Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

D Dalis: Sąvokų žodynas

Šiame skirsnyje pateikiamos pagrindinių sąvokų ir plačiai vartojamų terminų, susijusių su programa „Erasmus+“, apibrėžtys. Žodynas suskirstytas į abėcėlės tvarka pateiktus skirsnius, apimančius bendrąją terminiją ir atskirus blokus su atitinkamo sektoriaus sąvokomis.

  • Bendros sąlygos
  • Aukštasis išsilavinimas
  • Profesinis švietimas ir mokymas
  • Suaugusiųjų švietimas
  • Jaunimas