Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

B-osa – Tietoa ohjelmaoppaassa esitellyistä toiminnoista

Tässä osassa esitetään kaikista Erasmus+ -ohjelmaoppaan kattamista toiminnoista ja toiminnasta seuraavat tiedot:

 • niiden tavoitteet ja odotetut vaikutukset
 • tuettu toiminta
 • taulukot, joissa esitetään hanke-ehdotusten arviointiperusteet
 • muuta tietoa, jonka perusteella saa hyvän käsityksen siitä, minkä tyyppisiä hankkeita ohjelmalla tuetaan
 • rahoitussäännöt.

Hakijoita kehotetaan ennen hakemuksensa jättämistä lukemaan tarkasti juuri sitä toimintoa käsittelevä luku kokonaisuudessaan, josta he haluavat hakea tukea. Lisäksi hakijoiden on syytä tutustua huolellisesti yleisiin tietoihin ohjelman painopisteistä, tavoitteista ja keskeisistä piirteistä.

Mitä toimintoja tässä oppaassa esitellään?

Luvuissa ”Avaintoimi 1”, ”Avaintoimi 2” ja ”Avaintoimi 3” esitellään seuraavat toiminnot:

Avaintoimi 1:

 • Liikkuvuushankkeet korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, yleissivistävän koulutuksen ja aikuiskoulutuksen oppijoita ja henkilöstöä sekä nuoria ja nuorisoalan työntekijöitä varten
 • Nuorten osallistumishankkeet
 • DiscoverEU-osallisuustoimi
 • Henkilöstön liikkuvuus liikunta- ja urheilualalla
 • Virtuaalivaihdot korkeakoulutus- ja nuorisoalalla

Avaintoimi 2:

 • Yhteistyöhankkeet, joita ovat:
  • kumppanuushankkeet
  • pienimuotoiset kumppanuushankkeet 
 • Huippuosaamiseen tähtäävät kumppanuudet, joita ovat:
  • ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt
  • Erasmus Mundus -toiminto
 • Innovaatiokumppanuudet:
  • innovaatioyhteenliittymät
  • tulevaisuuteen suuntautuvat hankkeet
 • Korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, nuorisoalan ja liikunta- ja urheilualan kapasiteetinvahvistamishankkeet
 • Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset liikunta- ja urheilutapahtumat.

Avaintoimi 3:

 • European Youth Together -toiminto

Jean Monnet - Toiminnot

 • Jean Monnet -toiminnot korkeakoulutuksen alalla
 • Jean Monnet -toiminnot muilla koulutussektoreilla

Lisäksi Euroopan komissio toteuttaa jotkin ohjelman toiminnot sen suoraan hallinnoimien tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston hallinnoimien erityisten ehdotuspyyntöjen avulla. Lisätietoja on Erasmus+ -ohjelman vuotuisessa työohjelmassa sekä komission ja toimeenpanoviraston verkkosivuilla.