Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Freagraí ar do cheisteanna

Tá freagraí thíos ar chuid de na ceisteanna is coitianta a chuirtear faoi chlár Erasmus+. Níl ann ach roghnúchán mar sin féach an rannán ‘Deiseanna’ nó déan teagmháil linn tríd an rannán ‘Teagmháil’ mura bhfuil tú in ann a bhfuil uait a aimsiú.

Féach na ceisteanna lena fháil amach an ann don fhreagra cheana féin.

An bhfuil eolas á lorg agat faoi thionchar an choróinvíris ar Erasmus+ agus ar ghníomhaíochtaí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh? Féach an leathanach eolais faoin gcoróinvíreas.

Ceisteanna coitianta

Is féidir le daoine aonair as tíortha nach Ballstáit iad páirt a ghlacadh i bhformhór de na deiseanna más as tír chláir iad. Tá saoránaigh as tíortha comhpháirtíochta incháilithe do roinnt deiseanna ar nós Máistreachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus ach níl na deiseanna sin teoranta do Mháistreachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus amháin; is gá duit na leathanaigh na ndeiseanna a sheiceáil le haghaidh tuilleadh eolais, toisc nach ionann an incháilitheacht i gcás gach deise.

Is féidir le heagraíochtaí ón gcuid is mó de na tíortha ar domhan, agus formhór na dtíortha san Afraic san áireamh, páirt a ghlacadh sa Chlár. Ní hionann critéir incháilitheachta do na deiseanna éagsúla agus dá bharr sin is fearr an fhaisnéis a sheiceáil ar an leathanach faoin deis sin, nó sa Treoirleabhar.

Tá próisis iarratais éagsúla ag Erasmus+ ag brath ar cé acu duine aonair nó eagraíocht a dhéanann an t-iarratas agus ar cé acu na Gníomhaireachtaí Náisiúnta nó an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir a dhéanann an deis mhaoiniúcháin a bhainistiú. Is féidir tuilleadh eolais faoin bpróiseas iarratais, teimpléid agus foirmeacha iarratais samplacha san áireamh, a fháil sa roinn Conas iarratas a dhéanamh.

An tÁireamhán Achair. Is mar líne dhíreach a thaispeánfar gach achar taistil.

Tá eolas faoin gCóras Eorpach Aistrithe Creidiúna ar fáil ar an suíomh gréasáin Oideachais agus Oiliúna.

Is féidir le heagraíochtaí ón gcuid is mó de na tíortha ar domhan, agus formhór na dtíortha san Afraic san áireamh, páirt a ghlacadh sa Chlár. Ní hionann critéir incháilitheachta do na deiseanna éagsúla agus dá bharr sin is fearr an fhaisnéis a sheiceáil ar an leathanach faoin deis sin, nó sa Treoirleabhar.

Is sna tíortha cláir amháin atá Gníomhaireachtaí Náisiúnta; i dtíortha eile, d'fhéadfadh Oifig Náisiúnta Erasmus+ a bheith ann. Mura bhfuil, agus más duine aonair tú, is fearr duit teagmháil a dhéanamh le hinstitiúid nó le heagraíocht oideachais, oiliúna, óige nó spóirt. Más ionadaí ar eagraíocht tú, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún Eorpach trí EuropeDirect.

Eagraíochtaí ar mian leo páirt a ghlacadh in Erasmus+, is gá dóibh clárú ar dtús.

Beidh an áit a gcláróidh tú ag brath ar cé acu atá nó nach bhfuil an ghníomhaíocht ar mian leat iarratas a dhéanamh uirthi á bainistiú ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA) nó ag Gníomhaireacht Náisiúnta.

Féach Clárú na nEagraíochtaí le haghaidh tuilleadh eolais.