Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Fogalmak magyarázata - Ifjúság

Ifjúságsegítő (coach)

Olyan – csoporton kívüli – közreműködő személy, aki segíti a fiatalokat a projektjük előkészítésében, végrehajtásában és értékelésében.

Közösségépítés

Közös igényű vagy érdeklődésű, illetve közös alapként szolgáló tapasztalatot szerzett egyénekből álló közösség létrehozása vagy fejlesztése. A közösségépítés révén létrehozott közösségben a tagok tevékenyen részt vesznek azáltal, hogy a közösség javát szolgáló további fejlődés céljából megosztják gyakorlataikat és elképzeléseiket.

Párbeszéd-mechanizmusok

A fiatalokkal, az ifjúsági szervezetekkel/intézményekkel és a döntéshozókkal folytatott párbeszéd, amely teret enged az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés prioritásaira, megvalósítására és nyomon követésére irányuló folyamatos közös gondolkodásnak.

Digitális ifjúsági munka

A digitális média és technológia proaktív használata vagy kezelése az ifjúsági munka során. A digitális média és technológia az ifjúsági munka eszköze, tevékenysége vagy tartalma lehet. A digitális ifjúsági munka nem ifjúságimunka-módszer, beépíthető bármely ifjúsági munkába, és céljai általában megegyeznek az ifjúsági munka céljaival.

Facilitátor

Olyan személy, aki (fiatal) emberek egy csoportját segíti a jobb együttműködésben, közös célkitűzéseik megértésében és e célkitűzések Erasmus+ tevékenységek révén való elérésének megtervezésében.

Csoportvezető

Az ifjúsági mobilitási projektek vonatkozásában az ifjúsági cserében vagy a DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípusban részt vevő fiatalokat kísérő, 18. életévét betöltött felnőtt, aki a fiatalok hatékony tanulásáért (Youthpass), védelméért és biztonságáért felel.

Fiatalok informális csoportjai

Fiatalok olyan, legalább négy főből álló csoportja, amely az alkalmazandó nemzeti jog értelmében nem rendelkezik jogi személyiséggel, feltéve, hogy a csoport képviselői jogképességgel rendelkeznek arra, hogy a csoport nevében jogi kötelezettséget vállaljanak. A fiatalok ilyen csoportjai az Erasmus+ program egyes pályázattípusai esetében pályázók és partnerek lehetnek. A pályázati útmutató az egyszerűség kedvéért a jogi személyekkel (szervezetek, intézmények stb.) együtt tárgyalja ezeket a csoportokat, és az Erasmus+ programban részt vevő szervezetek/intézmények fogalma ezekre a csoportokra is vonatkozik az olyan, az 1. pályázati kategória keretében végzett tevékenységek vonatkozásában, amelyekben részt vehetnek. A csoportnak legalább négy fiatalból kell állnia, akiknek életkora megfelel a programban részt vevő fiatalokra nézve előírt életkornak (13–30 év). Kivételes esetben, és ha az összes fiatal kiskorú, a csoportot egy felnőtt képviselheti. Így egy fiatalokból álló csoport (amelynek minden tagja kiskorú) egy ifjúságsegítő/coach segítségével pályázatot tud benyújtani.

Nem helyhez kötött tevékenység

Több országban végzett tevékenység. A nem helyhez kötött tevékenységek valamennyi résztvevő egyidejű mozgásával járnak.

Ifjúsági tevékenységek helyi résztvevője

Tanulási célú mobilitási tevékenység résztvevői, akik kevesebb mint 10 km-t utaznak a tevékenység helyszínére. Az ilyen résztvevők nem jogosultak utazási támogatásra, de a tevékenységtől függően jogosultak lehetnek egyéni támogatásra, szervezési támogatásra és esélyegyenlőségi támogatásra.

Intelligens ifjúsági munka

Az ifjúsági munka innovatív fejlesztése, amely magában foglalja a digitális ifjúsági munka gyakorlatát, és egy kutatási, minőségi és szakpolitikai elemet is.

Ifjúsági tevékenység

A fiatalok által iskolán kívül végzett tevékenység (például ifjúsági cserék, önkéntes tevékenység vagy a fiatalok képzése), amelyben egyedül vagy csoportosan, különösen ifjúsági szervezetek/intézmények útján vesznek részt, és amelyet nemformális tanulási megközelítés jellemez.

Ifjúságsegítő

A nemformális tanulásban érintett olyan szakember vagy önkéntes, aki támogatja a fiatalokat a személyes szociális és szakmai fejlődésükben.

Youthpass

Olyan európai eszköz, amelynek célja a fiatalok és ifjúságsegítők Erasmus+ program által támogatott projektekben való részvételből származó tanulási eredményeinek hatékonyabb elismertetése. Az alábbi részekből áll: a) tanúsítvány, amelyet a résztvevők a program számos pályázattípusa kapcsán megszerezhetnek; és b) olyan meghatározott folyamat, amely támogatja a fiatalokat, az ifjúságsegítőket és az ifjúsági szervezeteket/intézményeket, hogy mérlegeljék az Erasmus+ projektek tanulási eredményeit az ifjúság és a nemformális tanulás terén. A Youthpass emellett része annak a szélesebb körű európai bizottsági stratégiának, amely elő kívánja mozdítani a nemformális és informális tanulás, valamint az ifjúsági munka elismertségét Európában és Európán kívül.

Tagged in:  Youth