Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Δίκτυα Jean Monnet σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης

Τα δίκτυα σχολείων και ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), ISCED 1-4, και/ή ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που παρέχουν σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών θα πρέπει να εξυπηρετούν τον σκοπό της ενσωμάτωσης μιας διεθνούς διάστασης στο νέο σκέλος των δράσεων Jean Monnet και να καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, καθώς και την πραγματοποίηση συνδιδασκαλίας σε μια ομάδα χωρών.

Οι δραστηριότητες θα διευκολύνουν τη διαμόρφωση μιας κοινής αντίληψης των μεθοδολογιών μάθησης σχετικά με θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των επαγγελματιών που εργάζονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα και αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις και περιορισμούς λόγω των εθνικών νομοθεσιών και της δομής των προγραμμάτων σπουδών.

Στοχοι της δρασης

Στόχος των δικτύων Jean Monnet σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι η παροχή στήριξης στα σχολεία και τα ιδρύματα ΕΕΚ, (ISCED 1-4), και/ή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στα σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας θεμάτων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μ’ αυτόν τον τρόπο, θα προσδώσουν επίσης μια διεθνή διάσταση στη διαδικασία μάθησης.

Η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών (συνεργασία σε συγκεκριμένα θέματα και μεθοδολογίες, εμπειρίες συνδιδασκαλίας) και η διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων αποτελούν τη βάση των δραστηριοτήτων των δικτύων. Για παράδειγμα:

 • Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο και προώθηση των αποτελεσμάτων των μεθοδολογιών που έχουν εφαρμοστεί·
 • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων σχολείων/ιδρυμάτων ΕΕΚ (ISCED 1-4), παρόχων σεμιναρίων κατάρτισης εκπαιδευτικών, η οποία τους παρέχει διεθνή πείρα και ευρωπαϊκό κύρος·
 • Ανταλλαγή γνώσεων και κινητικότητα για σκοπούς συνδιδασκαλίας·
 • Προώθηση της συνεργασίας και δημιουργία μιας στέρεης και βιώσιμης πλατφόρμας γνώσης μεταξύ σχολείων και ιδρυμάτων ΕΕΚ (ISCED 1-4) και/ή ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στα σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών.

Ποια κριτηρια πρεπει να πληρουνται για την υποβολη αιτησης για τα δικτυα Jean Monnet σε αλλους τομεις της εκπαιδευσης και καταρτισης;

Κριτηρια επιλεξιμοτητας

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Οι αιτούντες (συντονιστής και πλήρεις εταίροι) πρέπει να είναι:

 • σχολείο, ίδρυμα ΕΕΚ (ISCED 1-4) ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που διαθέτει έγκυρο ECHE και παρέχει αρχική και/ή ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς σχολείων και/ή ιδρυμάτων ΕΕΚ (ISCED 1-4)·
 • εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Σύνθεση της κοινοπραξίας

Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται από κοινοπραξία τουλάχιστον 6 αιτούντων (συντονιστής και πλήρεις εταίροι) από τουλάχιστον 3 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και/ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.                                                                                                                                                                    Η κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει:                           

 • τουλάχιστον 4 σχολεία και/ή παρόχους ΕΕΚ (ISCED 1-4)·
 • κατ’ ανώτατο όριο 2 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν αρχική και/ή ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς σχολείων και/ή ιδρυμάτων ΕΕΚ (ISCED 1-4).

Οι συνδεόμενες οντότητες δεν προσμετρώνται ως προς τα ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη σύνθεση της κοινοπραξίας.  

Διάρκεια του σχεδίου

Τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν 36 μήνες (υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης).

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA)

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως τις 14 Φεβρουαρίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Οργανωση σχεδιου

Τα δίκτυα Jean Monnet σε άλλους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να τηρούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

 • συλλογή και εξέταση μεθοδολογιών διδασκαλίας για δραστηριότητες εντός και εκτός του προγράμματος σπουδών· 
 • συλλογή και ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με τη μάθηση για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση·
 • διοργάνωση εμπειριών συνδιδασκαλίας και συνεργατικής διδασκαλίας τόσο μέσω δράσεων κινητικότητας όσο και διαδικτυακά.

Τα παραπάνω μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω:

 • της κατάρτισης εγγράφων και της ανάπτυξης καθοδήγησης για τη διάδοση ορθών πρακτικών·
 • της διοργάνωσης συναντήσεων με φυσική και διαδικτυακή παρουσία·
 • της συνδιδασκαλίας και της συνεργατικής διδασκαλίας.

Αναμενομενος αντικτυπος

Ποσοτικός

 • αριθμός δικαιούχων από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα / περιφέρεια

Ποιοτικός

Τα δίκτυα Jean Monnet σε άλλους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης αναμένεται ότι θα αποφέρουν θετικά και μακροχρόνια αποτελέσματα στα ιδρύματα γενικής εκπαίδευσης και ΕΕΚ (ISCED 1-4), παρέχοντας στους συμμετέχοντες γνώσεις σχετικά με επιτυχείς πρακτικές όσον αφορά την ενημέρωση των μαθητών και των φοιτητών για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα δίκτυα σε άλλους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης θα αυξήσουν τις ευκαιρίες, ώστε τα ιδρύματα γενικής εκπαίδευσης και ΕΕΚ να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους με την εισαγωγή περιεχομένου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των δικτύων Jean Monnet σε άλλους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης στοχεύουν επίσης στην επίτευξη των παρακάτω αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες οργανισμούς:

 • αυξημένη ικανότητα ενσωμάτωσης θεμάτων που αφορούν την ΕΕ στις δραστηριότητές τους·
 • ενισχυμένη διεθνή προβολή.

Κριτηρια χορηγησης

Τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση ανταποκρίνεται στους στόχους της δράσης Jean Monnet:
  • αφορά τις ευρωπαϊκές σπουδές (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο)·
  • παρέχει στους εκπαιδευτικούς στα σχολεία τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες δεξιότητες·
  • συμβάλλει στην ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών σχετικά το περιεχόμενο και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν ώστε να βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με την ΕΕ·
  • διευκολύνει τις εμπειρίες κινητικότητας των εκπαιδευτικών για την παροχή συνδιδασκαλίας και συνεκπαίδευσης με τους εταίρους·
  • οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση της ΕΕ και της λειτουργίας της·
  • παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να ενσωματώσουν περιεχόμενο που αφορά την ΕΕ στις δραστηριότητές τους.
 • Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση προσεγγίζει τις ομάδες-στόχους προτεραιότητας:
  • σχολεία και παρόχους ΕΕΚ (ISCED 1-4)·
  • εκπαιδευτικοί·
  • μαθητές.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Μεθοδολογία: ποιότητα, πρωτοτυπία και σκοπιμότητα των προτεινόμενων δραστηριοτήτων.
 • Ο βαθμός στον οποίο το πρόγραμμα εργασίας
  • παρουσιάζεται κατά τρόπο σαφή, ολοκληρωμένο και συνεκτικό, με τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την παρουσίαση του κατάλληλου σχεδιασμού των φάσεων της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της αξιολόγησης, της παρακολούθησης και της διάδοσης·
  • παρουσιάζει συνοχή με τους στόχους και τις δραστηριότητες του σχεδίου·
 • Ο βαθμός στον οποίο οι πόροι που έχουν διατεθεί στις δέσμες εργασιών συμφωνούν με τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους.
 • Στρατηγική παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Εσωτερική οργάνωση της σύμπραξης:
  • Συνάφεια και συμπληρωματικότητα του προφίλ και της εμπειρογνωσίας των συμμετεχόντων στις προτεινόμενες δραστηριότητες όσον αφορά τις ευρωπαϊκές σπουδές (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο) και όσον αφορά το ειδικό θέμα που καλύπτει η πρόταση.
 • Ρυθμίσεις συνεργασίας και κατανομή ρόλων, ευθυνών και καθηκόντων.

Αντίκτυπος (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Ο αναμενόμενος αντίκτυπος των δικτύων όσον αφορά τις μακροχρόνιες επιπτώσεις
  • στα σχολεία και τους παρόχους ΕΕΚ:
   • αυξημένη ικανότητα διδασκαλίας σε θέματα που αφορούν την ΕΕ·
   • ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου όσον αφορά την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για θέματα που αφορούν την ΕΕ στα σχολεία·
   • ενισχυμένη συνεργασία και ικανότητα σύνδεσης με τους εταίρους·
   • αυξημένη κατανομή χρηματοδοτικών πόρων εντός του ιδρύματος για διδασκαλία σε θέματα που αφορούν την ΕΕ.
  •  στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν άμεσα και έμμεσα στα δίκτυα:
   • ενίσχυση των δεξιοτήτων τους σε θέματα που αφορούν την ΕΕ και επίτευξη προόδου στην παροχή περιεχομένου που αφορά την ΕΕ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.
 • Διάδοση και επικοινωνία:
  • καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων τόσο εντός όσο και εκτός του ιδρύματος που συμμετέχει στα δίκτυα:
   • ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα, ενίσχυση της προβολής των συμμετεχόντων και των οργανισμών·
   • προσέγγιση ομάδων εκτός των σχολείων και των παρόχων ΕΕΚ.
  • Βαθμός στον οποίο τα προβλεπόμενα εργαλεία διάδοσης θα έχουν απήχηση στο κοινό-στόχο μέσω:
  • έκθεσης σε μέσα (συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των δημοσιεύσεων κ.λπ.)·
  • εκδηλώσεις.
 • Βιωσιμότητα και συνέχιση: η πρόταση περιλαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και πόρους ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση των αποτελεσμάτων και των οφελών του σχεδίου μετά την ολοκλήρωσή του.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να λάβουν τουλάχιστον 70 βαθμούς συνολικά και 15 βαθμούς σε κάθε κριτήριο χορήγησης. Σε περίπτωση ex aequo σε προτάσεις που αφορούν το ίδιο θέμα, θα δίνεται προτεραιότητα σύμφωνα με τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει οι εν λόγω προτάσεις για το κριτήριο χορήγησης «Συνάφεια του σχεδίου» και, στη συνέχεια, για το κριτήριο χορήγησης «Αντίκτυπος».

Ποιοι ειναι οι κανονες χρηματοδοτησης;

Για τη δράση αυτή ακολουθείται ένα μοντέλο χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπήν ποσό. Το ποσό της συνεισφοράς ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσού θα καθορίζεται για κάθε επιχορήγηση με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της δράσης που προτείνει ο αιτών. Η χορηγούσα αρχή θα καθορίζει το κατ’ αποκοπήν ποσό κάθε επιχορήγησης με βάση την πρόταση, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, τα ποσοστά χρηματοδότησης και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που καθορίζεται στην πρόσκληση.

Το μέγιστο ποσό συνεισφοράς της ΕΕ ανά σχέδιο ανέρχεται σε 300 000 EUR

Πώς καθορίζεται το κατ’ αποκοπήν ποσό του σχεδίου;

Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν έναν αναλυτικό πίνακα προϋπολογισμού σύμφωνα με το έντυπο αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σημεία:

 • ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αναλύεται, ανάλογα με την περίπτωση, ανά δικαιούχο/-ους και να οργανώνεται σε συνεκτικές δέσμες εργασιών (να χωρίζεται, για παράδειγμα, στις κατηγορίες «διαχείριση σχεδίου», «κατάρτιση», «διοργάνωση εκδηλώσεων», «προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας», «επικοινωνία και διάδοση», «διασφάλιση ποιότητας» κ.λπ.)·
 • η πρόταση πρέπει να περιγράφει τις δραστηριότητες που καλύπτει κάθε δέσμη εργασιών·
 • οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν στην πρότασή τους ανάλυση των εκτιμώμενων δαπανών στην οποία θα παρουσιάζεται το ποσοστό ανά δέσμη εργασιών (και, εντός κάθε δέσμης εργασιών, το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο και συνδεόμενη οντότητα)·
 • οι δαπάνες μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, τις δαπάνες εξοπλισμού και υπεργολαβικής ανάθεσης, καθώς και άλλες δαπάνες (διάδοση των πληροφοριών, δημοσίευση, μετάφραση).

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες αξιολόγησης με τη συνδρομή εσωτερικών και/ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογούν την ποιότητα των προτάσεων με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση και τον αναμενόμενο αντίκτυπο, την ποιότητα και την αποδοτικότητα της δράσης. Η αξία του κατ’ αποκοπήν ποσού θα περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 80 % του εκτιμώμενου προϋπολογισμού που καθορίζεται μετά την αξιολόγηση

Μετά την αξιολόγηση της πρότασης, ο διατάκτης θα καθορίσει το ύψος του κατ’ αποκοπήν ποσού, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της διενεργηθείσας αξιολόγησης.

Οι παράμετροι της επιχορήγησης (ανώτατο ποσό επιχορήγησης, ποσοστό χρηματοδότησης, συνολικές επιλέξιμες δαπάνες κ.λπ.) θα καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Τα επιτεύγματα του σχεδίου θα αξιολογούνται με βάση τα ολοκληρωθέντα αποτελέσματα. Το σύστημα χρηματοδότησης θα επιτρέψει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στις εισροές, δίνοντας έτσι έμφαση στην ποιότητα και το επίπεδο επίτευξης των μετρήσιμων στόχων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης Φοιτητές και προσωπικό ΕΕΚ