Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2023.

Međutim, cijeli vodič za 2023. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Pojmovnik - Mladi

Trener          

Osoba koja nije član skupine nego pomaže mladima u pripremi, provedbi i evaluaciji njihovog projekta solidarnosti.

Izgradnja zajednice           

Stvaranje ili unapređivanje zajednice pojedinaca koji dijele potrebu ili interes ili su proživjeli iskustvo koje im je zajedničko polazište. Procesom izgradnje zajednice nastaje vrlo aktivna skupina čiji članovi razmjenjuju praksu i ideje za daljnji razvoj u korist same zajednice.

Mehanizmi dijaloga           

Dijalog s mladima i organizacijama mladih te donositeljima odluka koji služi kao forum za kontinuirano zajedničko promišljanje o prioritetima, provedbi i praćenju europske suradnje u području mladih.

Digitalni rad s mladima    

Proaktivno korištenje ili bavljenje digitalnim medijima i tehnologijom u radu s mladima. Digitalni mediji i tehnologija mogu biti alat, aktivnost ili sadržaj u radu s mladima. Digitalni rad s mladima nije metoda rada s mladima, već se može uključiti u bilo koje okruženje za rad s mladima, s istim ciljevima kao i rad s mladima općenito.

Voditelj skupine     

U projektima mobilnosti za mlade voditelj skupine punoljetna je osoba koja se pridružila mladima koji sudjeluju u programu razmjene mladih ili aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU radi učinkovitosti učenja (Youthpass) te njihove zaštite i sigurnosti.

Neformalna skupina mladih       

Skupina od najmanje četvero mladih koja prema mjerodavnom nacionalnom pravu nema pravnu osobnost i čiji predstavnici mogu u njihovo ime preuzimati pravne obveze. Takve skupine mogu biti prijavitelji i partneri u određenim aktivnostima programa Erasmus+. Radi pojednostavnjenja one su u ovom Vodiču izjednačene s pravnim osobama (organizacijama, ustanovama itd.) te se smatraju organizacijama sudionicama programa Erasmus+ za projektne aktivnosti u okviru ključne aktivnosti 1 u kojima mogu sudjelovati. U skupini mora biti najmanje četvero mladih u dobi od 13 do 30 godina. Iznimno i pod uvjetom da su svi mladi maloljetni skupinu može zastupati odrasla osoba. Skupina maloljetnih članova u tom slučaju može podnijeti prijavu uz pomoć osobe koja radi s mladima / trenera.

Aktivnost na više lokacija

Aktivnost koja se odvija u više od jedne zemlje. Aktivnosti na više lokacija podrazumijevaju istodobno kretanje svih sudionika.

Pametan rad s mladima   

Inovativni razvoj rada s mladima koji obuhvaća digitalnu praksu rada s mladima i uključuje komponentu istraživanja, kvalitete i politike.

Aktivnost sudjelovanja mladih  

Izvanškolska aktivnost (kao što su razmjene mladih, volontiranje ili osposobljavanje mladih) koju provodi mlada osoba, pojedinačno ili u skupini, posebno preko organizacija mladih, i za koju je svojstven neformalan pristup učenju.

Osoba koja radi s mladima          

Zaposlenik ili volonter uključen u neformalno učenje koji pomaže mladima u njihovom osobnom sociopedagoškom i profesionalnom razvoju.

Youthpass    

Europski alat za poboljšanje priznavanja ishoda učenja mladih i osoba koje rade s mladima stečenih sudjelovanjem u projektima koji se podupiru u okviru programa Erasmus+. Youthpass se sastoji od: a) potvrda koje sudionici mogu dobiti u nekoliko aktivnosti programa i b) utvrđenog postupka kojim se mladi, osobe koje rade s mladima i organizacije mladih podupiru u promišljanjima o ishodima učenja stečenima u okviru Erasmus+ projekta u području mladih i neformalnim učenjem. Youthpass je dio šire strategije Europske komisije čiji je cilj poboljšati priznavanje neformalnog i informalnog učenja i rada s mladima u Europi i šire.

Tagged in:  Youth