Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2024.

Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Ordliste - Ungdoms

Coach

En ressourceperson — der ikke er medlem af gruppen — der støtter unge ved forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af et projekt.

Opbygning af fællesskaber

Etablering eller forbedring af et fællesskab blandt personer, der deler et fælles behov eller en fælles interesse, eller som har haft en fælles oplevelse, som har skabt et fælles grundlag. Det fællesskab, der opbygges gennem processen for opbygning af fællesskaber, er en levende gruppe medlemmer, der udveksler praksis og idéer til videreudvikling af fællesskabet, som også er til gavn for fællesskabet selv.

Dialogmekanismer

Dialog med unge og ungdomsorganisationer og beslutningstagere, der fungerer som et forum for løbende fælles overvejelser om prioriteterne i, gennemførelsen af og opfølgningen på det europæiske samarbejde på ungdomsområdet.

Digitalt ungdomsarbejde

Proaktiv brug eller håndtering af digitale medier og teknologi i forbindelse med ungdomsarbejde. Digitale medier og teknologier kan være et redskab, en aktivitet eller et indhold i ungdomsarbejdet. Digitalt ungdomsarbejde er ikke en metode til ungdomsarbejde. Det kan indgå i alle rammer for ungdomsarbejde og har samme mål som ungdomsarbejde generelt.

Gruppeleder

Inden for mobilitetsprojekter for unge er en gruppeleder en voksen (som er fyldt 18 år), som ledsager de unge, der deltager i en ungdomsudveksling eller inklusionstiltaget DiscoverEU, med henblik på at sikre de unges effektive læring (Youthpass), beskyttelse og sikkerhed.

Uformelle grupper af unge

Grupper på mindst fire unge, som ikke har status af juridiske personer i henhold til gældende national lovgivning, såfremt deres repræsentanter har retsevne til at påtage sig juridiske forpligtelser på gruppernes vegne. Disse grupper af unge kan være ansøgere og partnere i visse tiltag under Erasmus+-programmet. Af forenklingshensyn sidestilles de med juridiske personer (organisationer, institutioner osv.) i denne guide og hører under begrebet deltagende organisationer i Erasmus+ for de tiltag under nøgletiltag 1, de kan deltage i. Gruppen skal bestå af mindst fire unge, og deres alder bør være i overensstemmelse med den overordnede tilskudsberettigede alder for unge i programmet (13-30 år). I særlige tilfælde, og hvis alle de unge er mindreårige, kan gruppen repræsenteres af en voksen. Dette vil sætte en gruppe unge (som alle er mindreårige) i stand til at indgive en ansøgning med hjælp af en ungdomsarbejder/coach.

Aktiviteter, der ikke foregår et fast sted

Aktiviteter, der finder sted i mere end ét land. Sådanne aktiviteter indebærer, at alle deltagere rejser på samme tid.

Intelligent ungdomsarbejde

Innovativ udvikling af ungdomsarbejde, som omfatter digital praksis inden for ungdomsarbejde og indeholder en forsknings-, kvalitets- og politikkomponent.

Ungdomsaktivitet

Aktivitet uden for skolen (f.eks. udveksling af unge, frivilligt arbejde eller oplæring af unge), som en ung gennemfører enten individuelt eller i en gruppe, navnlig gennem ungdomsorganisationer, og som er kendetegnet ved en ikkeformel læringstilgang.

Ungdomsarbejder

Personale eller frivillige, der deltager i ikkeformel læring, og som støtter unge mennesker i deres personlige, sociale og faglige udvikling.

Ungdomspas

Det europæiske redskab, der skal øge anerkendelsen af unges og ungdomsarbejderes læringsresultater fra deres deltagelse i projekter, der modtager støtte under Erasmus+-programmet. Ungdomspas består af: a) certifikater, som deltagerne kan opnå i flere af programmets tiltag, og b) en fastlagt proces, som tilskynder unge, ungdomsarbejdere og ungdomsorganisationer til at reflektere over deres læringsresultater fra et projekt gennemført med tilskud fra Erasmus+ inden for ungdomsområdet og ikkeformel læring. Ungdomspas er desuden en del af en bredere strategi fra Kommissionen, som sigter mod at øge anerkendelsen af ikkeformel og uformel læring samt af ungdomsarbejde i og uden for Europa.

Tagged in:  Youth