Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Akce programu Jean Monnet: podpora výuky a výzkumu na téma Evropské unie

Akce programu Jean Monnet probíhají v rámci programu Erasmus+. Podporují výuku, učení, výzkum a diskuse o různých aspektech Evropské unie.

On this page

  • actions for schools and VET institutions (ISCED 1-4)
  • actions for higher education institutions
  • links to teaching tools and other resources

Already applied for funding?

Read examples of how other projects are making use of Jean Monnet funding.

Na této stránce najdete:

  • akce pro školy a instituce odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4)
  • akce pro vysokoškolské instituce
  • odkazy na pomůcky a jiné materiály

Školní akce

Od března 2021 nabízejí akce Jean Monnet v rámci programu Erasmus+ na období 2021–2027 nové možnosti financování pro školy a instituce odborného vzdělávání a přípravy.

Cílem je podpořit učitele v základním, středním a odborném vzdělávání, aby mohli informovat žáky a studenty a rozvíjeli jejich kritické povědomí o Evropské unii: co/kdo EU tvoří, jak EU funguje a jaký má vliv na jejich každodenní život. Tyto akce jsou k dispozici jak pro vzdělávání, tak odbornou přípravu (ISCED 1–4).

Činnosti organizované v rámci tohoto oddílu rovněž vytvoří nové příležitosti pro profesní rozvoj spojený s evropským rozměrem výuky ve školách, zejména pak pokud jde o výuku o Evropské unii.

Vzdělávání učitelů v rámci programu Jean Monnet

Pro instituce, které se zabývají odbornou přípravou/vzděláváním učitelů s cílem podpořit učitele při výuce o EU. Tato akce je rovněž otevřena vysokoškolským institucím, které se zabývají vzděláváním učitelů.

Podívejte se na možnosti odborné přípravy

Iniciativa „Vyučování o EU v rámci programu Jean Monnet“ pro školy a instituce odborného vzdělávání a přípravy

Pro školy a instituce odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4). Umožní jim poskytovat konkrétní obsah na téma EU.

Informace o vzdělávacích příležitostech

Sítě Jean Monnet pro školy a instituce odborného vzdělávání a přípravy

Pro školy a instituce odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4). Umožní jim zapojit se do diskuse o politikách EU ve školách a ve spolupráci s vysokoškolskými institucemi.

Sítě Jean Monnet pro školy

Pomůcky do výuky

Odkazy na pomůcky a zdroje pro učitele jsou k dispozici ve spodní části této stránky.

Další informace o kontextu akcí Jean Monnet pro školy najdete v publikaci Vyučování o EU ve škole.

 Akce vysokoškolských institucí

Podporují studium Evropské unie (výuku a výzkum) po celém světě. Zahrnují studium Evropy jako celku se zvláštním důrazem na unijní rozměr, a to z vnitřního, ale i z globálního pohledu Záběr studií EU lze upravovat, pokud dodržíte podmínku, že předmětem zkoumání musí být unijní aspekt.

Studia EU by měla prosazovat aktivní evropské občanství a hodnoty a zabývat se úlohou EU v globalizovaném světě, zvyšovat povědomí o Unii a usnadňovat budoucí angažovanost i vzájemný dialog mezi lidmi.

Výukové a výzkumné činnosti ve vysokoškolských institucích: 

Moduly Jean Monnet

Krátké výukové programy nebo kurzy v oblasti studia Evropské unie.

Více o modulech a jak se přihlásit

Katedry programu Jean Monnet

Učitelské pozice se specializací na studium Evropské unie pro univerzitní profesory.

Další informace o katedrách Jean Monnet

Centra excelence Jean Monnet

Sdílení znalostí a kompetencí na témata týkající se Evropské unie. Hrají rovněž klíčovou úlohu při oslovování studentů z fakult, které se obvykle studiem EU nezabývají.

O centrech excelence a možnostech financování

Sítě Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Podpora velkých tematických sítí s cílem podpořit politickou diskusi.

Kdo se může činnosti sítí účastnit a jaké jsou podmínky

Souvislosti

Evropská komise zahájila akce programu Jean Monnet v roce 1989 na podporu excelence ve výuce a výzkumu v oblasti studia Evropské unie po celém světě.

Od svého založení se akce programu zaměřují na instituce vysokoškolského vzdělávání. Okolo 9 000 vysokoškolských učitelů a více než 1 000 univerzit v přibližně 100 zemích obdrželo finanční podporu, díky níž mohli v rámci svých učebních osnov nabízet nový obsah týkající se evropských studií. Akce programu Jean Monnet propojují akademickou obec, výzkumné pracovníky a tvůrce politik, a podněcují tak mezinárodní dialog a podporují tvorbu politik na vnitrostátní úrovni i na mezinárodní úrovni.

Erasmus+, what's in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for schools, available for download in all languages from the EU Publications Office.