Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Žana Monē (Jean Monnet) vārdā nosauktie pasākumi

Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi sniedz iespējas augstākās izglītības jomā un citās izglītības un apmācības jomās. Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi sekmē zināšanu izplatīšanu par Eiropas Savienības integrācijas jautājumiem. Tiek atbalstīti šādi pasākumi:

  • Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi augstākās izglītības jomā,
  • Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi citās izglītības un apmācības jomās,
  • Žana Monē vārdā nosauktās politikas debates (augstākā izglītība un citas izglītības un apmācības jomas).

Šos pasākumus īstenos Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA).