Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Szakképzésben részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása

Ez a pályázattípus olyan szakképzési szolgáltatók és a szakképzés területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények számára nyújt támogatást, amelyek szakképzésben részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók számára kívánnak tanulási célú mobilitási tevékenységeket szervezni.

A tevékenységek széles köre támogatott. Idetartoznak a munkatársak/szakemberek/oktatók számára biztosított szakmai látogatások és szakmai továbbképző tanfolyamok, gyakornoki programok és hosszú távú szakmai gyakorlatok (ErasmusPro), a meghívott szakértők és az egyéb, alább ismertetett tevékenységek.

A részt vevő szervezeteknek/intézményeknek a tevékenységeiken keresztül aktívan elő kell mozdítaniuk a befogadást és a sokszínűséget, a környezetvédelmi fenntarthatóságot, a digitális oktatást, valamint a polgári szerepvállalást és az aktív részvételt: a program által biztosított külön finanszírozási lehetőségek e célokra történő felhasználásával, a résztvevők figyelmének felhívásával, a bevált gyakorlatok megosztásával, valamint azáltal, hogy megfelelő tervet választanak a tevékenységeikhez.

A Pályázattípus Célkitűzései

Az Erasmus+ keretében finanszírozott mobilitási tevékenységek célja, hogy tanulási lehetőséget biztosítsanak az egyének számára, valamint támogassák a szakképzési szolgáltatók és a szakképzés területén aktív egyéb szervezetek/intézmények nemzetköziesítését és intézményi fejlődését. A pályázattípus támogatni fogja a szakképzésről szóló tanácsi ajánlás és az osnabrücki nyilatkozat1 , valamint az európai készségfejlesztési program2  végrehajtását. Emellett hozzá fog járulni az európai oktatási térség létrehozásához is. A pályázattípus célkitűzései konkrétabban a következők:

Az iskolarendszerű szakmai alapképzés és a szakmai továbbképzés minőségének javítása Európában az alábbiak révén:

 • a kulcsfontosságú kompetenciák és a transzverzális készségek, különösen a nyelvtanulás képességének és a digitális készségek megerősítése;
 • a jelenlegi és a jövőbeli munkaerőpiacon szükséges szakmaspecifikus készségek fejlesztésének támogatása;
 • a jó gyakorlatok megosztása, az új és innovatív pedagógiai módszerek és technológiák alkalmazásának előmozdítása, valamint a tanárok, oktatók, mentorok és a szakképzésben részt vevő egyéb munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődésének támogatása. 
 • a szakképzési szolgáltatók kapacitásépítése kiemelkedő színvonalú mobilitási projektek megvalósítása, valamint azon képességük előmozdítása érdekében, hogy minőségi partnerségeket hozzanak létre nemzetköziesítési stratégiájuk fejlesztése során;
 • a mobilitás lehetőségének megteremtése az iskolarendszerű szakmai alapképzésben és a szakmai továbbképzésben részt vevő bármely tanuló számára, valamint a tanulói mobilitás átlagos időtartamának növelése a mobilitás minőségének és hatásának javítása érdekében;
 • a külföldi mobilitási időszakok során szerzett tanulási eredmények minőségének, átláthatóságának és elismerésének előmozdítása, különösen az európai eszközök és megoldások alkalmazásával.

Az oktatás és a tanulás európai dimenziójának erősítése az alábbiak révén:

 • a befogadás, a sokszínűség, a tolerancia és a demokratikus részvétel értékeinek előmozdítása;
 • a közös európai örökséggel és a sokszínűséggel kapcsolatos ismeretek előmozdítása;
 • a szakmai hálózatok fejlesztésének támogatása Európa-szerte.

Hogyan lehet pályázni az Erasmus+ keretében rendelkezésre álló mobilitási lehetőségekre?

A szakképzési szolgáltatók és a szakképzés területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények kétféle módon pályázhatnak támogatásra:

 • A tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók rövid távú mobilitási projektjei – ezek a projektek lehetőséget biztosítanak a pályázók számára arra, hogy egy hat–tizennyolc hónapos időszak során különféle mobilitási tevékenységeket szervezzenek. A rövid távú projektek jelentik a legjobb választást az Erasmus+ programra először pályázó szervezetek/intézmények vagy azok számára, akik csak korlátozott számú tevékenységet kívánnak megszervezni.
 • A tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók akkreditált projektjei – ezek a projektek kizárólag a szakképzés területén Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények számára állnak nyitva. Ez a speciális finanszírozási forma lehetővé teszi az akkreditált szervezetek/intézmények számára, hogy rendszeres támogatásban részesüljenek olyan mobilitási tevékenységek megszervezéséhez, amelyek hozzájárulnak Erasmus-tervük fokozatos végrehajtásához.

Az Erasmus-akkreditáció minden olyan szervezet/intézmény számára nyitva áll, amely rendszeres mobilitási tevékenységeket kíván szervezni. A pályázásnak nem feltétele az Erasmus+ program keretében korábban szerzett tapasztalat. A lehetőségről további információkat olvashat a pályázati útmutató „Erasmus-akkreditáció a szakképzés, a köznevelés és a felnőttoktatás területén” című fejezetében.

A szervezetek/intézmények emellett anélkül csatlakozhatnak a programhoz, hogy pályázatot kellene benyújtaniuk. Ehhez a következőket kell tenniük:

 • Csatlakozás egy meglévő Erasmus+ mobilitási konzorciumhoz, amelyet egy akkreditált konzorciumvezető koordinál a saját országában, és amely nyitott az új tagok felvételére.
 • Más országból érkező résztvevők fogadása: bármelyik szervezet/intézmény fogadhat külföldi partnerszervezettől/-intézménytől érkező tanulókat vagy munkatársakat/szakembereket/oktatókat. A fogadó szervezet/intézmény szerepének betöltése értékes tapasztalat, és nagyszerű lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázó többet megtudjon a programról, mielőtt maga is pályázna.

A szakképzési szolgáltatóknak célszerű csatlakozniuk az olyan európai online platformokhoz, mint az EPALE és az eTwinning. Az EPALE blogbejegyzései, fórumai és partnerkeresési eszköze révén lehetőséget biztosít arra, hogy Európa-szerte kapcsolatba lehessen lépni a kollégákkal és tanulni lehessen tőlük; lehetővé teszi továbbá a gyakorlatközösségek létrehozását, a tananyagok keresését és a rendezvényeken való részvételt. Magában foglalja ezenkívül a szakképzéssel foglalkozó európai szakemberek közösségét (https://epale.ec.europa.eu/en/practitioners-in-vet), amely közös platformot biztosít a szakképzésben részt vevő tanároknak, oktatóknak, vállalati mentoroknak, hogy együttműködjenek és tájékozódjanak az európai kezdeményezésekről. Az eTwinning biztonságos platformon üzemelő online közösség, amely a nemzeti eTwinning nemzeti támogató szervezetei/intézményei által ellenőrzött tanárok és iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók számára érhető el. Az eTwinning lehetővé teszi, hogy a szakképzési szolgáltatók közös virtuális osztálytermeket alakítsanak ki, és projekteket bonyolítsanak le más szakképzési szolgáltatókkal, illetve partnerszervezetekkel/-intézményekkel (vagyis fogadó vállalkozásokkal); lehetővé teszi, hogy a tanárok és az oktatók párbeszédet és eszmecserét folytassanak a munkatársaikkal, és különféle szakmai továbbképzéseken vegyenek részt. Az eTwinning emellett tökéletes környezetet biztosít ahhoz, hogy az érdeklődők partnereket találjanak jövőbeli projektjeikhez.

Projekttervezés

A pályázó szervezet/intézmény egy 1. pályázati kategóriába tartozó projekt kulcsszereplője. A pályázó összeállítja és benyújtja a pályázatot, aláírja a támogatási megállapodást, megvalósítja a mobilitási tevékenységeket, és beszámol a nemzeti irodának. A rövid távú projektekre és az Erasmus-akkreditációkra irányuló pályázási folyamat középpontjában a pályázó szervezet/intézmény szükségletei és tervei állnak.

A mobilitási projektek keretében végzett mobilitási tevékenységek lehetnek kimenők vagy bejövők. A támogatható tevékenységtípusok többsége kimenő mobilitási tevékenység. Ez azt jelenti, hogy a pályázó szervezet/intézmény tölti be a küldő szervezet szerepét: kiválasztja a résztvevőket, és egy külföldi fogadó szervezethez/intézményhez küldi őket. Ezenkívül léteznek olyan különleges bejövő tevékenységtípusok, amelyek lehetővé teszik a pályázó szervezetek/intézmények számára, hogy a szervezetükhöz/intézményükhöz szakértőket vagy gyakorló tanárokat és oktatókat hívjanak meg. A befelé irányuló tevékenységeknek nem az a céljuk, hogy kétirányú cserék jöjjenek létre, hanem olyan személyek bevonására irányulnak, akik segíthetnek a pályázó szervezet/intézmény fejlesztésében és nemzetköziesítésében.

A pályázattípuson belül támogatott összes tevékenységnek összhangban kell állnia az Erasmus minőségbiztosítási szabályokkal. Az Erasmus minőségbiztosítási szabályok konkrét megvalósítási gyakorlatokra terjednek ki olyan projektfeladatok esetében, mint a résztvevők kiválasztása és felkészítése, a tanulási eredmények meghatározása, értékelése és elismerése, a projekteredmények terjesztése és így tovább. Az Erasmus minőségbiztosítási szabályok teljes szövegét az Europa weboldal következő hivatkozására kattintva olvashatja el: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

A nyelvtanulás minden mobilitási projekt fontos része: a kedvezményezett szervezeteknek/intézményeknek nyelvtanulási támogatást kell nyújtaniuk résztvevőik számára a mobilitási tevékenységek előtt és alatt. E célból az Erasmus+ finanszírozza az online nyelvi támogatási platformot, amely ingyenes és minden Erasmus+ résztvevő számára nyitva áll.

Hogyan lehet partnereket találni mobilitási tevékenységeihez?

Az Erasmus+ különböző eszközöket és lehetőségeket kínál ahhoz, hogy partnereket találjon mobilitási tevékenységeihez:

 • Az Európai Iskolai Oktatási Platform (ESEP) online partnerkereső eszközt kínál a szakképzési és iskolai oktatási szervezetek/intézmények számára. Szervezetét/intézményét regisztrálhatja a platformon annak érdekében, hogy partnerkereső közleményeket tegyen közzé, és keressen más szervezetek/intézmények által tett bejelentéseket: https://school-education.ec.europa.eu/en/networking/partner-finding
 • Az Erasmus+ nemzeti irodák rendszeresen szerveznek képzési és együttműködési tevékenységeket. Ezek közé tartoznak a kapcsolattartó szemináriumok, online rendezvények és egyéb partnerkeresési lehetőségek az Erasmus+ program pályázói és kedvezményezettjei számára. A rendelkezésre álló képzési és együttműködési tevékenységek itt találhatók: https://salto-et.net. Rendszeresen látogasson el a nemzeti iroda honlapjára is, hogy folyamatosan tájékozódjon tevékenységeiről és rendezvényeiről.
 • Az Erasmus+ projekteredményeket bemutató platformja lehetővé teszi az összes akkreditált szervezet/intézmény és jóváhagyott projekt keresését: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

Horizontális dimenziók

Valamennyi mobilitási projektnek integrálnia kell a teljes Erasmus+ program következő közös dimenzióit:

Befogadás és sokszínűség

Az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően azoknak a szervezeteknek/intézményeknek, amelyek a program keretében támogatást kapnak, garantálniuk kell, hogy befogadó és méltányos módon biztosítanak mobilitási lehetőségeket a különböző hátterű résztvevők számára. A projekttevékenységekben részt vevő tanulók kiválasztásakor figyelembe kell venni olyan alapvető fontosságú tényezőket, mint a résztvevők motivációja, érdemei, valamint személyes fejlődési és tanulási szükségletei. A munkatársak/szakemberek/oktatók köréből kikerülő résztvevők kiválasztásakor szintén gondoskodni kell arról, hogy a szakmai fejlődés előnyeiből a szervezet/intézmény valamennyi tanulója részesüljön.

A küldő és fogadó szervezeteknek/intézményeknek a mobilitási tevékenységek előkészítése, megvalósítása és utánkövetése során végig be kell vonniuk a résztvevőket az alapvető fontosságú döntésekbe annak érdekében, hogy minden résztvevő maximálisan kiaknázhassa a projekt előnyeit és hatását.

A kedvezményezettek és az oktatást és képzést biztosító részt vevő más szervezetek/intézmények esetében ajánlott, hogy aktívan kialakítsanak és elősegítsenek mobilitási lehetőségeket például azáltal, hogy tantervükön belül mobilitási ablakokat hoznak létre, és egységes lépéseket határoznak meg a visszatérő résztvevők számára visszailleszkedésük megkönnyítésére.

Környezeti fenntarthatóság és felelősségvállalás

Az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően azoknak a szervezeteknek/intézményeknek, amelyek a program keretében támogatást kapnak, elő kell mozdítaniuk a környezet szempontjából fenntartható és felelősségteljes magatartást a résztvevőik körében, és növelniük kell a tudatosságukat a mobilitási tevékenységek környezeti lábnyomának csökkentésére vagy ellensúlyozására irányuló intézkedések fontosságával kapcsolatban. Ezeknek az elveknek az összes programtevékenység előkészítése és megvalósítása során érvényre kell jutniuk, különösen a program által a fenntartható utazási módok népszerűsítésére biztosított külön finanszírozási támogatás felhasználása révén. Az oktatást és képzést biztosító szervezeteknek/intézményeknek be kell építeniük ezeket az elveket a mindennapi munkájukba, és aktívan elő kell mozdítaniuk a tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók körében a szemlélet- és magatartásbeli változásokat.

Digitális átállás az oktatás és képzés területén

A program az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően valamennyi részt vevő szervezetet/intézményt támogat abban, hogy a fizikai tevékenységek kiegészítéseképpen beépítsék az eljárásaikba a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát annak érdekében, hogy fokozzák a partnerszervezetek/-intézmények közötti együttműködést, és javítsák a tanulás és az oktatás minőségét. A szakképzést nyújtó intézményeknek emellett fel kell hívniuk tanulóik figyelmét a program azon lehetőségeire, amelyekkel élve megszerezhetik és továbbfejleszthetik a releváns digitális készségeket, ideértve a szakképzésben tanulókat és a frissen végzetteket célzó, „Digitális lehetőségek” gyakornoki programokat is3 . Emellett a részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók részesülhetnek a „Digitális lehetőségek” gyakornoki programból: mobilitási tevékenységek, amelyek lehetővé teszik számukra digitális készségek elsajátítását és a digitális eszközök segítségével történő képzéshez, tanításhoz és egyéb feladatok elvégzéséhez szükséges kapacitásépítést. Ezeket a tevékenységeket a rendelkezésre álló, munkatársakra/szakemberekre/oktatókra vonatkozó mobilitási formák bármelyikével meg lehet szervezni.

Részvétel a demokratikus életben

A program célja, hogy segítse a résztvevőket abban, hogy felfedezzék az aktív polgári szerepvállalás és a demokratikus életben való részvétel előnyeit. A támogatott mobilitási tevékenységeknek erősíteniük kell a részvételi készségeket a civil társadalom különböző területein, valamint a szociális és interkulturális kompetenciák, a kritikus gondolkodás és a médiaműveltség fejlesztését. A projekteknek lehetőség szerint formális vagy nem formális tanulási tevékenységek révén lehetőséget kell kínálniuk a demokratikus életben való részvételre, valamint a társadalmi és polgári szerepvállalásra. Továbbá javítaniuk kell az Európai Unió és a közös európai értékek megértését, különös tekintettel a demokratikus elvek tiszteletben tartására, az emberi méltóságra, az egység és a sokféleség elvére, a kultúrák közötti párbeszédre, valamint az európai társadalmi, kulturális és történelmi örökségre.

Tevékenységek

Ez a rész ismerteti azokat az Erasmus+ források bevonásával támogatható tevékenységtípusokat, amelyek a rövid távú és az akkreditált projektek keretében valósíthatók meg.

Minden tevékenység esetében kiegészítő támogatás biztosítható a kevesebb lehetőséggel rendelkező, kiskorú résztvevőket vagy felügyeletet igénylő fiatalokat kísérő személyek számára. A kísérő személyek számára a tevékenység egészére vagy egy részére biztosítható támogatás.

Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása

Támogatható tevékenységek

 • Szakmai látogatás (2–60 nap)
 • Oktatási vagy képzési tevékenység ellátása (2–365 nap)
 • Kurzusok és képzések (2–30 nap, résztvevőnként legfeljebb 10 nap tandíj)

A fizikai mobilitás mellett a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitási tevékenységei mind vegyíthetők virtuális tevékenységekkel. A fent meghatározott minimális és maximális időtartamok a fizikai mobilitási elemre értendők.

A végrehajtott tevékenységeknek a következő minőségi követelményeknek kell megfelelniük: 

Job shadowing/szakmai látogatás: a résztvevők egy másik országban található fogadó szervezetnél/intézménynél tölthetnek időt azzal a céllal, hogy új gyakorlatokat tanuljanak és új ötleteket gyűjtsenek megfigyelés és a társakkal, szakértőkkel vagy más szakemberekkel való interakció révén a fogadó szervezetnél végzett napi munkájuk során.

Oktatási vagy képzési tevékenység ellátása: a résztvevők bizonyos ideig taníthatnak vagy képzést biztosíthatnak tanulóknak egy másik országban működő fogadó szervezetnél/intézménynél, hogy a feladataik elvégzése és a társakkal való csere révén tanuljanak.

Kurzusok és képzések: a résztvevők egy előre meghatározott tanulási programon és tanulási eredményeken alapuló strukturált kurzuson vagy hasonló típusú képzésben vehetnek részt, amelyet szakképzett szakemberek nyújtanak.

A képzésnek egyértelmű transznacionális elemet kell tartalmaznia, például azáltal, hogy előmozdítja a különböző országokból származó résztvevők közötti tanulási interakciót, vagy integrálja a gyakorlatok transznacionális átadásának egyéb elemeit, például a fogadó országból érkező, szakképzésben közreműködő munkatársak/szakemberek/oktatók erőteljes bevonását a külföldi kollégákkal való kapcsolattartásba és gyakorlatuk bemutatásába.

A kurzusok és képzések tartalmának relevánsnak kell lennie a részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai készségei és a projekt vagy az akkreditáció célkitűzései szempontjából.

A támogatott tevékenységek közé tartozhatnak például a közintézmények vagy önkéntes szervezetek/intézmények által szervezett kurzusok és képzések, a gyakorlatok különböző országok szervezetei/intézményei közötti cseréjének részeként szervezett tevékenységek, valamint a kereskedelmi forgalomban elérhető kurzusok és képzések.  Az olyan teljesen passzív tevékenységek, mint az előadások, beszédek vagy tömegkonferenciák meghallgatása, nem kapnak támogatást. A konferenciák és hasonló címet viselő rendezvények csak akkor finanszírozhatók, ha a résztvevők idejük nagy részét strukturált képzéssel, munkaértekezletekkel, gyakorlati feladatokkal, a kollégákkal folytatott tapasztalatcserével vagy az aktív tanulás egyéb formáival töltik.

A pályázóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy valamennyi tanfolyamszervező teljes mértékben független az Erasmus+ programtól, és szabadpiaci szolgáltatóként működik. A kurzusok és képzések kiválasztása ezért a kedvezményezett szervezet/intézmény felelőssége. Az alábbi minőségbiztosítási szabályok segítik a pályázókat választásuk során: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1

Támogatható résztvevők

A támogatható résztvevők közé tartoznak a tanárok, az oktatók, valamint az összes, az iskolarendszerű szakmai alapképzés és a szakmai továbbképzés területén tevékenykedő, nem oktatással foglalkozó szakember és munkatárs.

A támogatható, nem oktatással foglalkozó szakemberek és munkatársak magukban foglalják az iskolarendszerű szakmai alapképzés és az iskolarendszeren kívüli szakképzés területén a szakképzési szolgáltatóknál (menedzsmenttel foglalkozó munkatársak, nemzetközi mobilitási ügyintézők, Erasmus+ koordinátorok stb.) vagy a szakképzés területén működő egyéb szervezeteknél/intézményeknél (például helyi partnervállalatok oktatói, tanácsadók, szakképzésért felelős szakpolitikai koordinátorok, Erasmus+ koordinátorok stb.) tevékenykedő szakembereket és munkatársakat.

A résztvevőknek a küldő szervezetnél/intézménynél kell dolgozniuk, vagy rendszeresen együtt kell működniük a küldő szervezettel/intézménnyel (például külső és vállalati oktatóként, szakértőként vagy önkéntesként) annak érdekében, hogy segítsenek a szervezetnek/intézménynek az alapvető tevékenységei megvalósításában.

Azokat a feladatokat, amelyek a résztvevőt összekötik a küldő szervezettel/intézménnyel, minden esetben olyan módon kell dokumentálni, hogy a nemzeti iroda ellenőrizni tudja ezt a kapcsolatot (például munkaszerződéssel, önkéntességről szóló szerződéssel, feladatleírással vagy hasonló dokumentummal). A nemzeti irodáknak átlátható és következetes gyakorlatot kell kialakítaniuk azzal kapcsolatban, hogy saját nemzeti körülményeiket figyelembe véve mi minősül elfogadható munkakapcsolatnak és igazoló dokumentációnak.

Támogatható helyszínek

A tevékenységeknek külföldön, egy uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell megvalósulniuk.

Az Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények ezenkívül szakmai látogatásra vagy oktatási/képzési tevékenység ellátására küldhetik a résztvevőket a programhoz nem társult harmadik országokba (1–14. régió az „A. rész: Támogatható országok”).

A tanulási eredmények dokumentálása

A tanulási eredmények dokumentálására vonatkozó követelményeket az Erasmus minőségbiztosítási szabályok határozzák meg, és a projekttámogatási megállapodásban részletesebben kifejtik.

A mobilitási tevékenység előtt a küldő szervezetnek/intézménynek, a fogadó szervezetnek/intézménynek és a résztvevőnek tanulási megállapodást (vagy hasonló dokumentumot) kell kötnie, amely meghatározza a résztvevő várható tanulási eredményeit. A kurzusok és képzések esetében tanulási megállapodás helyett kurzusprogram is használható.

A tevékenység után a résztvevő által elért tanulási eredményeket Europass mobilitási igazolvány vagy hasonló dokumentum kiadásával el kell ismerni. A kedvezményezett szervezetnek/intézménynek a tevékenység befejezését igazoló dokumentum egy példányát meg kell őriznie.

Tanulói mobilitás

Támogatható tevékenységek

 • Szakképzési szakmai versenyeken való részvétel (1–10 nap)
 • Szakképzésben részt vevő tanulók csoportos mobilitása (2–30 nap, csoportonként legalább két tanuló)
 • Szakképzésben tanulók rövid távú tanulási célú mobilitása (10–89 nap)
 • Szakképzésben tanulók hosszú távú, tanulási célú mobilitása (ErasmusPro) (90–365 nap)

A fizikai mobilitás mellett a tanulói mobilitási tevékenységek mind vegyíthetők virtuális tevékenységekkel. A fent meghatározott minimális és maximális időtartamok a fizikai mobilitási elemre értendők.

A végrehajtott tevékenységeknek a következő minőségi követelményeknek kell megfelelniük: 

Szakképzési szakmai versenyeken való részvétel: A szakképzésben tanulók nemzetközi szektorális eseményeken vehetnek részt, amelyek során a készségeik versenyképes bemutatása központi szerepet játszik a szakképzési tapasztalatok, know-how és technológiai innovációk előmozdítása, elismerése és cseréje terén4 .  A tevékenység során a tanulókat kísérő munkatársak/szakemberek/oktatók, mentorok vagy szakértők is részesülnek finanszírozásban.

Szakképzésben részt vevő tanulók csoportos mobilitása: a küldő szervezet/intézmény tanulóinak egy csoportja időt tölthet és együtt tanulhat egy másik ország partner szakképzési szolgáltatójánál tanuló társaival. A küldő szervezetnek/intézménynek a fogadó országban működő partner szakképzési szolgáltatóval együttműködve kell megterveznie a tanulási tevékenységeket5 . A tanulókat a küldő szervezet/intézmény tanárainak, oktatóinak vagy az oktatásban részt vevő más képesített munkatársainak/szakembereinek/oktatóinak kell kísérniük a tevékenység teljes időtartama alatt, és az ő feladatuk a tanulási folyamatuk irányítása is. Szükség esetén más felnőttek kísérőként is eljárhatnak a kísérő munkatársak/szakemberek/oktatók támogatása érdekében6 .

Szakképzésben tanulók rövid távú, tanulási célú mobilitása: A szakképzésben tanulók egy külföldi tanulmányi időszakot valamely szakképzési szolgáltatónál, vállalkozásnál, vagy egy másik, a szakképzés területén vagy a munkaerőpiacon aktív szervezetnél/intézménynél tölthetnek. A tanulmányi időszaknak erős munkaalapú elemet kell magában foglalnia, és a keretében minden résztvevő számára egyéni tanulmányi programot kell meghatározni. A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők esetében legalább 2 napos mobilitási tevékenység is szervezhető, amennyiben ez indokolt.

Szakképzésben tanulók hosszú távú, tanulási célú mobilitása (ErasmusPro): A szakképzésben tanulók egy hosszabb külföldi tanulmányi időszakot valamely szakképzési szolgáltatónál, vállalkozásnál, vagy egy másik, a szakképzés területén vagy a munkaerőpiacon aktív szervezetnél/intézménynél tölthetnek. A tanulmányi időszaknak erős munkaalapú elemet kell magában foglalnia, és a keretében minden résztvevő számára egyéni tanulmányi programot kell meghatározni.

Fontos tudni, hogy a csoportos és az egyéni tevékenységi formátumok közötti különbség nem az utazási és szálláslehetőségeken alapul, hanem kizárólag a kollektív vagy egyéni tanulmányi programokra vonatkozó követelményeken, ahogyan az „A tanulási eredmények dokumentálása” c. alábbi szakaszban szerepel. Ennek megfelelően eltérő szintű szervezési támogatás biztosított a csoportos és egyéni tevékenységekhez, az e fejezet végén bemutatott finanszírozási szabályokban meghatározottak szerint.

Támogatható résztvevők

A támogatható résztvevők közé tartoznak az iskolarendszerű szakmai alapképzésben és a szakmai továbbképzésben részt vevő tanulók. A résztvevőknek támogatható iskolarendszerű szakmai alapképzésben vagy szakmai továbbképzésben részt vevő tanulónak kell lenniük7 .

A támogatható iskolarendszerű szakmai alapképzésben vagy szakmai továbbképzésben frissen végzettek (többek között korábbi tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő tanulók) legfeljebb a végzést követő 12 hónapban vehetnek részt a mobilitási tevékenységben. Amennyiben a résztvevők végzettségük megszerzését követően kötelező polgári vagy katonai szolgálatot teljesítettek, a támogathatóság időszaka meghosszabbodik az adott szolgálat időtartamával. A csoportos mobilitás résztvevőinek részt kell venniük egy támogatható iVET-programban8 .

Támogatható helyszínek

A tevékenységeknek külföldön, egy uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell megvalósulniuk.

Az Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények ezenkívül rövid távú mobilitásra, hosszú távú mobilitásra (ErasmusPro) és szakképzési szakmai versenyekre küldhetik a résztvevőket a programhoz nem társult harmadik országokba (1–14. régió az „A. rész: Támogatható országok”).

A szakképzésben részt vevő tanulók csoportos mobilitásának egy szakképzési szolgáltatónál kell megvalósulnia. Kivételes esetben a tevékenységek a fogadó szervezet/intézmény országában más helyszínen is elvégezhetők, amennyiben azt a tevékenység tartalma és minősége indokolja. Ebben az esetben a résztvevőknek a fogadó szervezetből/intézményből a helyszínre történő utazását nem tekintik transznacionális mobilitási tevékenységnek. Ezért erre a célra nem lehet kiegészítő támogatást igényelni.

Emellett a szakképzésben részt vevő tanulók csoportos mobilitására az Európai Unió valamely intézményének székhelyén is sor kerülhet, ha a tevékenységet uniós intézményben vagy azzal együttműködésben szervezik9 .

A csoport tevékenységeinek helyszíntől függetlenül legalább két uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országokból származó tanulókat kell bevonniuk.

A tanulási eredmények dokumentálása

A tanulási eredmények dokumentálására vonatkozó követelményeket az Erasmus minőségbiztosítási szabályok határozzák meg, és a projekttámogatási megállapodásban részletesebben kifejtik.

Egyéni mobilitási tevékenységek: a tevékenység előtt a küldő szervezetnek/intézménynek, a fogadó szervezetnek/intézménynek és a résztvevőnek tanulási megállapodást (vagy hasonló dokumentumot) kell kötnie, amely meghatározza a résztvevő várható tanulási eredményeit. A tevékenység után a résztvevő által elért tanulási eredményeket Europass mobilitási igazolvány vagy hasonló dokumentum kiadásával el kell ismerni. A kedvezményezett szervezetnek/intézménynek a tevékenység befejezését igazoló dokumentum egy példányát meg kell őriznie.

Csoportos mobilitási tevékenységek: a tanulmányi programot az egész csoportra vonatkozóan meg kell határozni (egyéni tanulási megállapodásokra nincs szükség). A tevékenységet követően a kedvezményezett szervezetnek/intézménynek meg kell őriznie a tanulmányi programot és a résztvevők listáját (beleértve a kísérő személyeket is) a tevékenység befejezését igazoló dokumentumként.

Egyéb támogatott tevékenységek

Támogatható tevékenységek

 • Meghívott szakértők (2–60 nap)
 • Gyakorló tanárok és oktatók fogadása (10–365 nap)

A végrehajtott tevékenységeknek a következő minőségi követelményeknek kell megfelelniük: 

Meghívott szakértők: a szervezetek/intézmények oktatókat, tanárokat, szakpolitikai szakértőket és egyéb képzett szakembereket hívhatnak meg külföldről azzal a céllal, hogy azok közreműködjenek a fogadó szervezeten belül a tanulás, az oktatás és a képzés fejlesztésében. A meghívott szakértők például képzést biztosíthatnak a fogadó szervezet/intézmény munkatársai/szakemberei/oktatói számára, új oktatási módszereket szemléltethetnek, vagy segíthetnek a bevált szervezési és irányítási gyakorlatok átadásában.

Gyakorló tanárok és oktatók fogadása: a pályázó szervezetek/intézmények olyan gyakorló tanárokat fogadhatnak, akik szeretnének szakmai gyakorlati időszakot tölteni külföldön. A fogadó szervezet/intézmény támogatást kap a tevékenység kialakításához, a résztvevő utazási és egyéni támogatásáról pedig a küldő szervezetnek kell gondoskodnia (amely e célból szintén Erasmus+ támogatásra pályázhat).

Támogatható résztvevők

Meghívott szakértő lehet bármely, másik uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból származó személy, aki a meghívó szervezet/intézmény igényei és célkitűzései szempontjából releváns szakértelmet és képzést tud nyújtani.

A gyakorló tanárok és oktatók fogadása olyan résztvevők számára érhető el, akik egy másik uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban tanárképzési programban (vagy oktatók vagy pedagógusok számára biztosított hasonló oktatási programban) vesznek részt, vagy azt a közelmúltban végezték el10 .

Támogatható helyszínek

A meghívott szakértők és gyakorló tanárok/oktatók tevékenységének helyszíne mindig a kedvezményezett szervezet/intézmény (a konzorciumtagokat is beleértve).

A tanulási eredmények dokumentálása

A meghívott szakértők esetében a tevékenység megkezdése előtt egyeztetni kell a fogadó szervezettel/intézménnyel a képzési programról. A tevékenységet követően a kedvezményezett szervezetnek/intézménynek meg kell őriznie a végrehajtott tanulmányi programot a tevékenység befejezésének bizonyítékaként.

Továbbképzésben részt vevő vendégtanárok és -oktatók esetében az egyéni tanulói mobilitási tevékenységekre vonatkozó követelmények alkalmazandók.

Előkészítő látogatások

Mi az előkészítő látogatás?

Az előkészítő látogatás a küldő szervezet/intézmény munkatársai/szakemberei/oktatói által a leendő fogadó szervezetnél/intézménynél tett látogatás, amelynek célja a tanulói vagy a munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló mobilitási tevékenység jobb előkészítése.

Mikor lehet előkészítő látogatást szervezni?

Minden előkészítő látogatásnak egyértelműen indokoltnak kell lennie, és a mobilitási tevékenység inkluzivitását, hatókörének kiterjesztését és minőségének javítását kell szolgálnia.

Előkészítő látogatások szervezhetők például a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők mobilitásának eredményesebb megszervezése, egy új partnerszervezettel/-intézménnyel folytatott együttműködés elindítása vagy hosszabb mobilitási tevékenységek előkészítése céljából.

A „Kurzusok és képzések” kivételével bármilyen típusú tanulói vagy munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló mobilitásra való felkészülés céljából előkészítő látogatásokat lehet szervezni.

Ki vehet részt előkészítő látogatáson?

Előkészítő látogatást munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitására jogosult, és a projekt szervezésében részt vevő bármely személy tehet.

A hosszú távú, tanulási célú mobilitási tevékenységben részt vevő tanulók és a kevesebb lehetőséggel rendelkező, bármilyen típusú tevékenységben részt vevő személyek kivételesen előkészítő látogatásokon vehetnek részt a saját tevékenységük előkészítése esetében.

Az előkészítő látogatáson legfeljebb három személy vehet részt, fogadó szervezetenként/intézményenként pedig legfeljebb egy előkészítő látogatás szervezhető.

Hol kerülhet sor előkészítő látogatásokra?

Az előkészítő látogatásokra a leendő fogadó szervezet/intézmény területén vagy bármely más olyan helyszínen kerül sor, ahol mobilitási tevékenységeket terveznek. A munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitásának helyszíneire és a tanulói mobilitási tevékenységekre vonatkozó szabályok az e tevékenységekhez kapcsolódó előkészítő látogatásokra is alkalmazandók.

Szakképzésben részt vevő tanulók és munkatársak/oktatók/szakemberek rövid távú mobilitási projektjei

A tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók rövid távú mobilitási projektjei világos és egyszerű lehetőséget kínálnak az Erasmus+ nyújtotta előnyök kiaknázására. Céljuk, hogy lehetővé tegyék a kedvezményezett számára, hogy egyszerű módon megszervezzen néhány tevékenységet, és tapasztalatot szerezzen a programmal kapcsolatban.

A rövid távú projektek esetében az egyszerű lebonyolítás érdekében korlátozott a résztvevők száma és a projekt időtartama. A pályázattípus kizárólag önálló szervezetek/intézmények számára érhető el, konzorciumok pedig nem vehetnek részt benne. Akkreditált szervezetek/intézmények nem pályázhatnak rövid távú projektekre, ugyanis már állandó hozzáféréssel rendelkeznek az Erasmus+ keretében kínált támogatáshoz.

A rövid távú projektek megpályázása magában foglalja azoknak a tevékenységeknek a listáját és leírását, amelyet a pályázó szervezet/intézmény meg kíván szervezni.

Támogathatósági feltételek

Támogatható szervezetek/intézmények: ki pályázhat?

A következő szervezetek/intézmények pályázhatnak11 :

 • Iskolarendszerű szakmai alapképzésben és a szakmai továbbképzésben szakmai képzést biztosító szervezetek/intézmények12
 • Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a szakképzés területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények
 • A szakképzés területén tanulókat és tanulószerződéses tanulókat fogadó, képző vagy velük egyéb módon dolgozó vállalkozások és más köz- vagy magánszervezetek/-intézmények

A szakképzés területén Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények nem pályázhatnak rövid távú projektekre.

Támogatható országok

A pályázó szervezetnek/intézménynek uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkeznie.

Hova kell a pályázatot benyújtani?

A pályázatokat a pályázó székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Pályázati határidő

1. forduló (valamennyi nemzeti iroda számára): február 20. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óra

2. forduló: a második határidőt a nemzeti irodák határozhatják meg (2. forduló).

Ebben az esetben a nemzeti iroda a honlapján keresztül tájékoztatja a pályázókat. A 2. forduló esetében a pályázóknak október 1. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

A projektek indulásának időpontja

A projektek a következő kezdő dátumok közül választhatnak:

 • 1. forduló: június 1. és december 31. között a tárgyévben
 • 2. forduló: a következő évben január 1. és május 31. között.

A projekt időtartama

6–18 hónap

A pályázatok száma

Egy szervezet/intézmény egy pályázati fordulóban csak egy rövid távú projektre pályázhat a szakképzés területén.

Az első pályázati fordulóban rövid távú projektre támogatásban részesülő szervezetek/intézmények nem pályázhatnak ugyanazon pályázati felhívás második fordulójában.

A szervezetek/intézmények öt egymást követő pályázati évben legfeljebb három, rövid távú projektre irányuló támogatást nyerhetnek el a szakképzés területén. A 2014 és 2020 közötti időszakban elnyert támogatások nem számítanak bele ebbe a korlátozásba.

Támogatható tevékenységek

A szakképzés területéhez kapcsolódó összes tevékenységtípus. A részletes listáért és szabályokért lásd a „Tevékenységek” című részt. A támogathatóság feltétele, hogy a pályázatok legalább egy, munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló vagy tanulói mobilitási tevékenységet tartalmazzanak.

A projekt hatóköre

A rövid távú projektekre irányuló pályázatok legfeljebb 30, mobilitási tevékenységben részt vevő személyt foglalhatnak magukban.

Az előkészítő látogatások és a kísérő személyek részvétele nem számít bele ebbe a korlátozásba.

Támogató szervezetek/intézmények

A támogató szervezet/intézmény olyan szervezet/intézmény, amely a kedvezményezett szervezetet/intézményt segíti a projektvégrehajtás olyan gyakorlati aspektusaiban, amelyek nem érintik az Erasmus minőségbiztosítási szabályokban meghatározott alapvető projektfeladatokat.

Az oktatás és képzés területén tevékenykedő bármely szervezet/intézmény támogató szervezetté/intézménnyé válhat. A támogató és a kedvezményezett szervezetek/intézmények között hivatalos megállapodásban kell rögzíteni az előbbiek szerepét és kötelezettségeit. A támogató szervezet/intézmény a kedvezményezett szervezet/intézmény felügyelete alatt jár el, amely továbbra is végső soron felelős a végrehajtott tevékenységek eredményeiért és minőségéért. A támogató szervezetek/intézmények minden hozzájárulásának meg kell felelnie az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak.

Azok a fogadó szervezetek/intézmények, amelyek tanulási tartalmat és mentorálást biztosítanak a kedvezményezett szervezet/intézmény résztvevőinek, nem minősülnek támogató szervezetnek/intézménynek, kivéve, ha ezzel egyidejűleg támogatják a kedvezményezettet más, általában a küldő szervezet/intézmény által végzett projektmenedzsment-feladatokban.

Értékelési szempontok

A benyújtott pályázatokat az alábbi kritériumok és súlyozások alapján értékelik pontozással, az elérhető teljes pontszám pedig 100 pont. Az odaítélés előfeltétele, hogy a pályázatok elérjék a következő küszöbértékeket:

 • Az összesen elérhető 100 pontból legalább 60 pontot, és
 • Az értékelési szempontok mind a három kategóriájában a maximális pontszámok legalább felét.

Relevancia (maximális pontszám: 20 pont)

Milyen mértékben:

 • releváns a pályázó profilja, illetve a tapasztalatai, a tevékenységei és a tanulók célcsoportjai a szakképzés területe szempontjából;
 • releváns a projektterv a pályázattípus célkitűzései szempontjából;
 • a pályázat milyen mértékben releváns a közös uniós értékek – például az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – tiszteletben tartása és előmozdítása, valamint a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem szempontjából;
 • releváns a projektterv a következő konkrét prioritások szempontjából:
  • az új résztvevők és a kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények támogatása;
  • az ErasmusPro-tevékenységekben részt vevő személyek támogatása;
  • a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők támogatása.

A projektterv minősége (maximális pontszám: 50 pont)

Milyen mértékben:

 • veszik figyelembe egyértelműen és konkrétan a tervezett projekt célkitűzései a pályázó szervezet/intézmény, illetve annak munkatársai/szakemberei/oktatói és tanulói szükségleteit;
 • alkalmasak a javasolt tevékenységek a projekt célkitűzéseinek eléréséhez;
 • áll rendelkezésre egyértelmű munkaterv az egyes javasolt tevékenységek megvalósításához;
 • építi be a projekt a környezeti fenntarthatóságot és felelősségvállalást;
 • építi be a projekt a digitális eszközök (különösen az eTwinning az iskolarendszerű szakmai alapképzés esetén és az EPALE a szakmai továbbképzés esetén) és tanulási módszerek használatát a fizikai mobilitási tevékenységeik kiegészítése, valamint a fogadó partnerszervezetekkel/-intézményekkel folytatott együttműködés javítása érdekében.

Az utánkövetési tevékenységek minősége (maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • határozta meg egyértelműen a pályázó a tevékenységeknek az Erasmus minőségbiztosítási szabályaival összhangban történő végrehajtásával kapcsolatos feladatokat és felelősségi köröket;
 • tervez a pályázó konkrét és logikus lépéseket annak érdekében, hogy a mobilitási tevékenységek eredményeit beépítse a szervezet/intézmény mindennapi munkájába;
 • felel meg a pályázó által a projekteredmények értékelésére javasolt módszer;
 • irányzott elő a pályázó konkrét és eredményes lépéseket annak érdekében, hogy megismertesse a projekt eredményeit a pályázó szervezeten/intézményen belül, megossza az eredményeket a nyilvánosággal és más szervezetekkel/intézményekkel, és láthatóvá tegye az európai uniós finanszírozás tényét.

Szakképzésben részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók akkreditált mobilitási projektjei

A szakképzésben részt vevő, Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények a kizárólag számukra nyitva álló speciális finanszírozási forma keretében pályázhatnak támogatásra. A pályázatok a korábban jóváhagyott Erasmus-terven alapulnak, így a támogatás megpályázásakor nem szükséges benyújtani a tervezett tevékenységek részletes listáját és leírását. Javasolt, hogy a pályázatok ehelyett a következő tevékenységekhez szükséges költségvetés meghatározására összpontosítanak.

Támogathatósági feltételek

Támogatható szervezetek/intézmények: ki pályázhat?

A pályázóknak a projekt kezdetének időpontjában érvényes Erasmus-akkreditációval kell rendelkezniük a szakképzésben.

Mobilitási konzorcium

A mobilitásikonzorcium-vezetők számára odaítélt Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezeteknek/intézményeknek a mobilitási konzorciumoknak szóló pályázattípus keretében kell pályázniuk.

A pályázat részeként rendelkezésre kell bocsátani a mobilitási konzorcium tagjainak listáját, amelynek a vezetőn kívül legalább egy tagszervezetet/-intézményt tartalmaznia kell.

Bármely szervezet/intézmény, amely megfelel az Erasmus-akkreditációra vonatkozó támogathatósági feltételeknek ugyanazon a területen, mobilitási konzorcium tagjává válhat. A konzorcium minden tervezett tagszervezetének/-intézményének ugyanabból az uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból kell származnia, mint a mobilitási konzorcium koordinátorának.

A konzorcium tagjai esetében nem követelmény az Erasmus-akkreditáció megléte. A mobilitási konzorciumban részt vevő szervezetek/intézmények ugyanazon pályázati felhíváson belül legfeljebb két, 1. pályázati kategóriába tartozó támogatási megállapodás végrehajtásáért kaphatnak támogatást a szakképzés területén. A rövid távú projektekre vagy akkreditált projektekre támogatást elnyerő szakképzési szervezetek/intézmények saját támogatott projektjükön felül tehát csak egy további szakképzési mobilitási konzorciumban vehetnek részt tagszervezetként/-intézményként. Más szervezetek/intézmények legfeljebb két mobilitási konzorciumban vehetnek részt.

Hova kell a pályázatot benyújtani?

A pályázatokat a pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Pályázati határidő

február 20. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óra

A projekt indulásának időpontja

ugyanazon év június 1.

A projekt időtartama

Valamennyi akkreditált projekt kezdeti időtartama 15 hónap. Indokolt esetben a kedvezményezettek kérhetik projektjük összesen 24 hónapra történő meghosszabbítását. A meghosszabbításra a végrehajtástól számított 12 hónap elteltével kerül sor, kivéve, ha a nemzeti iroda másként határoz.

A pályázatok száma

Az akkreditált szervezetek/intézmények minden pályázati fordulóban csak egyszer pályázhatnak.

Támogatható tevékenységek

A szakképzés területéhez kapcsolódó összes tevékenységtípus. A részletes listáért és szabályokért lásd a „Tevékenységek” című részt.

A támogathatóság feltétele, hogy a pályázatok legalább egy, munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló vagy tanulói mobilitási tevékenységet tartalmazzanak.

A projekt hatóköre

Az akkreditált projektekbe bevonható résztvevők száma nem korlátozott – a költségvetés elosztásának szakaszában meghatározott esetleges korlátozásokat leszámítva.

A projektek nem irányozhatnak elő az odaítélt támogatás 20%-ánál nagyobb összeget a programhoz nem társult harmadik országokkal folytatott tevékenységekre13 . E lehetőségek célja, hogy az uniós tagállamokban és a programhoz társult harmadik országokban működő szervezeteket/intézményeket arra ösztönözzék, hogy kimenő mobilitási tevékenységeket alakítsanak ki számos, a programhoz nem társult harmadik országgal. Ezeknek a tevékenységeknek a lehető legszélesebb földrajzi területet kell lefedniük.

A költségvetés elosztása

A pályázó Erasmus-tervének minőségét az akkreditációs pályázat szakaszában értékelték, ezért a költségvetés elosztásának szakaszában nem kerül sor minőségi értékelésre. Minden támogatásra jogosult pályázat finanszírozásban részesül.

A kiválasztott projekteknek odaítélt támogatás maximális összege számos tényezőtől függ:

 • az akkreditált pályázók számára rendelkezésre álló teljes költségvetés
 • a kért tevékenységek (beleértve a végrehajtásukhoz szükséges becsült költségvetést)
 • az alaptámogatás és a támogatás maximális összege
 • a következő elosztási kritériumok: a pályázó teljesítménye, szakpolitikai prioritások és földrajzi egyensúly (ha a nemzeti iroda alkalmazza)

A nemzeti iroda a pályázati felhívás határideje előtt közzéteszi az alaptámogatásra és a maximális támogatásra, az elosztási kritériumok pontozására, az egyes kritériumok súlyozására, az elosztás módszerére és az akkreditált projektek számára rendelkezésre álló költségvetésre vonatkozó részletes szabályokat.

Finanszírozási szabályok

A következő finanszírozási szabályok vonatkoznak a szakképzésben részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitását célzó rövid távú projektekre és akkreditált projektekre.

A különböző költségvetési kategóriák egymástól függetlenek: a kedvezményezett bármely egyéni résztvevő esetében kérheti az összes támogatható egység-hozzájárulást vagy azok egy részét (ha a költségek fennmaradó részét más módon fedezik). Az Erasmus+ programból kapott forrásokat maga a kedvezményezett szervezet/intézmény, más uniós források, adományok vagy résztvevők hozzájárulásai egészíthetik ki. Amennyiben a kedvezményezett a résztvevők hozzájárulását kéri, annak összhangban kell lennie az Erasmus minőségbiztosítási szabályok vonatkozó rendelkezéseivel. Az ilyen hozzájárulások különösen nem akadályozhatják a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők befogadását.

Költségvetési kategória – Szervezési támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek, amelyeket nem fednek le más költségkategóriák.

Például: előkészítés (pedagógiai, interkulturális és egyéb), a résztvevők mobilitás alatt történő mentorálása, nyomon követése és támogatása, a projekt végrehajtásához, a vegyes tevékenységek virtuális elemeihez szükséges szolgáltatások, eszközök és berendezések, a tanulási eredmények elismerése, az eredmények terjesztése, valamint az európai uniós finanszírozás láthatóvá tétele a nyilvánosság számára.

A szervezési támogatás fedezi mind a küldő, mind a fogadó szervezetek/intézmények felmerült költségeit (kivéve a munkatársak/szakemberek/oktatók kurzusokon és képzéseken történő részvételre irányuló mobilitását). Az elnyert támogatás elosztásáról a két szervezet/intézmény állapodik meg.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

Összeg

100 EUR

 • A munkatársak/szakemberek/oktatók kurzusokon és képzéseken történő részvételre irányuló mobilitásának egyes résztvevői után
 • Meghívott szakértőnként
 • Továbbképzésben részt vevő vendégtanáronként/-oktatónként
 • A szakképzési szakmai versenyek egyes résztvevői után
 • A csoportos mobilitásban részt vevő tanulónként

350 EUR; 200 EUR az ugyanazon tevékenységben részt vevő századik résztvevő után

 • A szakképzésben tanulók rövid távú, tanulási célú mobilitásának egyes résztvevői után
 • A munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai látogatáson való részvételre és oktatási/képzési tevékenység ellátására irányuló mobilitásának egyes résztvevői után

500 EUR

 • Szakképzésben tanulók hosszú távú, tanulási célú mobilitásának (ErasmusPro) egyes résztvevői után
 • A programhoz nem társult harmadik országban zajló bármely egyéni tevékenység résztvevője után

Költségvetési kategória – Utazás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A résztvevők (és a kísérő személyek) kiindulási helye és a tevékenység helyszíne közötti menettérti utazás költségeihez való hozzájárulás.

500 km alatt fő szabályként a résztvevők alacsony kibocsátású közlekedési eszközökkel utaznak.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás

Támogatási szabályok: az utazási távolság és a személyek száma alapján.

A pályázónak a kiindulási hely és a tevékenység helyszíne közötti, légvonalban mért távolságot14  kell feltüntetnie az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátor15  segítségével.

Összeg

Utazási távolság

Környezettudatos/környezetkímélő utazás

Nem környezettudatos/környezetkímélő utazás

10–99 km-es távolság esetén

56 EUR

28 EUR

100–499 km-es távolság esetén

285 EUR

211 EUR

500–1999 km-es távolság esetén

417 EUR

309 EUR

2000–2999 km-es távolság esetén

535 EUR

395 EUR

3000–3999 km-es távolság esetén

785 EUR

580 EUR

4000–7999 km-es távolság esetén

1188 EUR

1188 EUR

8000 km-es vagy nagyobb távolság esetén

1735 EUR

1735 EUR

Költségvetési kategória – Egyéni támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A résztvevők és a kísérő személyek16  megélhetési költségei a tevékenység során.

Szükség esetén megélhetési költségek számolhatók el a tevékenység előtti és utáni utazási időre; ez legfeljebb két utazási nap lehet a nem környezettudatos/környezetkímélő utazási támogatásban, és legfeljebb hat utazási nap lehet a környezettudatos/környezetkímélő utazási támogatásban részesülő résztvevők és kísérőik esetében.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a személyek száma, az ott-tartózkodás időtartama, valamint a fogadó ország alapján17 .

Összeg

Résztvevői kategória

1. országcsoport

2. országcsoport

3. országcsoport

Munkatárs/szakember/oktató

–107–191 EUR

–95–169 EUR

–84–148 EUR

Szakképzésben tanulók

–48–127 EUR

–41–110 EUR

36–93 EUR

A fentiek a tevékenység egy napjára vetített alapösszegek megengedett tartományai. Ezeken a tartományokon belül minden nemzeti iroda dönthet az irányításuk alá tartozó projektek pontos alapösszegeiről, és ezt az információt közzéteszi honlapján.

Az alapösszeg a tevékenység 14. napjáig fizetendő (beleértve az utazási napokat is). A kifizetendő összeg a 15. naptól az alapösszeg 70%-ával egyenértékű. A kifizetendő összegek a közelebbi egész euróra kerekített összegek.

Költségvetési kategória – Esélyegyenlőségi támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Szervezeteknek/intézményeknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás: A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők számára szervezett mobilitási tevékenységekhez kapcsolódó költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők száma alapján.

Összeg

125 EUR résztvevőnként

Résztvevőknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás: A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőkhöz, valamint a kísérőkhöz közvetlenül kapcsolódó többletöltségek (ideértve az utazási és a megélhetési költségeket, amennyiben e résztvevőkre nem igényeltek támogatást az „Utazás” és az „Egyéni támogatás” költségvetési kategóriákon keresztül). Esélyegyenlőségi támogatás nyújtható olyan, kevesebb lehetőséggel rendelkező munkatárs/szakember/oktató számára is, aki kísérő személyként van jelen vagy előkészítő látogatáson vesz részt.

Finanszírozási mechanizmus: tényleges költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

Összeg

az elszámolható költségek 100%-a

Költségvetési kategória – Előkészítő látogatások

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Az előkészítő látogatásokban történő részvétel során az utazást és a megélhetést fedező költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

Összeg

680 EUR/résztvevő, látogatásonként legfeljebb három résztvevő esetében

Költségvetési kategória – Képzési és kurzusdíjak

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Az előkészítő látogatásokban történő részvétel során az utazást és a megélhetést fedező költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

Összeg

680 EUR/résztvevő, látogatásonként legfeljebb három résztvevő esetében

Költségvetési kategória – Képzési és kurzusdíjak

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló „Kurzusok és képzések” mobilitási forma beiratkozási költségeit fedező támogatás.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a tevékenység időtartama alapján.

Összeg

80 EUR/résztvevő/nap; egy támogatási megállapodáson belül az egyes munkatársak/szakemberek/oktatók legfeljebb 800 EUR összegű támogatásban részesülhetnek képzési és kurzusdíjak fedezésére.

Költségvetési kategória – Nyelvi támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A nyelvtanulást segítő anyagok és a képzés költségei azon résztvevők esetében, akiknek fejleszteniük kell nyelvtudásukat a tevékenység alatt a tanulásban vagy képzésben használt nyelv tekintetében.

A nyelvi támogatásra a következő típusú tevékenységek résztvevői jogosultak: szakmai látogatás, oktatási és képzési tevékenység ellátása, a szakképzésben részt vevő tanulók rövid távú tanulási célú mobilitása és a szakképzésben részt vevő tanulók hosszú távú tanulási célú mobilitása (ErasmusPro).

A támogatás csak akkor nyújtható, ha a résztvevő nem részesülhet online nyelvi támogatásban, mert nem áll rendelkezésre az előírt nyelv vagy szint, vagy a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők előtt álló sajátos akadályok miatt. A fenti feltételek nem vonatkoznak az ErasmusPro résztvevőinek nyújtott megerősített támogatásra.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

Összeg

150 EUR résztvevőnként

Ezenfelül: 150 EUR megerősített nyelvi támogatás résztvevőnként az ErasmusPro program keretében

Költségvetési kategória – Rendkívüli támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

A résztvevők és a kísérő személyek magas utazási költségei, amelyek a földrajzi távolság vagy egyéb akadályok miatt nem támogathatók a standard „Utazás” kategória keretében.  Odaítélése esetén a magas utazási költségeket fedező rendkívüli támogatás lép az egységköltségen alapuló utazási támogatás helyébe.

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások.

Finanszírozási mechanizmus: tényleges költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának. A drága utazás azokban az esetekben alkalmazandó, amikor az egységköltségen alapuló utazási támogatás nem fedezi a résztvevők utazási költségeinek 70%-át.

Összeg

Pénzügyi garancia költségei: az elszámolható költségek 80 %-a

Magas utazási költségek: a támogatható utazási költségek 80%-a

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások: az elszámolható költségek 100%-a

 • 1 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=hu ↩ back
 • 3 A szakképzésben részt vevők tanulói mobilitása „Digitális lehetőségek” gyakornoki programnak minősül, ha a gyakornok a következő feladatokat vagy azok valamelyikét végzi: digitális marketing (például közösségimédia-kezelés, webanalitika); digitális grafikai, mechanikai vagy építészeti tervezés; alkalmazások, szoftverek, szkriptek vagy weboldalak fejlesztése; informatikai rendszerek és hálózatok telepítése, karbantartása és kezelése; kiberbiztonság;  adatelemzés, -bányászat és -vizualizáció; robotok és mesterséges intelligencia által támogatott alkalmazások programozása és képzése. Az általános ügyfélszolgálat, a megrendelések teljesítése, az adatbevitel vagy az irodai feladatok nem tartoznak ebbe a kategóriába. ↩ back
 • 4 A szakképzési szakmai versenyek fogalommeghatározásával kapcsolatos további információ a „D. rész – Fogalomgyűjtemény” című fejezetben található. ↩ back
 • 5 Nem támogathatók azok a csoportos tevékenységi programok, amelyek teljes egészében vagy nagyrészt kereskedelmi forgalomban elérhető tevékenységekből, például nyelviskolai tanfolyamokból vagy más kereskedelmi, „előre gyártott” tevékenységekből állnak. A fogadó szakképzési szolgáltatónál végzett tevékenységek kiegészíthetők egy olyan időszakkal, amely során egy vállalatnál munkaalapú tanulás zajlik. Amennyiben a tevékenység tanulmányi programja szempontjából releváns, a tanulók a mobilitási időszak egy részét kirándulásokra, kulturális eseményekre, nemzetközi versenyekre vagy hasonló tanulási tevékenységekre fordíthatják. Az ilyen tartalomnak azonban mindig másodlagosnak kell lennie a fő tanulási tevékenységekhez képest, és be kell épülnie a két szakképzési szolgáltató által kidolgozott társaktól való tanulásra irányuló programba. ↩ back
 • 6 A küldő és fogadó szervezetek/intézmények továbbra is minden esetben felelősek a küldő és a fogadó országokban alkalmazandó szabályok és jogszabályok teljes körű betartásáért. ↩ back
 • 7 Az egyes uniós tagállamok vagy a programhoz társult harmadik országok támogatható iskolarendszerű szakmai alapképzési vagy szakmai továbbképzési programjait az illetékes nemzeti hatóság határozza meg, és teszi közzé a releváns nemzeti iroda weboldalán. ↩ back
 • 8 Az illetékes nemzeti hatóság dönt arról, hogy az összes vagy csak néhány iVET-program támogatható-e a csoportos mobilitási tevékenységek összefüggésében. ↩ back
 • 9 Az Európai Unió intézményeinek székhelyei Brüsszelben, Frankfurtban, Luxembourgban, Strasbourgban és Hágában találhatók. Az Európai Unió székhelyein megrendezett tevékenységek transznacionális mobilitásnak minősülnek, és (a „Finanszírozási szabályok” szakaszban ismertetettek szerint) finanszírozás igényelhető minden résztvevő számára, függetlenül a származási országuktól. ↩ back
 • 10 A frissen végzettek legfeljebb az oklevélszerzést követő 12 hónapban vehetnek részt a mobilitási tevékenységben. Amennyiben a résztvevők végzettségük megszerzését követően kötelező polgári vagy katonai szolgálatot teljesítettek, a támogathatóság időszaka meghosszabbodik az adott szolgálat időtartamával. ↩ back
 • 11 Az egyes uniós tagállamok vagy a programhoz társult harmadik országok támogatható szervezeteit/intézményeit az illetékes nemzeti hatóság határozza meg, és teszi közzé a releváns nemzeti iroda weboldalán. ↩ back
 • 12 Előfordulhat, hogy a különleges státuszú és a nemzeti hatóságok felügyelete alatt álló szakképzési szolgáltatóknak a felügyelő ország nemzeti irodájához kell fordulniuk. Ha minden esetben pontos információkat szeretne kapni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a fogadó ország vagy az illetékes nemzeti hatóság országának nemzeti irodájával. ↩ back
 • 13 A „Résztvevőknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás” és a „Magas utazási költségeket fedező rendkívüli támogatás” költségvetési kategóriák nem számítanak bele ebbe a határba. ↩ back
 • 14 Ha például egy madridi (spanyolországi) személy Rómában (Olaszországban) szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km), majd ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság). ↩ back
 • 15 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/node/2626 ↩ back
 • 16 A kísérő személyekre a munkatársak/szakemberek/oktatók esetében megállapított összegek alkalmazandók. Kivételes esetekben, amikor a kísérő személynek 60 napnál tovább kell külföldön tartózkodnia, a 60. napon túl felmerülő további megélhetési költségek az „Esélyegyenlőségi támogatás” költségvetési sorból fedezendők. ↩ back
 • 17 Fogadó országcsoportok az uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok esetében:

  1. országcsoport: Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Svédország

  2. országcsoport: Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Lettország, Málta, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia;

  3. országcsoport: Bulgária, Észak-Macedónia, Horvátország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szerbia, Törökország

  Fogadó országcsoportok a programhoz nem társult harmadik országok esetében:

  1. országcsoport: Andorra, Angola, Argentína, Ausztrália, Azerbajdzsán, Bahrein, Dél-Korea, Egyesült Államok, Egyesült Arab Emirátusok, Egyesült Királyság, Feröer szigetek, Grúzia, Hong Kong, Izrael, Japán, Kanada, Kuvait, Libanon, Malajzia, Mexikó, Moldova, Örményország, Saint Kitts és Nevis Államszövetség, Saint Vincent és Grenadine-szigetek, Svájc, Szaúd-Arábia, Szingapúr, Szudán, Tajvan, Tanzánia, Thaiföld, Vietnam, Monaco, San Marino, Vatikánvárosi Állam.

  2. országcsoport: India, Kazahsztán, Brazília, Kongói Demokratikus Köztársaság, Chile, Nigéria, Uganda, Libéria, Dzsibuti, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Dominikai Köztársaság, Jamaica, Belarusz, Líbia, Szíria, Kuba, Jemen, Kenya, Ruanda, Seychelle-szigetek, Antigua és Barbuda, Brunei, Montenegró, Malawi, Barbados, Saint Lucia, Grenada, Dominikai Köztársaság, Uruguay, Albánia, Kína, Fülöp-szigetek, Peru, Venezuela, Panama, Ghána, Csád, Guyana, Egyiptom, Marokkó, Kiribati, Omán, Bosznia-Hercegovina, Irán, Mozambik, Szenegál, Mauritius, Katar, Jordánia, Indonézia, Laosz, Dél-afrikai Köztársaság, Etiópia, Banglades, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Elefántcsontpart, Sierra Leone, Gabon, Haiti, Bahama-szigetek, Pápua Új-Guinea, Mikronézia, Ukrajna, Kirgizisztán, Oroszország, Palesztina.

  3. országcsoport: Afganisztán, Algéria, Belize, Benin, Bhután, Bissau-Guinea, Bolívia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Comore-szigetek, Cook-szigetek, Dél-Szudán, Egyenlítői-Guinea, Eritrea, Fidzsi-szigetek, Gambia, Guatemala, Guinea, Honduras, Irak, Kambodzsa, Kamerun, Kelet-Timor, Kolumbia, Kongó, Koszovó, Közép-afrikai Köztársaság, Lesotho, Madagaszkár, Makaó, Maldív-szigetek, Mali, Marshall-szigetek, Mauritánia, Mianmar/Burma, Mongólia, Namíbia, Nauru, Nepál, Nicaragua, Niger, Niue, Pakisztán, Palau, Salamon-szigetek, Salvador, São Tomé és Príncipe, Srí Lanka, Suriname, Szamoa, Szomália, Szváziföld, Tádzsikisztán, Togo, Tonga, Trinidad és Tobago, Tunézia, Tuvalu, Új-Zéland, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe, Zöld-foki-szigetek. ↩ back

Tagged in:  Szakképzésben részesülő diákok és szakképző intézményekben dolgozó szakemberek mobilitása