Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2022 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä. Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2022 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Vaihe 1: Rekisteröinti

Kaikkien hakijoiden on rekisteröidyttävä verkko-osoitteessa https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, jos niitä ei ole jo rekisteröity.

Toimeenpanoviraston hallinnoimat toimet:

Rekisteröityessään rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa hakijan oikeudellisen edustajan on edettävä seuraavasti:

  • luotava EU Login ‑tili (jollei hakijaa edustavalla henkilöllä jo ole tiliä). Uuden EU Login -tilin voi luoda seuraavalla verkkosivulla:

https://webgate.ec.europa.eu/cas/

  • kirjauduttava rahoitus- ja tarjouskilpailuportaaliin osoitteessa

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home ja rekisteröitävä (tarvittaessa) edustamansa organisaatio tai ryhmä. Portaalissa on saatavissa opastusta ja vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Hakijan tarvitsee rekisteröityä vain kerran. Kun rekisteröitymisen kaikki vaiheet on suoritettu loppuun, hakija saa PIC-koodin[1]. PIC-koodi on yksilöllinen tunniste, jota tarvitaan hakemusten jättämiseksi ja joka helpottaa hakulomakkeen täyttämistä (esimerkiksi kun lomakkeeseen kirjoitetaan PIC-numero, kaikki rekisteröitymisvaiheessa annetut tiedot täyttyvät lomakkeeseen automaattisesti).

Erasmus+ -ohjelman kansallisten toimistojen hallinnoimat toimet:

Rekisteröityessään Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen rekisteröintijärjestelmän kautta hakijan oikeudellisen edustajan on edettävä seuraavasti:

Hakijoiden tarvitsee rekisteröityä vain kerran. Kun rekisteröitymisen kaikki vaiheet on suoritettu loppuun, hakija saa organisaatiotunnuksen.

Hakija voi tarkistaa organisaatiotunnuksensa tai muuttaa siihen liittyviä tietoja Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen rekisteröintijärjestelmän kautta.

Organisaatiotunnuksen lisääminen lomakkeeseen lataa kaikki hakijan rekisteröintivaiheessa ilmoittamat tiedot ja näyttää ne lomakkeella.

Todiste oikeudellisesta asemasta:

Organisaatioiden on osana rekisteröitymisprosessia myös ladattava seuraavat asiakirjat:

Jos haettu avustus on yli 60 000 euroa, hakijoiden on mahdollisesti ladattava verkkoon myös muita asiakirjoja osoitukseksi organisaation taloudellisista edellytyksistä. Lisätietoja on jäljempänä kohdassa ”Valintaperusteet”.

  1. PIC-koodi on hakulomakkeessa vaadittava pakollinen tieto.