Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Κινητικοτητα για σπουδαστες και προσωπικο οργανισμων επαγγελματικης εκπαιδευσης και καταρτισης

Αυτή η δράση στηρίζει παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ΕΕΚ και επιθυμούν να οργανώσουν δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό ΕΕΚ.

Παρέχεται στήριξη για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν παρακολούθηση εργασίας και μαθήματα επαγγελματικής επιμόρφωσης, περιόδους πρακτικής άσκησης και μακροχρόνια απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (ErasmusPro), πρόσκληση εμπειρογνωμόνων και άλλες δραστηριότητες όπως επεξηγούνται παρακάτω.

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα πρέπει να προωθούν ενεργά την ένταξη και την πολυμορφία, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την ψηφιακή εκπαίδευση, καθώς και τη συμμετοχή στα κοινά μέσω των δραστηριοτήτων τους: χρησιμοποιώντας τις ευκαιρίες ειδικής χρηματοδότησης που παρέχονται από το πρόγραμμα γι’ αυτούς τους σκοπούς, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντές τους για το συγκεκριμένο θέμα, ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές και επιλέγοντας τον κατάλληλο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων τους.

Στοχοι της δρασης

Ο στόχος των δραστηριοτήτων κινητικότητας που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+ είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης σε άτομα και η στήριξη της διεθνοποίησης και της θεσμικής ανάπτυξης των παρόχων ΕΕΚ και άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η δράση θα στηρίξει την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την εφαρμογή και της δήλωσης του [fn]Osnabrück[ft/]https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf[/fn] και του ευρωπαϊκού θεματολογίου [fn]δεξιοτήτων[ft/]https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=el[/fn]. Θα συμβάλει επίσης στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι στόχοι αυτής της δράσης είναι οι ακόλουθοι:

Βελτίωση της ποιότητας της αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΑΕΕΚ και ΣΕΕΚ) στην Ευρώπη με τις εξής ενέργειες:

 • ενίσχυση βασικών ικανοτήτων και εγκάρσιων δεξιοτήτων, ιδίως της εκμάθησης γλωσσών και των ψηφιακών δεξιοτήτων·
 • υποστήριξη της ανάπτυξης ειδικών για κάθε επάγγελμα δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην υφιστάμενη και τη μελλοντική αγορά εργασίας·
 • ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και προώθηση της χρήσης νέων και καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων και τεχνολογιών, και υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών, των μεντόρων και άλλου προσωπικού που απασχολείται στην ΕΕΚ·
 • ανάπτυξη της ικανότητας των παρόχων ΕΕΚ να εκτελούν σχέδια κινητικότητας υψηλής ποιότητας, καθώς και της ικανότητάς τους να συγκροτούν ποιοτικές συμπράξεις στο πλαίσιο της ανάπτυξης της οικείας στρατηγικής για διεθνοποίηση·
 • μέριμνα ώστε η κινητικότητα να αποτελεί ρεαλιστική δυνατότητα για κάθε εκπαιδευόμενο σε ΑΕΕΚ και ΣΕΕΚ, και αύξηση της μέσης διάρκειας της κινητικότητας για τους εκπαιδευομένους ΕΕΚ με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας και του αντίκτυπού της·
 • προώθηση της ποιότητας, της διαφάνειας και της αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των περιόδων κινητικότητας στο εξωτερικό, ιδίως με τη χρήση ευρωπαϊκών εργαλείων και μέσων.

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας και της μάθησης με τις εξής ενέργειες:

 • προώθηση των αξιών της συμπεριληπτικότητας και της πολυμορφίας, της ανεκτικότητας και της δημοκρατικής συμμετοχής
 • προώθηση των γνώσεων σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και την πολυμορφία
 • υποστήριξη της ανάπτυξης επαγγελματικών δικτύων σε ολόκληρη την Ευρώπη

Πως εξασφαλιζεται προσβαση σε ευκαιριες κινητικοτητας του Erasmus+;

Οι πάροχοι ΕΕΚ και άλλοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης με δύο τρόπους:

 • Βραχυπρόθεσμα σχέδια για την κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού — τα εν λόγω σχέδια παρέχουν στους αιτούντες την ευκαιρία να οργανώνουν διάφορες δραστηριότητες κινητικότητας με διάρκεια έξι έως δεκαοκτώ μήνες. Τα βραχυπρόθεσμα σχέδια είναι η καλύτερη επιλογή για τους οργανισμούς που υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραμμα Erasmus+ για πρώτη φορά, ή για εκείνους που επιθυμούν να οργανώσουν περιορισμένο μόνο αριθμό δραστηριοτήτων.
 • Διαπιστευμένα σχέδια για την κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού — τα εν λόγω σχέδια είναι διαθέσιμα μόνο για οργανισμούς που διαθέτουν διαπίστευση Erasmus στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτό το ειδικό χρηματοδοτικό σκέλος επιτρέπει στους διαπιστευμένους οργανισμούς να λαμβάνουν τακτικά χρηματοδότηση για δραστηριότητες κινητικότητας που συμβάλλουν στη σταδιακή ολοκλήρωση του σχεδίου Erasmus το οποίο υλοποιούν. Οι διαπιστεύσεις Erasmus είναι ανοικτές σε όλους τους οργανισμούς που επιθυμούν να οργανώνουν δραστηριότητες κινητικότητας σε τακτική βάση. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στο πρόγραμμα για την υποβολή αίτησης. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτή την ευκαιρία, μπορείτε να διαβάσετε το κεφάλαιο του παρόντος οδηγού που αναφέρεται στη διαπίστευση Erasmus στους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της σχολικής εκπαίδευσης.

Επιπλέον, οι οργανισμοί μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς να υποβάλουν αίτηση, με τους εξής τρόπους:

 • Με τη συμμετοχή τους σε υφιστάμενη κοινοπραξία κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ επικεφαλής της οποίας είναι κάποιος διαπιστευμένος συντονιστής κοινοπραξίας στη χώρα τους ο οποίος δέχεται νέα μέλη στην κοινοπραξία.
 • Με την υποδοχή συμμετεχόντων από άλλη χώρα: οποιοσδήποτε οργανισμός μπορεί να υποδεχθεί εκπαιδευόμενους ή προσωπικό από οργανισμό-εταίρο του εξωτερικού. Η υποδοχή συμμετεχόντων είναι πολύτιμη εμπειρία για έναν οργανισμό και ένας καλός τρόπος για να μάθει περισσότερα για το πρόγραμμα πριν υποβάλει ο ίδιος αίτηση.

Οι πάροχοι ΕΕΚ ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διαδικτυακές πλατφόρμες όπως η EPALE και η eTwinning. Η πλατφόρμα EPALE παρέχει την ευκαιρία σύνδεσης με συναδέλφους από όλη την Ευρώπη και μάθησης απ’ αυτούς, μέσω των αναρτήσεων ιστολογίου, των φόρουμ, του εργαλείου αναζήτησης εταίρων· επιτρέπει τη δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής άσκησης, την εύρεση διδακτικού υλικού και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις. Περιλαμβάνει επίσης την κοινότητα των Ευρωπαίων επαγγελματιών της ΕΕΚ (https://epale.ec.europa.eu/en/practitioners-in-vet), έναν χώρο στον οποίο οι εκπαιδευτικοί ΕΕΚ, οι εκπαιδευτές και οι ενδοϋπηρεσιακοί εκπαιδευτές μπορούν να συνεργάζονται και να ενημερώνονται σχετικά με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Η eTwinning είναι μια διαδικτυακή κοινότητα που φιλοξενείται σε ασφαλή πλατφόρμα, προσβάσιμη σε εκπαιδευτικούς και σχολικό προσωπικό που έχουν/-ει εγκριθεί από τον αντίστοιχο εθνικό οργανισμό υποστήριξης της eTwinning. Η eTwinning δίνει στους παρόχους ΕΕΚ τη δυνατότητα να οργανώνουν εικονικές αίθουσες διδασκαλίας και να υλοποιούν σχέδια με άλλους παρόχους ΕΕΚ, καθώς και με άλλους οργανισμούς-εταίρους (δηλ. εταιρείες υποδοχής)· δίνει επίσης τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές να συζητούν και να ανταλλάσσουν απόψεις με συναδέλφους και να συμμετέχουν σε διάφορες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Η eTwinning αποτελεί επίσης το τέλειο περιβάλλον για την εξεύρεση εταίρων για μελλοντικά σχέδια.

Οργανωση σχεδιου

Ο αιτών οργανισμός είναι ο βασικός φορέας ενός σχεδίου στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1. Ο αιτών συντάσσει και υποβάλλει την αίτηση, υπογράφει τη συμφωνία επιχορήγησης, υλοποιεί τις δραστηριότητες κινητικότητας και υποβάλλει εκθέσεις στον Εθνικό Οργανισμό. Η διαδικασία της αίτησης τόσο για τα βραχυπρόθεσμα σχέδια όσο και για τις διαπιστεύσεις Erasmus εστιάζει στις ανάγκες και στα σχέδια του αιτούντος οργανισμού.

Οι δραστηριότητες κινητικότητας σε ένα σχέδιο κινητικότητας μπορεί να είναι εξερχόμενες ή εισερχόμενες. Τα περισσότερα είδη διαθέσιμων δραστηριοτήτων είναι δραστηριότητες εξερχόμενης κινητικότητας. Αυτό σημαίνει ότι ο αιτών οργανισμός θα ενεργεί ως οργανισμός αποστολής: θα επιλέγει συμμετέχοντες και θα τους στέλνει σε οργανισμό υποδοχής στο εξωτερικό. Επιπλέον, υπάρχουν ειδικά είδη δραστηριοτήτων εισερχόμενης κινητικότητας που δίνουν στους αιτούντες οργανισμούς τη δυνατότητα να καλούν εμπειρογνώμονες ή εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές για σκοπούς κατάρτισης στον οργανισμό τους. Ο σκοπός των δραστηριοτήτων εισερχόμενης κινητικότητας δεν είναι η δημιουργία αμφίδρομων ανταλλαγών, αλλά η εισροή προσώπων που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και τη διεθνοποίηση του αιτούντος οργανισμού.

Η υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα πρέπει να τηρεί τα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus. Τα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus καλύπτουν συγκεκριμένες πρακτικές υλοποίησης για τις επιμέρους εργασίες του σχεδίου, όπως επιλογή και προετοιμασία των συμμετεχόντων, ορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ανταλλαγή αποτελεσμάτων του σχεδίου, κ.λπ. Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο των προτύπων ποιότητας του προγράμματος Erasmus μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο στον ιστότοπο Europa: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Η εκμάθηση γλωσσών αποτελεί σημαντικό μέρος κάθε σχεδίου κινητικότητας: οι δικαιούχοι οργανισμοί θα πρέπει να παρέχουν στους συμμετέχοντες υποστήριξη για την εκμάθηση γλωσσών πριν και κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων κινητικότητας. Για τον σκοπό αυτόν, το Erasmus+ χρηματοδοτεί την πλατφόρμα διαδικτυακής γλωσσικής υποστήριξης, η οποία είναι δωρεάν και ανοικτή προς χρήση από όλους τους συμμετέχοντες στο Erasmus+.

Πώς μπορείτε να βρείτε εταίρους για τις δραστηριότητες κινητικότητάς σας;

Το Erasmus+ παρέχει διάφορα εργαλεία και ευκαιρίες για την εξεύρεση εταίρων για τις δραστηριότητες κινητικότητάς σας:

 • Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης (ESEP) προσφέρει ένα διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης εταίρων για τους οργανισμούς ΕΕΚ και σχολικής εκπαίδευσης. Μπορείτε να καταχωρίσετε τον οργανισμό σας στην πλατφόρμα ώστε να αναρτάτε ανακοινώσεις για την αναζήτηση εταίρων και να πραγματοποιείτε αναζητήσεις στις ανακοινώσεις που έχουν πραγματοποιήσει άλλοι οργανισμοί: https://school-education.ec.europa.eu/el/networking/partner-finding
 • Οι δραστηριότητες κατάρτισης και συνεργασίας διοργανώνονται τακτικά από τους Εθνικούς Οργανισμούς του Erasmus+. Περιλαμβάνουν σεμινάρια επικοινωνίας, διαδικτυακές εκδηλώσεις και άλλες ευκαιρίες αναζήτησης εταίρων για τους αιτούντες και τους δικαιούχους του Erasmus+. Μπορείτε να αναζητήσετε τις διαθέσιμες δραστηριότητες κατάρτισης και συνεργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση: https://salto-et.net. Θα πρέπει επίσης να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπο του Εθνικού Οργανισμού σας, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του.
 • Η πλατφόρμα αποτελεσμάτων σχεδίων Erasmus+ σάς δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσετε όλους τους διαπιστευμένους οργανισμούς και τα εγκεκριμένα σχέδια: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

Οριζόντιες διαστάσεις

Όλα τα σχέδια κινητικότητας θα πρέπει να ενσωματώνουν τις ακόλουθες διαστάσεις που είναι κοινές για ολόκληρο το πρόγραμμα Erasmus+:

Ένταξη και πολυμορφία

Σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus, οι οργανισμοί που λαμβάνουν στήριξη από το πρόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι προσφέρουν ευκαιρίες κινητικότητας με ισότιμο τρόπο και χωρίς αποκλεισμούς, σε συμμετέχοντες κάθε κοινωνικού στρώματος. Η επιλογή των εκπαιδευομένων που θα συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του σχεδίου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη βασικούς παράγοντες, όπως κίνητρα, προσόντα, καθώς και τις ανάγκες προσωπικής ανάπτυξης και μάθησης των συμμετεχόντων. Αντίστοιχα, η επιλογή του συμμετέχοντος προσωπικού θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα οφέλη της επαγγελματικής τους ανάπτυξης θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους εκπαιδευόμενους του οργανισμού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων κινητικότητας, οι οργανισμοί αποστολής και υποδοχής θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους συμμετέχοντες στη λήψη βασικών αποφάσεων, ώστε να διασφαλίζονται τα μέγιστα δυνατά οφέλη και ο μέγιστος δυνατός αντίκτυπος για κάθε συμμετέχοντα.

Οι δικαιούχοι και άλλοι συμμετέχοντες οργανισμοί που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση ενθαρρύνονται να δημιουργούν ενεργά και να διευκολύνουν τις ευκαιρίες κινητικότητας, για παράδειγμα δημιουργώντας δυνατότητες κινητικότητας στο ακαδημαϊκό τους ημερολόγιο και ορίζοντας τυπικά βήματα επανενσωμάτωσης για τους συμμετέχοντες που επιστρέφουν.

Περιβαλλοντικά βιώσιμες και υπεύθυνες πρακτικές

Σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus, οι οργανισμοί που λαμβάνουν στήριξη από το πρόγραμμα θα πρέπει να προάγουν περιβαλλοντικά βιώσιμη και υπεύθυνη συμπεριφορά μεταξύ των συμμετεχόντων τους μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της δράσης για τη μείωση ή την αντιστάθμιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων κινητικότητας. Αυτές οι αρχές θα πρέπει να αποτυπώνονται στην προετοιμασία και την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του προγράμματος, ιδιαίτερα με τη χρήση ειδικής χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχεται από το πρόγραμμα για την προώθηση των βιώσιμων μέσων μεταφοράς. Οι οργανισμοί που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση θα πρέπει να ενσωματώνουν αυτές τις αρχές στις καθημερινές τους εργασίες, ενώ θα πρέπει ταυτόχρονα να προωθούν μια αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς μεταξύ των εκπαιδευομένων και του προσωπικού τους.

Ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκπαίδευση και την κατάρτιση

Σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus, το πρόγραμμα στηρίζει όλους τους συμμετέχοντες προκειμένου να ενσωματώσουν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων μάθησης με σκοπό τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία, τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών-εταίρων, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης και της διδασκαλίας τους. Τα ιδρύματα ΕΕΚ θα πρέπει επίσης να ευαισθητοποιήσουν τους εκπαιδευόμενους τους σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα όσον αφορά την απόκτηση και την περαιτέρω ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων οι περίοδοι πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Digital Opportunity» (Ψηφιακή ευκαιρία) για εκπαιδευόμενους ΕΕΚ και πρόσφατα [fn]αποφοιτήσαντες[ft/]Κάθε κινητικότητα σπουδαστή ΕΕΚ θα θεωρείται «Digital Opportunity Traineeship» (πρακτική άσκηση ψηφιακής ευκαιρίας) όταν ο ασκούμενος ασκεί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: ψηφιακό μάρκετινγκ (π.χ. διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ανάλυση διαδικτυακών δεδομένων)· ψηφιακό γραφιστικό, μηχανολογικό ή αρχιτεκτονικό σχέδιο· ανάπτυξη εφαρμογών, λογισμικού, δεσμών ενεργειών ή ιστοτόπων· εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων και δικτύων ΤΠ· κυβερνοασφάλεια· ανάλυση, εξόρυξη και απεικόνιση δεδομένων· προγραμματισμός και εκπαίδευση ρομπότ και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η γενική υποστήριξη πελατών, η διεκπεραίωση παραγγελιών, η εισαγωγή δεδομένων ή οι εργασίες γραφείου δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.[/fn]. Επιπλέον, το συμμετέχον προσωπικό μπορεί να επωφεληθεί από την πρακτική άσκηση της πρωτοβουλίας «Digital Opportunity Traineeships» (Ψηφιακή Ευκαιρία): δραστηριότητες κινητικότητας που θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και να αναπτύξουν την ικανότητά τους να καταρτίζουν, να διδάσκουν και να ολοκληρώνουν άλλα καθήκοντα με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να οργανώνονται με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μορφές κινητικότητας του προσωπικού.

Συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τα οφέλη της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της συμμετοχής στον δημοκρατικό βίο. Οι υποστηριζόμενες δραστηριότητες κινητικότητας θα πρέπει να ενισχύουν τις συμμετοχικές δεξιότητες σε διάφορους τομείς της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και την ανάπτυξη κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων, κριτικής σκέψης και γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας. Όποτε είναι δυνατό, τα σχέδια θα πρέπει να προσφέρουν ευκαιρίες για συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο, καθώς και ευκαιρίες για κοινωνική συμμετοχή και συμμετοχή στα κοινά μέσω δραστηριοτήτων τυπικής και μη τυπικής μάθησης. Θα πρέπει επίσης να βοηθούν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, μεταξύ άλλων τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ενότητας και της πολυμορφίας, τον διαπολιτισμικό διάλογο, καθώς και την ευρωπαϊκή κοινωνική, πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά.

Δραστηριοτητες

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται ο τύπος των δραστηριοτήτων που μπορούν να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη μέσω του προγράμματος Erasmus+, τόσο στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμων σχεδίων όσο και διαπιστευμένων σχεδίων.

Για οποιαδήποτε δραστηριότητα, υπάρχει δυνατότητα παροχής πρόσθετης στήριξης για άτομα που συνοδεύουν συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες, ανηλίκους ή νεαρούς ενήλικες που χρειάζονται επίβλεψη. Οι συνοδοί μπορούν να λαμβάνουν στήριξη για το σύνολο ή για μέρος της διάρκειας της δραστηριότητας.

Κινητικότητα προσωπικού

Επιλέξιμες δραστηριότητες

 • Παρακολούθηση εργασίας (διάρκειας 2 έως 60 ημερών)
 • Εργασίες διδασκαλίας ή κατάρτισης (διάρκειας 2 έως 365 ημερών)
 • Μαθήματα και κατάρτιση (διάρκειας 2 έως 30 ημερών, κατά το μέγιστο 10 ημέρες διδάκτρων ανά συμμετέχοντα)

Εκτός από τις δραστηριότητες κινητικότητας με φυσική παρουσία, όλες οι δραστηριότητες κινητικότητας του προσωπικού μπορούν να συνδυαστούν με εικονικές δραστηριότητες. Η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια που ορίζονται παραπάνω εφαρμόζονται στη συνιστώσα της κινητικότητας με φυσική παρουσία.

Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ποιοτικές απαιτήσεις: 

Παρακολούθηση εργασίας: οι συμμετέχοντες μπορούν να περάσουν ένα χρονικό διάστημα σε οργανισμό υποδοχής σε άλλη χώρα με σκοπό την εκμάθηση νέων πρακτικών και τη συγκέντρωση νέων ιδεών μέσω της παρατήρησης και της διάδρασης με ομοτίμους, εμπειρογνώμονες ή άλλους επαγγελματίες στο καθημερινό τους έργο στον οργανισμό υποδοχής.

Εργασίες διδασκαλίας ή κατάρτισης: οι συμμετέχοντες μπορούν να περάσουν ένα χρονικό διάστημα διδασκαλίας ή παροχής κατάρτισης σε εκπαιδευόμενους σε οργανισμό υποδοχής σε άλλη χώρα, ως μέσο μάθησης μέσω της ολοκλήρωσης των καθηκόντων τους και της ανταλλαγής γνώσεων με ομοτίμους.

Μαθήματα και κατάρτιση: οι συμμετέχοντες μπορούν να επωφεληθούν από δομημένο πρόγραμμα μαθημάτων ή παρόμοιο είδος κατάρτισης που παρέχεται από ειδικευμένους επαγγελματίες και βασίζεται σε προκαθορισμένο πρόγραμμα μάθησης και μαθησιακά αποτελέσματα.

Η κατάρτιση πρέπει να περιλαμβάνει μια σαφή διακρατική συνιστώσα, για παράδειγμα μέσα από την προώθηση της μαθησιακής αλληλεπίδρασης μεταξύ συμμετεχόντων από διαφορετικές χώρες ή την ενσωμάτωση άλλων στοιχείων της διακρατικής μεταφοράς πρακτικών, όπως η ισχυρή συμμετοχή του προσωπικού ΕΕΚ από τη χώρα υποδοχής με σκοπό την αλληλεπίδραση και την επίδειξη των πρακτικών τους σε συναδέλφους που προέρχονται από το εξωτερικό.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων και της κατάρτισης πρέπει να είναι συναφές με τις επαγγελματικές δεξιότητες του συμμετέχοντος προσωπικού και τους στόχους του σχεδίου ή της διαπίστευσης.

Για παράδειγμα, οι υποστηριζόμενες δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν μαθήματα και κατάρτιση που διοργανώνονται από δημόσιους οργανισμούς ή εθελοντικές οργανώσεις, δραστηριότητες που διοργανώνονται στο πλαίσιο της ανταλλαγής πρακτικών μεταξύ οργανισμών σε διάφορες χώρες, καθώς και μαθήματα και κατάρτιση που διατίθενται στο εμπόριο.  Πλήρως παθητικές δραστηριότητες, όπως η ακρόαση διαλέξεων, ομιλιών ή μαζικών διασκέψεων, δεν υποστηρίζονται. Τα συνέδρια και οι εκδηλώσεις με παρόμοιο τίτλο μπορούν να ληφθούν υπόψη για χρηματοδότηση μόνο εάν οι συμμετέχοντες αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους σε δομημένη κατάρτιση, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, ανταλλαγή πρακτικών με συναδέλφους ή άλλες μορφές ενεργού μάθησης.

Οι αιτούντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όλοι οι πάροχοι μαθημάτων είναι εντελώς ανεξάρτητοι από το πρόγραμμα Erasmus+ και ενεργούν ως πάροχοι υπηρεσιών σε μια ελεύθερη αγορά. Ως εκ τούτου, η επιλογή των μαθημάτων και της κατάρτισης αποτελεί ευθύνη του δικαιούχου οργανισμού. Τα ακόλουθα πρότυπα ποιότητας είναι διαθέσιμα για να καθοδηγήσουν τους αιτούντες στην επιλογή τους: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, καθώς και όλους τους άλλους εμπειρογνώμονες και μη διδακτικό προσωπικό που εργάζονται στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΑΕΕΚ) και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΣΕΕΚ).

Το επιλέξιμο μη διδακτικό προσωπικό περιλαμβάνει προσωπικό που εργάζεται στον τομέα της αρχικής και συνεχιζόμενης ΕΕΚ, είτε σε παρόχους ΕΕΚ (ως διοικητικό προσωπικό, υπεύθυνοι διεθνούς κινητικότητας, συντονιστές Erasmus+ κ.λπ.) ή σε άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. εκπαιδευτές σε τοπικές συνεργαζόμενες εταιρείες, σύμβουλοι, συντονιστές Erasmus+, συντονιστές πολιτικής αρμόδιοι για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κ.λπ.).

Οι συμμετέχοντες πρέπει να εργάζονται στον οργανισμό αποστολής, ή πρέπει να συνεργάζονται τακτικά με τον οργανισμό αποστολής για να συμβάλλουν στην υλοποίηση των βασικών δραστηριοτήτων του οργανισμού (για παράδειγμα, ως εξωτερικοί και εσωτερικοί εκπαιδευτές, εμπειρογνώμονες ή εθελοντές).

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι εργασίες που συνδέουν τον συμμετέχοντα με τον οργανισμό αποστολής θα πρέπει να καταγράφονται με τρόπο που επιτρέπει στον Εθνικό Οργανισμό να επιβεβαιώνει αυτή τη σύνδεση (για παράδειγμα, με σύμβαση εργασίας ή εθελοντικής εργασίας, περιγραφή εργασίας, ή παρόμοιο έγγραφο). Οι Εθνικοί Οργανισμοί θα πρέπει να καθορίσουν μια διαφανή και συνεπή πρακτική ως προς το τι συνιστά αποδεκτές σχέσεις εργασίας, καθώς και έγγραφα τεκμηρίωσης στο εθνικό τους πλαίσιο.

Επιλέξιμοι τόποι

Οι δραστηριότητες πρέπει να υλοποιούνται στο εξωτερικό, σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Επιπλέον, οι οργανισμοί που διαθέτουν διαπίστευση Erasmus μπορούν να στέλνουν συμμετέχοντες για παρακολούθηση εργασίας και διδασκαλία ή για εργασίες κατάρτισης σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα (περιφέρειες 1-14 όπως ορίζονται στο μέρος Α: Επιλέξιμες χώρες).

Τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Οι απαιτήσεις για την τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων καθορίζονται στα πρότυπα ποιότητας του Erasmus και αναλύονται περαιτέρω στη συμφωνία επιχορήγησης του σχεδίου.

Πριν από τη δραστηριότητα κινητικότητας, ο οργανισμός αποστολής, ο οργανισμός υποδοχής και ο συμμετέχων πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία μάθησης (ή παρόμοιο έγγραφο) στην οποία προσδιορίζονται τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του συμμετέχοντος. Για τα μαθήματα και την κατάρτιση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα πρόγραμμα μαθημάτων αντί της συμφωνίας μάθησης.

Μετά τη δραστηριότητα, τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα του συμμετέχοντος πρέπει να αναγνωρίζονται με την έκδοση εγγράφου κινητικότητας Europass ή παρόμοιου εγγράφου. Ο δικαιούχος οργανισμός πρέπει να διατηρεί αντίγραφο του εκδοθέντος εγγράφου ως απόδειξη της ολοκλήρωσης της δραστηριότητας.

Κινητικότητα εκπαιδευομένων

Επιλέξιμες δραστηριότητες

 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς δεξιοτήτων ΕΕΚ (διάρκειας 1 έως 10 ημερών)
 • Ομαδική κινητικότητα εκπαιδευομένων ΕΕΚ (διάρκειας 2 έως 30 ημερών, τουλάχιστον δύο εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ ανά ομάδα)
 • Βραχυχρόνια μαθησιακή κινητικότητα εκπαιδευομένων ΕΕΚ (διάρκειας 10 έως 89 ημερών)
 • Μακροχρόνια μαθησιακή κινητικότητα εκπαιδευομένων ΕΕΚ (ErasmusPro) (διάρκειας 90 έως 365 ημερών)

Εκτός από την κινητικότητα με φυσική παρουσία, όλες οι δραστηριότητες κινητικότητας των εκπαιδευομένων μπορούν να συνδυαστούν με εικονικές δραστηριότητες. Η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια που ορίζονται παραπάνω εφαρμόζονται στη συνιστώσα της κινητικότητας με φυσική παρουσία.

Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ποιοτικές απαιτήσεις: 

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς δεξιοτήτων ΕΕΚ: Οι εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ μπορούν να συμμετέχουν σε διεθνείς τομεακές εκδηλώσεις στις οποίες η ανταγωνιστική επίδειξη δεξιοτήτων είναι καίριας σημασίας για την προώθηση, την αναγνώριση και την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και τεχνολογικών καινοτομιών στην [fn]ΕΕΚ[ft/]Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ορισμό των διαγωνισμών δεξιοτήτων ΕΕΚ διατίθενται στο μέρος Δ – Γλωσσάριο όρων.[/fn]. Παρέχεται επίσης χρηματοδότηση για προσωπικό, μέντορες ή εμπειρογνώμονες που συνοδεύουν τους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Ομαδική κινητικότητα εκπαιδευομένων ΕΕΚ: μια ομάδα εκπαιδευομένων από τον οργανισμό αποστολής μπορεί να περάσει χρόνο εκμάθησης μαζί με συνομηλίκους τους σε συνεργαζόμενο πάροχο ΕΕΚ στο εξωτερικό. Ο οργανισμός αποστολής πρέπει να σχεδιάσει τις δραστηριότητες μάθησης σε συνεργασία με έναν συνεργαζόμενο πάροχο ΕΕΚ στη χώρα [fn]υποδοχής[ft/]Δεν είναι επιλέξιμα τα προγράμματα ομαδικών δραστηριοτήτων που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή κυρίως από εμπορικά διαθέσιμες δραστηριότητες, όπως μαθήματα σε σχολή ξένων γλωσσών ή άλλες εμπορικές «έτοιμες» δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες στον πάροχο ΕΕΚ υποδοχής μπορούν να συμπληρωθούν με μια χρονική περίοδο πρακτικής μάθησης στον χώρο εργασίας σε μια εταιρεία. Εάν είναι σκόπιμο για το πρόγραμμα μάθησης της δραστηριότητας, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αφιερώσουν μέρος της περιόδου κινητικότητας σε κοινές περιηγήσεις στη φύση, σε πολιτιστικούς χώρους, διεθνείς διαγωνισμούς ή παρόμοιες δραστηριότητες μάθησης. Ωστόσο, το περιεχόμενο αυτό πρέπει πάντα να είναι δευτερεύον σε σχέση με τις κύριες δραστηριότητες μάθησης και να ενσωματώνεται σε ένα πρόγραμμα μάθησης από ομοτίμους που σχεδιάζεται από τους δύο παρόχους ΕΕΚ.[/fn]. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συνοδεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας από εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ή άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό του οργανισμού αποστολής που θα κατευθύνουν τη μαθησιακή διαδικασία. Εάν χρειαστεί, άλλοι ενήλικες μπορούν επίσης να εκτελέσουν χρέη συνοδών για να στηρίξουν τους συνοδεύον [fn]προσωπικό[ft/]Σε κάθε περίπτωση, οι οργανισμοί αποστολής και υποδοχής παραμένουν υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της πλήρους τήρησης των εφαρμοστέων κανόνων και νόμων στις χώρες αποστολής και υποδοχής.[/fn].

Βραχυχρόνια μαθησιακή κινητικότητα εκπαιδευομένων ΕΕΚ: Οι εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ μπορούν να περάσουν μια περίοδο μάθησης στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο πάροχο ΕΕΚ, σε εταιρεία ή σε άλλον οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της ΕΕΚ ή στην αγορά εργασίας. Η περίοδος εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρή εργασιακή συνιστώσα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να οριστεί ατομικό πρόγραμμα μάθησης για κάθε συμμετέχοντα. Για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες, μπορεί να οργανωθεί κινητικότητα με ελάχιστη διάρκεια 2 ημερών, εφόσον υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση.

Μακροχρόνια μαθησιακή κινητικότητα εκπαιδευομένων ΕΕΚ (ErasmusPro): Οι εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ μπορούν να περάσουν μεγαλύτερη περίοδο μάθησης στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο πάροχο ΕΕΚ, σε εταιρεία ή σε άλλον οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της ΕΕΚ ή στην αγορά εργασίας. Η περίοδος εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρή εργασιακή συνιστώσα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να οριστεί ατομικό πρόγραμμα μάθησης για κάθε συμμετέχοντα.

Λάβετε υπόψη ότι η διαφορά μεταξύ ομαδικών και ατομικών μορφών δραστηριότητας δεν βασίζεται σε ρυθμίσεις μετακίνησης και διαμονής, αλλά σε απαιτήσεις για συλλογικά ή ατομικά προγράμματα μάθησης, όπως περιγράφεται παρακάτω στην ενότητα «Τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων». Ως εκ τούτου, παρέχεται διαφορετικό επίπεδο επιχορήγησης για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών για ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες, όπως ορίζεται στους κανόνες χρηματοδότησης που παρουσιάζονται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες περιλαμβάνουν εκπαιδευόμενους και μαθητευόμενους στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΑΕΕΚ) και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΣΕΕΚ). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επιλέξιμο πρόγραμμα [fn]ΑΕΕΚ ή ΣΕΕΚ[ft/]Τα επιλέξιμα προγράμματα ΑΕΕΚ και ΣΕΕΚ σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα θα ορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή και θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο του σχετικού Εθνικού Οργανισμού.[/fn].

Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες (συμπεριλαμβανομένων πρώην μαθητευόμενων) από επιλέξιμα προγράμματα ΑΕΕΚ και ΣΕΕΚ δικαιούνται να συμμετάσχουν έως και 12 μήνες μετά την αποφοίτησή τους. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες εκπληρώνουν υποχρεωτική κοινωνική υπηρεσία ή στρατιωτική θητεία μετά την αποφοίτηση, η περίοδος επιλεξιμότητας θα παρατείνεται για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία. Οι συμμετέχοντες σε ομαδική κινητικότητα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επιλέξιμο πρόγραμμα [fn]ΑΕΕΚ[ft/]Η αρμόδια εθνική αρχή θα αποφασίσει αν όλα ή μόνο ορισμένα προγράμματα ΑΕΕΚ είναι επιλέξιμα για δραστηριότητες ομαδικής κινητικότητας.[/fn].

Επιλέξιμοι τόποι

Οι δραστηριότητες πρέπει να υλοποιούνται στο εξωτερικό, σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Επιπλέον, οι οργανισμοί που διαθέτουν διαπίστευση Erasmus μπορούν να στέλνουν συμμετέχοντες για βραχυχρόνιες δραστηριότητες κινητικότητας, μακροχρόνιες δραστηριότητες κινητικότητας (ErasmusPro) και διαγωνισμούς δεξιοτήτων ΕΕΚ σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα (περιφέρειες 1-14 όπως ορίζονται στο μέρος Α: Επιλέξιμες χώρες).

Η ομαδική κινητικότητα των εκπαιδευομένων EEK πρέπει να πραγματοποιείται στον πάροχο ΕΕΚ υποδοχής. Κατ’ εξαίρεση, οι δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε άλλο τόπο δραστηριοτήτων στη χώρα του οργανισμού υποδοχής, εάν αυτό δικαιολογείται από το περιεχόμενο και την ποιότητα της δραστηριότητας. Στην περίπτωση αυτή, η μετακίνηση των συμμετεχόντων από τον οργανισμό υποδοχής στον τόπο των δραστηριοτήτων δεν θα θεωρείται διακρατική δραστηριότητα κινητικότητας. Επομένως, δεν μπορούν να ζητηθούν πρόσθετα κονδύλια για τον σκοπό αυτόν.

Επιπλέον, η ομαδική κινητικότητα των εκπαιδευομένων ΕΕΚ μπορεί να πραγματοποιηθεί στην έδρα ενός θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν η δραστηριότητα οργανώνεται σε θεσμικό όργανο της [fn]ΕΕ[ft/]Έδρες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι Βρυξέλλες, η Φρανκφούρτη, το Λουξεμβούργο, το Στρασβούργο και η Χάγη. Οι δραστηριότητες στις έδρες της ΕΕ θα θεωρούνται διακρατική κινητικότητα και μπορεί να ζητηθεί χρηματοδότηση (όπως περιγράφεται στην ενότητα «Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;») για όλους τους συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους.[/fn] ή σε συνεργασία με αυτό.

Ανεξάρτητα από τον τόπο, στις ομαδικές δραστηριότητες πρέπει να συμμετέχουν εκπαιδευόμενοι από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Οι απαιτήσεις για την τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων καθορίζονται στα πρότυπα ποιότητας του Erasmus και αναλύονται περαιτέρω στη συμφωνία επιχορήγησης του σχεδίου.

Ατομικές δραστηριότητες κινητικότητας: πριν από τη δραστηριότητα, ο οργανισμός αποστολής, ο οργανισμός υποδοχής και ο συμμετέχων πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία μάθησης (ή παρόμοιο έγγραφο) στην οποία προσδιορίζονται τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του συμμετέχοντος. Μετά τη δραστηριότητα, τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα του συμμετέχοντος πρέπει να αναγνωρίζονται με την έκδοση εγγράφου κινητικότητας Europass ή παρόμοιου εγγράφου. Ο δικαιούχος οργανισμός πρέπει να διατηρεί αντίγραφο του εκδοθέντος εγγράφου ως απόδειξη της ολοκλήρωσης της δραστηριότητας.

Δραστηριότητες ομαδικής κινητικότητας: πρέπει να καθοριστεί πρόγραμμα μάθησης για ολόκληρη την ομάδα (δεν απαιτούνται ατομικές συμφωνίες μάθησης). Μετά το πέρας της δραστηριότητας, ο δικαιούχος οργανισμός πρέπει να τηρεί το πρόγραμμα μάθησης και τον κατάλογο συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένων των συνοδών) ως απόδειξη της ολοκλήρωσης της δραστηριότητας.

Άλλες στηριζόμενες δραστηριότητες

Επιλέξιμες δραστηριότητες

 • Προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες (διάρκειας 2 έως 60 ημερών)
 • Υποδοχή εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για σκοπούς κατάρτισης (διάρκειας 10 έως 365 ημερών)

Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ποιοτικές απαιτήσεις:  Προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες: Οι οργανισμοί μπορούν να προσκαλούν εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, εμπειρογνώμονες σε θέματα πολιτικής ή άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες από το εξωτερικό, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της διδασκαλίας, της κατάρτισης και της μάθησης στον οργανισμό υποδοχής. Για παράδειγμα, οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες μπορεί να παρέχουν κατάρτιση στο προσωπικό του οργανισμού υποδοχής, να παρουσιάζουν νέες μεθόδους διδασκαλίας ή να βοηθούν στη διάδοση ορθών πρακτικών στους τομείς της οργάνωσης και της διοίκησης.

Υποδοχή εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για σκοπούς κατάρτισης: Οι αιτούντες οργανισμοί μπορούν να υποδέχονται εκπαιδευτικούς για σκοπούς κατάρτισης, οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Ο οργανισμός υποδοχής θα λαμβάνει στήριξη για την οργάνωση της δραστηριότητας, ενώ η επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και των ατομικών δαπανών του συμμετέχοντα θα πρέπει να παρέχεται από το ίδρυμα αποστολής (το οποίο μπορεί να υποβάλει επίσης αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για τον σκοπό αυτό).

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες μπορούν να είναι πρόσωπα από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα τα οποία μπορούν να παρέχουν εμπειρογνωσία και κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στους στόχους του οργανισμού που τους προσκαλεί.

Η υποδοχή εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για σκοπούς κατάρτισης είναι διαθέσιμη για συμμετέχοντες που είναι εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ή έχουν αποφοιτήσει [fn]προσφάτως[ft/]Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες είναι επιλέξιμοι για να συμμετάσχουν έως και 12 μήνες μετά την αποφοίτησή τους. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες εκπληρώνουν υποχρεωτική κοινωνική υπηρεσία ή στρατιωτική θητεία μετά την αποφοίτηση, η περίοδος επιλεξιμότητας θα παρατείνεται για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία.[/fn] από αυτό (ή παρόμοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές ή εκπαιδευτικούς) σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Επιλέξιμοι τόποι

Ο τόπος υποδοχής των προσκεκλημένων εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών για σκοπούς κατάρτισης είναι πάντα ο δικαιούχος οργανισμός (συμπεριλαμβανομένων των μελών της κοινοπραξίας).

Τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Για τους προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες, το πρόγραμμα μάθησης που θα παραδώσει ο εμπειρογνώμονας πρέπει να συμφωνηθεί με τον οργανισμό υποδοχής πριν από τη δραστηριότητα. Μετά το πέρας της δραστηριότητας, ο δικαιούχος οργανισμός πρέπει να διατηρεί το εκτελεσθέν πρόγραμμα μάθησης ως απόδειξη της ολοκλήρωσης της δραστηριότητας.

Για τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που υποδέχεται ο οργανισμός για σκοπούς κατάρτισης, ισχύουν οι απαιτήσεις που περιγράφονται για τις ατομικές δραστηριότητες κινητικότητας των εκπαιδευομένων.

Προπαρασκευαστικές επισκέψεις

Τι είναι η προπαρασκευαστική επίσκεψη;

Προπαρασκευαστική επίσκεψη είναι η επίσκεψη σε δυνητικό οργανισμό υποδοχής από το προσωπικό του οργανισμού αποστολής με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία μιας δραστηριότητας κινητικότητας εκπαιδευομένων ή προσωπικού.

Πότε μπορεί να οργανωθεί προπαρασκευαστική επίσκεψη;

Κάθε προπαρασκευαστική επίσκεψη θα πρέπει να έχει σαφή λόγο και θα πρέπει να εξυπηρετεί τη βελτίωση της συμμετοχικότητας, του αντικειμένου και της ποιότητας των δραστηριοτήτων κινητικότητας.

Για παράδειγμα, προπαρασκευαστικές επισκέψεις μπορούν να οργανώνονται για την καλύτερη προετοιμασία της κινητικότητας συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες, την έναρξη συνεργασίας με νέο οργανισμό-εταίρο ή την προετοιμασία δραστηριοτήτων κινητικότητας μεγαλύτερης διάρκειας.

Οι προπαρασκευαστικές επισκέψεις μπορούν να οργανώνονται για την προετοιμασία κάθε είδους κινητικότητας εκπαιδευόμενων ή προσωπικού, εκτός της κινητικότητας «Μαθήματα και κατάρτιση».

Ποιος μπορεί να λάβει μέρος σε προπαρασκευαστική επίσκεψη;

Οι προπαρασκευαστικές επισκέψεις μπορούν να διεξάγονται από άτομα επιλέξιμα για δραστηριότητες κινητικότητας προσωπικού τα οποία συμμετέχουν στην οργάνωση του σχεδίου.

Κατ’ εξαίρεση, οι εκπαιδευόμενοι που θα συμμετέχουν σε μακροχρόνια μαθησιακή κινητικότητα και οι συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες σε οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα μπορούν να συμμετέχουν σε προπαρασκευαστικές επισκέψεις για τις δραστηριότητές τους.

Σε προπαρασκευαστική επίσκεψη μπορούν να συμμετάσχουν κατ’ ανώτατο όριο τρία άτομα, ενώ ανά οργανισμό υποδοχής μπορεί να διοργανωθεί κατ’ ανώτατο όριο μία προπαρασκευαστική επίσκεψη.

Πού μπορούν να πραγματοποιηθούν προπαρασκευαστικές επισκέψεις;

Προπαρασκευαστικές επισκέψεις πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του δυνητικού οργανισμού υποδοχής ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο στον οποίο προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες κινητικότητας. Οι κανόνες που ισχύουν για τους τόπους διεξαγωγής των δραστηριοτήτων κινητικότητας του προσωπικού και των εκπαιδευομένων εφαρμόζονται επίσης στις προπαρασκευαστικές επισκέψεις που συνδέονται με τις εν λόγω δραστηριότητες.

Βραχυπροθεσμα σχεδια για την κινητικοτητα εκπαιδευομενων και προσωπικου σε παροχους επαγγελματικης εκπαιδευσης και καταρτισης

Τα βραχυπρόθεσμα σχέδια για την κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού είναι ένας ευθύς και απλός τρόπος αποκόμισης οφελών από το πρόγραμμα Erasmus+. Ο σκοπός τους είναι να δώσουν στους δικαιούχους τη δυνατότητα να διοργανώσουν εύκολα ορισμένες δραστηριότητες και να αποκτήσουν πείρα ως προς το πρόγραμμα.

Για να παραμείνουν απλά, τα βραχυπρόθεσμα σχέδια περιλαμβάνουν έναν περιορισμό ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων και τη διάρκειά τους. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο για επιμέρους οργανισμούς και όχι για κοινοπραξίες. Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για βραχυπρόθεσμα σχέδια, καθώς έχουν ήδη μόνιμη πρόσβαση σε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Η αίτηση για βραχυπρόθεσμα σχέδια περιλαμβάνει έναν κατάλογο και περιγραφή των δραστηριοτήτων τις οποίες ο αιτών οργανισμός σχεδιάζει να διοργανώσει.

Κριτηρια επιλεξιμοτητας

Επιλέξιμοι οργανισμοί: ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Δικαίωμα υποβολής [fn]αίτησης[ft/]Οι επιλέξιμοι οργανισμοί σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα θα ορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή και θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο του σχετικού Εθνικού Οργανισμού μαζί με συναφή παραδείγματα.[/fn] έχουν οι ακόλουθοι οργανισμοί:

 • Οργανισμοί που παρέχουν αρχική ή συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση [fn]και[ft/]κατάρτιση[ft/]Οι πάροχοι ΕΕΚ με ειδικό καθεστώς που τελούν υπό την εποπτεία εθνικών αρχών άλλης χώρας ενδέχεται να χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση στον Εθνικό Οργανισμό της εποπτεύουσας χώρας. Για ακριβείς πληροφορίες σε κάθε περίπτωση, απευθυνθείτε στον Εθνικό Οργανισμό στη χώρα υποδοχής ή στη χώρα της αρμόδιας εθνικής αρχής.[/fn]
 • Τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές, συντονιστικοί φορείς και άλλοι οργανισμοί που επιτελούν κάποιον ρόλο στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Εταιρείες και άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που φιλοξενούν, καταρτίζουν ή εργάζονται με άλλον τρόπο με εκπαιδευομένους και μαθητευομένους στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Οι οργανισμοί που διαθέτουν διαπίστευση Erasmus στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για βραχυπρόθεσμα σχέδια.

Eπιλέξιμες χώρες

Οι αιτούντες οργανισμοί πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

1ος γύρος (για όλους τους Εθνικούς Οργανισμούς): 20 Φεβρουαρίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών)

2ος γύρος: οι Εθνικοί Οργανισμοί μπορούν να αποφασίσουν να ανοίξουν δεύτερη προθεσμία (2ος γύρος). Σ’ αυτή την περίπτωση, ο Εθνικός Οργανισμός θα ενημερώνει τους αιτούντες μέσω του ιστοτόπου του. Για τον 2ο γύρο οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την 1η Οκτωβρίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών).

Ημερομηνία έναρξης σχεδίου

Για τα σχέδια υπάρχει δυνατότητα επιλογής από τις ακόλουθες ημερομηνίες έναρξης:

 • 1ος γύρος: μεταξύ 1ης Ιουνίου και 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους
 • 2ος γύρος (εάν ανοίξει): μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Μαΐου του επόμενου έτους

Διάρκεια του σχεδίου

Από 6 έως 18 μήνες

Αριθμός αιτήσεων

Ανά γύρο επιλογής, ο οργανισμός μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο για ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι οργανισμοί που λαμβάνουν επιχορήγηση για βραχυπρόθεσμο σχέδιο στο πλαίσιο του πρώτου γύρου των αιτήσεων δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον δεύτερο γύρο της ίδιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Εντός περιόδου πέντε διαδοχικών ετών δημοσίευσης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, οι οργανισμοί μπορούν να λάβουν το πολύ τρεις επιχορηγήσεις για βραχυπρόθεσμα σχέδια στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι επιχορηγήσεις που έχουν ληφθεί την περίοδο 2014-2020 δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό αυτού του ορίου.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Κάθε είδους δραστηριότητα για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Για αναλυτικό κατάλογο και κανόνες, βλ. ενότητα «Δραστηριότητες». Για να είναι επιλέξιμες, οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία δραστηριότητα κινητικότητας του προσωπικού ή των εκπαιδευομένων.

Πεδίο εφαρμογής του σχεδίου

Η αίτηση για βραχυπρόθεσμο σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει το πολύ 30 συμμετέχοντες σε δραστηριότητες κινητικότητας.

Οι προπαρασκευαστικές επισκέψεις και η συμμετοχή συνοδών δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό αυτού του ορίου.

Υποστηρικτικοί οργανισμοί

Ένας υποστηρικτικός οργανισμός είναι ένας οργανισμός που βοηθά τον δικαιούχο οργανισμό σε πρακτικές πτυχές της υλοποίησης σχεδίου που δεν αφορούν βασικά καθήκοντα του σχεδίου (όπως ορίζονται στα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus). Κάθε οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση μπορεί να γίνει υποστηρικτικός οργανισμός. Ο ρόλος και οι υποχρεώσεις των υποστηρικτικών οργανισμών πρέπει να καθορίζονται επισήμως μεταξύ των ίδιων και του δικαιούχου οργανισμού. Ο υποστηρικτικός οργανισμός ενεργεί υπό την εποπτεία του δικαιούχου οργανισμού, ο οποίος παραμένει τελικά υπεύθυνος για τα αποτελέσματα και την ποιότητα των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται. Κάθε συνεισφορά των υποστηρικτικών οργανισμών πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus.

Οι οργανισμοί υποδοχής που παρέχουν μαθησιακό περιεχόμενο και καθοδήγηση στους συμμετέχοντες του δικαιούχου οργανισμού δεν θεωρούνται υποστηρικτικοί οργανισμοί, εκτός εάν υποστηρίζουν ταυτόχρονα τον δικαιούχο σε άλλα καθήκοντα διαχείρισης του σχεδίου που εκτελούνται συνήθως από τον οργανισμό αποστολής.

Κριτηρια χορηγησης

Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν με την απόδοση βαθμών επί συνόλου 100, βάσει των παρακάτω κριτηρίων και συντελεστών στάθμισης. Για να επιλεγούν για χορήγηση, οι αιτήσεις πρέπει να συγκεντρώσουν τις ακόλουθες ελάχιστες βαθμολογίες:

 • τουλάχιστον 60 επί συνόλου 100 βαθμών και
 • τουλάχιστον το ήμισυ της μέγιστης βαθμολογίας σε καθεμία από τις τρεις κατηγορίες κριτηρίων χορήγησης

Συνάφεια (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο:

 • το προφίλ, η πείρα, οι δραστηριότητες του αιτούντος και ο πληθυσμός-στόχος των εκπαιδευομένων είναι συναφή με τον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·
 • η πρόταση σχεδίου είναι συναφής με τους στόχους της δράσης
 • η πρόταση αφορά τον σεβασμό και την προώθηση των κοινών αξιών της ΕΕ, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων.
 • η πρόταση σχεδίου είναι συναφής με τις ακόλουθες ειδικές προτεραιότητες:
  • στήριξη νεοεισερχομένων και λιγότερο έμπειρων οργανισμών
  • υποστήριξη συμμετεχόντων σε δραστηριότητες ErasmusPro
  • στήριξη συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες

Ποιότητα σχεδιασμού του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 50 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο:

 • οι στόχοι του προτεινόμενου σχεδίου ανταποκρίνονται στις ανάγκες του αιτούντος οργανισμού, του προσωπικού του και των εκπαιδευομένων με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο
 • οι προτεινόμενες δραστηριότητες είναι κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου
 • υπάρχει σαφές σχέδιο εργασίας για καθεμία από τις προτεινόμενες δραστηριότητες
 • το σχέδιο ενσωματώνει περιβαλλοντικά βιώσιμες και υπεύθυνες πρακτικές
 • το σχέδιο ενσωματώνει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων (ειδικότερα του eTwinning για την ΑΕΕΚ και EPALE για τη ΣΕΕΚ) και μεθόδων μάθησης για τη συμπλήρωση των δραστηριοτήτων κινητικότητας με φυσική παρουσία και για τη βελτίωση της συνεργασίας με τους οργανισμούς-εταίρους υποδοχής

Ποιότητα των δράσεων παρακολούθησης (μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο:

 • ο αιτών έχει ορίσει σαφώς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus
 • ο αιτών έχει προτείνει συγκεκριμένα και λογικά βήματα για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων κινητικότητας στις τακτικές εργασίες του οργανισμού
 • ο αιτών έχει προτείνει κατάλληλο τρόπο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του σχεδίου
 • ο αιτών έχει προτείνει συγκεκριμένα και αποτελεσματικά βήματα για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου εντός του συμμετέχοντος οργανισμού, τη διάδοση των αποτελεσμάτων σε άλλους οργανισμούς και στο κοινό, και τη δημόσια αναγνώριση της χρηματοδότησης του σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπιστευμενα σχεδια για την κινητικοτητα εκπαιδευομενων και προσωπικου σε παροχους επαγγελματικης εκπαιδευσης και καταρτισης

Οι οργανισμοί που διαθέτουν διαπίστευση Erasmus στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο ειδικού χρηματοδοτικού σκέλους που είναι διαθέσιμο μόνο γι’ αυτούς. Οι αιτήσεις βασίζονται στο σχέδιο Erasmus που είχε προηγουμένως εγκριθεί, επομένως δεν απαιτείται αναλυτικός κατάλογος και περιγραφή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Αντίθετα, οι αιτήσεις εστιάζουν στην εκτίμηση του αναγκαίου προϋπολογισμού για το επόμενο σύνολο δραστηριοτήτων.

Κριτηρια επιλεξιμοτητας

Επιλέξιμοι οργανισμοί: ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν έγκυρη διαπίστευση Erasmus στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την ημερομηνία έναρξης του σχεδίου.

Κοινοπραξία κινητικότητας

Οι οργανισμοί που διαθέτουν διαπίστευση Erasmus για συντονιστές κοινοπραξιών κινητικότητας θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τη μορφή κοινοπραξίας κινητικότητας.

Θα πρέπει να παρέχεται κατάλογος των μελών της κοινοπραξίας κινητικότητας στο πλαίσιο της αίτησης, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν οργανισμό μέλος πέραν του συντονιστή.

Οποιοσδήποτε οργανισμός πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη διαπίστευση Erasmus στον ίδιο τομέα μπορεί να γίνει μέλος κοινοπραξίας κινητικότητας. Όλοι οι οργανισμοί που προβλέπεται να είναι μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να προέρχονται από το ίδιο κράτος μέλος της ΕΕ ή από την ίδια συνδεδεμένη με το πρόγραμμα τρίτη χώρα με τον συντονιστή της κοινοπραξίας κινητικότητας.

Τα μέλη της κοινοπραξίας δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν διαπίστευση Erasmus.

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε κοινοπραξία κινητικότητας μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για την εφαρμογή έως δύο συμφωνιών επιχορήγησης της βασικής δράσης 1, στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Ως εκ τούτου, οι οργανισμοί ΕΕΚ που λαμβάνουν επιχορήγηση για βραχυπρόθεσμο σχέδιο ή διαπιστευμένο σχέδιο μπορούν επιπλέον να λαμβάνουν μέρος σε μία μόνο κοινοπραξία κινητικότητας ΕΕΚ ως οργανισμοί μέλη. Οι υπόλοιποι οργανισμοί μπορούν να συμμετέχουν σε έως δύο κοινοπραξίες κινητικότητας.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Προθεσμία υποβολής της αίτησης

20 Φεβρουαρίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών)

Ημερομηνία έναρξης του σχεδίου

1η Ιουνίου του ίδιου έτους

Διάρκεια του σχεδίου

Όλα τα διαπιστευμένα σχέδια θα έχουν αρχική διάρκεια 15 μηνών. Εάν δικαιολογείται, οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν παράταση του σχεδίου τους για συνολική διάρκεια 24 μηνών. Οι παρατάσεις θα πραγματοποιούνται ύστερα από 12 μήνες υλοποίησης, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τον Εθνικό Οργανισμό.

Αριθμός αιτήσεων

Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο μία φορά ανά κύκλο επιλογής.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Κάθε είδους δραστηριότητα για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Για αναλυτικό κατάλογο και κανόνες, βλ. ενότητα «Δραστηριότητες».

Για να είναι επιλέξιμες, οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία δραστηριότητα κινητικότητας του προσωπικού ή των εκπαιδευομένων.

Πεδίο εφαρμογής του σχεδίου

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων που μπορούν να συμπεριληφθούν στα διαπιστευμένα σχέδια, εκτός από τους περιορισμούς που ορίζονται στο στάδιο κατανομής του προϋπολογισμού.

Στο πλαίσιο των σχεδίων δεν είναι δυνατή η κατανομή ποσοστού άνω του 20 % της επιχορήγησης σε δραστηριότητες με τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το [fn]πρόγραμμα[ft/]Οι κατηγορίες προϋπολογισμού «Στήριξη για την ένταξη των συμμετεχόντων» και «Έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης» δεν προσμετρώνται για τον καθορισμό του ορίου αυτού.[/fn]. Σκοπός των ευκαιριών αυτών είναι να ενθαρρύνουν οργανισμούς σε κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα να αναπτύξουν δραστηριότητες εξερχόμενης κινητικότητας με διάφορες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Οι δραστηριότητες αυτές αναμένεται να καλύψουν το ευρύτερο δυνατό γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής.

Κατανομη του προϋπολογισμου

Η ποιότητα του σχεδίου Erasmus του αιτούντος έχει αξιολογηθεί στο στάδιο της αίτησης διαπίστευσης και, ως εκ τούτου, δεν πραγματοποιείται ποιοτική αξιολόγηση στο στάδιο της κατανομής του προϋπολογισμού. Όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις επιχορήγησης θα λάβουν χρηματοδότηση.

Το ποσό της επιχορήγησης εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων:

 • τον συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό για τους διαπιστευμένους αιτούντες,
 • τις αιτούμενες δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένου του εκτιμώμενου προϋπολογισμού που απαιτείται για την υλοποίησή τους),
 • τη βασική και μέγιστη επιχορήγηση,
 • τα ακόλουθα κριτήρια κατανομής: επιδόσεις του αιτούντος, προτεραιότητες πολιτικής και γεωγραφική ισορροπία (εάν εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό).

Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη βασική και τη μέγιστη επιχορήγηση, τη βαθμολόγηση των κριτηρίων κατανομής, τη στάθμιση κάθε κριτηρίου, τη μέθοδο κατανομής και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για τα διαπιστευμένα σχέδια θα δημοσιευθούν από τον Εθνικό Οργανισμό πριν από την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης.

Ποιοι ειναι οι κανονες χρηματοδοτησης;

Οι ακόλουθοι κανόνες χρηματοδότησης ισχύουν για τα βραχυπρόθεσμα σχέδια και τα διαπιστευμένα σχέδια για την κινητικότητα των εκπαιδευομένων και του προσωπικού στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι διάφορες κατηγορίες προϋπολογισμού είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους: για κάθε μεμονωμένο συμμετέχοντα, ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει όλες τις επιλέξιμες μοναδιαίες συνεισφορές ή μόνο ορισμένες από αυτές (εάν οι υπόλοιπες δαπάνες καλύπτονται με διαφορετικό τρόπο). Τα κονδύλια που λαμβάνονται από το Erasmus+ μπορούν να συμπληρωθούν από τον ίδιο τον δικαιούχο οργανισμό, από άλλα κονδύλια της ΕΕ, από δωρεές ή από συνεισφορές συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ζητήσει συνεισφορές συμμετεχόντων, πρέπει να παραμείνουν σύμφωνες με τις σχετικές διατάξεις των προτύπων ποιότητας του Erasmus. Ειδικότερα, οι συνεισφορές αυτές δεν πρέπει να δημιουργούν φραγμούς στην ένταξη συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες.

Κατηγορία προϋπολογισμού - Οργανωτική υποστήριξη

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες άμεσα συνδεόμενες με την υλοποίηση του σχεδίου που δεν καλύπτονται από άλλες κατηγορίες δαπανών

Για παράδειγμα: προετοιμασία (παιδαγωγική, διαπολιτισμική και άλλη), καθοδήγηση, παρακολούθηση και στήριξη των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, υπηρεσίες, εργαλεία και εξοπλισμός που απαιτούνται για την υλοποίηση του σχεδίου, εικονικές συνιστώσες στις δραστηριότητες μικτού τύπου, αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ανταλλαγή αποτελεσμάτων και δημοσιοποίηση της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρύ κοινό. Η επιχορήγηση για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών καλύπτει το κόστος που επωμίζονται τόσο ο οργανισμός αποστολής όσο και ο οργανισμός υποδοχής (με εξαίρεση την περίπτωση της κινητικότητας προσωπικού για μαθήματα και κατάρτιση). Ο επιμερισμός της ληφθείσας επιχορήγησης θα συμφωνείται μεταξύ των δύο οργανισμών.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Ποσό

100 EUR

 • Ανά συμμετέχοντα σε δραστηριότητες κινητικότητας προσωπικού για μαθήματα και κατάρτιση
 • Ανά προσκεκλημένο εμπειρογνώμονα
 • Ανά εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτή που υποδέχεται ο οργανισμός για σκοπούς κατάρτισης
 • Ανά συμμετέχοντα σε διαγωνισμούς δεξιοτήτων ΕΕΚ
 • Ανά εκπαιδευόμενο σε ομαδική κινητικότητα 

350 EUR· 200 EUR μετά τους εκατό πρώτους συμμετέχοντες στον ίδιο τύπο δραστηριότητας

 • Ανά συμμετέχοντα σε βραχυχρόνιες μαθησιακές κινητικότητες εκπαιδευομένων ΕΕΚ
 • Ανά συμμετέχοντα σε δραστηριότητες κινητικότητας προσωπικού για παρακολούθηση εργασίας και εργασίες διδασκαλίας ή κατάρτισης

500 EUR

 • Ανά συμμετέχοντα σε μακροχρόνια μαθησιακή κινητικότητα εκπαιδευομένων ΕΕΚ (ErasmusPro)
 • Ανά συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε ατομική δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα

Κατηγορία προϋπολογισμού - Δαπάνες μετακίνησης

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων και των συνοδών από τον τόπο προέλευσής τους στον τόπο της δραστηριότητας μετ’ επιστροφής.

Κάτω από 500 χλμ., ο συμμετέχων θα ταξιδεύει, κατά γενικό κανόνα, με μέσα μεταφοράς χαμηλών εκπομπών

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: βάσει της απόστασης και του αριθμού των ατόμων

Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την εναέρια απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου της [fn]δραστηριότητας[ft/]Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1 365,28 χλμ.) και στη συνέχεια θα επιλέξει την ισχύουσα ζώνη απόστασης της μετακίνησης (δηλ. μεταξύ 500 και 1 999 χλμ.). [/fn]  χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την [fn]Ευρωπαϊκή Επιτροπή[ft/]https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el [/fn].

Ποσό

Απόσταση μετακίνησης

Πράσινη μετακίνηση

Μη πράσινη μετακίνηση

10 – 99 χλμ.

56 EUR

28 EUR

100 – 499 χλμ.

285 EUR

211 EUR

500 – 1 999 χλμ.

417 EUR

309 EUR

2 000 – 2 999 χλμ.

535 EUR

395 EUR

3 000 – 3 999 χλμ.

785 EUR

580 EUR

4 000 – 7 999 χλμ.

1188 EUR

1188 EUR

8 000 χλμ. και άνω

1735 EUR

1735 EUR

Κατηγορία προϋπολογισμού - Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες διαβίωσης των συμμετεχόντων και των συνοδών [fn]τους[ft/]Στην περίπτωση των συνοδών, εφαρμόζονται τα ποσά που ισχύουν για το προσωπικό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου οι συνοδοί πρέπει να παραμείνουν στο εξωτερικό για περισσότερες από 60 ημέρες, θα καλύπτονται επιπλέον δαπάνες διαβίωσης πέραν της 60ής ημέρας από τη γραμμή του προϋπολογισμού «Στήριξη για την ένταξη».[/fn] κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Εάν είναι αναγκαίο, οι δαπάνες διαβίωσης είναι επιλέξιμες για τη διάρκεια του ταξιδιού πριν και μετά τη δραστηριότητα, με μέγιστο όριο τις δύο ημέρες ταξιδιού για τους συμμετέχοντες και τους συνοδούς που λαμβάνουν επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μη πράσινης μετακίνησης και έως έξι ημέρες μετακίνησης κατ’ ανώτατο όριο στην περίπτωση επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών πράσινης μετακίνησης.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων, τη διάρκεια διαμονής και τη χώρα [fn]υποδοχής[ft/]

Ομάδες χωρών υποδοχής για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα:

Ομάδα χωρών 1: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία

Ομάδα χωρών 2: Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Κύπρος, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία

Ομάδα χωρών 3: Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Κροατία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία

Ομάδες χωρών υποδοχής για τις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα:

Ομάδα χωρών 1: Ιαπωνία, Ισραήλ, Νότια Κορέα, Γεωργία, Αργεντινή, Αρμενία, Ανγκόλα, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Μπαχρέιν, Αζερμπαϊτζάν, Σουδάν, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Χονγκ Κονγκ, Λίβανος, Βιετνάμ, Μεξικό, Ταϊβάν, Μολδαβία, Μαλαισία, Τανζανία, Καναδάς, Σινγκαπούρη, Αυστραλία, Ταϊλάνδη, Φερόες Νήσοι,  Μονακό, Άγιος Μαρίνος, Ανδόρα, Κράτος της Πόλης του Βατικανού.

Ομάδα χωρών 2: Ινδία, Καζακστάν, Βραζιλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Χιλή, Νιγηρία, Ουγκάντα, Λιβερία, Τζιμπουτί, Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, Ουζμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν, Δομινικανή Δημοκρατία, Τζαμάικα, Λευκορωσία, Λιβύη, Συρία, Κούβα, Υεμένη, Κένυα, Ρουάντα, Σεϋχέλλες, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Μπρουνέι, Μαυροβούνιο, Μαλάουι, Μπαρμπέιντος, Αγία Λουκία, Γρενάδα, Ντομίνικα, Ουρουγουάη, Αλβανία, Κίνα, Φιλιππίνες, Περού, Βενεζουέλα, Παναμάς, Γκάνα, Τσαντ, Γουιάνα, Αίγυπτος, Μαρόκο, Κιριμπάτι, Ομάν, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Ιράν, Μοζαμβίκη, Σενεγάλη, Μαυρίκιος, Κατάρ, Ιορδανία, Ινδονησία, Λάος, Νότια Αφρική, Αιθιοπία, Μπανγκλαντές, Ισημερινός, Παραγουάη, Κόστα Ρίκα, Ακτή Ελεφαντοστού, Σιέρα Λεόνε, Γκαμπόν, Αϊτή, Μπαχάμες, Παπούα-Νέα Γουινέα, Μικρονησία, Ουκρανία, Κιργιζία, Ρωσία, Παλαιστίνη..

Ομάδα χωρών 3: Νεπάλ, Μαλδίβες, Τατζικιστάν, Νικαράγουα, Ζάμπια, Γουινέα, Κονγκό, Μποτσουάνα, Μπελίζ, Σαμόα, Νήσοι Μάρσαλ, Παλάου, Τουβαλού, Ναούρου, Νήσοι Κουκ, Νιούε, Νέα Ζηλανδία, Πακιστάν, Μπουτάν, Ελ Σαλβαδόρ, Σουρινάμ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Σομαλία, Τρίνινταντ και Τομπέιγκο, Αλγερία, Κολομβία, Γκάμπια, Φίτζι, Νήσοι Σολομώντος, Βανουάτου, Καμπότζη, Ζιμπάμπουε, Μπουρούντι, Μογγολία, Καμερούν, Ανατολικό Τιμόρ, Σρι Λάνκα, Μαδαγασκάρη, Μαλί, Τόγκο, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Τόνγκα, Βολιβία, Μπενίν, Λεσότο, Μακάο, Τυνησία, Ιράκ, Μπουρκίνα Φάσο, Ισημερινή Γουινέα, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Γουινέα Μπισάου, Ναμίμπια, Κομόρες, Ερυθραία, Μιανμάρ/Βιρμανία, Αφγανιστάν, Νίγηρας, Μαυριτανία, Πράσινο Ακρωτήριο, Κόσοβο, Εσουατίνι, Νότιο Σουδάν.[/fn].

Ποσό

Κατηγορία συμμετεχόντων

Ομάδα χωρών 1

Ομάδα χωρών 2

Ομάδα χωρών 3

Προσωπικό

107-191 EUR

95-169 EUR

84-148 EUR

Εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ

48-127 EUR

41-110 EUR

36-93 EUR

Τα παραπάνω ποσά είναι τα επιτρεπόμενα όρια για τα ποσά βάσης ανά ημέρα δραστηριότητας. Εντός των ορίων αυτών, κάθε Εθνικός Οργανισμός θα αποφασίσει σχετικά με τα ακριβή ποσά βάσης για τα σχέδια που τελούν υπό τη διαχείρισή του και θα δημοσιεύσει τις πληροφορίες αυτές στον ιστότοπό του.

Το ποσό βάσης καταβάλλεται έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας (συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες μετακίνησης). Από τη 15η ημέρα, το πληρωτέο ποσό θα ισούται με το 70 % του ποσού βάσης. Τα πληρωτέα ποσά στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο ακέραιο ποσό σε ευρώ.

Κατηγορία προϋπολογισμού - Στήριξη για την ένταξη

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Στήριξη για την ένταξη για οργανισμούς: Δαπάνες που αφορούν τη διοργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας για συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες.

Ποσό

125 EUR ανά συμμετέχοντα

Στήριξη για την ένταξη των συμμετεχόντων: Πρόσθετες δαπάνες άμεσα συνδεόμενες με συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες και τους συνοδούς τους (περιλαμβανομένων δαπανών μετακίνησης και διαβίωσης, εφόσον δεν έχει ζητηθεί επιχορήγηση για τους εν λόγω συμμετέχοντες από τις κατηγορίες προϋπολογισμού «Δαπάνες μετακίνησης» και «Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών»). Η στήριξη ένταξης μπορεί επίσης να παρέχεται σε προσωπικό με λιγότερες ευκαιρίες που αναλαμβάνει τον ρόλο συνοδών ή συμμετέχει σε προπαρασκευαστική επίσκεψη.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: πραγματικές δαπάνες.

Κανόνας κατανομής: το αίτημα πρέπει να αιτιολογείται από τον αιτούντα και να έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό.

Ποσό

100 % των επιλέξιμων δαπανών

Κατηγορία προϋπολογισμού - Προπαρασκευαστικές επισκέψεις

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες για την κάλυψη μετακίνησης και διαμονής για τη συμμετοχή σε προπαρασκευαστική επίσκεψη.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Ποσό

680 EUR ανά συμμετέχοντα, με ανώτατο όριο τους τρεις συμμετέχοντες ανά επίσκεψη

Κατηγορία προϋπολογισμού - Δίδακτρα για τα μαθήματα

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες για την κάλυψη των διδάκτρων εγγραφής για τη μορφή κινητικότητας του προσωπικού «Μαθήματα και κατάρτιση».

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

 Κανόνας κατανομής: ανάλογα με τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Ποσό

80 EUR ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα· ένα μεμονωμένο μέλος του προσωπικού μπορεί να λάβει κατ’ ανώτατο όριο 800 EUR για δίδακτρα μαθημάτων στο πλαίσιο μίας συμφωνίας επιχορήγησης.

Κατηγορία προϋπολογισμού - Γλωσσική υποστήριξη

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες για την παροχή υλικού εκμάθησης γλωσσών και για την κατάρτιση των συμμετεχόντων που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα που θα χρησιμοποιούν για τις σπουδές ή την κατάρτισή τους κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Η γλωσσική υποστήριξη είναι επιλέξιμη για τους συμμετέχοντες στα ακόλουθα είδη δραστηριοτήτων: στην παρακολούθηση εργασίας, στις εργασίες διδασκαλίας και κατάρτισης, στη βραχυχρόνια μαθησιακή κινητικότητα των εκπαιδευομένων ΕΕΚ και στη μακροχρόνια μαθησιακή κινητικότητα των εκπαιδευομένων ΕΕΚ (ErasmusPro).

Η υποστήριξη καταβάλλεται μόνο εάν ο συμμετέχων δεν μπορεί να λάβει διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη λόγω μη διαθεσιμότητας της απαιτούμενης γλώσσας ή του απαιτούμενου επιπέδου ή λόγω των ιδιαίτερων φραγμών που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για την ενισχυμένη υποστήριξη που παρέχεται στους συμμετέχοντες στο ErasmusPro.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος.

Κανόνας κατανομής: ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Ποσό

150 EUR ανά συμμετέχοντα

Επιπλέον: Ενισχυμένη γλωσσική υποστήριξη ύψους 150 EUR ανά συμμετέχοντα στο ErasmusPro

Κατηγορία προϋπολογισμού - Έκτακτες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες και ισχύοντες κανόνες

Δαπάνες για την παροχή οικονομικής εγγύησης, εφόσον τη ζητήσει ο Εθνικός Οργανισμός.

Δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης των συμμετεχόντων και των συνοδών τους που δεν μπορούν να λάβουν στήριξη στο πλαίσιο της συνήθους  επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης, λόγω μεγάλης απόστασης ή άλλων εμποδίων.  Εάν εγκριθούν, οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης αντικαθιστούν την επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης με βάση το μοναδιαίο κόστος.

Θεώρηση και σχετικές δαπάνες, άδειες παραμονής, εμβολιασμοί, ιατρικές βεβαιώσεις.

Μηχανισμός χρηματοδότησης: πραγματικές δαπάνες.

Κανόνας κατανομής: το αίτημα πρέπει να αιτιολογείται από τον αιτούντα και να έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό. Οι υψηλές δαπάνες μετακίνησης ισχύουν σε περιπτώσεις στις οποίες η επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης βάσει μοναδιαίου κόστους δεν καλύπτει το 70 % των δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων.

Ποσό

Δαπάνες οικονομικής εγγύησης: 80 % των επιλέξιμων δαπανών

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: 80 % των επιλέξιμων δαπανών

Θεώρηση και σχετικές δαπάνες, άδειες παραμονής, εμβολιασμοί, ιατρικές βεβαιώσεις: 100 % των επιλέξιμων δαπανών

Tagged in:  Φοιτητές και προσωπικό ΕΕΚ