Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ukrepi Jean Monnet: spodbujanje poučevanja in raziskav v zvezi z Evropsko unijo

Ukrepi Jean Monnet potekajo v okviru programa Erasmus+ v podporo poučevanju, učenju, raziskavam in razpravam o različnih vidikih Evropske unije.

Vsebina strani

  • ukrepi za šole ter ustanove poklicnega izobraževanja in usposabljanja (ISCED 1–4)
  • ukrepi za visokošolske ustanove
  • povezave do učnih orodij in drugih virov

Ukrepi za šole

Od marca 2021 ukrepi Jean Monnet v okviru programa Erasmus+ za obdobje 2021–2027 ponujajo nove možnosti financiranja za šole ter ustanove poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Njihov namen je učitelje v osnovnem, srednješolskem in poklicnem izobraževanju podpreti pri poučevanju mladih o Evropski uniji, njenem pomenu, delovanju in vplivu na njihovo vsakodnevno življenje ter pri razvoju kritičnega mišljenja mladih. Ti ukrepi zajemajo tako splošno izobraževanje kot poklicno usposabljanje (ISCED 1–4).

Dejavnosti, organizirane v okviru tega sklopa, omogočajo tudi nove priložnosti za poklicno izpopolnjevanje na področju poučevanja o evropskih temah, zlasti o Evropski uniji.

Ukrepi Jean Monnet za usposabljanje učiteljev

Ti ukrepi so namenjeni ustanovam, ki usposabljajo/izobražujejo učitelje za poučevanje o EU. Na voljo so tudi visokošolskim ustanovam, dejavnim na področju izobraževanja učiteljev.

Več o tej možnosti usposabljanja

Pobude za učenje o EU Jean Monnet za šole ter ustanove poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Te pobude so namenjene šolam ter ustanovam poklicnega izobraževanja in usposabljanja (ISCED 1–4), ki ponujajo specifične vsebine o temah, povezanih z EU.

Več o pobudah za učenje

Mreže Jean Monnet za šole ter ustanove poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Na voljo so šolam ter ustanovam poklicnega izobraževanja in usposabljanja (ISCED 1–4), ki v sodelovanju z visokošolskimi ustanovami v šoli omogočajo udeležbo v razpravi o politikah EU.

Več o mrežah Jean Monnet za šole

Orodja za poučevanje

Povezave do orodij in virov za učitelje so na dnu te strani.

Več informacij o ukrepih Jean Monnet za šole je na voljo v publikaciji „Učenje o EU v šoli“.

Naročite se na prejemanje najnovejših informacij o možnostih za šole

 Ukrepi za visokošolske ustanove

Ti ukrepi podpirajo poučevanje in raziskave na področju študij Evropske unije po vsem svetu. Študije zajemajo celotno Evropo s posebnim poudarkom na razsežnosti EU, tako z notranjega kot z globalnega vidika. Področja evropskih študij se lahko razlikujejo, vendar mora biti vključen vidik EU.

Študije EU bi morale spodbujati aktivno evropsko državljanstvo in vrednote ter obravnavati vlogo EU v globaliziranem svetu, krepiti ozaveščenost o EU ter omogočati prihodnjo angažiranost in dialog med narodi.

Poučevanje in raziskovalne dejavnosti v visokošolskih ustanovah: 

Moduli Jean Monnet

Kratki učni programi ali tečaji na področju študij Evropske unije.

Več o modulih in kako se prijaviti

Katedre Jean Monnet

Učiteljska mesta za univerzitetne profesorje, specializirane za evropske študije.

Več o katedrah Jean Monnet

Centri odličnosti Jean Monnet

Stičišča znanja in kompetenc o temah, povezanih z Evropsko unijo. Pomembni so tudi za doseganje študentov s fakultet, ki se običajno ne ukvarjajo z evropskimi študijami.

Več o centrih in možnostih financiranja

Mreže Jean Monnet v visokošolskem izobraževanju

Podpora velikim tematskim mrežam za spodbujanje razprave o politikah.

Več o pogojih za prijavo

Ozadje

Evropska komisija je leta 1989 začela izvajati ukrepe Jean Monnet za spodbujanje odličnosti v poučevanju in raziskavah na področju študij Evropske unije po vsem svetu.

Od uvedbe so bili ti ukrepi namenjeni predvsem visokošolskim ustanovam. Približno 9 000 univerzitetnih učiteljev in učiteljic in več kot 1 000 univerz v približno 100 državah je prejelo finančno podporo, ki jim je omogočila, da v svojih učnih načrtih ponudijo nove vsebine v zvezi z evropskimi študijami. Ukrepi Jean Monnet so s povezovanjem visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in oblikovalcev politik spodbudili mednarodni dialog ter podprli oblikovalce politik na nacionalni in mednarodni ravni.