Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Comhaontuithe soghluaisteachta agus foghlama

Leagtar amach sna doiciméid seo critéir éagsúla atá le faomhadh agus le leanúint idir páirtithe éagsúla atá ag tabhairt faoi chláir Erasmus.

Comhaontú soghluaiseachta

Leagtar amach ann an clár teagaisc / oiliúna atá le leanúint.

Teimpléid le haghaidh Comhaontuithe Soghluaisteachta

Comhaontú Foghlama

Cuireann sé ullmhúchán trédhearcach agus éifeachtúil ar fáil do mhalartú mac léinn.

Treoirlínte agus teimpléid le haghaidh Comhaontuithe Foghlama

Comhaontú Idirinstitiúideach

Leagtar amach ann na creatchoinníollacha do na soghluaisteachtaí mac léinn agus ball foirne a tharlaíonn idir institiúidí ardoideachais.

Sonraí faoin gcomhaontú agus doiciméid shamplacha