Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Glossarju tat-termini - Żgħażagħ

Kowċ

Persuna riżorsa - mhux membru tal-grupp - li tappoġġa liż-żgħażagħ fit-tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-proġett tagħhom.

Bini ta’ komunità

Il-ħolqien jew it-tisħiħ ta’ komunità fost individwi li jaqsmu ħtieġa jew interess komuni jew li għexu esperjenza konġunta li ħolqot bażi komuni. Il-komunità maħluqa permezz tal-proċess tal-bini ta’ komunità hija grupp vivaċi ta’ membri li jiskambjaw prattiki u ideat għal aktar żvilupp għall-benefiċċju tal-komunità nnifisha.

Mekkaniżmi tad-djalogu

Id-djalogu maż-żgħażagħ u mal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u ma’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet li jservi bħala forum għal riflessjoni konġunta kontinwa dwar il-prijoritajiet, l-implimentazzjoni u s-segwitu għall-kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ.

Ħidma Diġitali fost iż-Żgħażagħ

L-użu proattiv jew l-indirizzar tal-media u t-teknoloġija diġitali fil-ħidma fost iż-żgħażagħ. Il-media u t-teknoloġija diġitali jistgħu jkunu għodda, attività jew kontenut fil-ħidma fost iż-żgħażagħ. Il-ħidma diġitali fost iż-żgħażagħ mhijiex metodu ta’ ħidma fost iż-żgħażagħ, tista’ tiġi inkluża fi kwalunkwe ambjent tal-ħidma fost iż-żgħażagħ u għandha l-istess objettivi bħall-ħidma fost iż-żgħażagħ inġenerali.

Mexxej ta’ Grupp

Fi proġetti tal-mobbiltà taż-żgħażagħ, mexxej ta’ grupp huwa adult li jkollu mill-inqas 18-il sena li jingħaqad maż-żgħażagħ li jkunu qed jipparteċipaw fi Skambju taż-Żgħażagħ jew Azzjoni ta’ Inklużjoni ta’ DiscoverEU sabiex jiżgura l-apprendiment (Youthpass), il-protezzjoni u s-sikurezza effettivi tagħhom.

Grupp informali ta’ żgħażagħ

Grupp ta’ mill-inqas erba’ żgħażagħ li ma għandux personalità ġuridika skont il-liġi nazzjonali applikabbli, diment li r-rappreżentanti tagħhom għandhom il-kapaċità li jwettqu obbligi legali f’isimhom. Dawn il-gruppi ta’ żgħażagħ jistgħu jkunu applikanti u sħab f’xi Azzjonijiet tal-Erasmus+. Għall-fini ta’ simplifikazzjoni, huma assimilati mal-persuni ġuridiċi (organizzazzjonijiet, istituzzjonijiet, eċċ.) f’din il-Gwida u jagħmlu parti mill-kunċett ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti tal-Erasmus+ għall-azzjonijiet tal-Azzjoni Ewlenija 1 li jistgħu jieħdu sehem fihom. Il-grupp għandu jkun magħmul tal-inqas minn erba’ żgħażagħ u l-età tagħhom għandha tkun skont l-età kumplessiva taż-żgħażagħ fil-programm (13-30). F’każijiet eċċezzjonali u jekk iż-żgħażagħ kollha jkunu minuri, il-grupp jista’ jiġi rappreżentat minn persuna adulta. Dan ikun jippermetti grupp ta ’ żgħażagħ (fejn kollha jkunu minuri) bl-għajnuna ta’ persuna li taħdem maż-żgħażagħ/kowċ biex jissottomettu applikazzjoni.

Attività itineranti

Attività li sseħħ f’aktar minn pajjiż wieħed. L-attivitajiet itineranti jimplikaw il-moviment tal-parteċipanti kollha fl-istess ħin.

Ħidma Intelliġenti fost iż-Żgħażagħ

L-iżvilupp innovattiv tal-ħidma fost iż-żgħażagħ li jinkludi l-prattika tal-ħidma diġitali fost iż-żgħażagħ, u li tinkludi komponent ta’ riċerka, kwalità u politika.

Attività taż-żgħażagħ

Attività barra mill-iskola (bħal skambju taż-żgħażagħ, volontarjat jew taħriġ taż-żgħażagħ) imwettqa minn persuna żagħżugħa, jew individwalment jew fi grupp, b’mod partikolari permezz ta’ organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, u kkaratterizzata minn approċċ ta’ apprendiment mhux formali.

Persuna li taħdem maż-żgħażagħ

Professjonist jew voluntier involut f’apprendiment mhux formali li jappoġġa liż-żgħażagħ fl-iżvilupp soċjoedukattiv u professjonali personali tagħhom.

Youthpass

L-għodda Ewropea biex jittejjeb ir-rikonoxximent tal-eżiti tal-apprendiment taż-żgħażagħ u tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ mill-parteċipazzjoni tagħhom fi proġetti appoġġati mill-Programm Erasmus+. Il-Youthpass jikkonsisti minn: a) ċertifikati li jistgħu jinkisbu mill-parteċipanti f’diversi Azzjonijiet tal-Programm; u b) proċess definit li jappoġġa liż-żgħażagħ, lill-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ u lill-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ biex jirriflettu dwar l-eżiti tal-apprendiment mill-proġett tal-Erasmus+ fil-qasam taż-żgħażagħ u l-apprendiment mhux formali. Il-Youthpass hu wkoll parti minn strateġija usa’ tal-Kummissjoni Ewropea li għandha l-għan li ssaħħaħ ir-rikonoxximent tal-apprendiment mhux formali u informali u l-ħidma fost iż-żgħażagħ fl-Ewropa u lil hinn.

Tagged in:  Youth