Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

D. Rész - Fogalmak magyarázata

Az alábbi szakasz tartalmazza az Erasmus+ programmal kapcsolatos alapfogalmak és általánosan használt kifejezések definícióit. A fogalmak magyarázata betűrendbe sorolt szakaszokra tagolódik, amelyek az általánosan használt szakkifejezésekből és a csak egy adott ágazatra vonatkozó fogalmakat tartalmazó blokkokból állnak.

  • Általános kifejezések
  • Felsőoktatás
  • Szakképzés és szakképzés
  • Felnőttoktatás
  • Ifjúság