Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Szakképzésben részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása

Ez a pályázattípus olyan szakképzési szolgáltatók és a szakképzés területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények számára nyújt támogatást, amelyek szakképzésben részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók számára kívánnak tanulási célú mobilitási tevékenységeket szervezni.

A tevékenységek széles köre támogatott. Idetartoznak a munkatársak/szakemberek/oktatók számára biztosított szakmai látogatások és szakmai továbbképzések, gyakornoki programok és hosszú távú szakmai gyakorlatok (ErasmusPro), a meghívott szakértők és az egyéb, alább ismertetett tevékenységek.

A részt vevő szervezeteknek/intézményeknek a tevékenységeiken keresztül aktívan elő kell mozdítaniuk a befogadást és a sokszínűséget, a környezetvédelmi fenntarthatóságot és a digitális oktatást: a program által biztosított külön finanszírozási lehetőségek e célokra történő felhasználásával, a résztvevők figyelmének felhívásával, a bevált gyakorlatok megosztásával, valamint azáltal, hogy megfelelő tervet választanak a tevékenységeikhez.

A pályázattípus célkitűzései

Az Erasmus+ keretében finanszírozott mobilitási tevékenységek célja, hogy tanulási lehetőséget biztosítsanak az egyének számára, valamint támogassák a szakképzési szolgáltatók és a szakképzés területén aktív egyéb szervezetek/intézmények nemzetköziesítését és intézményi fejlődését. A pályázattípus támogatni fogja a szakképzésről szóló tanácsi ajánlás és az osnabrücki nyilatkozat1 , valamint az európai készségfejlesztési program2 végrehajtását. Emellett hozzá fog járulni az európai oktatási térség létrehozásához is. A pályázattípus célkitűzései konkrétabban a következők:

Az iskolarendszerű szakmai alapképzés és a szakmai továbbképzés minőségének javítása Európában az alábbiak révén:

 • a kulcsfontosságú kompetenciák és a transzverzális készségek, különösen a nyelvtanulás képességének és a digitális készségek megerősítése;
 • a jelenlegi és a jövőbeli munkaerőpiacon szükséges szakmaspecifikus készségek fejlesztésének támogatása;
 • a jó gyakorlatok megosztása, az új és innovatív pedagógiai módszerek és technológiák alkalmazásának előmozdítása, valamint a tanárok, oktatók, mentorok és a szakképzésben részt vevő egyéb munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődésének támogatása. 
 • a szakképzési szolgáltatók kapacitásépítése kiemelkedő színvonalú mobilitási projektek megvalósítása, valamint azon képességük előmozdítása érdekében, hogy minőségi partnerségeket hozzanak létre nemzetköziesítési stratégiájuk fejlesztése során;
 • a mobilitás lehetőségének megteremtése az iskolarendszerű szakmai alapképzésben és a szakmai továbbképzésben részt vevő bármely tanuló számára, valamint a tanulói mobilitás átlagos időtartamának növelése a mobilitás minőségének és hatásának javítása érdekében;
 • a külföldi mobilitási időszakok során szerzett tanulási eredmények minőségének, átláthatóságának és elismerésének előmozdítása, különösen az európai eszközök és megoldások alkalmazásával3 .

Az oktatás és a tanulás európai dimenziójának erősítése az alábbiak révén:

 • a befogadás, a sokszínűség, a tolerancia és a demokratikus részvétel értékeinek előmozdítása;
 • a közös európai örökséggel és a sokszínűséggel kapcsolatos ismeretek előmozdítása;
 • a szakmai hálózatok fejlesztésének támogatása Európa-szerte.

Hogyan lehet pályázni az Erasmus+ keretében rendelkezésre álló mobilitási lehetőségekre?

A szakképzési szolgáltatók és a szakképzés területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények kétféle módon pályázhatnak támogatásra:

 • A tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók rövid távú mobilitási projektjei – ezek a projektek lehetőséget biztosítanak a pályázók számára arra, hogy egy hat–tizennyolc hónapos időszak során különféle mobilitási tevékenységeket szervezzenek. A rövid távú projektek jelentik a legjobb választást az Erasmus+ programra először pályázó szervezetek/intézmények vagy azok számára, akik csak korlátozott számú tevékenységet kívánnak megszervezni.
 • A tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók akkreditált projektjei – ezek a projektek kizárólag a szakképzés területén Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények számára állnak nyitva. Ez a speciális finanszírozási forma lehetővé teszi az akkreditált szervezetek/intézmények számára, hogy rendszeres támogatásban részesüljenek olyan mobilitási tevékenységek megszervezéséhez, amelyek hozzájárulnak Erasmus-tervük fokozatos végrehajtásához.

Az Erasmus-akkreditáció minden olyan szervezet/intézmény számára nyitva áll, amely rendszeres mobilitási tevékenységeket kíván szervezni. A pályázásnak nem feltétele az Erasmus+ program keretében korábban szerzett tapasztalat. A lehetőségről további információkat olvashat a pályázati útmutató „Erasmus-akkreditáció a szakképzés, a köznevelés és a felnőttoktatás területén” című fejezetében.

A szervezetek/intézmények emellett anélkül csatlakozhatnak a programhoz, hogy pályázatot kellene benyújtaniuk. Ehhez a következőket kell tenniük:

 • Csatlakozás egy meglévő Erasmus+ mobilitási konzorciumhoz, amelyet egy akkreditált konzorciumvezető koordinál a saját országában, és amely nyitott az új tagok felvételére.
 • Más országból érkező résztvevők fogadása: bármelyik szervezet/intézmény fogadhat külföldi partnerszervezettől/-intézménytől érkező tanulókat vagy munkatársakat/szakembereket/oktatókat. A fogadó szervezet/intézmény szerepének betöltése értékes tapasztalat, és nagyszerű lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázó többet megtudjon a programról, mielőtt maga is pályázna.

A szakképzési szolgáltatóknak célszerű csatlakozniuk az olyan európai online platformokhoz, mint az EPALE és az eTwinning. Az EPALE blogbejegyzései, fórumai és partnerkeresési eszköze révén lehetőséget biztosít arra, hogy Európa-szerte kapcsolatba lehessen lépni a kollégákkal és tanulni lehessen tőlük; lehetővé teszi továbbá a gyakorlatközösségek létrehozását, a tananyagok keresését és a rendezvényeken való részvételt. Magában foglalja ezenkívül a szakképzéssel foglalkozó európai szakemberek közösségét, amely helyet biztosít a szakképzésben részt vevő tanároknak, oktatóknak, vállalati mentoroknak, hogy együttműködjenek és tájékozódjanak az európai kezdeményezésekről. Az eTwinning biztonságos platformon üzemelő online közösség, amely a nemzeti eTwinning nemzeti támogató szervezetei/intézményei által ellenőrzött tanárok és iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók számára érhető el. Az eTwinning lehetővé teszi, hogy a szakképzési szolgáltatók közös virtuális osztálytermeket alakítsanak ki, és projekteket bonyolítsanak le más szakképzési szolgáltatókkal, illetve partnerszervezetekkel/-intézményekkel (vagyis fogadó vállalkozásokkal); lehetővé teszi, hogy a tanárok és az oktatók párbeszédet és eszmecserét folytassanak a munkatársaikkal, és különféle szakmai továbbképzéseken vegyenek részt. Az eTwinning emellett tökéletes környezetet biztosít ahhoz, hogy az érdeklődők partnereket találjanak jövőbeli projektjeikhez.

Projekttervezés

A pályázó szervezet/intézmény egy KA1. pályázati kategóriába tartozó projekt kulcsszereplője. A pályázó összeállítja és benyújtja a pályázatot, aláírja a támogatási megállapodást, megvalósítja a mobilitási tevékenységeket, és beszámol a nemzeti irodának. A rövid távú projektekre és az Erasmus-akkreditációra irányuló pályázási folyamat középpontjában a pályázó szervezet/intézmény szükségletei és tervei állnak.

A mobilitási projektek keretében végzett mobilitási tevékenységek lehetnek kimenők vagy bejövők. A támogatható tevékenységtípusok többsége kimenő mobilitási tevékenység. Ez azt jelenti, hogy a pályázó szervezet/intézmény tölti be a küldő szervezet szerepét: kiválasztja a résztvevőket, és egy külföldi fogadó szervezethez/intézményhez küldi őket. Ezenkívül léteznek olyan különleges bejövő tevékenységtípusok, amelyek lehetővé teszik a pályázó szervezetek/intézmények számára, hogy a szervezetükhöz/intézményükhöz szakértőket vagy gyakorló tanárokat és oktatókat hívjanak meg. A befelé irányuló tevékenységeknek nem az a céljuk, hogy kétirányú cserék jöjjenek létre, hanem olyan személyek bevonására irányulnak, akik segíthetnek a pályázó szervezet/intézmény fejlesztésében és nemzetköziesítésében.

A pályázattípuson belül támogatott összes tevékenységnek összhangban kell állnia az Erasmus minőségbiztosítási szabályokkal. Az Erasmus minőségbiztosítási szabályok konkrét megvalósítási gyakorlatokra terjednek ki olyan projektfeladatok esetében, mint a résztvevők kiválasztása és felkészítése, a tanulási eredmények meghatározása, értékelése és elismerése, a projekteredmények terjesztése és így tovább. Az Erasmus minőségbiztosítási szabályok teljes szövegét az Europa weboldal következő hivatkozására kattintva olvashatja el: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en

Horizontális dimenziók

Valamennyi mobilitási projektnek integrálnia kell a teljes Erasmus+ program következő közös dimenzióit:

Befogadás és sokszínűség

Az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően azoknak a szervezeteknek/intézményeknek, amelyek a program keretében támogatást kapnak, garantálniuk kell, hogy befogadó és méltányos módon biztosítanak mobilitási lehetőségeket a különböző hátterű résztvevők számára. A projekttevékenységekben részt vevő tanulók kiválasztásakor figyelembe kell venni olyan alapvető fontosságú tényezőket, mint a résztvevők motivációja, érdemei, valamint személyes fejlődési és tanulási szükségletei. A munkatársak/szakemberek/oktatók köréből kikerülő résztvevők kiválasztásakor szintén gondoskodni kell arról, hogy a szakmai fejlődés előnyeiből a szervezet/intézmény valamennyi tanulója részesüljön.

A küldő és fogadó szervezeteknek/intézményeknek a mobilitási tevékenységek előkészítése, megvalósítása és utánkövetése során végig be kell vonniuk a résztvevőket az alapvető fontosságú döntésekbe annak érdekében, hogy minden résztvevő maximálisan kiaknázhassa a projekt előnyeit és hatását.

A kedvezményezettek és az oktatást és képzést biztosító részt vevő más szervezetek/intézmények esetében ajánlott, hogy aktívan kialakítsanak és elősegítsenek mobilitási lehetőségeket például azáltal, hogy tantervükön belül mobilitási ablakokat hoznak létre, és egységes lépéseket határoznak meg a visszatérő résztvevők számára visszailleszkedésük megkönnyítésére.

Környezeti fenntarthatóság és felelősségvállalás

Az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően azoknak a szervezeteknek/intézményeknek, amelyek a program keretében támogatást kapnak, elő kell mozdítaniuk a környezet szempontjából fenntartható és felelősségteljes magatartást a résztvevőik körében, és növelniük kell a tudatosságukat a mobilitási tevékenységek környezeti lábnyomának csökkentésére vagy ellensúlyozására irányuló intézkedések fontosságával kapcsolatban. Ezeknek az elveknek az összes programtevékenység előkészítése és megvalósítása során érvényre kell jutniuk, különösen a program által a fenntartható utazási módok népszerűsítésére biztosított külön finanszírozási támogatás felhasználása révén. Az oktatást és képzést biztosító szervezeteknek/intézményeknek be kell építeniük ezeket az elveket a mindennapi munkájukba, és aktívan elő kell mozdítaniuk a tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók körében a szemlélet- és magatartásbeli változásokat.

Digitális átállás az oktatás és képzés területén

A program az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak megfelelően valamennyi részt vevő szervezetet/intézményt támogat abban, hogy a fizikai tevékenységek kiegészítéseképpen beépítsék az eljárásaikba a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát annak érdekében, hogy fokozzák a partnerszervezetek/-intézmények közötti együttműködést, és javítsák a tanulás és az oktatás minőségét. A szakképzést nyújtó intézményeknek emellett fel kell hívniuk tanulóik figyelmét a program azon lehetőségeire, amelyekkel élve megszerezhetik és továbbfejleszthetik a releváns digitális készségeket, ideértve a szakképzésben tanulókat és a frissen végzetteket célzó, „Digitális lehetőségek” gyakornoki programokat is4 . Emellett a részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók részesülhetnek a „Digitális lehetőségek” gyakornoki programból: mobilitási tevékenységek, amelyek lehetővé teszik számukra digitális készségek elsajátítását és a digitális eszközök segítségével történő képzéshez, tanításhoz és egyéb feladatok elvégzéséhez szükséges kapacitásépítést. Ezeket a tevékenységeket a rendelkezésre álló, munkatársakra/szakemberekre/oktatókra vonatkozó mobilitási formák bármelyikével meg lehet szervezni.

Részvétel a demokratikus életben

A program célja, hogy segítse a résztvevőket abban, hogy felfedezzék az aktív polgári szerepvállalás és a demokratikus életben való részvétel előnyeit. A támogatott mobilitási tevékenységeknek erősíteniük kell a részvételi készségeket a civil társadalom különböző területein, valamint a szociális és interkulturális kompetenciák, a kritikus gondolkodás és a médiaműveltség fejlesztését. A projekteknek lehetőség szerint formális vagy nem formális tanulási tevékenységek révén lehetőséget kell kínálniuk a demokratikus életben való részvételre, valamint a társadalmi és polgári szerepvállalásra. Továbbá javítaniuk kell az Európai Unió és a közös európai értékek megértését, különös tekintettel a demokratikus elvek tiszteletben tartására, az emberi méltóságra, az egység és a sokféleség elvére, a kultúrák közötti párbeszédre, valamint az európai társadalmi, kulturális és történelmi örökségre.

Tevékenységek

Ez a rész ismerteti azokat az Erasmus+ források bevonásával támogatható tevékenységtípusokat, amelyek a rövid távú és az akkreditált projektek keretében valósíthatók meg.

Minden tevékenység esetében kiegészítő támogatás biztosítható a kevesebb lehetőséggel rendelkező, kiskorú résztvevőket vagy felügyeletet igénylő fiatalokat kísérő személyek számára. A kísérő személyek számára a tevékenység egészére vagy egy részére biztosítható támogatás.

Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása

Támogatható tevékenységek

 • Szakmai látogatás (2–60 nap)
 • Oktatási vagy képzési tevékenység ellátása (2–365 nap)
 • Tanfolyamok és képzések (2–30 nap, résztvevőnként legfeljebb 10 nap tandíj)

A fizikai mobilitás mellett a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitási tevékenységei mind vegyíthetők virtuális tevékenységekkel. A fent meghatározott minimális és maximális időtartamok a fizikai mobilitási elemre értendők.

Job shadowing/szakmai látogatás: a résztvevők egy másik országban található fogadó szervezetnél/intézménynél tölthetnek időt azzal a céllal, hogy új gyakorlatokat tanuljanak és új ötleteket gyűjtsenek megfigyelés és a társakkal, szakértőkkel vagy más szakemberekkel való interakció révén a fogadó szervezetnél végzett napi munkájuk során.

Oktatási vagy képzési tevékenység ellátása: a résztvevők bizonyos ideig taníthatnak vagy képzést biztosíthatnak tanulóknak egy másik országban működő fogadó szervezetnél/intézménynél, hogy a feladataik elvégzése és a társakkal való csere révén tanuljanak.

Tanfolyamok és képzések: a résztvevők egy előre meghatározott tanulási programon és tanulási eredményeken alapuló strukturált tanfolyamon vagy hasonló típusú képzésben vehetnek részt, amelyet szakképzett szakemberek nyújtanak. A képzésen legalább két különböző országból származó résztvevőknek kell részt venniük, és lehetővé kell tenni a résztvevők számára, hogy interakcióba lépjenek más tanulókkal és az oktatókkal. Az olyan teljesen passzív tevékenységek, mint az előadások, beszédek vagy tömegkonferenciák meghallgatása, nem kapnak támogatást.

A pályázóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy valamennyi tanfolyamszervező teljes mértékben független az Erasmus+ programtól, és szabadpiaci szolgáltatóként működik. A tanfolyamok és továbbképzések kiválasztása ezért a kedvezményezett szervezet/intézmény felelőssége. Az alábbi minőségi előírások segítik a pályázókat választásuk során: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

Támogatható résztvevők

A támogatható résztvevők közé tartoznak a tanárok, az oktatók, valamint az összes, az iskolarendszerű szakmai alapképzés és a szakmai továbbképzés területén tevékenykedő, nem oktatással foglalkozó szakember és munkatárs.

A támogatható, nem oktatással foglalkozó szakemberek és munkatársak magukban foglalják az iskolarendszerű szakmai alapképzés és az iskolarendszeren kívüli szakképzés területén a szakképzési szolgáltatóknál (menedzsmenttel foglalkozó munkatársak, nemzetközi mobilitási ügyintézők stb.) vagy a szakképzés területén működő egyéb szervezeteknél/intézményeknél (például helyi partnervállalatok oktatói, tanácsadók, szakképzésért felelős szakpolitikai koordinátorok stb.) tevékenykedő munkatársakat.

A résztvevőknek a küldő szervezetnél/intézménynél kell dolgozniuk, vagy rendszeresen együtt kell működniük a küldő szervezettel/intézménnyel (például külső és vállalati oktatóként, szakértőként vagy önkéntesként) annak érdekében, hogy segítsenek a szervezetnek/intézménynek az alapvető tevékenységei megvalósításában.

Azokat a feladatokat, amelyek a résztvevőt összekötik a küldő szervezettel/intézménnyel, minden esetben olyan módon kell dokumentálni, hogy a nemzeti iroda ellenőrizni tudja ezt a kapcsolatot (például munkaszerződéssel, önkéntességről szóló szerződéssel, feladatleírással vagy hasonló dokumentummal). A nemzeti irodáknak átlátható és következetes gyakorlatot kell kialakítaniuk azzal kapcsolatban, hogy saját nemzeti körülményeiket figyelembe véve mi minősül elfogadható munkakapcsolatnak és igazoló dokumentációnak.

Támogatható helyszínek

A tevékenységeknek külföldön, egy uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell megvalósulniuk.

Az Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények ezenkívül szakmai látogatásra vagy oktatási/képzési tevékenység ellátására küldhetik a résztvevőket a programhoz nem társult harmadik országokba (1–14. régió az „A. rész: Támogatható országok”).

Tanulói mobilitás

Támogatható tevékenységek

 • Szakképzési szakmai versenyeken való részvétel (1–10 nap)
 • Szakképzésben tanulók rövid távú tanulási célú mobilitása (10–89 nap)
 • Szakképzésben tanulók hosszú távú, tanulási célú mobilitása (ErasmusPro) (90–365 nap)

A fizikai mobilitás mellett a tanulók mobilitási tevékenységei mind vegyíthetők virtuális tevékenységekkel. A fent meghatározott minimális és maximális időtartamok a fizikai mobilitási elemre értendők.

Szakképzési szakmai versenyeken való részvétel: A szakképzésben tanulók nemzetközi ágazati eseményeken vehetnek részt, amelyek során a készségeik versenyképes bemutatása központi szerepet játszik a szakképzési tapasztalatok, know-how és technológiai innovációk előmozdítása, elismerése és cseréje terén5 . A tevékenység során a tanulókat kísérő munkatársak/szakemberek/oktatók, mentorok vagy szakértők is részesülnek finanszírozásban.

Szakképzésben tanulók rövid távú, tanulási célú mobilitása: A szakképzésben tanulók egy külföldi tanulmányi időszakot valamely szakképzési szolgáltatónál, vállalkozásnál, vagy egy másik, a szakképzés területén vagy a munkaerőpiacon aktív szervezetnél/intézménynél tölthetnek. A tanulmányi időszaknak erős munkaalapú elemet kell magában foglalnia, és a keretében minden résztvevő számára egyéni tanulmányi programot kell meghatározni. A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők esetében legalább 2 napos mobilitási tevékenység is szervezhető, amennyiben ez indokolt.

Szakképzésben tanulók hosszú távú, tanulási célú mobilitása (ErasmusPro): A szakképzésben tanulók egy hosszabb külföldi tanulmányi időszakot valamely szakképzési szolgáltatónál, vállalkozásnál, vagy egy másik, a szakképzés területén vagy a munkaerőpiacon aktív szervezetnél/intézménynél tölthetnek. A tanulmányi időszaknak erős munkaalapú elemet kell magában foglalnia, és a keretében minden résztvevő számára egyéni tanulmányi programot kell meghatározni.

Támogatható résztvevők

A támogatható résztvevők közé tartoznak az iskolarendszerű szakmai alapképzésben és a szakmai továbbképzésben részt vevő tanulók. A résztvevőknek támogatható iskolarendszerű szakmai alapképzésben vagy szakmai továbbképzésben részt vevő tanulónak kell lenniük6 .

A támogatható iskolarendszerű szakmai alapképzésben vagy szakmai továbbképzésben frissen végzettek (többek között korábbi tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő tanulók) legfeljebb a végzést követő 12 hónapban vehetnek részt a mobilitási tevékenységben. Amennyiben a résztvevők végzettségük megszerzését követően kötelező polgári vagy katonai szolgálatot teljesítettek, a támogathatóság időszaka meghosszabbodik az adott szolgálat időtartamával.

Támogatható helyszínek

A tevékenységeknek külföldön, egy uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell megvalósulniuk.

Az Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények ezenkívül rövid távú mobilitásra, hosszú távú mobilitásra (ErasmusPro) és szakképzési szakmai versenyekre küldhetik a résztvevőket a programhoz nem társult harmadik országokba (1–14. régió az „A. rész: Támogatható országok”).

Egyéb támogatott tevékenységek

Támogatható tevékenységek

 • Meghívott szakértők (2–60 nap)
 • Gyakorló tanárok és oktatók fogadása (10–365 nap)

Meghívott szakértők: a szervezetek/intézmények oktatókat, tanárokat, szakpolitikai szakértőket és egyéb képzett szakembereket hívhatnak meg külföldről azzal a céllal, hogy azok közreműködjenek a fogadó szervezeten belül a tanulás, az oktatás és a képzés fejlesztésében. A meghívott szakértők például képzést biztosíthatnak a fogadó szervezet/intézmény munkatársai/szakemberei/oktatói számára, új oktatási módszereket szemléltethetnek, vagy segíthetnek a bevált szervezési és irányítási gyakorlatok átadásában.

Gyakorló tanárok és oktatók fogadása: a pályázó szervezetek/intézmények olyan gyakorló tanárokat fogadhatnak, akik szeretnének szakmai gyakorlati időszakot tölteni külföldön. A fogadó szervezet/intézmény támogatást kap a tevékenység kialakításához, a résztvevő utazási és egyéni támogatásáról pedig a küldő szervezetnek kell gondoskodnia (amely e célból szintén Erasmus+ támogatásra pályázhat).

Támogatható résztvevők

Meghívott szakértő lehet bármely, másik uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból származó személy, aki a meghívó szervezet/intézmény igényei és célkitűzései szempontjából releváns szakértelmet és képzést tud nyújtani.

A gyakorló tanárok és oktatók fogadása olyan résztvevők számára érhető el, akik egy másik uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban tanárképzési programban (vagy oktatók vagy pedagógusok számára biztosított hasonló oktatási programban) vesznek részt, vagy azt a közelmúltban végezték el7 .

Támogatható helyszínek

A meghívott szakértők és gyakorló tanárok/oktatók tevékenységének helyszíne mindig a kedvezményezett szervezet/intézmény (a konzorciumtagokat is beleértve).

Előkészítő látogatások

Mi az előkészítő látogatás?

Az előkészítő látogatás a küldő szervezet/intézmény munkatársai által a leendő fogadó szervezetnél/intézménynél tett látogatás, amelynek célja a tanulói vagy munkatársi/szakemberi/oktatói mobilitási tevékenység jobb előkészítése.

Mikor lehet előkészítő látogatást szervezni?

Minden előkészítő látogatásnak egyértelműen indokoltnak kell lennie, és a mobilitási tevékenység inkluzivitását, hatókörének kiterjesztését és minőségének javítását kell szolgálnia.

Előkészítő látogatások szervezhetők például a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők mobilitásának eredményesebb megszervezése, egy új partnerszervezettel/-intézménnyel folytatott együttműködés elindítása vagy hosszabb mobilitási tevékenységek előkészítése céljából.

A tanfolyamokon és képzéseken kívül bármilyen típusú tanulói vagy munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló mobilitásra való felkészülés céljából előkészítő látogatásokat lehet szervezni.

Ki vehet részt előkészítő látogatáson?

Előkészítő látogatást munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitására jogosult, és a projekt szervezésében részt vevő bármely személy tehet.

A hosszú távú, tanulási célú mobilitási tevékenységben részt vevő tanulók és a kevesebb lehetőséggel rendelkező, bármilyen típusú tevékenységben részt vevő személyek kivételesen előkészítő látogatásokon vehetnek részt a saját tevékenységük előkészítése esetében.

Az előkészítő látogatáson legfeljebb három személy vehet részt, fogadó szervezetenként/intézményenként pedig legfeljebb egy előkészítő látogatás szervezhető.

Hol kerülhet sor előkészítő látogatásokra?

Az előkészítő látogatásokra a leendő fogadó szervezet/intézmény területén vagy bármely más olyan helyszínen kerül sor, ahol mobilitási tevékenységeket terveznek. A munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitásának helyszíneire és a tanulói mobilitási tevékenységekre vonatkozó szabályok az e tevékenységekhez kapcsolódó előkészítő látogatásokra is alkalmazandók.

Szakképzésben részt vevő tanulók és munkatársak/oktatók/szakemberek rövid távú mobilitási projektjei

A tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók rövid távú mobilitási projektjei világos és egyszerű lehetőséget kínálnak az Erasmus+ nyújtotta előnyök kiaknázására. Céljuk, hogy lehetővé tegyék a kedvezményezett számára, hogy egyszerű módon megszervezzen néhány tevékenységet, és tapasztalatot szerezzen a programmal kapcsolatban.

A rövid távú projektek esetében az egyszerű lebonyolítás érdekében korlátozott a résztvevők száma és a projekt időtartama. A pályázattípus kizárólag önálló szervezetek/intézmények számára érhető el, konzorciumok pedig nem vehetnek részt benne. Akkreditált szervezetek/intézmények nem pályázhatnak rövid távú projektekre, ugyanis már állandó hozzáféréssel rendelkeznek az Erasmus+ keretében kínált támogatáshoz.

A rövid távú projektek megpályázása magában foglalja azoknak a tevékenységeknek a listáját és leírását, amelyet a pályázó szervezet/intézmény meg kíván szervezni.

Támogathatósági feltételek

Támogatható szervezetek/intézmények: ki pályázhat?

A következő szervezetek/intézmények pályázhatnak8 :

 • Iskolarendszerű szakmai alapképzésben és a szakmai továbbképzésben szakmai képzést biztosító szervezetek/intézmények
 • Helyi és regionális hatóságok, koordinációs szervek és a szakképzés területén valamilyen szereppel rendelkező egyéb szervezetek/intézmények
 • A szakképzés területén tanulókat és tanulószerződéses tanulókat fogadó, képző vagy velük egyéb módon dolgozó vállalkozások és más köz- vagy magánszervezetek/-intézmények

A szakképzés területén Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények nem pályázhatnak rövid távú projektekre.

Támogatható országok

A pályázó szervezetnek/intézménynek uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkeznie

Hova kell a pályázatot benyújtani?

A pályázatokat a pályázó székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Pályázati határidő

1. forduló (valamennyi nemzeti iroda számára): február 23. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óra

2. forduló: a második határidőt a nemzeti irodák határozhatják meg (2. forduló). Ebben az esetben a nemzeti iroda a honlapján keresztül tájékoztatja a pályázókat. A 2. forduló esetében a pályázóknak október 4. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

A projektek indulásának időpontja

A projektek a következő kezdő dátumok közül választhatnak:

 • 1. forduló: június 1. és december 31. között a tárgyévben
 • 2. forduló (ha nyitott): a következő évben január 1. és május 31. között

A projekt időtartama

6–18 hónap

A pályázatok száma

Egy szervezet/intézmény egy pályázati fordulóban csak egy rövid távú projektre pályázhat a szakképzés területén.

Az első pályázati fordulóban rövid távú projektre támogatásban részesülő szervezetek/intézmények nem pályázhatnak ugyanazon pályázati felhívás második fordulójában.

A szervezetek/intézmények öt egymást követő pályázati évben legfeljebb három, rövid távú projektre irányuló támogatást nyerhetnek el a szakképzés területén. A 2014 és 2020 közötti időszakban elnyert támogatások nem számítanak bele ebbe a korlátozásba.

Támogatható tevékenységek

A szakképzés területéhez kapcsolódó összes tevékenységtípus. A részletes listáért és szabályokért lásd a „Tevékenységek” című részt. A támogathatóság feltétele, hogy a pályázatok legalább egy munkatársi/szakemberi/oktatói vagy tanulói mobilitási tevékenységet tartalmazzanak.

A projekt hatóköre

A rövid távú projektekre irányuló pályázatok legfeljebb 30, mobilitási tevékenységben részt vevő személyt foglalhatnak magukban.

Az előkészítő látogatások és a kísérő személyek részvétele nem számít bele ebbe a korlátozásba.

Támogató szervezetek/intézmények

A támogató szervezet/intézmény olyan szervezet/intézmény, amely kedvezményezett szervezetet/intézményt segít a projektvégrehajtás olyan gyakorlati aspektusaiban, amelyek nem érintik az Erasmus minőségbiztosítási szabályokban meghatározott alapvető projektfeladatokat.

Az oktatás és képzés területén tevékenykedő bármely szervezet/intézmény támogató szervezetté/intézménnyé válhat. A támogató és a kedvezményezett szervezetek/intézmények között hivatalos megállapodásban kell rögzíteni az előbbiek szerepét és kötelezettségeit. A támogató szervezet/intézmény a kedvezményezett szervezet/intézmény felügyelete alatt jár el, amely továbbra is végső soron felelős a végrehajtott tevékenységek eredményeiért és minőségéért. A támogató szervezetek/intézmények minden hozzájárulásának meg kell felelnie az Erasmus minőségbiztosítási szabályoknak.

Értékelési szempontok

A benyújtott pályázatokat az alábbi kritériumok és súlyozások alapján értékelik pontozással, az elérhető teljes pontszám pedig 100 pont. Az odaítélés előfeltétele, hogy a pályázatok elérjék a következő küszöbértékeket:

 • Az összesen elérhető 100 pontból legalább 60 pontot, és
 • Az értékelési szempontok mind a három kategóriájában a maximális pontszámok legalább felét.

Relevancia (maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • releváns a pályázó profilja, illetve a tapasztalatai, a tevékenységei és a tanulók célcsoportjai a szakképzés területe szempontjából;
 • releváns a projektterv a pályázattípus célkitűzései szempontjából;
 • releváns a projektterv a következő konkrét prioritások szempontjából:
  • az új résztvevők és a kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények támogatása;
  • az ErasmusPro-tevékenységekben részt vevő személyek támogatása;
  • a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők támogatása.

A projektterv minősége (maximális pontszám: 40 pont)

Milyen mértékben:

 • veszik figyelembe egyértelműen és konkrétan a tervezett projekt célkitűzései a pályázó szervezet/intézmény, illetve annak munkatársai/szakemberei/oktatói és tanulói szükségleteit;
 • megfelelő a tervezett tevékenységek tartalma és a különböző tevékenységek típusú közötti egyensúly a projekt célkitűzéseinek eléréséhez;
 • áll rendelkezésre egyértelmű terv az egyes javasolt tevékenységek megvalósításához;
 • építi be a projekt a környezeti fenntarthatóságot és felelősségvállalást;
 • építi be a projekt a digitális eszközök (különösen az eTwinning az iskolarendszerű szakmai alapképzés esetén és az EPALE a szakmai továbbképzés esetén) és tanulási módszerek használatát a fizikai mobilitási tevékenységeik kiegészítése, valamint a partnerszervezetekkel/-intézményekkel folytatott együttműködés javítása érdekében;

Az utánkövetési tevékenységek minősége (maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • határozta meg egyértelműen a pályázó a tevékenységeknek az Erasmus minőségbiztosítási szabályaival összhangban történő végrehajtásával kapcsolatos feladatokat és felelősségi köröket;
 • tervez a pályázó konkrét és logikus lépéseket annak érdekében, hogy a mobilitási tevékenységek eredményeit beépítse a szervezet/intézmény mindennapi munkájába;
 • felel meg a pályázó által a projekteredmények értékelésére javasolt módszer;
 • irányzott elő a pályázó konkrét és eredményes lépéseket annak érdekében, hogy megismertesse a projekt eredményeit a pályázó szervezeten/intézményen belül, megossza az eredményeket a nyilvánosággal és más szervezetekkel/intézményekkel, és láthatóvá tegye az európai uniós finanszírozás tényét.

Szakképzésben részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók akkreditált mobilitási projektjei

A szakképzésben részt vevő, Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények a kizárólag számukra nyitva álló speciális finanszírozási forma keretében pályázhatnak támogatásra. A pályázatok a korábban jóváhagyott Erasmus-terven alapulnak, így a támogatás megpályázásakor nem szükséges benyújtani a tervezett tevékenységek részletes listáját és leírását. Javasolt, hogy a pályázatok ehelyett a következő tevékenységekhez szükséges költségvetés meghatározására összpontosítanak.

Támogathatósági feltételek

Támogatható szervezetek/intézmények: ki pályázhat?

A szakképzésben részt vevő, érvényes Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezetek/intézmények pályázhatnak.

Mobilitási konzorcium

A mobilitásikonzorcium-vezetők számára odaítélt Erasmus-akkreditációval rendelkező szervezeteknek/intézményeknek a mobilitási konzorciumoknak szóló pályázattípus keretében kell pályázniuk.

A pályázat részeként rendelkezésre kell bocsátani a mobilitási konzorcium tagjainak listáját, amelynek a vezetőn kívül legalább egy tagszervezetet/-intézményt tartalmaznia kell.

Bármely szervezet/intézmény, amely megfelel az Erasmus-akkreditációra vonatkozó támogathatósági feltételeknek ugyanazon a területen, mobilitási konzorcium tagjává válhat. Minden tervezett konzorciumi tagnak ugyanabból az uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból kell származnia, mint a mobilitási konzorcium koordinátorának.

A konzorcium tagjai esetében nem követelmény az Erasmus-akkreditáció megléte.

A mobilitási konzorciumban részt vevő szervezetek/intézmények ugyanazon pályázati felhíváson belül legfeljebb két, KA1. pályázati kategóriába tartozó támogatási megállapodás végrehajtásáért kaphatnak támogatást a szakképzés területén. A rövid távú projektekre vagy akkreditált projektekre támogatást elnyerő szakképzési szervezetek/intézmények saját támogatott projektjükön felül tehát csak egy további szakképzési mobilitási konzorciumban vehetnek részt tagszervezetként/-intézményként. Más szervezetek/intézmények legfeljebb két mobilitási konzorciumban vehetnek részt.

Hova kell a pályázatot benyújtani?

A pályázatokat a pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához kell benyújtani.

Pályázati határidő

február 23. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óra

A projekt indulásának időpontja

ugyanazon év június 1.

A projekt időtartama

Valamennyi akkreditált projekt kezdeti időtartama 15 hónap. 12 hónap elteltével minden kedvezményezettnek lehetősége lesz arra, hogy projektjét összesen 24 hónapra meghosszabbítsa.

A pályázatok száma

Az akkreditált szervezetek/intézmények minden pályázati fordulóban csak egyszer pályázhatnak.

Támogatható tevékenységek

A szakképzés területéhez kapcsolódó összes tevékenységtípus. A részletes listáért és szabályokért lásd a „Tevékenységek” című részt.

A támogathatóság feltétele, hogy a pályázatok legalább egy munkatársi/szakemberi/oktatói vagy tanulói mobilitási tevékenységet tartalmazzanak.

A projekt hatóköre

Az akkreditált projektekbe bevonható résztvevők száma nem korlátozott – a költségvetés elosztásának szakaszában meghatározott esetleges korlátozásokat leszámítva.

A projektek nem irányozhatnak elő az odaítélt támogatás 20%-ánál nagyobb összeget a programhoz nem társult harmadik országokkal folytatott tevékenységekre9 . E lehetőségek célja, hogy az uniós tagállamokban és a programhoz társult harmadik országokban működő szervezeteket/intézményeket arra ösztönözzék, hogy kimenő mobilitási tevékenységeket alakítsanak ki számos, a programhoz nem társult harmadik országgal. Ezeknek a tevékenységeknek a lehető legszélesebb földrajzi területet kell lefedniük.

A költségvetés elosztása

A pályázó Erasmus-tervének minőségét az akkreditációs pályázat szakaszában értékelték, ezért a költségvetés elosztásának szakaszában nem kerül sor minőségi értékelésre. Minden támogatásra jogosult pályázat finanszírozásban részesül.

A kiválasztott projekteknek odaítélt támogatás maximális összege számos tényezőtől függ:

 • az akkreditált pályázók számára rendelkezésre álló teljes költségvetés
 • a kért tevékenységek (beleértve a végrehajtásukhoz szükséges becsült költségvetést)
 • az alaptámogatás és a támogatás maximális összege
 • a következő elosztási kritériumok: a pályázó teljesítménye, szakpolitikai prioritások és földrajzi egyensúly (ha a nemzeti iroda alkalmazza)

A nemzeti iroda a pályázati felhívás határideje előtt közzéteszi az alaptámogatásra és a maximális támogatásra, az elosztási kritériumok pontozására, az egyes kritériumok súlyozására, az elosztás módszerére és az akkreditált projektek számára rendelkezésre álló költségvetésre vonatkozó részletes szabályokat.

Finanszírozási szabályok

A rövid távú projektekre és az akkreditált projektekre a következő finanszírozási szabályok vonatkoznak.

Költségvetési kategória - Szervezési támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A mobilitási tevékenységek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek, amelyeket nem fednek le más költségkategóriák.

Például: előkészítés (pedagógiai, interkulturális és egyéb), a résztvevők mobilitás alatt történő mentorálása, nyomon követése és támogatása, a vegyes tevékenységek virtuális elemeihez szükséges szolgáltatások, eszközök és berendezések, a tanulási eredmények elismerése, az eredmények terjesztése, valamint az európai uniós finanszírozás láthatóvá tétele a nyilvánosság számára.

A szervezési támogatás fedezi mind a küldő, mind a fogadó szervezetek/intézmények felmerült költségeit (kivéve a munkatársak/szakemberek/oktatók tanfolyamokon és továbbképzéseken történő részvételre irányuló mobilitását). Az elnyert támogatás elosztásáról a két szervezet/intézmény állapodik meg.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

Összeg

100 EUR

 • A munkatársak/szakemberek/oktatók tanfolyamokon és továbbképzéseken történő részvételre irányuló mobilitásának egyes résztvevői után
 • Szakértőnként
 • Fogadott, gyakorló tanáronként/oktatónként
 • A szakképzési szakmai versenyek egyes résztvevői után

350 EUR; 200 EUR az ugyanazon tevékenységben részt vevő századik résztvevő után

 • A szakképzésben tanulók rövid távú, tanulási célú mobilitásának egyes résztvevői után
 • A munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai látogatáson való részvételre és oktatási/képzési tevékenység ellátására irányuló mobilitásának egyes résztvevői után

500 EUR

 • Szakképzésben tanulók hosszú távú, tanulási célú mobilitásának (ErasmusPro) egyes résztvevői után
 • A programhoz nem társult harmadik országokkal folytatott tevékenységekben résztvevőnként

Költségvetési kategória - Utazás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A résztvevők (és a kísérő személyek) kiindulási helye és a tevékenység helyszíne közötti menettérti utazás költségeihez való hozzájárulás.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás

Támogatási szabályok: az utazási távolság és a személyek száma alapján.

A pályázónak a kiindulás helye és a tevékenység helyszíne közötti, légvonalban mért távolságot10 kell feltüntetnie az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátor11 segítségével.

Összeg

Utazási távolság Standard utazás Környezettudatos/környezetkímélő utazás
10–99 km-es távolság esetén 23 EUR  
100–499 km-es távolság esetén 180 EUR 210 EUR
500–1999 km-es távolság esetén 275 EUR 320 EUR
2000–2999 km-es távolság esetén 360 EUR 410 EUR
3000–3999 km-es távolság esetén 530 EUR 610 EUR
4000–7999 km-es távolság esetén 820 EUR  
8000 km-es vagy nagyobb távolság esetén 1500 EUR  

Költségvetési kategória - Egyéni támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A résztvevők és a kísérő személyek12 tartózkodási költségei a tevékenység során.

Szükség esetén tartózkodási költségek számolhatók el a tevékenység előtti és utáni utazási időre; ez legfeljebb két utazási nap lehet a standard utazási támogatásban, és legfeljebb hat utazási nap lehet a környezettudatos/környezetkímélő utazási támogatásban részesülők és kísérőik esetében.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a személyek száma, az ott-tartózkodás időtartama, valamint a fogadó ország alapján13 .

Összeg

Résztvevői kategória 1. országcsoport 2. országcsoport 3. országcsoport
Munkatárs/szakember/oktató 101–180 EUR 90–160 EUR 79–140 EUR
Szakképzésben tanulók 39–120 EUR 34–104 EUR 28–88 EUR

A fentiek a tevékenységek egyes napjai után járó alapösszegek. Valamennyi nemzeti iroda maga dönt az engedélyezett tartományokon belüli pontos alapösszegekről.

Az alapösszeg a tevékenység 14. napjáig fizetendő. A kifizetendő összeg a tevékenység 15. napjától az alapösszeg 70%-ával egyenértékű. A kifizetendő összegek a közelebbi egész euróra kerekített összegek.

Költségvetési kategória - Esélyegyenlőségi támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Szervezeteknek/intézményeknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás: A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők számára szervezett mobilitási tevékenységekhez kapcsolódó költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők száma alapján.

Összeg

100 EUR résztvevőnként

Résztvevőknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás: Kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőkhöz, valamint a kísérőkhöz közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek (ideértve az utazással és a tartózkodással kapcsolatos költségeket, amennyiben e résztvevőkre nem igényeltek támogatást az „Utazás” és az „Egyéni támogatás” költségvetési kategóriákon keresztül).

Finanszírozási mechanizmus: ténylegesen felmerült költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

Összeg

az elszámolható költségek 100%-a

Költségvetési kategória - Előkészítő látogatások

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Az előkészítő látogatásokban történő részvétel során az utazást és a tartózkodást fedező költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

Összeg

575 EUR/résztvevő, látogatásonként legfeljebb három résztvevő esetében

Költségvetési kategória - Képzési és kurzusdíjak

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A „tanfolyamok és továbbképzések” oktató/munkatársi/szakértői mobilitási forma beiratkozási költségeit fedező támogatás.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a tevékenység időtartama alapján.

Összeg

80 EUR/résztvevő/nap; egy támogatási megállapodáson belül az egyes munkatársak/szakemberek/oktatók legfeljebb 800 EUR összegű támogatásban részesülhetnek képzési és kurzusdíjak fedezésére.

Költségvetési kategória - Nyelvi támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A nyelvtanulást segítő anyagok és a képzés költségei azon résztvevők esetében, akiknek fejleszteniük kell nyelvtudásukat a tevékenység alatt a tanulásban vagy képzésben használt nyelv tekintetében.

Nyelvi támogatás a 30 napnál hosszabb, munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak szóló mobilitásban, valamint a rövid és hosszú távú egyéni mobilitásban részt vevő tanulóknak nyújtható. A támogatás csak akkor fizethető ki, ha a résztvevő az előírt nyelv vagy szint hiánya miatt nem részesülhet online nyelvi támogatásban. Ez utóbbi feltétel nem vonatkozik az ErasmusPro résztvevőinek nyújtott megerősített támogatásra.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján.

Összeg

150 EUR résztvevőnként

Ezenfelül: 150 EUR megerősített nyelvi támogatás résztvevőnként az ErasmusPro program keretében

Költségvetési kategória - Rendkívüli támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

A résztvevők és a kísérő személyek magas utazási költségei, amelyek a földrajzi távolság vagy egyéb akadályok miatt nem támogathatók a standard „Utazás” kategória keretében.

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások.

Finanszírozási mechanizmus: ténylegesen felmerült költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának. A drága utazás azokban az esetekben alkalmazandó, amikor az egységköltségen alapuló utazási támogatás nem fedezi a résztvevők utazási költségeinek 70%-át.

Összeg

Pénzügyi garancia költségei: az elszámolható költségek 80 %-a

Magas utazási költségek: a támogatható utazási költségek 80%-a

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások: az elszámolható költségek 100%-a

 • 1 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf
 • 2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=hu
 • 3 Egyetértési megállapodás és tanulmányi megállapodások.
 • 4 A szakképzésben részt vevő tanulók mobilitása akkor minősül „Digitális lehetőségek” gyakornoki programnak, ha a gyakornok a következő tevékenységek közül egyet vagy többet folytat: digitális marketing (például közösségimédia-kezelés, webanalitika); digitális grafikai, mechanikai vagy építészeti tervezés; alkalmazások, szoftverek, szkriptek vagy weboldalak fejlesztése; informatikai rendszerek és hálózatok telepítése, karbantartása és kezelése; kiberbiztonság; adatelemzés, -bányászat és -vizualizáció; robotok és mesterséges intelligencia által támogatott alkalmazások programozása és képzése. Az általános ügyfélszolgálat, a megrendelések teljesítése, az adatbevitel vagy az irodai feladatok nem tartoznak ebbe a kategóriába.
 • 5 A szakképzési szakmai versenyek fogalommeghatározásával kapcsolatos további információ a „D. rész – Fogalmak magyarázata” című fejezetben található.
 • 6 Az egyes uniós tagállamok vagy a programhoz társult harmadik országok támogatható iskolarendszerű szakmai alapképzési vagy szakmai továbbképzési programjait az illetékes nemzeti hatóság határozza meg, és teszi közzé a releváns nemzeti iroda weboldalán.
 • 7 A frissen végzettek legfeljebb az oklevélszerzést követő 12 hónapban vehetnek részt a mobilitási tevékenységben. Amennyiben a résztvevők végzettségük megszerzését követően kötelező polgári vagy katonai szolgálatot teljesítettek, a támogathatóság időszaka meghosszabbodik az adott szolgálat időtartamával.
 • 8 Az egyes uniós tagállamok vagy a programhoz társult harmadik országok támogatható szervezeteit/intézményeit az illetékes nemzeti hatóság határozza meg, és teszi közzé a releváns nemzeti iroda weboldalán.
 • 9 A „Résztvevőknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás” és a „Magas utazási költségeket fedező rendkívüli támogatás” költségvetési kategóriák nem számítanak bele ebbe a határba.
 • 10 Ha például egy madridi (spanyolországi) személy Rómában (Olaszországban) szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km), majd ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság).
 • 11 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/node/2626
 • 12 A kísérő személyekre a munkatársak/szakemberek/oktatók esetében megállapított összegek alkalmazandók. Kivételes esetekben, amikor a kísérő személynek 60 napnál tovább kell külföldön tartózkodnia, a 60. napon túl felmerülő kiegészítő tartózkodási költségek az „Esélyegyenlőségi támogatás” költségvetési sorból fedezendők.
 • 13 Fogadó országcsoportok az uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok esetében:

  1. országcsoport: Dánia, Finnország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország;

  2. országcsoport: Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország;

  3. országcsoport: Szlovénia, Észtország, Lettország, Horvátország, Szlovákia, Cseh Köztársaság, Litvánia, Törökország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Bulgária, Észak-Macedónia, Szerbia.

  Fogadó országcsoportok a programhoz nem társult harmadik országok esetében:

  1. országcsoport: Angola, Argentína, Ausztrália, Azerbajdzsán, Bahrein, Dél-Korea, Egyesült Államok, Egyesült Arab Emirátusok, Egyesült Királyság, Feröer szigetek, Grúzia, Hong Kong, Izrael, Japán, Kanada, Kuvait, Libanon, Malajzia, Mexikó, Moldova, Örményország, Saint Kitts és Nevis Államszövetség, Saint Vincent és Grenadine-szigetek, Svájc, Szaúd-Arábia, Szingapúr, Szudán, Tajvan, Tanzánia, Thaiföld, Vietnam.

  2. országcsoport: India, Kazahsztán, Brazília, Kongói Demokratikus Köztársaság, Chile, Nigéria, Uganda, Libéria, Dzsibuti, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Dominikai Köztársaság, Jamaica, Belarusz, Líbia, Szíria, Kuba, Jemen, Kenya, Ruanda, Seychelle-szigetek, Antigua és Barbuda, Brunei, Montenegró, Malawi, Barbados, Saint Lucia, Grenada, Dominikai Köztársaság, Uruguay, Albánia, Kína, Fülöp-szigetek, Peru, Venezuela, Panama, Ghána, Csád, Guyana, Egyiptom, Marokkó, Kiribati, Omán, Bosznia-Hercegovina, Irán, Mozambik, Szenegál, Mauritius, Katar, Andorra, Jordánia, Indonézia, Laosz, Dél-afrikai Köztársaság, Etiópia, Banglades, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Elefántcsontpart, Sierra Leone, Gabon, Haiti, Bahama-szigetek, Pápua Új-Guinea, Mikronézia, Ukrajna, Kirgizisztán, Oroszország, Monaco, San Marino, Palesztina, Vatikánvárosi Állam.

  3. országcsoport: Afganisztán, Algéria, Belize, Benin, Bhután, Bissau-Guinea, Bolívia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Comore-szigetek, Cook-szigetek, Dél-Szudán, Egyenlítői-Guinea, Eritrea, Fidzsi-szigetek, Gambia, Guatemala, Guinea, Honduras, Irak, Kambodzsa, Kamerun, Kelet-Timor, Kolumbia, Kongó, Koszovó, Közép-afrikai Köztársaság, Lesotho, Madagaszkár, Makaó, Maldív-szigetek, Mali, Marshall-szigetek, Mauritánia, Mianmar/Burma, Mongólia, Namíbia, Nauru, Nepál, Nicaragua, Niger, Niue, Pakisztán, Palau, Salamon-szigetek, Salvador, São Tomé és Príncipe, Srí Lanka, Suriname, Szamoa, Szomália, Szváziföld, Tádzsikisztán, Togo, Tonga, Trinidad és Tobago, Tunézia, Tuvalu, Új-Zéland, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe, Zöld-foki-szigetek.

Tagged in:  Szakképzésben részesülő diákok és szakképző intézményekben dolgozó szakemberek mobilitása