Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Sąvokų žodynas - Suaugusiųjų švietimas

Suaugusiųjų švietimas

Visų formų neprofesinis suaugusiųjų švietimas (formaliojo, neformaliojo arba savaiminio mokymosi pobūdžio) (tęstinio profesinio mokymo sąvoką žr. Profesinis mokymas).

Suaugęs besimokantis asmuo

Pirminio švietimo ar mokymo programą užbaigęs ar jos nebaigęs asmuo, kuris sugrįžta į tam tikrų formų tęstinio (formaliojo, neformaliojo ar savaiminio) mokymosi sistemą. Bet kurios srities „Erasmus+“ projektuose dalyvaujantys švietimo darbuotojai (bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai, pedagogai, akademiniai darbuotojai, su jaunimu dirbantys asmenys ir t. t.) negali būti laikomi suaugusiais besimokančiais asmenimis suaugusiųjų švietimo kontekste. Darbuotojai, oficialiai darbo santykiais susiję su švietimo įstaiga (bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo, suaugusiųjų švietimo organizacija ir t. t.), gali dalyvauti darbuotojams skirtoje veikloje atitinkamame programos „Erasmus+“ sektoriuje.

Tagged in:  Suaugusiųjų švietimo darbuotojai