Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet’ meetmed: Euroopa Liidu teemalise õppe ja teadusuuringute soodustamine

Jean Monnet’ meetmeid rakendatakse programmi „Erasmus+“ raames, et toetada Euroopa Liidu eri aspektidega seotud õpetamist, õppimist, teadusuuringuid ja arutelusid.

On this page

  • actions for schools and VET institutions (ISCED 1-4)
  • actions for higher education institutions
  • links to teaching tools and other resources

Käesoleval lehel:

  • koolidele ning kutseharidusasutustele suunatud meetmed (ISCED 1–4)
  • kõrgharidusasutustele suunatud meetmed
  • lingid õpetamisvahenditele ja muudele materjalidele

Koolidele suunatud meetmed

Alates 2021. aasta märtsist pakutakse Jean Monnet’ meetmetega programmi „Erasmus+“ (2021–2027) raames uusi rahastamisvõimalusi koolidele ja kutseharidusasutustele.

Meetmete eesmärk on toetada põhi-, kesk- ja kutsekoolide õpetajaid, et teavitada noori ja arendada hädavajalikku teadlikkust Euroopa Liidust, selle olemusest ja toimimisest ning mõjust nende igapäevaelule. Meetmed hõlmavad nii üldharidust kui ka kutseõpet (ISCED 1–4).

Selle osa raames korraldatavad tegevused loovad ka uusi võimalusi kutsealaseks laienemiseks, mis on seotud koolis õpetamise Euroopa mõõtmega, eelkõige Euroopa Liidu teemade õpetamisega.

Jean Monnet’ õpetajakoolitus

See on suunatud õpetajakoolituse/-haridusega tegelevatele asutustele, et aidata õpetajatel oma tundides õpetada ELi teemade kohta. Meede on avatud ka õpetajaharidust pakkuvatele kõrgharidusasutustele.

Tutvuge koolitusvõimalusega

Jean Monnet’ ELi käsitleva õppe algatused koolidele ja kutseharidusasutustele

Algatused on suunatud koolidele ja kutseharidusasutustele (ISCED 1–4) ning võimaldavad neil pakkuda õpet konkreetsetel ELi teemadel.

Tutvuge õppealgatuste võimalusega

Koolide ja kutseharidusasutuste Jean Monnet’ võrgustikud

Need on suunatud koolidele ja kutseharidusasutustele (ISCED 1–4) ning võimaldavad neil osaleda ELi poliitilises arutelus koolides ja koostöös kõrgkoolidega.

Tutvuge koolidele suunatud Jean Monnet’ võrgustikega

Õpetamisvahendid

Selle lehekülje allosas leiate lingid õpetajatele mõeldud vahenditele ja materjalidele.

Koolidele suunatud Jean Monnet’ meetmete kohta leiab rohkem taustteavet väljaandest „ELi käsitlev õpe koolides“.

 Kõrgharidusasutustele suunatud meetmed

Nende meetmetega toetatakse õpetamist ja teadusuuringuid Euroopa Liidu uuringute valdkonnas kogu maailmas ning need hõlmavad kogu Euroopat käsitlevaid uuringuid, pöörates erilist tähelepanu ELi mõõtmele nii liidusisesest kui ka üleilmsest perspektiivist. ELi uuringute haare võib olla erinev, kuid kesksel kohal peab olema ELi vaatenurk.

ELi uuringutes tuleks edendada Euroopa kodanikuaktiivsust ja väärtusi ning tegeleda ELi rolliga üleilmastunud maailmas, suurendades teadlikkust liidust ning hõlbustades kaasamist tulevikus ja ka inimestevahelist dialoogi.

Õpetamis- ja teadustegevus kõrgkoolides: 

Jean Monnet’ moodulid

Lühikesed õpetamisprogrammid või -kursused Euroopa Liidu uuringute valdkonnas.

Lisateave moodulite ja kandideerimise kohta

Jean Monnet’ õppetoolid

Euroopa Liidu uuringutele spetsialiseerunud õppejõu ametikohad ülikooliprofessoritele.

Lisateave Jean Monnet’ õppetoolide kohta

Jean Monnet’ tippkeskused

Nende keskuste eesmärk on teadmiste ja pädevuste koondamine Euroopa Liidu teemadel. Samuti on neil oluline roll nende teaduskondade üliõpilasteni jõudmisel, kus tavaliselt ELi uuringutega ei tegeleta.

Lisateave tippkeskuste ja rahastamisvõimaluste kohta

Jean Monnet’ kõrgharidusvõrgustikud

Toetus suurtele teemavõrgustikele, et toetada poliitilist arutelu.

Võrgustike kandideerimis- ja kvalifitseerumiskriteeriumid

Taustteave

Euroopa Komisjon alustas Jean Monnet’ meetmetega 1989. aastal, et edendada tipptasemel õpetamist ja teadusuuringuid Euroopa Liidu uuringute valdkonnas kogu maailmas.

Need meetmed on alates nende loomisest olnud suunatud kõrgharidusasutustele. Rahalist toetust on saanud ligikaudu 9000 kõrgkoolide õppejõudu ja enam kui 1000 ülikooli umbes 100 riigis. See on võimaldanud neil pakkuda õppekava osana uut õppesisu Euroopa uuringute vallas. Tuues kokku akadeemilised ringkonnad, teadlased ja poliitikakujundajad, on Jean Monnet’ meetmed soodustanud rahvusvahelist dialoogi ning toetanud poliitikakujundajaid nii riikide kui ka rahvusvahelisel tasandi.