Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Σεμιναρια καταρτισης εκπαιδευτικων Jean Monnet

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα / οι οργανισμοί κατάρτισης εκπαιδευτικών θα οργανώσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής της δράσης, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς στα σχολεία και στους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, να διδάξουν και να μελετήσουν θέματα που αφορούν την ΕΕ, ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη θέση τους μέσω της καλύτερης κατανόησης της ΕΕ και της λειτουργίας της.

Οι φορείς κατάρτισης εκπαιδευτικών (τόσο για την αρχική εκπαίδευση όσο και για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών) θα ενισχύσουν τις εσωτερικές τους γνώσεις και δεξιότητες στη διδασκαλία σχετικά με θέματα που αφορούν την ΕΕ και, ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί θα διαθέτουν περισσότερα εφόδια κατά την εισαγωγή περιεχομένου που αφορά την ΕΕ στις δραστηριότητές τους.

Οι δραστηριότητες κατάρτισης εκπαιδευτικών θα υποστηρίξουν το εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία και τους παρόχους ΕΕΚ (ISCED 1-4).

Στοχοι της δρασης

Στόχος των σεμιναρίων κατάρτισης εκπαιδευτικών Jean Monnet είναι η στήριξη των σχολείων και των παρόχων ΕΕΚ στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παροχή περιεχομένου που αφορά την ΕΕ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους εντός και εκτός του προγράμματος σπουδών. Οι κύριοι στόχοι είναι οι εξής:

 • παροχή στα σχολεία και τους παρόχους ΕΕΚ (ISCED 1- 4) της δυνατότητας ώστε το εκπαιδευτικό τους προσωπικό να αναπτύξει γνώσεις σχετικά με την ΕΕ·
 • διατύπωση δομημένων προτάσεων κατάρτισης σε θέματα που αφορούν την ΕΕ για σχολεία και παρόχους ΕΕΚ, παροχή περιεχομένου και μεθοδολογιών για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε διάφορα επίπεδα, προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα και διαθέτουν διαφορετική πείρα·
 • παροχή συγκεκριμένων ατομικών ή ομαδικών σεμιναρίων κατάρτισης (τμηματικών, με διαμονή επί τόπου, μικτών ή διαδικτυακών) για εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την ΕΕ και επιθυμούν να εντάξουν θέματα που αφορούν την ΕΕ στην καθημερινή τους διδασκαλία·
 • ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών όσον αφορά την εισαγωγή μιας ευρωπαϊκής σκοπιάς στην καθημερινή τους εργασία.

Οργανωση σχεδιου

Οι εκπαιδευτικοί που είναι εφοδιασμένοι με νέες και καινοτόμες μεθοδολογίες για την πρόταση περιεχομένου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε εκπαιδευόμενους θα βοηθήσουν στην εισαγωγή περιεχομένου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε δραστηριότητες εντός και εκτός του προγράμματος σπουδών.

Ίδρυμα/οργανισμός κατάρτισης εκπαιδευτικών: ένας φορέας που στις κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνει την παροχή κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς.

Τα «σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών» Jean Monnet θα πρέπει να περιλαμβάνουν την προετοιμασία και την υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης/εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Οι εν λόγω δραστηριότητες μπορούν να λάβουν τη μορφή στοχευμένων μαθημάτων ή ενοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως μάθησης (MOOC και/ή δραστηριότητες μικτού τύπου). Τα «σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών» θα πρέπει να είναι τυπικά και, μετά την ολοκλήρωσή τους, θα πρέπει να χορηγείται πιστοποιητικό.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή υποστήριξης στους συμμετέχοντες (π.χ. συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, παροχή εγχειριδίων και άλλων ειδικών εργαλείων, απαλλαγή από τέλη).

Τα «σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών» Jean Monnet πρέπει να λαμβάνουν μία από τις παρακάτω μορφές:

 • κατάρτιση σε μεθοδολογίες διδασκαλίας για την προσέγγιση θεμάτων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση·
 • κατάρτιση σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση·
 • εμπειρίες μάθησης σχετικά με θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες συμπληρώνουν ήδη υφιστάμενα μαθήματα (συνεργατική μάθηση μεταξύ τάξεων, συνδιδασκαλία)·
 • σεμινάρια, θερινά και εντατικά μαθήματα, άλλα είδη εμπειριών που αφορούν την ΕΕ και στις οποίες συμμετέχουν άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τα παραπάνω μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω:

 • της παροχής ad hoc καθοδήγησης για την επιλογή της κατάρτισης·
 • της κατάρτισης με φυσική και διαδικτυακή παρουσία και/ή της μικτής κατάρτισης.

Ποια κριτηρια πρεπει να πληρουνται για την υποβολη αιτησης για σεμιναρια καταρτισης εκπαιδευτικων Jean Monnet;

Κριτηρια επιλεξιμοτητας

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί (Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;)

Για να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες (δικαιούχοι και συνδεόμενες οντότητες, κατά περίπτωση) πρέπει να είναι:

 •  ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει αρχική και/ή ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς σχολείων και/ή ιδρυμάτων ΕΕΚ (ISCED 1-4) και διαθέτει έγκυρο ECHE·ή           
 • ίδρυμα/οργανισμός κατάρτισης εκπαιδευτικών που παρέχει αρχική και/ή ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς σχολείων και/ή ιδρυμάτων ΕΕΚ (ISCED 1-4).

Οι αιτούντες οργανισμοί πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Επιτρέπονται μόνο αιτήσεις από έναν μόνο αιτούντα

Γεωγραφική θέση  (Τόπος των δραστηριοτήτων)

Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις επιλέξιμες χώρες (βλ. μέρος Α του παρόντος οδηγού)

Διάρκεια του σχεδίου

Τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν 36 μήνες (υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης της συμφωνίας επιχορήγησης).

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-JMO-2024-OFET-TT

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως την 1η Φεβρουαρίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για πληροφορίες, συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού

Οι αιτούντες οργανισμοί θα αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Κριτηρια χορηγησης

Τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

Η πρόταση πρέπει να καταδεικνύει τη συνάφεια με τους στόχους της παρούσας δράσης και, μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η συνάφεια, εάν η πρόταση:

 • αφορά τις ευρωπαϊκές σπουδές (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο)·
 • παρέχει στους εκπαιδευτικούς στα σχολεία τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες δεξιότητες·
 • οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση της ΕΕ και της λειτουργίας της·
 • παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να ενσωματώσουν περιεχόμενο που αφορά την ΕΕ στις δραστηριότητές τους.

Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση είναι συναφής με τον σεβασμό και την προώθηση των κοινών αξιών της ΕΕ, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων.

 • Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση προσεγγίζει τις ομάδες-στόχους προτεραιότητας:
  • σχολεία και παρόχους ΕΕΚ (ISCED 1-4)·
  • εκπαιδευτικούς.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Μεθοδολογία: ποιότητα, πρωτοτυπία και σκοπιμότητα της πρότασης και βιωσιμότητα της μεθοδολογίας της.
 • Ο βαθμός στον οποίο το πρόγραμμα εργασίας:
  • παρουσιάζεται κατά τρόπο σαφή, ολοκληρωμένο και συνεκτικό, με τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την παρουσίαση του κατάλληλου σχεδιασμού των φάσεων της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της αξιολόγησης, της παρακολούθησης και της διάδοσης·
  • καταδεικνύει τη συνοχή με τους στόχους και τις δραστηριότητες της πρότασης·
  • περιλαμβάνει υποστήριξη στους συμμετέχοντες (π.χ. συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, παροχή εγχειριδίων και άλλων ειδικών εργαλείων, απαλλαγή από τέλη).
 • Ο βαθμός στον οποίο οι πόροι που έχουν διατεθεί στις δέσμες εργασιών συμφωνούν με τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους.
 • Στρατηγική παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Επίπεδο ικανότητας και προστιθέμενη αξία της ομάδας.
 • Συνάφεια και συμπληρωματικότητα του προφίλ και της εμπειρογνωσίας του βασικού προσωπικού που συμμετέχει στις δραστηριότητες (στα ακαδημαϊκά και μη ακαδημαϊκά πεδία, κατά περίπτωση):
  • όσον αφορά τις ευρωπαϊκές σπουδές (όπως περιγράφονται στην εισαγωγική παράγραφο)·
  • όσον αφορά το ειδικό θέμα που αφορά η πρόταση.

Αντίκτυπος (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Ο αναμενόμενος αντίκτυπος της κατάρτισης εκπαιδευτικών και οι μακροχρόνιες επιπτώσεις:
  • σε σχολεία και παρόχους ΕΕΚ (ISCED 1-4):
  • αυξημένη ικανότητα διδασκαλίας σε θέματα που αφορούν την ΕΕ·
  • βελτίωση ή ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου, ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για τη συμπερίληψη θεμάτων που αφορούν την ΕΕ στο πρόγραμμα σπουδών·
  • στα ιδρύματα που οργανώνουν τις δραστηριότητες·
  • ενισχυμένη συνεργασία και ικανότητα σύνδεσης με τους εταίρους·
  • αριθμός και επίπεδο της προτεινόμενης κατάρτισης και δυνητικός αριθμός δικαιούχων·
  • αυξημένη κατανομή χρηματοδοτικών πόρων για την ενίσχυση της παροχής πιο στοχευμένων δραστηριοτήτων κατάρτισης εντός του ιδρύματος.
 • Στους εκπαιδευτικούς που επωφελούνται από τη δράση Jean Monnet:
  • ενίσχυση των δεξιοτήτων διδασκαλίας για περιεχόμενο που αφορά την ΕΕ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.
 • Διάδοση και επικοινωνία:
  • καταλληλότητα και ποιότητα των δράσεων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων τόσο εντός όσο και εκτός του ιδρύματος στο οποίο υλοποιείται η δράση Jean Monnet·
  • ευαισθητοποίηση σχετικά με τα σχέδια και τα αποτελέσματα, ενίσχυση της προβολής των συμμετεχόντων και των οργανισμών·
  • απήχηση σε ομάδες εκτός της άμεσης ομάδας στόχου·
  • βαθμός στον οποίο τα προβλεπόμενα εργαλεία διάδοσης θα έχουν απήχηση στο κοινό στόχο.
  • Βιωσιμότητα και συνέχιση: η πρόταση περιλαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και πόρους ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση των αποτελεσμάτων και των οφελών του σχεδίου μετά την ολοκλήρωσή του.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 70 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 15 βαθμούς σε καθεμία από τις κατηγορίες των παραπάνω κριτηρίων χορήγησης.

Θα δίνεται προτεραιότητα στις προτάσεις ex aequo σύμφωνα με τη βαθμολογία που έχουν λάβει για το κριτήριο χορήγησης «Συνάφεια». Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η προτεραιότητα θα βασίζεται στη βαθμολογία τους για το κριτήριο «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η προτεραιότητα θα βασίζεται στη βαθμολογία τους για το κριτήριο «Αντίκτυπος».

Εάν αυτό δεν επιτρέπει τον καθορισμό της προτεραιότητας, μπορεί να εφαρμοστεί περαιτέρω ιεράρχηση με την εξέταση του συνολικού χαρτοφυλακίου σχεδίων και της δημιουργίας θετικών συνεργειών μεταξύ των σχεδίων ή με βάση άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τους στόχους της πρόσκλησης. Οι παράγοντες αυτοί τεκμηριώνονται στην έκθεση της ειδικής ομάδας.

Αναμενομενος αντικτυπος

Τα σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών Jean Monnet αναμένεται ότι θα αποφέρουν θετικά και μακροχρόνια αποτελέσματα τόσο στα ιδρύματα που παρέχουν αρχική και/ή ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών όσο και στους συμμετέχοντες στις δραστηριότητές τους.

Ο αντίκτυπος της κατάρτισης/εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Jean Monnet μετράται μέσω ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών (βλ. πίνακα κατωτέρω), οι οποίοι συνδέονται με τους στόχους της δράσης που περιγράφονται στην εισαγωγική ενότητα «Στόχοι της δράσης».

Οι αιτούντες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τους ακόλουθους δείκτες στις αιτήσεις τους και να καθορίζουν τις τιμές-στόχους τους:

Στόχοι

Παροχή στα σχολεία και τους παρόχους ΕΕΚ (ISCED 1-4) της δυνατότητας ώστε το εκπαιδευτικό τους προσωπικό να αναπτύξει γνώσεις σχετικά με την ΕΕ.

Δείκτης

Αριθμός τάξεων και σπουδαστών που συμμετέχουν στη δράση (με ανάλυση κατά φύλο).

Στόχοι

Διατύπωση δομημένων προτάσεων κατάρτισης σε θέματα που αφορούν την ΕΕ για σχολεία και παρόχους ΕΕΚ, παροχή περιεχομένου και μεθοδολογιών για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε διάφορα επίπεδα, προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα και διαθέτουν διαφορετική πείρα.

Δείκτης

Αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη δράση (με ανάλυση κατά φύλο).

Στόχοι

Παροχή συγκεκριμένων ατομικών ή ομαδικών σεμιναρίων κατάρτισης (τμηματικών, με διαμονή επί τόπου, μικτών ή διαδικτυακών) για εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την ΕΕ και επιθυμούν να εντάξουν θέματα που αφορούν την ΕΕ στην καθημερινή τους διδασκαλία.

Δείκτης

Αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη δράση (με ανάλυση κατά φύλο).

Στόχοι

Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών όσον αφορά την εισαγωγή μιας ευρωπαϊκής σκοπιάς στην καθημερινή τους εργασία.

Δείκτης

Ποσοστό επί του ποσοστού επιτυχίας στην αξιολόγηση της μάθησης σχετικά με την ΕΕ.

Ποιοι ειναι οι κανονες χρηματοδοτησης;

Για τη δράση αυτή ακολουθείται ένα μοντέλο χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπήν ποσό. Το ποσό της συνεισφοράς ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσού θα καθορίζεται για κάθε επιχορήγηση με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της δράσης που προτείνουν οι αιτούντες. Το ποσό θα καθοριστεί από τη χορηγούσα αρχή με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του σχεδίου, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, το ποσοστό χρηματοδότησης 80 % και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που ορίζεται στην πρόσκληση.

Το μέγιστο ποσό συνεισφοράς της ΕΕ ανά σχέδιο ανέρχεται σε 300 000 EUR

Πώς καθορίζεται το κατ’ αποκοπήν ποσό του σχεδίου;

Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν έναν αναλυτικό πίνακα προϋπολογισμού σύμφωνα με το έντυπο αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σημεία:

 • ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αναλύεται, ανάλογα με την περίπτωση, ανά δικαιούχο/-ους και να οργανώνεται σε συνεκτικές δέσμες εργασιών (να χωρίζεται, για παράδειγμα, στις κατηγορίες «διαχείριση σχεδίου», «κατάρτιση», «διοργάνωση εκδηλώσεων», «προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας», «επικοινωνία και διάδοση», «διασφάλιση ποιότητας» κ.λπ.)·
 • η πρόταση πρέπει να περιγράφει τις δραστηριότητες που καλύπτει κάθε δέσμη εργασιών·
 • οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν στην πρότασή τους ανάλυση των εκτιμώμενων δαπανών στην οποία θα παρουσιάζεται το ποσοστό ανά δέσμη εργασιών (και, εντός κάθε δέσμης εργασιών, το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο και συνδεόμενη οντότητα)·
 • οι δαπάνες μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, τις δαπάνες εξοπλισμού και υπεργολαβικής ανάθεσης, καθώς και άλλες δαπάνες (διάδοση των πληροφοριών, δημοσίευση, μετάφραση).

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες αξιολόγησης με τη συνδρομή εσωτερικών και/ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογούν την ποιότητα των προτάσεων με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση και τον αναμενόμενο αντίκτυπο, την ποιότητα και την αποδοτικότητα της δράσης.

Μετά την αξιολόγηση της πρότασης, ο διατάκτης θα καθορίσει το ύψος του κατ’ αποκοπήν ποσού, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της διενεργηθείσας αξιολόγησης. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης 80 % θα εφαρμοστεί στις συνολικές εκτιμώμενες επιλέξιμες δαπάνες που καθορίζονται μετά την αξιολόγηση.

Οι αναλυτικές παράμετροι της επιχορήγησης (ανώτατο ποσό επιχορήγησης κ.λπ.) θα καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Επιτρέπεται η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους με τη μορφή επιχορηγήσεων ή βραβείων.

Επιτρέπονται οι δαπάνες για εθελοντές. Έχουν τη μορφή μοναδιαίου κόστους, όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το μοναδιαίο κόστος για εθελοντές1 .

Τα επιτεύγματα του σχεδίου θα αξιολογούνται με βάση τα ολοκληρωθέντα αποτελέσματα. Το σύστημα χρηματοδότησης θα επιτρέψει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στις εισροές, δίνοντας έτσι έμφαση στην ποιότητα και το επίπεδο επίτευξης των μετρήσιμων στόχων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης Φοιτητές και προσωπικό ΕΕΚ