Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Glosar de termeni - Tineret

Îndrumător

O persoană-resursă – care nu este membru al grupului – care sprijină tinerii în pregătirea, punerea în aplicare și evaluarea proiectului lor.

Crearea unei comunități

Crearea sau consolidarea unei comunități în rândul persoanelor care împărtășesc o nevoie sau un interes comun sau care au trăit o experiență comună care le-a unit. Comunitatea creată prin procesul de creare a comunității este un grup animat de membri care fac schimb de practici și idei pentru dezvoltarea ulterioară în beneficiul comunității în sine.

Mecanisme de dialog

Dialog cu tinerii, cu organizațiile de tineret și cu factorii de decizie, care servește drept forum de reflecție comună continuă asupra priorităților, a punerii în aplicare și a monitorizării cooperării europene în domeniul tineretului.

Activități digitale pentru tineret

Utilizarea sau abordarea proactivă a mijloacelor și tehnologiilor digitale în activitățile pentru tineret. Mijloacele de comunicare și tehnologiile digitale pot fi un instrument, o activitate sau un conținut în activitățile pentru tineret. Activitățile digitale pentru tineret nu reprezintă o metodă legată de activitățile pentru tineret; ele pot fi incluse în orice cadru al activităților pentru tineret și au aceleași obiective ca activitățile pentru tineret în general.

Facilitator

O persoană care ajută un grup de persoane (tinere) să colaboreze mai bine, să înțeleagă obiectivele lor comune și să planifice modul de realizare a acestor obiective prin activitățile Erasmus+.

Lider de grup

În cadrul proiectelor de mobilitate a tinerilor, un lider de grup este un adult cu vârsta de cel puțin 18 ani, care însoțește tinerii participanți la un program de schimb de tineri sau la acțiunea de incluziune din cadrul Inițiativei DiscoverEU, pentru a asigura în mod eficace învățarea (Youthpass), protecția și siguranța acestora.

Grup informal de tineri

Grup alcătuit din minimum patru tineri, care nu are personalitate juridică în conformitate cu legislația națională aplicabilă, cu condiția ca reprezentanții acestora să aibă capacitatea juridică de a-și asuma obligații legale în numele lor. Aceste grupuri de tineri pot fi solicitanți și parteneri în cadrul unor acțiuni ale programului Erasmus+. În scopul simplificării, aceste grupuri sunt asimilate persoanelor juridice (organizații, instituții etc.) în prezentul ghid și se încadrează în noțiunea de organizații participante la programul Erasmus+ pentru acțiunile din cadrul Acțiunii-cheie 1 la care pot lua parte. Grupul trebuie să fie alcătuit din minimum patru tineri, iar vârsta acestora trebuie să se încadreze în grupa de vârstă prevăzută în cadrul programului (13-30). În cazuri excepționale și în cazul în care toți tinerii sunt minori, grupul ar putea fi reprezentat de un adult. Acest lucru i-ar permite unui grup de tineri (în care toți membrii sunt minori) să depună o cerere cu ajutorul unui lucrător de tineret/îndrumător.

Activitate itinerantă

O activitate care are loc în mai multe țări. Activitățile itinerante implică deplasarea simultană a tuturor participanților.

Participant local la activități pentru tineret

Participanții la o activitate de mobilitate în scopul învățării care se deplasează pe o distanță mai mică de 10 km către locul de desfășurare a activității. Acești participanți nu sunt eligibili pentru sprijin pentru deplasare, dar, în funcție de acțiune, pot fi eligibili pentru sprijin individual, sprijin organizațional și sprijin pentru incluziune.

Activități pentru tineret inteligente

Dezvoltarea inovatoare a activităților pentru tineret, care cuprinde practica activităților digitale pentru tineret și care include o componentă de cercetare, calitate și politică.

Activitate de tineret

Activitate extrașcolară (precum schimburile de tineri, voluntariatul sau formarea tinerilor) efectuată de un tânăr, fie individual, fie într-un grup, în special prin intermediul organizațiilor de tineret, și caracterizată printr-o abordare de învățare nonformală.

Lucrător de tineret

Un profesionist sau un voluntar implicat în învățarea nonformală, care îi sprijină pe tineri în dezvoltarea lor personală la nivel socioeducativ și profesional.

Youthpass

Instrument european de îmbunătățire a recunoașterii rezultatelor învățării obținute de tineri și de lucrători de tineret prin participarea la proiecte sprijinite de programul Erasmus+. Youthpass constă în: (a) certificate care pot fi obținute de participanți în mai multe acțiuni ale programului și (b) un proces definit care sprijină tinerii, lucrătorii de tineret și organizațiile de tineret, pentru a reflecta cu privire la rezultatele învățării obținute în cadrul unui proiect Erasmus+ în domeniul tineretului și al învățării nonformale. De asemenea, Youthpass face parte dintr-o strategie mai amplă a Comisiei Europene care are scopul de a îmbunătăți recunoașterea învățării nonformale și informale și a activităților pentru tineret în Europa și în afara acesteia.

Tagged in:  Youth