Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Σεμιναρια καταρτισης εκπαιδευτικων Jean Monnet

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα / οι οργανισμοί κατάρτισης εκπαιδευτικών θα οργανώσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής της δράσης, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς στα σχολεία και στους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, να διδάξουν και να μελετήσουν θέματα που αφορούν την ΕΕ, ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη θέση τους μέσω της καλύτερης κατανόησης της ΕΕ και της λειτουργίας της.

Οι φορείς κατάρτισης εκπαιδευτικών (τόσο για την αρχική εκπαίδευση όσο και για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών) θα ενισχύσουν τις εσωτερικές τους γνώσεις και δεξιότητες στη διδασκαλία σχετικά με θέματα που αφορούν την ΕΕ και, ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί θα διαθέτουν περισσότερα εφόδια κατά την εισαγωγή περιεχομένου που αφορά την ΕΕ στις δραστηριότητές τους.

Οι δραστηριότητες κατάρτισης εκπαιδευτικών θα υποστηρίξουν το εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία και τους παρόχους ΕΕΚ (ISCED 1-4).

Στοχοι της δρασης

Στόχος των σεμιναρίων κατάρτισης εκπαιδευτικών Jean Monnet είναι η στήριξη των σχολείων και των παρόχων ΕΕΚ στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παροχή περιεχομένου που αφορά την ΕΕ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους εντός και εκτός του προγράμματος σπουδών. Οι κύριοι στόχοι είναι οι εξής:

 • παροχή στα σχολεία και τους παρόχους ΕΕΚ (ISCED 1- 4) της δυνατότητας ώστε το εκπαιδευτικό τους προσωπικό να αναπτύξει γνώσεις σχετικά με την ΕΕ·
 • διατύπωση δομημένων προτάσεων κατάρτισης σε θέματα που αφορούν την ΕΕ για σχολεία και παρόχους ΕΕΚ, παροχή περιεχομένου και μεθοδολογιών για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε διάφορα επίπεδα, προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα και διαθέτουν διαφορετική πείρα·
 • παροχή συγκεκριμένων ατομικών ή ομαδικών σεμιναρίων κατάρτισης (τμηματικών, με διαμονή επί τόπου, μικτών ή διαδικτυακών) για εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την ΕΕ και επιθυμούν να εντάξουν θέματα που αφορούν την ΕΕ στην καθημερινή τους διδασκαλία·
 • ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών όσον αφορά την εισαγωγή μιας ευρωπαϊκής σκοπιάς στην καθημερινή τους εργασία.

Ποια κριτηρια πρεπει να πληρουνται για την υποβολη αιτησης για «σεμιναρια καταρτισης εκπαιδευτικων» Jean Monnet;

Κριτηρια επιλεξιμοτητας

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να είναι:

 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει αρχική και/ή ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς σχολείων και/ή ιδρυμάτων ΕΕΚ (ISCED 1-4) και διαθέτει έγκυρο ECHE
 • ή ίδρυμα/οργανισμός κατάρτισης εκπαιδευτικών που παρέχει αρχική και/ή ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς σχολείων και/ή ιδρυμάτων ΕΕΚ (ISCED 1-4).

Οι αιτούντες οργανισμοί πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Σύνθεση της κοινοπραξίας

Επιτρέπονται μόνον αιτήσεις από ενιαίους αιτούντες (ενιαίοι δικαιούχοι).

Διάρκεια του σχεδίου

Τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν 36 μήνες (υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης).

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA)

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-JMO-2023-OFET-TT

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως τις 14 Φεβρουαρίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών)

Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Οργανωση σχεδιου

Οι εκπαιδευτικοί που είναι εφοδιασμένοι με νέες και καινοτόμες μεθοδολογίες για την πρόταση περιεχομένου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε εκπαιδευόμενους θα βοηθήσουν στην εισαγωγή περιεχομένου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε δραστηριότητες εντός και εκτός του προγράμματος σπουδών.

Ίδρυμα/οργανισμός κατάρτισης εκπαιδευτικών: ένας φορέας που στις κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνει την παροχή κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς.

Τα «σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών» Jean Monnet θα πρέπει να περιλαμβάνουν την προετοιμασία και την υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης/εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Οι εν λόγω δραστηριότητες μπορούν να λάβουν τη μορφή στοχευμένων μαθημάτων ή ενοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως μάθησης (MOOC και/ή δραστηριότητες μικτού τύπου). Τα «σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών» θα πρέπει να είναι τυπικά και, μετά την ολοκλήρωσή τους, θα πρέπει να χορηγείται πιστοποιητικό.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή υποστήριξης στους συμμετέχοντες (π.χ. συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, παροχή εγχειριδίων και άλλων ειδικών εργαλείων, απαλλαγή από τέλη).

Τα «σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών» Jean Monnet πρέπει να λαμβάνουν μία από τις παρακάτω μορφές:

 • κατάρτιση σε μεθοδολογίες διδασκαλίας για την προσέγγιση θεμάτων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση·
 • κατάρτιση σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση·
 • εμπειρίες μάθησης σχετικά με θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες συμπληρώνουν ήδη υφιστάμενα μαθήματα (συνεργατική μάθηση μεταξύ τάξεων, συνδιδασκαλία)·
 • σεμινάρια, θερινά και εντατικά μαθήματα, άλλα είδη εμπειριών που αφορούν την ΕΕ και στις οποίες συμμετέχουν άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τα παραπάνω μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω:

 • της παροχής ad hoc καθοδήγησης για την επιλογή της κατάρτισης·
 • της κατάρτισης με φυσική και διαδικτυακή παρουσία και/ή της μικτής κατάρτισης.

Αναμενομενος αντικτυπος

Ποσοτικός

 • αριθμός δικαιούχων από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα / περιφέρεια
 • αριθμός δικαιούχων «σεμιναρίων κατάρτισης εκπαιδευτικών» ανά χώρα/περιφέρεια

Ποιοτικός

Τα «σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών Jean Monnet αναμένεται ότι θα αποφέρουν θετικά και μακροχρόνια αποτελέσματα τόσο στα ιδρύματα που παρέχουν αρχική και/ή ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών όσο και στους συμμετέχοντες στις δραστηριότητές τους.

Τα «σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών» θα αυξήσουν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας και επαγγελματικής ανάπτυξης για το διδακτικό προσωπικό.

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των «σεμιναρίων κατάρτισης εκπαιδευτικών» Jean Monnet στοχεύουν επίσης στην επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων:

 • παροχή καλύτερων εφοδίων στους εκπαιδευτικούς μέσω της κατάρτισης σε μεθοδολογίες για τη διδασκαλία θεμάτων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση·
 • αυξημένη ικανότητα διδασκαλίας θεμάτων που αφορούν την ΕΕ·
 • αύξηση των γνώσεων σε θέματα που αφορούν την ΕΕ·
 • εκτεταμένη προσφορά ειδικής κατάρτισης από οργανισμούς που παρέχουν αρχική και/ή ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών.

Κριτηρια χορηγησης

Τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση ανταποκρίνεται στους στόχους της δράσης Jean Monnet:
  • αφορά τις ευρωπαϊκές σπουδές (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο)·
  • παρέχει στους εκπαιδευτικούς στα σχολεία τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες δεξιότητες·
  • οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση της ΕΕ και της λειτουργίας της·
  • παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να ενσωματώσουν περιεχόμενο που αφορά την ΕΕ στις δραστηριότητές τους.
 • Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση προσεγγίζει τις ομάδες-στόχους προτεραιότητας:
  • σχολεία και παρόχους ΕΕΚ (ISCED 1-4),
  • Εκπαιδευτικοί

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Μεθοδολογία: ποιότητα, πρωτοτυπία και σκοπιμότητα της πρότασης και βιωσιμότητα της μεθοδολογίας της·
 • Ο βαθμός στον οποίο το πρόγραμμα εργασίας:
  • παρουσιάζεται κατά τρόπο σαφή, ολοκληρωμένο και συνεκτικό, με τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την παρουσίαση του κατάλληλου σχεδιασμού των φάσεων της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της αξιολόγησης, της παρακολούθησης και της διάδοσης·
  • καταδεικνύει τη συνοχή με τους στόχους και τις δραστηριότητες της πρότασης·
  • περιλαμβάνει υποστήριξη στους συμμετέχοντες (π.χ. συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, παροχή εγχειριδίων και άλλων ειδικών εργαλείων, απαλλαγή από τέλη).
 • Ο βαθμός στον οποίο οι πόροι που έχουν διατεθεί στις δέσμες εργασιών συμφωνούν με τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους.
 • Στρατηγική παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Επίπεδο ικανότητας και προστιθέμενη αξία της ομάδας:
  • Συνάφεια και συμπληρωματικότητα του προφίλ και της εμπειρογνωσίας του βασικού προσωπικού που συμμετέχει στις δραστηριότητες (στα ακαδημαϊκά και μη ακαδημαϊκά πεδία, κατά περίπτωση):
   • όσον αφορά τις ευρωπαϊκές σπουδές (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο)·
   • όσον αφορά το ειδικό θέμα που αφορά η πρόταση.

Αντίκτυπος (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Ο αναμενόμενος αντίκτυπος της κατάρτισης εκπαιδευτικών και οι μακροχρόνιες επιπτώσεις:
  • Σε σχολεία και παρόχους ΕΕΚ (ISCED 1-4),
  • αυξημένη ικανότητα διδασκαλίας σε θέματα που αφορούν την ΕΕ·
  • βελτίωση ή ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου, ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για τη συμπερίληψη θεμάτων που αφορούν την ΕΕ στο πρόγραμμα σπουδών·
  • στα ιδρύματα που οργανώνουν τις δραστηριότητες·ενισχυμένη συνεργασία και ικανότ
  • ητα σύνδεσης με τους εταίρους·
  • αριθμός και επίπεδο της προτεινόμενης κατάρτισης και δυνητικός αριθμός δικαιούχων·
  • αυξημένη κατανομή χρηματοδοτικών πόρων για την ενίσχυση της παροχής πιο στοχευμένων δραστηριοτήτων κατάρτισης εντός του ιδρύματος.
 • Στους δικαιούχους της δράσης Jean Monnet
  • Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε περιεχόμενο που αφορά την ΕΕ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.
 • Διάδοση και επικοινωνία:
  • καταλληλότητα και ποιότητα των δράσεων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων τόσο εντός όσο και εκτός του ιδρύματος στο οποίο υλοποιείται η δράση Jean Monnet·
  • ευαισθητοποίηση σχετικά με τα σχέδια και τα αποτελέσματα, ενίσχυση της προβολής των συμμετεχόντων και των οργανισμών·
  • απήχηση σε ομάδες εκτός της άμεσης ομάδας στόχου·
  • βαθμός στον οποίο τα προβλεπόμενα εργαλεία διάδοσης θα έχουν απήχηση στο κοινό στόχο·
  • Βιωσιμότητα και συνέχιση: η πρόταση περιλαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και πόρους ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση των αποτελεσμάτων και των οφελών του σχεδίου μετά την ολοκλήρωσή του.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να λάβουν τουλάχιστον 70 βαθμούς συνολικά και 15 βαθμούς σε κάθε κριτήριο χορήγησης. Σε περίπτωση ex aequo σε προτάσεις που αφορούν το ίδιο θέμα, θα δίνεται προτεραιότητα σύμφωνα με τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει οι εν λόγω προτάσεις για το κριτήριο χορήγησης «Συνάφεια του σχεδίου» και, στη συνέχεια, για το κριτήριο χορήγησης «Αντίκτυπος».

Ποιοι ειναι οι κανονες χρηματοδοτησης;

Για τη δράση αυτή ακολουθείται ένα μοντέλο χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπήν ποσό. Το ποσό της συνεισφοράς ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσού θα καθορίζεται για κάθε επιχορήγηση με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της δράσης που προτείνει ο αιτών. Η χορηγούσα αρχή θα καθορίζει το κατ’ αποκοπήν ποσό κάθε επιχορήγησης με βάση την πρόταση, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, τα ποσοστά χρηματοδότησης και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που καθορίζεται στην πρόσκληση.

Το μέγιστο ποσό συνεισφοράς της ΕΕ ανά σχέδιο ανέρχεται σε 300 000 EUR

Πώς καθορίζεται το κατ’ αποκοπήν ποσό του σχεδίου;

Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν έναν αναλυτικό πίνακα προϋπολογισμού σύμφωνα με το έντυπο αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σημεία:

 • ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αναλύεται, ανάλογα με την περίπτωση, ανά δικαιούχο/-ους και να οργανώνεται σε συνεκτικές δέσμες εργασιών (να χωρίζεται, για παράδειγμα, στις κατηγορίες «διαχείριση σχεδίου», «κατάρτιση», «διοργάνωση εκδηλώσεων», «προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας», «επικοινωνία και διάδοση», «διασφάλιση ποιότητας» κ.λπ.)·
 • η πρόταση πρέπει να περιγράφει τις δραστηριότητες που καλύπτει κάθε δέσμη εργασιών·
 • οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν στην πρότασή τους ανάλυση των εκτιμώμενων δαπανών στην οποία θα παρουσιάζεται το ποσοστό ανά δέσμη εργασιών (και, εντός κάθε δέσμης εργασιών, το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο και συνδεόμενη οντότητα)·
 • οι δαπάνες μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, τις δαπάνες εξοπλισμού και υπεργολαβικής ανάθεσης, καθώς και άλλες δαπάνες (διάδοση των πληροφοριών, δημοσίευση, μετάφραση).

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες αξιολόγησης με τη συνδρομή εσωτερικών και/ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογούν την ποιότητα των προτάσεων με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση και τον αναμενόμενο αντίκτυπο, την ποιότητα και την αποδοτικότητα της δράσης.

Μετά την αξιολόγηση της πρότασης, ο διατάκτης θα καθορίσει το ύψος του κατ’ αποκοπήν ποσού, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της διενεργηθείσας αξιολόγησης. Η αξία του κατ’ αποκοπήν ποσού θα περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 80 % του εκτιμώμενου προϋπολογισμού που καθορίζεται μετά την αξιολόγηση.

Οι παράμετροι της επιχορήγησης (ανώτατο ποσό επιχορήγησης, ποσοστό χρηματοδότησης, συνολικές επιλέξιμες δαπάνες κ.λπ.) θα καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Τα επιτεύγματα του σχεδίου θα αξιολογούνται με βάση τα ολοκληρωθέντα αποτελέσματα. Το σύστημα χρηματοδότησης θα επιτρέψει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στις εισροές, δίνοντας έτσι έμφαση στην ποιότητα και το επίπεδο επίτευξης των μετρήσιμων στόχων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης Φοιτητές και προσωπικό ΕΕΚ