Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ukrepi Jean Monnet: spodbujanje poučevanja in raziskav v zvezi z Evropsko unijo

Ukrepi Jean Monnet potekajo v okviru programa Erasmus+ v podporo poučevanju, učenju, raziskavam in razpravam o različnih vidikih Evropske unije.

Vsebina strani

  • ukrepi za šole ter ustanove poklicnega izobraževanja in usposabljanja (ISCED 1–4)
  • ukrepi za visokošolske ustanove
  • povezave do učnih orodij in drugih virov

Ukrepi za šole

Od marca 2021 ukrepi Jean Monnet v okviru programa Erasmus+ za obdobje 2021–2027 ponujajo nove možnosti financiranja za šole ter ustanove poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Njihov namen je učitelje v osnovnem, srednješolskem in poklicnem izobraževanju podpreti pri poučevanju mladih o Evropski uniji, njenem pomenu, delovanju in vplivu na njihovo vsakodnevno življenje ter pri razvoju kritičnega mišljenja mladih. Ti ukrepi zajemajo tako splošno izobraževanje kot poklicno usposabljanje (ISCED 1–4).

Dejavnosti, organizirane v okviru tega sklopa, omogočajo tudi nove priložnosti za poklicno izpopolnjevanje na področju poučevanja o evropskih temah, zlasti o Evropski uniji.

Ukrepi Jean Monnet za usposabljanje učiteljev

Ti ukrepi so namenjeni ustanovam, ki usposabljajo/izobražujejo učitelje za poučevanje o EU. Na voljo so tudi visokošolskim ustanovam, dejavnim na področju izobraževanja učiteljev.

Več o tej možnosti usposabljanja

Pobude za učenje o EU Jean Monnet za šole ter ustanove poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Te pobude so namenjene šolam ter ustanovam poklicnega izobraževanja in usposabljanja (ISCED 1–4), ki ponujajo specifične vsebine o temah, povezanih z EU.

Več o pobudah za učenje

Mreže Jean Monnet za šole ter ustanove poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Na voljo so šolam ter ustanovam poklicnega izobraževanja in usposabljanja (ISCED 1–4), ki v sodelovanju z visokošolskimi ustanovami v šoli omogočajo udeležbo v razpravi o politikah EU.

Več o mrežah Jean Monnet za šole

Already applied for funding?

Read examples of how other projects are making use of Jean Monnet funding.

Orodja za poučevanje

Povezave do orodij in virov za učitelje so na dnu te strani.

Več informacij o ukrepih Jean Monnet za šole je na voljo v publikaciji „Učenje o EU v šoli“.

Naročite se na prejemanje najnovejših informacij o možnostih za šole

 Ukrepi za visokošolske ustanove

Ti ukrepi podpirajo poučevanje in raziskave na področju študij Evropske unije po vsem svetu. Študije zajemajo celotno Evropo s posebnim poudarkom na razsežnosti EU, tako z notranjega kot z globalnega vidika. Področja evropskih študij se lahko razlikujejo, vendar mora biti vključen vidik EU.

Študije EU bi morale spodbujati aktivno evropsko državljanstvo in vrednote ter obravnavati vlogo EU v globaliziranem svetu, krepiti ozaveščenost o EU ter omogočati prihodnjo angažiranost in dialog med narodi.

Poučevanje in raziskovalne dejavnosti v visokošolskih ustanovah: 

Moduli Jean Monnet

Kratki učni programi ali tečaji na področju študij Evropske unije.

Več o modulih in kako se prijaviti

Katedre Jean Monnet

Učiteljska mesta za univerzitetne profesorje, specializirane za evropske študije.

Več o katedrah Jean Monnet

Centri odličnosti Jean Monnet

Stičišča znanja in kompetenc o temah, povezanih z Evropsko unijo. Pomembni so tudi za doseganje študentov s fakultet, ki se običajno ne ukvarjajo z evropskimi študijami.

Več o centrih in možnostih financiranja

Mreže Jean Monnet v visokošolskem izobraževanju

Podpora velikim tematskim mrežam za spodbujanje razprave o politikah.

Več o pogojih za prijavo

Ozadje

Evropska komisija je leta 1989 začela izvajati ukrepe Jean Monnet za spodbujanje odličnosti v poučevanju in raziskavah na področju študij Evropske unije po vsem svetu.

Od uvedbe so bili ti ukrepi namenjeni predvsem visokošolskim ustanovam. Približno 9 000 univerzitetnih učiteljev in učiteljic in več kot 1 000 univerz v približno 100 državah je prejelo finančno podporo, ki jim je omogočila, da v svojih učnih načrtih ponudijo nove vsebine v zvezi z evropskimi študijami. Ukrepi Jean Monnet so s povezovanjem visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in oblikovalcev politik spodbudili mednarodni dialog ter podprli oblikovalce politik na nacionalni in mednarodni ravni.

Erasmus+, what's in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for schools, available for download in all languages from the EU Publications Office.