Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Pojmovnik - Mladi

Trener

Osoba koja nije član skupine nego pomaže mladima u pripremi, provedbi i evaluaciji njihova projekta solidarnosti.

Izgradnja zajednice

Stvaranje ili unapređivanje zajednice pojedinaca koji dijele potrebu ili interes ili su proživjeli iskustvo koje im je zajedničko polazište. Procesom izgradnje zajednice nastaje vrlo aktivna skupina čiji članovi razmjenjuju praksu i ideje za daljnji razvoj u korist same zajednice.

Mehanizmi dijaloga

Dijalog s mladima i organizacijama mladih te donositeljima odluka koji služi kao forum za kontinuirano zajedničko promišljanje o prioritetima, provedbi i praćenju europske suradnje u području mladih.

Digitalni rad s mladima

Proaktivno korištenje ili bavljenje digitalnim medijima i tehnologijom u radu s mladima. Digitalni mediji i tehnologija mogu biti alat, aktivnost ili sadržaj u radu s mladima. Digitalni rad s mladima nije metoda rada s mladima, već se može uključiti u bilo koje okruženje za rad s mladima, s istim ciljevima kao i rad s mladima općenito.

Facilitator

Osoba koja pomaže skupini (mladih) da bolje surađuju, razumiju svoje zajedničke ciljeve i planiraju kako ih ostvariti tijekom aktivnosti u okviru programa Erasmus+.

Voditelj skupine

U projektima mobilnosti za mlade voditelj skupine punoljetna je osoba koja se pridružila mladima koji sudjeluju u programu razmjene mladih ili aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU radi učinkovitosti učenja (Youthpass) te njihove zaštite i sigurnosti.

Neformalna skupina mladih

Skupina od najmanje četvero mladih koja prema mjerodavnom nacionalnom pravu nema pravnu osobnost i čiji predstavnici mogu u njihovo ime preuzimati pravne obveze. Takve skupine mogu biti prijavitelji i partneri u određenim aktivnostima programa Erasmus+. Radi pojednostavnjenja one su u ovom vodiču izjednačene s pravnim osobama (organizacijama, ustanovama itd.) te se smatraju organizacijama sudionicama programa Erasmus+ za projektne aktivnosti u okviru ključne aktivnosti 1 u kojima mogu sudjelovati. U skupini mora biti najmanje četvero mladih u dobi od 13 do 30 godina. Iznimno i pod uvjetom da su svi mladi maloljetni skupinu može zastupati odrasla osoba. Skupina maloljetnih članova u tom slučaju može podnijeti prijavu uz pomoć osobe koja radi s mladima / trenera.

Aktivnost na više lokacija

Aktivnost koja se odvija u više zemalja. Aktivnosti na više lokacija podrazumijevaju istodobno kretanje svih sudionika.

Lokalni sudionik aktivnosti za mlade

Sudionici u aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja koji putuju manje od 10 km do mjesta održavanja aktivnosti. Takvi sudionici nisu prihvatljivi za potporu za putovanje, ali ovisno o aktivnosti mogu biti prihvatljivi za pojedinačnu potporu, organizacijsku potporu i potporu za uključivanje.

Pametan rad s mladima

Inovativni razvoj rada s mladima koji obuhvaća digitalnu praksu rada s mladima i uključuje komponentu istraživanja, kvalitete i politike.

Aktivnost sudjelovanja mladih

Izvanškolska aktivnost (kao što su razmjene mladih, volontiranje ili osposobljavanje mladih) koju provodi mlada osoba, pojedinačno ili u skupini, posebno preko organizacija za mlade, i za koju je svojstven neformalan pristup učenju.

Osoba koja radi s mladima

Zaposlenik ili volonter uključen u neformalno učenje koji pomaže mladima u njihovu osobnom sociopedagoškom i profesionalnom razvoju.

Youthpass

Europski alat za poboljšanje priznavanja ishoda učenja mladih i osoba koje rade s mladima stečenih sudjelovanjem u projektima koji se podupiru u okviru programa Erasmus+. Youthpass se sastoji od: a) potvrda koje sudionici mogu dobiti u nekoliko aktivnosti programa i b) utvrđenog postupka kojim se mladi, osobe koje rade s mladima i organizacije mladih podupiru u promišljanjima o ishodima učenja stečenima u okviru Erasmus+ projekta u području mladih i neformalnim učenjem. Youthpass je dio šire strategije Europske komisije čiji je cilj poboljšati priznavanje neformalnog i informalnog učenja i rada s mladima u Europi i šire.

Tagged in:  Youth