Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Azzjonijiet Jean Monnet: l-istimolu tat-tagħlim u r-riċerka dwar l-Unjoni Ewropea

L-Azzjonijiet Jean Monnet huma mmexxija taħt Erasmus+ biex jappoġġjaw it-tagħlim, l-apprendiment, ir-riċerka u d-dibattiti dwar diversi aspetti tal-Unjoni Ewropea.

On this page

  • actions for schools and VET institutions (ISCED 1-4)
  • actions for higher education institutions
  • links to teaching tools and other resources

Fuq din il-paġna

  • azzjonijiet għall-iskejjel u l-istituzzjonijiet tal-VET (ISCED 1-4)
  • Azzjonijiet għal istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja
  • links għal għodod ta’ tagħlim u riżorsi oħra

Azzjonijiet għall-iskejjel

Minn Marzu 2021, taħt il-programm Erasmus+ għall-2021-2027, l-Azzjonijiet Jean Monnet joffru opportunitajiet ġodda ta’ finanzjament għall-iskejjel u u għall-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali.

Dawn għandhom l-għan li jappoġġjaw lill-għalliema fl-edukazzjoni primarja, sekondarja u vokazzjonali biex jinfurmaw liż-żgħażagħ u jiżviluppaw kuxjenza kritika dwar l-Unjoni Ewropea, x’tirrappreżenta, kif taħdem u x’differenza tagħmel fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum. Dawn l-azzjonijiet ikopru kemm l-edukazzjoni kif ukoll it-taħriġ vokazzjonali (ISCED 1-4).

L-attivitajiet organizzati taħt din it-taqsima se joħolqu wkoll opportunitajiet ġodda għall-espansjoni professjonali fir-rigward tad-dimensjoni Ewropea tat-tagħlim fl-iskejjel, b’mod partikolari dwar it-tagħlim dwar l-Unjoni Ewropea.

Taħriġ tal-Għalliema Jean Monnet

Għall-istituzzjonijiet involuti fit-taħriġ/l-edukazzjoni tal-għalliema biex jappoġġjaw lill-għalliema biex jgħallmu dwar l-UE fil-klassijiet tagħhom. Din l-azzjoni hija miftuħa wkoll għall-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja involuti fl-edukazzjoni tal-għalliema.

Esplora l-opportunità ta’ taħriġ

Inizjattivi Jean Monnet ta’ Apprendiment dwar l-UE fl-Iskejjel u l-istituzzjonijiet tal-VET

Għall-iskejjel u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ISCED 1-4), li jippermettilhom jipprovdu kontenut speċifiku dwar suġġetti bbażati fl-UE.

Aqra dwar l-opportunità tal-inizjattivi ta’ tagħlim

In-Networks Jean Monnet għall-iskejjel u l-istituzzjonijiet tal-VET

Għall-iskejjel u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ISCED 1-4), li jippermettilhom jinvolvu ruħhom fid-dibattitu ta' orjentazzjoni fl-iskola u f’kooperazzjoni mal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja.

Esplora n-Networks Jean Monnet għall-iskejjel

Għodod ta’ tagħlim

Il-links għall-għodod u r-riżorsi għall-għalliema jinsabu fil-qiegħ ta’ din il-paġna.

Biex issir taf aktar dwar l-isfond tal-Azzjonijiet Jean Monnet għall-iskejjel, aqra l-pubblikazzjoni “L-Apprendiment dwar l-UE fl-Iskejjel”.

 Azzjonijiet tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja

Dawn jappoġġjaw it-tagħlim u r-riċerka fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea fid-dinja kollha, li jkopru l-istudju tal-Ewropa fl-intier tiegħu, b’enfasi partikolari fuq id-dimensjoni tal-UE, minn perspettiva interna iżda wkoll minn perspettiva globali. L-ambitu tal-istudji tal-UE jista’ jvarja sakemm il-perspettiva tal-UE tiġi esplorata.

L-istudji tal-UE għandhom jippromwovu ċittadinanza u valuri Ewropej attivi u jindirizzaw ir-rwol tal-UE f’dinja globalizzata, b’hekk itejbu s-sensibilizzazzjoni dwar l-Unjoni u jiffaċilitaw l-involviment futur kif ukoll id-djalogu bejn il-persuni.

Attivitajiet ta’ tagħlim u riċerka fl-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja: 

Moduli Jean Monnet

Programmi qosra ta’ tagħlim jew korsijiet fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea.

Tgħallem aktar dwar il-Moduli u ara kif tapplika

Katedri Jean Monnet

Karigi ta’ tagħlim bi speċjalizzazzjoni fl-istudji tal-Unjoni Ewropea pprattikati minn professuri tal-università.

Tgħallem aktar dwar il-Katedri Jean Monnet

Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet

Il-ġbir flimkien tal-għarfien u l-kompetenza dwar suġġetti tal-Unjoni Ewropea. Huma għandhom ukoll rwol ewlieni biex jilħqu studenti minn fakultajiet li normalment ma jittrattawx l-istudji tal-UE.

Tgħallem dwar iċ-Ċentri u l-opportunità ta’ finanzjament

In-Networks Jean Monnet fl-Edukazzjoni Għolja

Appoġġ għal networks tematiċi kbar biex jissaħħaħ id-dibattitu ta’ orjentazzjoni.

Ara min jista’ japplika għan-Networks u x’jikkwalifika

Sfond

Il-Kummissjoni Ewropea bdiet l-Azzjonijiet Jean Monnet fl-1989 biex tippromwovi l-eċċellenza fit-tagħlim u r-riċerka fil-qasam tal-istudji tal-Unjoni Ewropea madwar id-dinja.

Sa mill-ħolqien tagħhom fl-1989, dawn l-azzjonijiet iffukaw fuq l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja. Madwar 9,000 għalliem universitarju u aktar minn 1,000 università f’madwar 100 pajjiż irċevew appoġġ finanzjarju, li ppermettilhom joffru kontenut ġdid dwar l-istudji Ewropej bħala parti mill-kurrikuli tagħhom. Billi jlaqqgħu lill-akkademiċi, lir-riċerkaturi u lil dawk li jfasslu l-politika flimkien, l-Azzjonijiet Jean Monnet stimulaw id-djalogu internazzjonali u appoġġjaw lil dawk li jfasslu l-politika fil-livell nazzjonali u dak internazzjonali.