Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-aktioner: stimulering til undervisning og forskning om EU

Jean Monnet-aktioner under Erasmus+ til støtte for undervisning, læring, forskning og debatter om forskellige aspekter af Den Europæiske Union.

On this page

  • actions for schools and VET institutions (ISCED 1-4)
  • actions for higher education institutions
  • links to teaching tools and other resources

Om denne side

  • aktioner for grundskoler, gymnasier og erhvervsskoler (ISCED 1-4)
  • aktioner for videregående uddannelsesinstitutioner
  • links til undervisningsværktøjer og andre ressourcer

Aktioner for skoler

Jean Monnet-aktioner under Erasmus+-programmet for 2021-2027 har siden marts 2021 tilbudt nye finansieringsmuligheder til grundskoler, gymnasier og erhvervsskoler.

De har til formål at hjælpe lærere på folkeskoler og ungdomsuddannelser med at informere de unge og udvikle deres kritiske bevidsthed om Den Europæiske Union, hvad den står for, hvordan den fungerer, og hvilken forskel den gør for deres dagligdag. Aktionerne omfatter både folkeskole, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser (ISCED 1-4).

Aktiviteterne under dette afsnit vil også skabe nye muligheder for faglig udvidelse med hensyn til den europæiske dimension i undervisningen, navnlig i undervisningen om Den Europæiske Union.

Jean Monnet-kurser for lærere

For institutioner, der beskæftiger sig med læreruddannelse, for at hjælpe lærerne med at bringe EU ind i klasseværelset. Denne aktion er også åben for videregående uddannelsesinstitutioner, der beskæftiger sig med læreruddannelse.

Se mere om uddannelsesmulighederne

Jean Monnet-undervisning i EU-fag for grundskoler og ungdomsuddannelser

For skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4), der sætter dem i stand til at undervise specifikt om EU-baserede emner.

Læs mere om undervisningsinitiativet

Jean Monnet-netværk for grundskoler og ungdomsuddannelser

For skoler og erhvervsuddannelsesinstitutioner (ISCED 1-4), der sætter dem i stand til at deltage i EU-debatter i skolen og i samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner.

Se mere om Jean Monnet-netværk

Undervisningsværktøjer

Links til værktøjer og ressourcer for lærere findes nederst på denne side.

Læs mere om baggrunden for Jean Monnet-aktionerne for skoler i publikationen "Undervisning om EU i skolen".

 Aktioner for højere læreanstalter

Disse støtter undervisning og forskning inden for EU-studier i hele verden. De dækker Europa-studier bredt med særlig vægt på EU-dimensionen ud fra et indre såvel som et globalt perspektiv. Omfanget af EU-studier kan variere, så længe EU-vinklen undersøges.

EU-studier bør fremme aktivt europæisk medborgerskab og europæiske værdier og omhandle EU's rolle i en globaliseret verden, hvor kendskabet til EU udbredes, og hvor det fremtidige engagement og den mellemfolkelige dialog styrkes.

Undervisnings- og forskningsaktiviteter på videregående uddannelsesinstitutioner: 

Jean Monnet-moduler

Kortvarige undervisningsprogrammer eller kurser inden for EU-studier.

Læs mere om modulerne og hvordan du ansøger

Jean Monnet-professorater

Undervisningsstillinger ved universiteterne med særlig vægt på EU-studier.

Læs mere om Jean Monnet-professoraterne

Jean Monnet-ekspertisecentre

Samler viden og kompetence om EU-emner. De spiller også en central rolle i at nå ud til studerende fra fakulteter, der normalt ikke beskæftiger sig med EU-studier.

Læs mere om centrene og finansieringsmulighederne

Jean Monnet-netværk inden for videregående uddannelse

Støtter store tematiske netværk for at styrke den politiske debat.

Se, hvem der kan ansøge om netværk, og hvad der kræves

Baggrund

Europa-Kommissionen iværksatte i 1989 Jean Monnet-aktionerne for at fremme ekspertise inden for undervisning og forskning i EU-studier verden over.

Siden deres oprettelse har aktionerne fokuseret på videregående uddannelsesinstitutioner. Ca. 9 000 universitetslærere og over 1 000 universiteter fordelt på omkring 100 forskellige lande har modtaget økonomisk støtte, der har givet dem mulighed for at indføre nyt undervisningsmateriale i deres læseplaner for europastudier. Ved at skabe kontakter mellem akademikere, forskere og politiske beslutningstagere har Jean Monnet-aktionerne stimuleret den internationale dialog og støttet de politiske beslutningstagere både på nationalt og internationalt plan.