niissä keskitytään erityisesti EU:hun liittyvään ulottuvuuteen niin sisäisestä kuin maailmanlaajuisestakin näkökulmasta. EU-opintojen aihepiiri voi vaihdella, kunhan niissä tarkastellaan asioita EU:n näkökulmasta.

Opinnoilla edistetään aktiivista Euroopan kansalaisuutta ja eurooppalaisia arvoja. Niissä käsitellään EU:n roolia globalisoituneessa maailmassa ja niillä lisätään tietoisuutta unionista ja helpotetaan yhteyksien luomista sekä kansalaisten vuoropuhelua.

Opetus- ja tutkimustoiminta korkeakouluissa: 

Jean Monnet -moduulit

Moduulit ovat lyhyitä EU-opintoihin sisältyviä opintokokonaisuuksia tai kursseja.

Lisätietoa moduuleista ja hakukelpoisuudesta

Jean Monnet -oppituolit

Oppituolit ovat EU-opintoihin erikoistuneita opetusvirkoja yliopistoprofessoreille.

Lisätietoa Jean Monnet -oppituoleista

Jean Monnet -osaamiskeskukset

Osaamiskeskukset ovat EU-aiheisiin liittyvän asiantuntemuksen ja tiedon yhdistämisen keskuksia. Niiden tavoitteena on myös luoda yhteyksiä sellaisten tiedekuntien opiskelijoihin, jotka eivät yleensä ole tekemisissä EU-opintojen kanssa.

Lisätietoa osaamiskeskuksista ja rahoitusmahdollisuuksista

Korkeakoulujen Jean Monnet -verkostot

Verkostot keskittyvät tiettyyn politiikka-aiheeseen ja täydentävät siihen liittyvää keskustelua.

Lisätietoa verkostoista ja hakukelpoisuudesta

Tausta

Euroopan komissio käynnisti Jean Monnet -toimet vuonna 1989 edistääkseen huippuosaamista EU-opintoihin liittyvän opetuksen ja tutkimuksen alalla kaikkialla maailmassa.

Jean Monnet -toimissa on niiden käynnistämisestä saakka keskitytty korkeakouluihin. Likimain 9 000 korkeakouluopettajaa ja yli 1 000 korkeakoulua noin 100 maassa on saanut taloudellista tukea, jonka avulla ne ovat voineet tarjota Eurooppa-opintoihin liittyvää sisältöä osana opetussuunnitelmiaan. Jean Monnet -toimet ovat tuoneet yhteen tiedemaailman edustajia, tutkijoita ja poliittisia päättäjiä ja siten vauhdittaneet kansainvälistä vuoropuhelua ja tukeneet päättäjiä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.