Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sieci Jean Monnet w obszarze szkolnictwa wyższego

Kto może złożyć wniosek

Czas trwania: 3 lata

Maksymalna kwota dofinansowania: 1 200 000 euro na sieć

Jakie sieci mogą zostać sieciami Jean Monnet w obszarze szkolnictwa wyższego

Kwalifikują się dwa rodzaje dużych sieci tematycznych:

  1. Sieci skupiające się na konkretnym obszarze polityki wewnętrznej UE. Sieci takie muszą obejmować co najmniej 12 instytucji szkolnictwa wyższego z 7 różnych państw członkowskich UE i państw spoza UE stowarzyszonych z programem.

  2. Sieci skupiające się na kwestiach polityki zagranicznej, zajmujące się jednym konkretnym priorytetem. Sieci takie muszą obejmować co najmniej 12 instytucji szkolnictwa wyższego, w tym co najmniej 6 instytucji z krajów spoza UE niestowarzyszonych z programem i finansowanych z unijnych instrumentów działań zewnętrznych. W sieciach zajmujących się polityką zagraniczną powinny uczestniczyć odpowiednie organizacje z krajów otrzymujących wsparcie.

Zadania sieci Jean Monnet w obszarze szkolnictwa wyższego

  • gromadzenie, udostępnianie i omawianie wyników badań, treści wykładów, doświadczeń, osiągnięć (badań, artykułów itp.) wśród partnerów

  • stworzenie narzędzia umożliwiającego partnerom dzielenie się pracami naukowymi i przeprowadzanie wzajemnej oceny, a także komentowanie udostępnionych dokumentów

  • regularne wybieranie najbardziej innowacyjnych i interesujących wyników i przekazywanie ich Komisji

Ostatecznym celem sieci tematycznych jest regularne przekazywanie informacji zwrotnych (np. w formie biuletynu internetowego) na temat najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych praktyk w tej dziedzinie, aby wspierać debatę i zwiększać jej wartość.

Procedura składania wniosków

Więcej informacji na temat składania wniosków można znaleźć:

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA

Zamknięte
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: EU-AFRICA

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM

Zamknięte
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: Values and Democracy

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-EU

Zamknięte
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Internal EU issues: Digital Transformation in Europe

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU

Zamknięte
Deadline
1 Mar 2022

Networks on Internal EU Issues

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EU

Zamknięte
Deadline
1 Mar 2022

Networks on Foreign Policy Issues

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Application process

For more information about the application process, please visit