Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Κεντρα Επαγγελματικης Αριστειας

Η εφαρμογή προσεγγίσεων της επαγγελματικής αριστείας κατέχει εξέχουσα θέση στο συνολικό θεματολόγιο πολιτικής της ΕΕ για τις δεξιότητες και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ). Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων, ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης, η σύσταση του Συμβουλίου του 2020 σχετικά με την ΕΕΚ1 , καθώς και η δήλωση του Osnabrück2 , περιλαμβάνουν πολύ σαφείς αναφορές στην επαγγελματική αριστεία ως κινητήρια δύναμη για μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ΕΕΚ.

Η πρωτοβουλία για τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας (ΚΕΑ) έχει ως στόχο να ανταποκριθεί σ’ αυτήν την πολιτική προτεραιότητα στήριξης των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ΕΕΚ, ώστε να εξασφαλίζονται υψηλής ποιότητας δεξιότητες και ικανότητες που οδηγούν σε ποιοτική απασχόληση και μακροπρόθεσμες επαγγελματικές ευκαιρίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας καινοτόμου, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας3 . Η πρωτοβουλία ΚΕΑ στηρίζει επίσης την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της νέας ψηφιακής στρατηγικής, της ανακοίνωσης για την προσέλκυση δεξιοτήτων και ταλέντων και των νέων στρατηγικών για τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ, καθώς οι δεξιότητες αποτελούν βασικό παράγοντα για την επιτυχία τους.

ΚΕΑ λειτουργούν σε ένα δεδομένο τοπικό πλαίσιο, δημιουργώντας οικοσυστήματα δεξιοτήτων για την καινοτομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη, ενώ συνεργάζονται με ΚΕΑ σε άλλες χώρες μέσω διεθνών συνεργατικών δικτύων.

Στηρίζουν μια προσέγγιση από «τη βάση στην κορυφή» όσον αφορά την επαγγελματική αριστεία, με τη συμμετοχή ευρέος φάσματος τοπικών ενδιαφερόμενων μερών, η οποία επιτρέπει στα ιδρύματα ΕΕΚ να προσαρμόζουν ταχέως την παροχή δεξιοτήτων στις εξελισσόμενες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες.

Παρέχουν ευκαιρίες για αρχική κατάρτιση των νέων, καθώς και για συνεχή αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επανειδίκευση ενηλίκων, μέσω ευέλικτης και έγκαιρης προσφοράς κατάρτισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας δυναμικής αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Λειτουργούν ως καταλύτες για την τοπική επιχειρηματική ανάπτυξη και καινοτομία, συνεργαζόμενα στενά με εταιρείες (ιδίως ΜΜΕ) σε σχέδια εφαρμοσμένης έρευνας, με τη δημιουργία κόμβων γνώσης και καινοτομίας, καθώς και με την υποστήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των εκπαιδευομένων τους.

Στόχος των δικτύων είναι η «ανοδική σύγκλιση» της αριστείας στην ΕΕΚ. Θα είναι ανοικτές στη συμμετοχή χωρών με καλά ανεπτυγμένα συστήματα επαγγελματικής αριστείας, καθώς και σε χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης παρόμοιων προσεγγίσεων, με στόχο τη διερεύνηση της πλήρους δυνατότητας των ιδρυμάτων ΕΕΚ να διαδραματίσουν προορατικό ρόλο για τη στήριξη της ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Η πρωτοβουλία αυτή εισάγει μια «ευρωπαϊκή διάσταση» στην επαγγελματική αριστεία, υποστηρίζοντας την εφαρμογή της πολιτικής και των δράσεων για την ΕΕΚ που συμφωνήθηκαν με τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και τους παρόχους ΕΕΚ.

Η έννοια της επαγγελματικής αριστείας που προτείνεται εδώ χαρακτηρίζεται από μια ολιστική προσέγγιση με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο, στην οποία η ΕΕΚ:

 • αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των οικοσυστημάτων δεξιοτήτων4 , συμβάλλοντας έτσι στην περιφερειακή ανάπτυξη5 , την καινοτομία6 , την έξυπνη εξειδίκευση7 και τις στρατηγικές συνεργατικών σχηματισμών8 , καθώς και σε συγκεκριμένες αλυσίδες αξίας και βιομηχανικά οικοσυστήματα·
 • αποτελεί μέρος των τριγώνων της γνώσης9 , σε στενή συνεργασία με άλλους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, την επιστημονική κοινότητα και τις επιχειρήσεις·
 • δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τόσο επαγγελματικές (ειδικές για τη θέση εργασίας) όσο και βασικές ικανότητες10 μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας κατάρτισης που υποστηρίζεται από τη διασφάλιση της ποιότητας·
 • διαμορφώνει καινοτόμες μορφές συμπράξεων11 με τον κόσμο της εργασίας και υποστηρίζεται από τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού προσωπικού, από καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, την κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού και στρατηγικές διεθνοποίησης της ΕΕΚ.

Στοχοι τησ Δρασησ

Η δράση αυτή υποστηρίζει τη σταδιακή δημιουργία και ανάπτυξη διεθνών συνεργατικών δικτύων κέντρων επαγγελματικής αριστείας.

Τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας θα λειτουργούν σε δύο επίπεδα:

 1. Σε εθνικό επίπεδο, με τη συμμετοχή ευρέος φάσματος τοπικών ενδιαφερόμενων μερών που δημιουργούν οικοσυστήματα δεξιοτήτων για την τοπική καινοτομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη, ενώ παράλληλα συνεργάζονται με ΚΕΑ σε άλλες χώρες μέσω διεθνών συνεργατικών δικτύων.
 2. Σε διεθνές επίπεδο, φέρνοντας σε επαφή τα ΚΕΑ που έχουν κοινό ενδιαφέρον:
 • συγκεκριμένους τομείς12 ή βιομηχανικά οικοσυστήματα13 ·
 • καινοτόμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων (π.χ. κλιματική αλλαγή, ψηφιοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη, στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης14 , ένταξη μεταναστών και μειονεκτουσών ομάδων, αναβάθμιση δεξιοτήτων ατόμων με χαμηλό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων κ.λπ.) ή
 • καινοτόμες προσεγγίσεις για την αύξηση της προβολής, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων ΚΕΑ.

Τα δίκτυα θα φέρουν σε επαφή υφιστάμενα ΚΕΑ ή θα αναπτύξουν το μοντέλο επαγγελματικής αριστείας συνδέοντας εταίρους από διάφορες χώρες, οι οποίοι προτίθενται να αναπτύξουν την επαγγελματική αριστεία στο τοπικό τους πλαίσιο μέσω διεθνούς συνεργασίας. Θα μπορούσαν να συμβάλουν π.χ. στη φάση υλοποίησης της πρωτοβουλίας για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους μέσω συνεργασίας με τις κοινότητες που συμμετέχουν στους τοπικούς μετασχηματισμούς που προωθούνται από την πρωτοβουλία.

Τα ΚΕΑ μπορούν να είναι υφιστάμενα σχολεία/πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης που επιδιώκουν να επιτύχουν την αριστεία συμμετέχοντας στο σύνολο των δραστηριοτήτων που προτείνονται από την παρούσα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Μπορούν επίσης να αποτελούν νεοσύστατα κέντρα που ιδρύονται με σκοπό την παροχή εξαιρετικών προσφορών κατάρτισης και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Τα ΚΕΑ επιτυγχάνουν τους στόχους τους με τη συγκέντρωση και τη στενή συνεργασία με ένα σύνολο τοπικών/περιφερειακών εταίρων, όπως παρόχους αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών και πολυτεχνικές σχολές, ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικά πάρκα, οργανισμοί καινοτομίας, εταιρείες, άλλοι εργοδότες, επιμελητήρια και οι ενώσεις τους, κοινωνικοί εταίροι, κοινωνικές επιχειρήσεις, τομεακά συμβούλια δεξιοτήτων, επαγγελματικές/τομεακές ενώσεις, εθνικές και περιφερειακές αρχές και οργανισμοί ανάπτυξης, υπηρεσίες απασχόλησης, αρχές επαγγελματικών προσόντων, οργανισμοί κοινωνικής ένταξης και επανένταξης κ.λπ.

Η παρούσα πρόσκληση θα στηρίξει, ως εκ τούτου, σχέδια που θα φέρουν σε επαφή τοπικούς ή περιφερειακούς εταίρους από διάφορες χώρες, οι οποίοι θα αναπτύξουν ένα σύνολο δραστηριοτήτων στο πλαίσιο τριών συνεργατικών σχηματισμών· 1) διδασκαλία και μάθηση, 2) συνεργασία και συμπράξεις, και 3) διακυβέρνηση και χρηματοδότηση.

Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα ΚΕΑ οφείλουν να εφαρμόζουν μέσα και εργαλεία15 που υπάρχουν σε επίπεδο ΕΕ.

Πρέπει να περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης με στόχο τη σταδιακή υλοποίηση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του σχεδίου μετά το πέρας αυτού. Αυτό το σχέδιο δράσης βασίζεται σε βιώσιμες συμπράξεις μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και βασικών παραγόντων της αγοράς εργασίας στο κατάλληλο επίπεδο. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των κατάλληλων δομών διακυβέρνησης, αλλά και μέτρα αναβάθμισης και οικονομικής βιωσιμότητας.

Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζει την κατάλληλη προβολή και ευρεία διάδοση των εργασιών των δικτύων ΚΕΑ, μεταξύ άλλων σε επίπεδο ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών και να περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησής του σε ευρωπαϊκό, εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο σε συνεργασία με τους σχετικούς εταίρους. Το σχέδιο δράσης καθορίζει, επιπλέον, τον τρόπο με τον οποίο τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, καθώς και τα εθνικά και περιφερειακά χρηματοδοτικά μέσα, αλλά και ιδιωτικά χρηματοδοτικά μέσα, μπορούν να στηρίζουν την υλοποίηση του σχεδίου.

Για να δείτε τον κατάλογο των ΚΕΑ που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί, ανατρέξτε στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP). Τα ενημερωτικά δελτία για τα χρηματοδοτούμενα σχέδια διατίθενται επίσης στον ιστότοπο της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης16 .

Κριτηρια επιλεξιμοτητασ

Για να είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο του Erasmus+, οι προτάσεις σχεδίου για τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί (Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;)

Για να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες (δικαιούχοι και συνδεόμενες οντότητες, κατά περίπτωση) πρέπει:

 • να είναι νομικές οντότητες (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς)·
 • να είναι εγκατεστημένοι σε μία από τις επιλέξιμες χώρες, δηλαδή σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα·
 • να δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή στον κόσμο της εργασίας.

Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή στον κόσμο της εργασίας από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα μπορούν επίσης να συμμετέχουν —ως δικαιούχοι, συνδεόμενες οντότητες ή συνεργαζόμενοι εταίροι— αλλά όχι ως συντονιστές.

Εξαίρεση: οι οργανισμοί από τη Λευκορωσία (περιφέρεια 2) και τη Ρωσική Ομοσπονδία (περιφέρεια 4) δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή σε αυτή τη δράση.

Συμμετέχοντες οργανισμοί μπορεί να είναι, για παράδειγμα (μη εξαντλητικός κατάλογος):

 • πάροχοι ΕΕΚ,
 • οργανισμοί εκπροσώπησης παρόχων ΕΕΚ,
 • εταιρείες, βιομηχανίες, άλλοι εργοδότες ή οργανισμοί εκπροσώπησης του τομέα,
 • εθνικές/περιφερειακές αρχές επαγγελματικών προσόντων,
 • Ερευνητικά ιδρύματα
 • οργανισμοί καινοτομίας,
 • αρχές περιφερειακής ανάπτυξης.
 • διεθνείς οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΕΚ.

Σύνθεση της κοινοπραξίας (Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών)

Η σύμπραξη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 αιτούντες (δικαιούχους) από τουλάχιστον 4 κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει:

 1.  τουλάχιστον 1 επιχείρηση, βιομηχανία, άλλο εργοδότη ή οργανισμό εκπροσώπησης του τομέα, και
 2.  τουλάχιστον 1 πάροχο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (σε δευτεροβάθμιο και/ή τριτοβάθμιο επίπεδο).

Οι συνδεόμενες οντότητες και οι συνεργαζόμενοι εταίροι δεν συνυπολογίζονται σε αυτή την ελάχιστη διαμόρφωση της κοινοπραξίας. Δεν μπορούν να είναι ο συντονιστικός οργανισμός.

Ο συντονιστικός οργανισμός πρέπει να προέρχεται από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Οι οργανισμοί από τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα μπορούν επίσης να συμμετέχουν ως δικαιούχοι ή ως συνδεόμενες οντότητες, στον βαθμό που καταδεικνύεται ότι η συμμετοχή τους προσδίδει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι εταίροι.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Ο αιτών πρέπει να καλύψει 3 ομάδες δραστηριοτήτων (παρέχοντας λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες δράσεις και τα παραδοτέα). Για κάθε ομάδα, πρέπει να επιλέγεται ένας ελάχιστος αριθμός δραστηριοτήτων από τον παρακάτω κατάλογο:

 • τουλάχιστον 4 δραστηριότητες που εμπίπτουν στην ομάδα 1 — Διδασκαλία και μάθηση,
 • τουλάχιστον 3 δραστηριότητες που εμπίπτουν στην ομάδα 2 — Συνεργασία και συμπράξεις και
 • τουλάχιστον 2 δραστηριότητες που εμπίπτουν στην ομάδα 3 — Διακυβέρνηση και χρηματοδότηση.

Οι ομάδες περιγράφονται κατωτέρω στην ενότητα «Οργάνωση σχεδίου».

Επιλέξιμες είναι οι δραστηριότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε οποιοδήποτε από τα επίπεδα ΕΠΕΠ 3 έως 8, συμπεριλαμβανομένου του ανώτερου δευτεροβάθμιου επιπέδου, του μεταδευτεροβάθμιου μη τριτοβάθμιου επιπέδου, καθώς και του τριτοβάθμιου επιπέδου (π.χ. πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, Πολυτεχνικές σχολές κ.λπ.). Ωστόσο, οι αιτήσεις δεν μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο δραστηριότητες που στοχεύουν εκπαιδευόμενους στο επίπεδο της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· εάν εστιάζουν στην ΕΕΚ σε μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο (επίπεδα ΕΠΕΠ 6 έως 8), πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον άλλο ένα επίπεδο προσόντων ΕΕΚ μεταξύ των επιπέδων ΕΠΕΠ 3 έως 5, καθώς και ισχυρά στοιχεία μάθησης στον χώρο εργασίας.

Γεωγραφική θέση (Τόπος των δραστηριοτήτων)

Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται σε οποιαδήποτε επιλέξιμη χώρα (βλ. μέρος Α του παρόντος οδηγού)

Διάρκεια του σχεδίου

Τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν 48 μήνες (υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης της συμφωνίας επιχορήγησης).

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) μέσω της Πύλης «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-EDU-2024-PEX-COVE.

Προτού υποβάλετε αίτηση, ανατρέξτε στις σχετικές συχνές ερωτήσεις στο FTOP.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως τις 7 Μαΐου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Οργανωση σχεδιου

Τα ΚΕΑ χαρακτηρίζονται από την υιοθέτηση συστημικής προσέγγισης μέσω της οποίας τα ιδρύματα ΕΕΚ συμβάλλουν ενεργά στη συνδημιουργία «οικοσυστημάτων δεξιοτήτων», μαζί με ευρύ φάσμα άλλων τοπικών/περιφερειακών εταίρων. Τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας αναμένεται να προσφέρουν πολύ περισσότερα από την απλή παροχή επαγγελματικών προσόντων ποιότητας.

Ακολουθεί κατάλογος των τυπικών δραστηριοτήτων που παρέχονται από τα ΚΕΑ. Τα σχέδια θα επιτύχουν τους στόχους τους αξιοποιώντας έναν συνδυασμό των εν λόγω δραστηριοτήτων (τα σημεία που ακολουθούν αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα πιθανών δράσεων στο πλαίσιο κάθε δραστηριότητας)17 .

Περιγραφή των ομάδων:

Ομάδα 1 – Διδασκαλία και μάθηση

Δραστηριότητα 1. Απόκτηση δεξιοτήτων σχετικών με την αγορά εργασίας
 • Με την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες μέσω της χρήσης αποτελεσματικών μέσων για τον ταχύ εντοπισμό των μεταβαλλόμενων αναγκών της αγοράς εργασίας18 και με την αντιστοίχιση της προσφοράς δεξιοτήτων με τις ευκαιρίες απασχόλησης, λαμβανομένων επίσης υπόψη των εργασιών που έχουν αναληφθεί από το τομεακό σχέδιο στρατηγικής19 , όπου κρίνεται σκόπιμο και διαθέσιμο.
 • Με εστίαση τόσο στις τεχνικές δεξιότητες όσο και στις βασικές ικανότητες20 .
 • Με τη συμπερίληψη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση21 .
Δραστηριότητα 2. Επιδίωξη της διά βίου μάθησης και της προσέγγισης χωρίς αποκλεισμούς στην ΕΕΚ
 • Εξασφάλιση ευκαιριών μάθησης σε άτομα όλων των ηλικιών και των κοινωνικοοικονομικών υποβάθρων22 .
 • Συνδυασμός προσφορών αρχικών προσόντων ΕΕΚ και συνεχιζόμενης κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση βάσει συλλογής πληροφοριών για τις δεξιότητες23 .
 • Παροχή προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλότερου επιπέδου, ανάπτυξη ευέλικτων διαδρομών και μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΚ και των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων24 .
Δραστηριότητα 3. Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και προσόντων ΕΕΚ, που θα επιτρέπουν την ευελιξία και την εξατομίκευση της παράδοσης
Δραστηριότητα 4. Ανάπτυξη καινοτόμου υλικού και μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο
Δραστηριότητα 5. Επένδυση στην αρχική και τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών45
 • Για παιδαγωγικές, τεχνικές, πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για τη διαδικτυακή και εξ αποστάσεως μάθηση.
 • Ενσωμάτωση της κινητικότητας εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στις στρατηγικές μάθησης, ανάπτυξης και διεθνοποίησης46 .
 • Υποστήριξη της εφαρμογής μιας νοοτροπίας ποιότητας που βασίζεται σε καθορισμένα συστήματα διαχείρισης47 .
Δραστηριότητα 6. Θέσπιση ισχυρών μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητας
 • Με βάση ευρωπαϊκά εργαλεία και μέσα όπως το EQAVET.
 • Προσπάθειες για την πιστοποίηση των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης βάσει προτύπων που έχουν αναπτυχθεί από αρμόδιους εθνικούς και/ή διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης —π.χ. ISO 21001 ή EFQM (βλ. επίσης σήμα EVTA για την αριστεία ΕΕΚ).
Δραστηριότητα 7. Δημιουργία αποτελεσματικών κυκλωμάτων ανατροφοδότησης και συστημάτων παρακολούθησης των αποφοίτων
 • Δημιουργία διαδικασιών, μηχανισμών και μέσω για αποτελεσματική ανατροφοδότηση και επανεξέταση ως μέρος μιας στρατηγικής μαθησιακής διαδικασίας στο πλαίσιο του οργανισμού ΕΕΚ, με στόχο να υποστηριχθεί η ανάπτυξη παροχής υψηλής ποιότητας και να βελτιωθούν οι ευκαιρίες για τους εκπαιδευόμενους.‑
 • Διευκόλυνση της έγκαιρης προσαρμογής της παροχής μάθησης με βάση αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης των αποφοίτων48 .
Δραστηριότητα 8. Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης
 • Εξασφάλιση ποιοτικής καθοδήγησης49 τόσο για τους νέους όσο και για τους ενήλικες για τη στήριξη των επιλογών σταδιοδρομίας και εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και για τη συμμετοχή τους στη διά βίου μάθηση.
 • Παροχή εξατομικευμένης στήριξης σε άτομα με ευπάθειες.
 • Παροχή της δυνατότητας στους ενήλικες να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους για κατάρτιση.
Δραστηριότητα 9. Παροχή επικύρωσης της προηγούμενης μάθησης
 • Παροχή επικύρωσης των δεξιοτήτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησής τους, μεταξύ άλλων εκτός της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: στην εργασία, στο σπίτι ή σε εθελοντικές δραστηριότητες50 , ως βάση για την παροχή εξατομικευμένης κατάρτισης.

Ομάδα 2 – Συνεργασία και συμπράξεις

Δραστηριότητα 10. Δημιουργία συμπράξεων επιχειρήσεων-εκπαίδευσης
 • Καλλιέργεια αμοιβαία επωφελών σχέσεων με τον επιχειρηματικό τομέα μέσω της διαμόρφωσης μακροπρόθεσμων συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας και της πρόβλεψης δεξιοτήτων.
 • Συνεργασία για τη συνεχή επανεξέταση και επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, ώστε να διασφαλίζεται η συνάφειά τους με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και της αγοράς εργασίας, ιδίως όσον αφορά τη μάθηση στον χώρο εργασίας και τους μαθητευομένους.
 • Στήριξη των επιχειρήσεων, άλλων εργοδοτών και ιδίως των ΜΜΕ με εξατομικευμένη κατάρτιση για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση.‑
 • Συνεργασία με τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και την κοινωνία των πολιτών για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των ανέργων και των ανενεργών.
 • Στήριξη της τομεακής και περιφερειακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της προσχώρησης στο σύμφωνο δεξιοτήτων51 , και της δημιουργίας συνεργειών με το τομεακό σχέδιο στρατηγικής, ανάλογα με την περίπτωση και τη διαθεσιμότητα.
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης στις ΜΜΕ, εκτίμηση των αναγκών σε δεξιότητες, εργαλεία και μεθοδολογίες.
 • Οργάνωση ευκαιριών μάθησης στον χώρο εργασίας, μαθητείας και πρακτικής άσκησης για εκπαιδευομένους, κοινή χρήση εξοπλισμού, καθώς και ανταλλαγές εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών μεταξύ εταιρειών και κέντρων ΕΕΚ52 .
Δραστηριότητα 11. Εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία
Δραστηριότητα 12. Διεθνοποίηση της ΕΕΚ και κινητικότητα στο εξωτερικό
 • Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού για διεθνείς δραστηριότητες που συνδέονται στενά με την ανάπτυξη του ιδρύματος ΕΕΚ και με την ποιότητα των πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης56 .
 • Δημιουργία υποστηρικτικών δομών και μέτρων για την προώθηση και τη διασφάλιση της ποιότητας των εμπειριών κινητικότητας ΕΕΚ (συμπεριλαμβανομένης της εικονικής κινητικότητας) μεταξύ των εταίρων του δικτύου ΚΕΑ σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus57 .
 • Δρομολόγηση πρωτοβουλιών για την κινητοποίηση εκπαιδευομένων, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών (συμπεριλαμβανομένων των ενδοϋπηρεσιακών εκπαιδευτών), καθώς και εμπειρογνωμόνων, ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus+ (ΒΔ1) για συμμετοχή σε κινητικότητα στο εξωτερικό.
Δραστηριότητα 13. Προώθηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων και πρωτοβουλιών
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας στο πλαίσιο των οργανισμών ΕΕΚ,58 συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής, του προσωπικού, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών, καθώς και των εκπαιδευομένων59 .
 • Συνεργασία με τοπικούς εταίρους για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών των εκπαιδευομένων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές προκλήσεις του κόσμου.
 • Παροχή ή στήριξη τοπικών εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων, ώστε οι εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους πρωτοβουλίες60
Δραστηριότητα 14. Αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ
 • Δρομολόγηση και ενεργή συμμετοχή σε εκστρατείες και δραστηριότητες επικοινωνίας61 , με στόχο την αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ.
 • Ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης μέσω της ΕΕΚ και προσέλκυση νέων και ενηλίκων (συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευομένων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) σε μαθησιακές διαδρομές της ΕΕΚ.
 • Δημιουργία διεθνών πανεπιστημιουπόλεων ή θερινών κατασκηνώσεων62 που απευθύνονται σε εκπαιδευόμενους, σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, επικεφαλής ιδρυμάτων ΕΕΚ, συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και σε άτομα που εξετάζουν μελλοντικές επιλογές επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτές θα μπορούσαν να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς, προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και σε σύνθετες προκλήσεις κοινωνικής και οικονομικής σημασίας.
Δραστηριότητα 15. Διαγωνισμοί δεξιοτήτων
 • Προώθηση της συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε τομεακούς, εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς δεξιοτήτων, με στόχο την αύξηση της ελκυστικότητας και της αριστείας στην ΕΕΚ (π.χ. διαγωνισμοί World Skills και/ή EuroSkills). Επισημαίνεται ότι τα βραβεία δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη στον προϋπολογισμό.

Ομάδα 3 – Διακυβέρνηση και χρηματοδότηση

Δραστηριότητα 16. Αυτονομία και αποτελεσματική διακυβέρνηση της ΕΕΚ
 • Ανάπτυξη της ικανότητας των παρόχων ΕΕΚ να λαμβάνουν αποφάσεις, ανεξάρτητα και με υπευθυνότητα, για εκπαιδευτικά, οργανωτικά, οικονομικά, σχετικά με το προσωπικό και άλλα θέματα, στο πλαίσιο της δραστηριότητας που ασκείται εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται από τους εθνικούς κανόνες και κανονισμούς63 .
 • Συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, και ιδίως των εταιρειών, των επιμελητηρίων, των επαγγελματικών και τομεακών ενώσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εθνικών και περιφερειακών αρχών και των κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των εκπαιδευομένων στη διαχείριση των συστημάτων ΕΕΚ.
Δραστηριότητα 17. Στρατηγική προσέγγιση για την ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση δεξιοτήτων
 • Ενεργός συμμετοχή στα εθνικά και περιφερειακά συστήματα διακυβέρνησης δεξιοτήτων.
 • Συμβολή με προοπτική δεξιοτήτων στη χάραξη πολιτικής για την απασχόληση και στη χάραξη κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Δραστηριότητα 18. Συνδημιουργία οικοσυστημάτων δεξιοτήτων
 • Κινητοποίηση των σχετικών οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, καθώς και άλλων ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη συμμετοχή ή τη δημιουργία τοπικών οικοσυστημάτων δεξιοτήτων με στόχο τη στήριξη της καινοτομίας, των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, των συνεργατικών σχηματισμών και των τομέων και των αλυσίδων αξίας (βιομηχανικά οικοσυστήματα).
 • Διευκόλυνση των τοπικών οικοσυστημάτων δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων64 , με τη διασφάλιση της έγκαιρης παροχής δεξιοτήτων για τις εταιρείες που επενδύουν σε τοπικό επίπεδο.
Δραστηριότητα 19. Ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών μοντέλων
Δραστηριότητα 20. Πλήρης αξιοποίηση των εθνικών και ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων
 • Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τη στήριξη δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης, της κινητικότητας εκπαιδευομένων και προσωπικού, δραστηριοτήτων εφαρμοσμένης έρευνας, επενδύσεων σε υποδομές για τον εκσυγχρονισμό των κέντρων ΕΕΚ με προηγμένο εξοπλισμό, της εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης για τη διασφάλιση της αριστείας και της βιωσιμότητας των οργανισμών ΕΕΚ και των υπηρεσιών που παρέχουν.

Το σχέδιο πρέπει να προσδιορίζει και να εξηγεί με σαφήνεια στο έντυπο της αίτησης την επιλογή καθεμίας από τις επιλεγμένες δραστηριότητες και να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν μέσω των εν λόγω δραστηριοτήτων θα συμβάλουν συγκεκριμένα στις σχετικές δέσμες εργασιών και στους γενικούς στόχους του σχεδίου.

Αναμενομενοσ αντικτυποσ

Η σταδιακή δημιουργία και η ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων κέντρων επαγγελματικής αριστείας αναμένεται να αυξήσουν την ετοιμότητα της ΕΕΚ να προσαρμόζει την παροχή δεξιοτήτων σε εξελισσόμενες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες, διασφαλίζοντας ότι η ΕΕ πρωτοστατεί στην παροχή λύσεων για τις προκλήσεις που δημιουργούν οι ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες για δεξιότητες.

Καθότι συνιστούν ουσιώδες τμήμα του «τριγώνου της γνώσης» —στενή συνεργασία μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου, της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας— και διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην παροχή δεξιοτήτων για τη στήριξη της καινοτομίας και της έξυπνης εξειδίκευσης, τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας αναμένεται να διασφαλίζουν δεξιότητες και ικανότητες υψηλής ποιότητας που οδηγούν σε ποιοτική απασχόληση και μακροπρόθεσμες επαγγελματικές ευκαιρίες που καλύπτουν τις ανάγκες μιας καινοτόμου και βιώσιμης οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς.

Καθώς παγιώνονται σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο, τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας θα δημιουργήσουν ισχυρές και ανθεκτικές συμπράξεις μεταξύ της κοινότητας ΕΕΚ και του κόσμου της εργασίας σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Θα συμβάλουν επίσης στη διεθνοποίηση της ΕΕΚ, φέρνοντας σε επαφή εταίρους από όλο τον κόσμο. Θα έχουν ως στόχο την «ανοδική σύγκλιση» αριστείας στην ΕΕΚ, η οποία θα ήταν δύσκολο να εδραιωθεί ελλείψει κινήτρων της ΕΕ, τεχνικής υποστήριξης και ευκαιριών αμοιβαίας μάθησης.

Μέσω της ευρείας διάδοσης των αποτελεσμάτων των σχεδίων σε διακρατικό, εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο και μέσω της ανάπτυξης ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για τη σταδιακή υλοποίηση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του σχεδίου, με συνεκτίμηση των στρατηγικών εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης και έξυπνης εξειδίκευσης, αναμένεται από τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, εντός και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών, να συμμετάσχουν σε μεμονωμένα σχέδια, ώστε να διασφαλίζεται ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος μετά τη λήξη του σχεδίου.

Κριτηρια χορηγησησ

Εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια χορήγησης:

Συνάφεια του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 35 βαθμοί)

 

 • Σύνδεση με πολιτική: η πρόταση καταδεικνύει πώς το δίκτυο διακρατικής συνεργασίας για τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας θα συμβάλει στο να επιτευχθούν οι στόχοι των προτεραιοτήτων πολιτικής που καλύπτονται από τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ΕΕΚ για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα66 , καθώς και από τη δήλωση του Osnabrück67 ·
 • Αξίες της ΕΕ: η πρόταση αφορά τον σεβασμό και την προώθηση των κοινών αξιών της ΕΕ, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων.
 • Συνέπεια: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση ανταποκρίνεται στους στόχους της πρόσκλησης, οι στόχοι είναι σαφώς καθορισμένοι, ρεαλιστικοί και αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με τους συμμετέχοντες οργανισμούς· ο βαθμός στον οποίο η πρόταση παρέχει επαρκή ανάλυση των αναγκών.
 • Δραστηριότητες: ο βαθμός στον οποίο οι δραστηριότητες που επιλέγονται από τις τρεις ομάδες προσδιορίζονται με σαφήνεια, περιγράφονται και συνδέονται με τους γενικούς στόχους του σχεδίου.
 • Καινοτομία: η πρόταση εξετάζει σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές και οδηγεί σε καινοτόμα αποτελέσματα και λύσεις σχετικά με το πεδίο της γενικά ή για το γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο υλοποιείται το σχέδιο (π.χ. το περιεχόμενο, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, οι μέθοδοι εργασίας που εφαρμόστηκαν, οι οργανισμοί και τα πρόσωπα που συμμετείχαν ή το κοινό-στόχο).
 • Περιφερειακή διάσταση: η πρόταση καταδεικνύει τη συμβολή της στις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης και έξυπνης εξειδίκευσης βάσει του προσδιορισμού των τοπικών/περιφερειακών αναγκών σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.
 • Συνεργασία και συμπράξεις: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση προσδιορίζει επαρκώς και εξασφαλίζει τη συμμετοχή των καταλληλότερων εταίρων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση των στόχων του σχεδίου, και εξηγεί πώς θα εδραιωθούν ισχυρές και διαρκείς σχέσεις τόσο σε τοπικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο μεταξύ της κοινότητας ΕΕΚ και του επιχειρηματικού κόσμου (ο οποίος μπορεί να εκπροσωπηθεί μέσω επιμελητηρίων και ενώσεων), όπου οι αλληλεπιδράσεις είναι ισορροπημένες και αμοιβαία επωφελείς.
 • Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία: η πρόταση αποδεικνύει σαφώς την προστιθέμενη αξία σε ατομικό (εκπαιδευόμενος και/ή προσωπικό), θεσμικό και συστημικό επίπεδο, η οποία προκύπτει μέσω αποτελεσμάτων που θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν από εταίρους που δρουν χωρίς την ευρωπαϊκή συνεργασία.
 • Διεθνοποίηση: η πρόταση καταδεικνύει τη συμβολή της στη διεθνή διάσταση της αριστείας στην ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης στρατηγικών για την προώθηση της διακρατικής κινητικότητας των εκπαιδευομένων και του προσωπικού στην ΕΕΚ, καθώς και των βιώσιμων συμπράξεων.
 • Ψηφιακές δεξιότητες: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση προβλέπει δραστηριότητες (π.χ. πρόβλεψη δεξιοτήτων, καινοτόμα προγράμματα σπουδών και μεθοδολογίες διδασκαλίας, καθοδήγηση κ.λπ.) που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων.
 • Πράσινες δεξιότητες: ο βαθμός στον οποίο η πρόταση προβλέπει δραστηριότητες (π.χ. πρόβλεψη δεξιοτήτων, καινοτόμα προγράμματα σπουδών και μεθοδολογίες διδασκαλίας, καθοδήγηση κ.λπ.) που συνδέονται με τη μετάβαση σε μια κυκλική και πράσινη οικονομία.
 • Κοινωνική διάσταση: η πρόταση περιλαμβάνει μια οριζόντια διάσταση σε όλες τις διάφορες δράσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων πολυμορφίας και την προώθηση των κοινών αξιών, της ισότητας, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, και της μη διακριτικής μεταχείρισης και της κοινωνικής ένταξης, μεταξύ άλλων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες / λιγότερες ευκαιρίες.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Συνοχή: ο γενικότερος σχεδιασμός του σχεδίου διασφαλίζει συνέπεια μεταξύ των στόχων και των δραστηριοτήτων του σχεδίου. Η πρόταση παρουσιάζει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη δέσμη κατάλληλων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών οι οποίες καλύπτουν τις διαπιστωμένες ανάγκες και αποφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
 • Δραστηριότητες: οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο καθεμίας από τις δραστηριότητες που έχουν επιλεγεί από τις τρεις ομάδες περιγράφονται με σαφήνεια ως προς τα αναμενόμενα αποτελέσματα/παραδοτέα τους, καθώς και τη συγκεκριμένη συμβολή τους στις σχετικές δέσμες εργασιών και στους γενικούς στόχους του σχεδίου.
 • Μεθοδολογία: η ποιότητα και η σκοπιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας και η καταλληλότητά της για την παραγωγή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.
 • Διαχείριση: ο συντονιστής διαθέτει ικανότητες υψηλού επιπέδου σε θέματα διαχείρισης και συντονισμού διακρατικών δικτύων, καθώς και ηγετικές ικανότητες σε σύνθετο περιβάλλον, και προβλέπει ρυθμίσεις αποτελεσματικής διαχείρισης. Τα χρονοδιαγράμματα, η οργάνωση, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθορίζονται αναλυτικά και χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό. Η πρόταση κατανέμει τους κατάλληλους πόρους σε κάθε δραστηριότητα. Καθορίζεται ένα σαφές σύνολο βασικών δεικτών επιδόσεων και ένα χρονοδιάγραμμα για την αξιολόγηση και την επίτευξή τους.
 • Προϋπολογισμός: ο προϋπολογισμός προβλέπει τους κατάλληλους πόρους που απαιτούνται για την επιτυχία του σχεδίου. Δεν είναι ούτε υπερτιμημένος ούτε υποτιμημένος. Η πρόταση είναι αποδοτική από πλευράς κόστους και διαθέτει επαρκείς πόρους σε κάθε δραστηριότητα.
 • Πρόγραμμα εργασίας: η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του προγράμματος εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού στον οποίο οι πόροι που έχουν διατεθεί στις δέσμες εργασιών συμφωνούν με τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους. Υπάρχουν τα κατάλληλα στάδια της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης, της αξιοποίησης, της αξιολόγησης και της διάδοσης.
 • Ποιοτικός έλεγχος: τα μέτρα ελέγχου (συνεχής αξιολόγηση της ποιότητας, αξιολογήσεις από ομοτίμους, δραστηριότητες συγκριτικής αξιολόγησης κ.λπ.) και οι δείκτες ποιότητας διασφαλίζουν ότι η υλοποίηση του σχεδίου είναι υψηλού επιπέδου. Οι προκλήσεις/κίνδυνοι του σχεδίου προσδιορίζονται με σαφήνεια και λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Στο πλαίσιο του σχεδίου προγραμματίζονται διαδικασίες επανεξέτασης από εμπειρογνώμονες. Οι εν λόγω διαδικασίες περιλαμβάνουν ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας στα μέσα της περιόδου υλοποίησης και κατά τη λήξη του σχεδίου.
 • Αν το σχέδιο περιλαμβάνει δραστηριότητες κινητικότητας (για εκπαιδευόμενους και/ή προσωπικό):
  • η ποιότητα των πρακτικών ρυθμίσεων, της διαχείρισης και των μέσων υποστήριξης·
  • ο βαθμός στον οποίο οι συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι κατάλληλες για τους στόχους του σχεδίου και περιλαμβάνουν τον κατάλληλο αριθμό συμμετεχόντων·
  • η ποιότητα των ρυθμίσεων αναγνώρισης και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά εργαλεία και τις αρχές για τη διαφάνεια και την αναγνώριση.

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Διάρθρωση: το σχέδιο περιλαμβάνει κατάλληλο συνδυασμό συμπληρωματικών συμμετεχόντων οργανισμών οι οποίοι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες, την πείρα και την εξειδίκευση που απαιτούνται ώστε να υλοποιήσουν με επιτυχία όλες τις πτυχές του σχεδίου. Ο ρόλος κάθε εταίρου προσδιορίζεται με σαφήνεια και εξηγείται η προστιθέμενη αξία του.
 • Ανοδική σύγκλιση: ο βαθμός στον οποίο η σύμπραξη φέρνει σε επαφή οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή στον κόσμο της εργασίας και βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης προσεγγίσεων επαγγελματικής αριστείας, και δίνει τη δυνατότητα για ομαλή και αποτελεσματική ανταλλαγή εμπειρογνωσίας και γνώσεων μεταξύ των εν λόγω εταίρων.
 • Γεωγραφική διάσταση: ο βαθμός στον οποίο η σύμπραξη περιλαμβάνει σχετικούς εταίρους από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, καθώς και ο βαθμός στον οποίο ο αιτών έχει αιτιολογήσει τη γεωγραφική σύνθεση της σύμπραξης και κατέδειξε τη συνάφειά της με την επίτευξη των στόχων των κέντρων επαγγελματικής αριστείας· καθώς και ο βαθμός στον οποίο η σύμπραξη περιλαμβάνει ένα ευρύ και κατάλληλο φάσμα σχετικών φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Συμμετοχή τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα: κατά περίπτωση, η συμμετοχή οργανισμών από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα προσδίδει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο.
 • Συνεργασία: η λήψη αποφάσεων και η επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, των συμμετεχόντων και κάθε άλλου σχετικού ενδιαφερόμενου μέρους περιγράφονται με σαφήνεια και εύλογα λεπτομερώς (όπως: αριθμός και χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων, σύνθεση των ομάδων, περιγραφή των επιδιωκόμενων στόχων και επιτευγμάτων κ.λπ.) και απεικονίζονται στον πίνακα/χρονοδιάγραμμα Gantt του σχεδίου.

Αντίκτυπος (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Αξιοποίηση: η πρόταση παρουσιάζει με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα του σχεδίου από τους εταίρους και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Παρέχει μέσα μέτρησης της αξιοποίησής τους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου.
 • Διάδοση: η πρόταση προβλέπει ένα σαφές σχέδιο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τους κατάλληλους στόχους, τις δραστηριότητες, το σχετικό χρονοδιάγραμμα, τα εργαλεία και τους διαύλους προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διάδοση των αποτελεσμάτων και των οφελών στα ενδιαφερόμενα μέρη, τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, τις επιχειρήσεις και τους νεαρούς εκπαιδευόμενους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου· η πρόταση αναφέρει επίσης ποιοι εταίροι θα είναι υπεύθυνοι για τη διάδοση.
 • Αντίκτυπος: η πρόταση καταδεικνύει τον δυνητικό αντίκτυπο του σχεδίου:
  • στα άτομα και στους οργανισμούς που συμμετέχουν, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου·
  • στους οργανισμούς και τα άτομα πέραν εκείνων που συμμετέχουν άμεσα στο σχέδιο, καθώς και τη δυνατότητα ενσωμάτωσής του στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο της ΕΕΚ σε περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Η πρόταση περιλαμβάνει μέτρα, καθώς και στόχους και δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου και την αξιολόγηση του αναμενόμενου αντικτύπου (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα).
 • Βιωσιμότητα: η πρόταση περιλαμβάνει μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για τη σταδιακή ανάπτυξη των παραδοτέων του σχεδίου και βιώσιμες συμπράξεις μεταξύ των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των βασικών ενδιαφερόμενων μερών του κλάδου στο κατάλληλο επίπεδο· το σχέδιο περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των κατάλληλων δομών διακυβέρνησης, αλλά και μέτρα αναβάθμισης και οικονομικής βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών πόρων (ευρωπαϊκών, εθνικών και ιδιωτικών) προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων και των οφελών που επιτυγχάνονται.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι αιτήσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 70 βαθμούς (σε σύνολο 100 βαθμών), λαμβανομένης επίσης υπόψη της απαραίτητης ελάχιστης βαθμολογίας για καθένα από τα τέσσερα κριτήρια χορήγησης: τουλάχιστον 18 βαθμούς για την κατηγορία «Συνάφεια του σχεδίου», τουλάχιστον 13 βαθμούς για την κατηγορία «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου» και 11 βαθμούς για τις κατηγορίες «Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας» και «Αντίκτυπος».

Οι προτάσεις ex aequo θα διαμορφωθούν ανάλογα με τη βαθμολογία που έχουν λάβει για το κριτήριο χορήγησης «Συνάφεια». Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η προτεραιότητα θα βασίζεται στη βαθμολογία τους για το κριτήριο «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η προτεραιότητα θα βασίζεται στη βαθμολογία τους για το κριτήριο «Αντίκτυπος».

Εάν αυτό δεν επιτρέπει τον καθορισμό της προτεραιότητας, μπορεί να εφαρμοστεί περαιτέρω ιεράρχηση με την εξέταση του συνολικού χαρτοφυλακίου σχεδίων και της δημιουργίας θετικών συνεργειών μεταξύ των σχεδίων ή με βάση άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τους στόχους της πρόσκλησης. Οι παράγοντες αυτοί τεκμηριώνονται στην έκθεση της ειδικής ομάδας. 

Κατά γενικό κανόνα και εντός των ορίων των υπαρχόντων εθνικών και ευρωπαϊκών νομικών πλαισίων, τα αποτελέσματα θα πρέπει να διατίθενται ως ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και να δημοσιεύονται στις πλατφόρμες ενημέρωσης των αντίστοιχων επαγγελματικών οργανώσεων, τομέων ή αρμόδιων αρχών. Η πρόταση θα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον τα δεδομένα, το υλικό, τα έγγραφα, η δραστηριότητα σε οπτικοακουστικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παράγονται θα διατίθενται ελεύθερα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών χωρίς να προβλέπει δυσανάλογους περιορισμούς.

Σφραγίδα Αριστείας

Στις προτάσεις σχεδίων που αξιολογήθηκαν πάνω από τα κατώτατα όρια ποιότητας, με συνολική βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη από 75 %, οι οποίες όμως δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Erasmus+ λόγω έλλειψης διαθέσιμου προϋπολογισμού στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, μπορεί να χορηγηθεί πιστοποιητικό σφραγίδας αριστείας για τη βεβαίωση της ποιότητας της πρότασης και τη διευκόλυνση της εναλλακτικής χρηματοδότησής της σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Η σφραγίδα αριστείας είναι ένα πιστοποιητικό σήματος ποιότητας που χορηγείται σε ποιοτικές προτάσεις σχεδίων που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Erasmus+ λόγω ανεπαρκών κονδυλίων68 . Το σήμα αναγνωρίζει την ποιότητα της πρότασης και διευκολύνει την αναζήτηση εναλλακτικής χρηματοδότησης. Οι φορείς χρηματοδότησης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο μπορούν να αποφασίσουν να χρηματοδοτήσουν άμεσα την πρόταση σχεδίου του κατόχου της σφραγίδας με βάση τη διαδικασία αξιολόγησης υψηλής ποιότητας που διενεργείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, χωρίς να διενεργηθεί νέα ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης. Η χορήγηση της σφραγίδας αριστείας μπορεί επίσης να διευκολύνει την εναλλακτική χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 4 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ)69 .

Οι αιτούντες θα πρέπει να ενημερώνονται ότι η χορήγηση πιστοποιητικού σφραγίδας αριστείας δεν παρέχει εγγύηση για αυτόματη εναλλακτική χρηματοδότηση, δεδομένου ότι η απόφαση για δυνητική χρηματοδότηση προτάσεων σχεδίων του κατόχου της σφραγίδας εναπόκειται εξ ολοκλήρου στη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστικών αρχών των ταμείων της πολιτικής συνοχής, στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ ή του ΕΚΤ+, ή άλλων φορέων χρηματοδότησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.  

Εάν ο αιτών παρέχει προηγούμενη άδεια στο έντυπο της αίτησης, τα δεδομένα της πρότασης σχεδίου για τους κατόχους σφραγίδας μπορούν να κοινοποιούνται στις διαχειριστικές αρχές των ταμείων πολιτικής συνοχής και σε άλλους δυνητικά ενδιαφερόμενους φορείς χρηματοδότησης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο μέσω των Εθνικών Οργανισμών, με πλήρη σεβασμό των κανόνων που διέπουν την εμπιστευτικότητα της πρότασης και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ποιοι ειναι οι κανονεσ χρηματοδοτησησ;

Για τη δράση αυτή ακολουθείται ένα μοντέλο χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπήν ποσό. Το ποσό της συνεισφοράς ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσού θα καθορίζεται για κάθε επιχορήγηση με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της δράσης που προτείνουν οι αιτούντες. Το ποσό θα καθοριστεί από τη χορηγούσα αρχή με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του σχεδίου, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και το ποσοστό χρηματοδότησης 80 %.

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης της ΕΕ ανά σχέδιο είναι τα 4 εκατ. EUR

Δεν επιτρέπεται η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους με τη μορφή επιχορηγήσεων ή βραβείων.

Επιτρέπονται οι δαπάνες για εθελοντές. Έχουν τη μορφή μοναδιαίου κόστους, όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το μοναδιαίο κόστος για<u> </u>εθελοντές70 .

Επιτρέπεται το μοναδιαίο κόστος ΜΜΕ για τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ. Θα πρέπει να έχουν τη μορφή μοναδιαίου κόστους, όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το μοναδιαίο κόστος για τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ71 .

Η σχετική δέσμη εργασιών θα πρέπει να περιλαμβάνει δαπάνες για τουλάχιστον μία ετήσια συνεδρίαση (1 εκπρόσωπος από κάθε πλήρη εταίρο του σχεδίου) που διοργανώνεται από ή με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των κέντρων επαγγελματικής αριστείας.

Πώς καθορίζεται το κατ’ αποκοπήν ποσό του σχεδίου;

Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν έναν αναλυτικό πίνακα προϋπολογισμού σύμφωνα με το έντυπο αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σημεία:

 1. ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αναλύεται, ανάλογα με την περίπτωση, ανά δικαιούχο/-ους και να οργανώνεται σε συνεκτικές δέσμες εργασιών (να χωρίζεται, για παράδειγμα, στις κατηγορίες «διαχείριση σχεδίου», «κατάρτιση», «διοργάνωση εκδηλώσεων», «προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας», «επικοινωνία και διάδοση», «διασφάλιση ποιότητας» κ.λπ.)·
 2. η πρόταση πρέπει να περιγράφει τις δραστηριότητες που καλύπτει κάθε δέσμη εργασιών·
 3. οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν στην πρότασή τους μια ανάλυση των εκτιμώμενων δαπανών στην οποία θα παρουσιάζεται το ποσοστό ανά δέσμη εργασιών (και, εντός κάθε δέσμης εργασιών, το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο και συνδεόμενη οντότητα)·
 4. οι περιγραφόμενες δαπάνες μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, τις δαπάνες εξοπλισμού και υπεργολαβικής ανάθεσης, καθώς και άλλες δαπάνες (όπως διάδοση των πληροφοριών, δημοσίευση ή μετάφραση).

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες αξιολόγησης με τη συνδρομή εσωτερικών και/ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογούν την ποιότητα των προτάσεων με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση και τον αναμενόμενο αντίκτυπο, την ποιότητα και την αποδοτικότητα της δράσης.

Μετά την αξιολόγηση της πρότασης, ο διατάκτης θα καθορίσει το ύψος του κατ’ αποκοπήν ποσού, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της διενεργηθείσας αξιολόγησης.

Οι παράμετροι της επιχορήγησης (ανώτατο ποσό επιχορήγησης, ποσοστό χρηματοδότησης, συνολικές επιλέξιμες δαπάνες κ.λπ.) θα καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης. Ανατρέξτε στο μέρος Γ του παρόντος οδηγού προγράμματος, ενότητα «Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες».

Τα επιτεύγματα του σχεδίου θα αξιολογούνται με βάση τα ολοκληρωθέντα αποτελέσματα. Αυτό το σύστημα χρηματοδότησης θα επιτρέψει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στις εισροές, δίνοντας έτσι έμφαση στην ποιότητα και στο επίπεδο επίτευξης των μετρήσιμων στόχων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

Tagged in:  Φοιτητές και προσωπικό ΕΕΚ