Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-acties: voor meer onderwijs en onderzoek over de Europese Unie

Jean Monnet-acties vallen onder Erasmus+ en ondersteunen onderwijs, leren, onderzoek en debatten over diverse aspecten van de Europese Unie.

On this page

  • actions for schools and VET institutions (ISCED 1-4)
  • actions for higher education institutions
  • links to teaching tools and other resources

Op deze pagina

  • acties voor scholen en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding (ISCED 1-4)
  • acties voor instellingen voor hoger onderwijs
  • links naar onderwijstools en andere hulpmiddelen

Acties op school

Sinds maart 2021 bieden de Jean Monnet-acties in het kader van het Erasmus+-programma voor 2021-2027 nieuwe financieringsmogelijkheden voor scholen en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding.

Die zijn bedoeld om leerkrachten in het basis-, middelbaar en beroepsonderwijs te helpen jongeren te informeren en kritisch bewustzijn te ontwikkelen over de Europese Unie, waar zij voor staat, hoe zij werkt en welk verschil zij maakt in hun dagelijks leven. Deze acties hebben betrekking op zowel onderwijs als beroepsopleiding (ISCED 1-4).

De activiteiten creëren ook nieuwe mogelijkheden om de Europese dimensie van onderwijzen op school te verruimen, in het bijzonder om op een boeiende manier les te geven over de Europese Unie.

Jean Monnet-lerarenopleidingen

Voor instellingen die opleiding geven aan leerkrachten om hen te ondersteunen bij het lesgeven over de EU. Deze actie staat ook open voor instellingen voor hoger onderwijs die lerarenopleidingen geven.

Opleidingsmogelijkheden

Jean Monnet-initiatieven “Leren over de EU” voor scholen en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding

Voor scholen en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding (ISCED 1-4). Dankzij de initiatieven kunnen zij specifieke inhoud over EU-onderwerpen aanbieden.

Lees meer over de leerinitiatieven

Jean Monnet-netwerken voor scholen en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding

Voor scholen en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding (ISCED 1-4). Dankzij de netwerken kunnen zij op school en in samenwerking met instellingen voor hoger onderwijs deelnemen aan het debat over het beleid van de EU.

Meer over Jean Monnet-netwerken voor scholen

Onderwijstools

Links naar tools en leermiddelen voor leerkrachten vindt u onderaan deze pagina.

Meer informatie over de achtergrond van de Jean Monnet-acties voor scholen vindt u in de publicatie “Leren over de EU op school”.

 Acties voor instellingen voor hoger onderwijs

Deze acties ondersteunen onderwijs en onderzoek op het gebied van EU-studies over de hele wereld, met inbegrip van de studie van Europa in zijn geheel. Daarbij ligt bijzondere nadruk op de EU-dimensie, zowel vanuit intern als vanuit mondiaal perspectief. De omvang van EU-studies kan divers zijn, zolang de EU-invalshoek maar wordt verkend.

EU-studies moeten actief Europees burgerschap en Europese waarden bevorderen en betrekking hebben op de rol van de EU in een geglobaliseerde wereld, en zo de betekenis van de Unie onder de aandacht brengen en toekomstige betrokkenheid en dialoog tussen mensen wereldwijd vergemakkelijken.

Onderwijs en onderzoek in het hoger onderwijs: 

Jean Monnet-modules

Korte onderwijsprogramma’s of cursussen op het gebied van EU-studies.

Lees meer over de modules en hoe u zich kunt aanmelden

Jean Monnet-leerstoelen

Onderwijsposten met een specialisatie in EU-studies voor hoogleraren.

Meer over Jean Monnet-leerstoelen

Jean Monnet-expertisecentra

Bundeling van kennis en competentie over EU-onderwerpen. De centra zijn ook belangrijk om studenten te bereiken in faculteiten die gewoonlijk niet met EU-studies te maken hebben.

Lees meer over de centra en de financieringsmogelijkheden

Jean Monnet-netwerken in het hoger onderwijs

Ondersteuning van grote thematische netwerken om het debat over het beleid te stimuleren.

Bekijk wie een aanvraag kan indienen en wat in aanmerking komt

Achtergrond

De Europese Commissie begon in 1989 met de Jean Monnet-acties om wereldwijd de kwaliteit van onderwijs en onderzoek op het gebied van EU-studies te bevorderen.

Sinds het begin zijn deze acties vooral gericht op instellingen voor hoger onderwijs. Ongeveer 9000 universiteitsdocenten en meer dan 1000 universiteiten in zowat 100 landen hebben financiële steun gekregen, waardoor zij in hun curricula nieuwe inhoud voor Europese studies konden aanbieden. Door academici, onderzoekers en beleidsmakers met elkaar in contact te brengen, hebben de Jean Monnet-acties de internationale dialoog gestimuleerd en beleidsmakers op nationaal en internationaal niveau ondersteund.