Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Διαπιστευση Erasmus στους τομεις της επαγγελματικης εκπαιδευσης και καταρτισης, της σχολικης εκπαιδευσης και της εκπαιδευσης ενηλικων

Η διαπίστευση Erasmus αποτελεί εργαλείο για τους οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), σχολικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και συνεργασία. Η απονομή της διαπίστευσης Erasmus επιβεβαιώνει ότι ο αιτών έχει καταρτίσει σχέδιο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ανάπτυξης του οργανισμού του. Το εν λόγω σχέδιο ονομάζεται σχέδιο Erasmus και αποτελεί βασικό μέρος της αίτησης για τη διαπίστευση Erasmus.

Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ατομική διαπίστευση Erasmus για τον οργανισμό τους ή για διαπίστευση Erasmus για συντονιστές κοινοπραξιών κινητικότητας, όπως εξηγείται παρακάτω. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στο πρόγραμμα για την υποβολή αίτησης.

Στους οργανισμούς που διαθέτουν ήδη διαπίστευση Erasmus μπορεί να απονεμηθεί σήμα αριστείας ως αναγνώριση του προηγούμενου έργου τους και της αφοσίωσής τους στην ποιότητα.

Πως εξασφαλιζεται προσβαση σε ευκαιριες κινητικοτητας με διαπιστευση Erasmus;

Οι επιτυχόντες αιτούντες διαπίστευση Erasmus θα αποκτήσουν απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1 με τη μορφή διαπιστευμένων σχεδίων κινητικότητας που παρουσιάζονται στον παρόντα οδηγό.

Στοχοι της δρασης

Και στους τρεις τομεις:

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας και της μάθησης με τις εξής ενέργειες:

 • προώθηση των αξιών της συμπεριληπτικότητας και της πολυμορφίας, της ανεκτικότητας και της δημοκρατικής συμμετοχής
 • προώθηση των γνώσεων σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και την πολυμορφία
 • υποστήριξη της ανάπτυξης επαγγελματικών δικτύων σε ολόκληρη την Ευρώπη

Στον τομεα της επαγγελματικης εκπαιδευσης και καταρτισης:

Συμβολή στην εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και της δήλωσης του <strong>Osnabrück</strong>1 , καθώς και συμβολή στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο <strong>δεξιοτήτων</strong>2 και στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης με τις εξής ενέργειες:

 • βελτίωση της ποιότητας της αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΑΕΕΚ και ΣΕΕΚ)
 • ενίσχυση βασικών ικανοτήτων και εγκάρσιων δεξιοτήτων, ιδίως της εκμάθησης γλωσσών και των ψηφιακών δεξιοτήτων·
 • υποστήριξη της ανάπτυξης ειδικών για κάθε επάγγελμα δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην υφιστάμενη και τη μελλοντική αγορά εργασίας·
 • ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και προώθηση της χρήσης νέων και καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων και τεχνολογιών, και υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών, των μεντόρων και άλλου προσωπικού που απασχολείται στην ΕΕΚ·
 • ανάπτυξη της ικανότητας των παρόχων ΕΕΚ να εκτελούν σχέδια κινητικότητας υψηλής ποιότητας, καθώς και της ικανότητάς τους να συγκροτούν ποιοτικές συμπράξεις στο πλαίσιο της ανάπτυξης της οικείας στρατηγικής για διεθνοποίηση·
 • μέριμνα ώστε η κινητικότητα να αποτελεί ρεαλιστική δυνατότητα για κάθε εκπαιδευόμενο σε ΑΕΕΚ και ΣΕΕΚ, και αύξηση της μέσης διάρκειας της κινητικότητας για τους εκπαιδευομένους ΕΕΚ με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας και του αντίκτυπού της·
 • προώθηση της ποιότητας, της διαφάνειας και της αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των περιόδων κινητικότητας στο εξωτερικό, ιδίως με τη χρήση ευρωπαϊκών εργαλείων και μέσων για τον σκοπό αυτό

Στον τομεα της σχολικης εκπαιδευσης

Βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης στη σχολική εκπαίδευση με τις εξής ενέργειες:

 • υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, των διευθυντών σχολείων και άλλου προσωπικού των σχολείων
 • προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας
 • βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας στα σχολεία
 • υποστήριξη της ανταλλαγής και μεταφοράς βέλτιστων πρακτικών στη διδασκαλία και στην ανάπτυξη των σχολείων

Συμβολή στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης με τις εξής ενέργειες:

 • ανάπτυξη της ικανότητας των σχολείων να συμμετέχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και συνεργασία και να εκτελούν σχέδια κινητικότητας υψηλής ποιότητας
 • μέριμνα ώστε η μαθησιακή κινητικότητα να αποτελεί ρεαλιστική δυνατότητα για κάθε μαθητή στη σχολική εκπαίδευση
 • προώθηση της αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μαθητών και προσωπικού που συμμετέχουν σε περιόδους κινητικότητας στο εξωτερικό

Στον τομεα της εκπαιδευσης ενηλικων: 

Συμβολή στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο <strong>δεξιοτήτων</strong>3 με τις εξής ενέργειες:

 • βελτίωση της ποιότητας της τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων
 • βελτίωση της ποιότητας της προσφοράς εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω της επαγγελματοποίησης του σχετικού προσωπικού και της ανάπτυξης ικανοτήτων των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων με σκοπό την εφαρμογή προγραμμάτων μάθησης υψηλής ποιότητας
 • βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης σε όλες τις μορφές της εκπαίδευσης ενηλίκων και προσαρμογή της στις ανάγκες της κοινωνίας εν γένει
 • βελτίωση της παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων για τις βασικές ικανότητες όπως ορίζονται στο πλαίσιο της ΕΕ (2018), καθώς και για τις βασικές δεξιότητες (γραμματισμός, γνώσεις αριθμητικής, ψηφιακές δεξιότητες) και άλλες δεξιότητες ζωής
 • ανάπτυξη της ικανότητας των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλων οργανισμών που επιτελούν κάποιον ρόλο στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων να εκτελούν σχέδια κινητικότητας υψηλής ποιότητας
 • ενίσχυση της συμμετοχής ενηλίκων κάθε ηλικίας και κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου στην εκπαίδευση ενηλίκων, ιδίως με την προώθηση της συμμετοχής οργανισμών που εργάζονται με μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους, της συμμετοχής μικρών παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων, της συμμετοχής νεοεισερχομένων στο πρόγραμμα και λιγότερο έμπειρων οργανισμών, καθώς και οργανισμών σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

 1. Οργανισμοί που παρέχουν αρχική ή συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση4
 2. Τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές, συντονιστικοί φορείς και άλλοι οργανισμοί που επιτελούν κάποιον ρόλο στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 3. Εταιρείες και άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που φιλοξενούν, καταρτίζουν ή εργάζονται με άλλον τρόπο με εκπαιδευομένους και μαθητευομένους στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης:

 1. Σχολεία που παρέχουν γενική εκπαίδευση σε προσχολικό, πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο επίπεδο5
 2. Τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές, συντονιστικοί φορείς και άλλοι οργανισμοί που επιτελούν κάποιον ρόλο στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης

Στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων:

 1. Οργανισμοί που παρέχουν τυπική, άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων6
 2. Τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές, συντονιστικοί φορείς και άλλοι οργανισμοί που επιτελούν κάποιον ρόλο στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων

Ισχύοντες ορισμοί και αρχές και στους τρεις τομείς

Η επιλεξιμότητα οργανισμών που εμπίπτουν στο κριτήριο 1) θα καθοριστεί βάσει των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που παρέχουν. Ένας οργανισμός μπορεί να είναι επιλέξιμος σε περισσότερους του ενός τομείς εάν παρέχει διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες.

Η αρμόδια εθνική αρχή σε κάθε χώρα θα καθορίσει:

 • τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις δραστηριότητες χάρη στα οποία οι οργανισμοί είναι επιλέξιμοι βάσει του κριτηρίου 1), και
 • τους οργανισμούς που είναι επιλέξιμοι βάσει του κριτηρίου 2).

Οι ισχύοντες ορισμοί καθώς και παραδείγματα επιλέξιμων οργανισμών θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο του αρμόδιου Εθνικού Οργανισμού.

Eπιλέξιμες χώρες

Οι αιτούντες πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Προθεσμία υποβολής

1 Οκτωβρίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών)

Πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus

Οι αιτούντες διαπίστευση Erasmus πρέπει να πληρούν τα πρότυπα ποιότητας του Erasmus που καθορίζονται στον ιστότοπο Europa:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools

Τα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus μπορεί να επικαιροποιηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της διαπίστευσης. Στην περίπτωση αυτή, θα ζητηθεί από τους διαπιστευμένους οργανισμούς να συμφωνήσουν με τα επικαιροποιημένα πρότυπα για να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση για την επόμενη επιχορήγησή τους.

Αριθμός αιτήσεων

Ένας οργανισμός μπορεί να υποβάλει μία αίτηση σε καθέναν από τους τρεις τομείς που καλύπτονται από την παρούσα πρόσκληση: εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και σχολική εκπαίδευση. Οι οργανισμοί που υποβάλλουν αίτηση για περισσότερους του ενός τομείς πρέπει να υποβάλουν χωριστές αιτήσεις για κάθε τομέα.

Οι οργανισμοί που διαθέτουν ήδη Erasmus δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για νέα διαπίστευση στον ίδιο τομέα.

Είδη αιτήσεων

Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση ως μεμονωμένοι οργανισμοί ή ως συντονιστές κοινοπραξίας κινητικότητας. Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης και για τα δύο είδη διαπίστευσης στον ίδιο τομέα.

Διαπίστευση Erasmus για συντονιστές κοινοπραξιών κινητικότητας

Κοινοπραξία κινητικότητας είναι μια ομάδα οργανισμών από την ίδια χώρα που υλοποιούν δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο ενός κοινού σχεδίου Erasmus. Υπεύθυνος για τον συντονισμό κάθε κοινοπραξίας κινητικότητας είναι ένας επικεφαλής οργανισμός: ο συντονιστής της κοινοπραξίας κινητικότητας, ο οποίος πρέπει να διαθέτει διαπίστευση Erasmus.

Ο συντονιστής κοινοπραξίας κινητικότητας μπορεί να διοργανώνει ο ίδιος δραστηριότητες (όπως και κάθε οργανισμός με ατομική διαπίστευση) και επιπλέον μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες κινητικότητας σε άλλους οργανισμούς-μέλη της κοινοπραξίας του. Δεν απαιτείται διαπίστευση Erasmus για τα μέλη της κοινοπραξίας.

Οι αιτούντες ως συντονιστές κοινοπραξιών κινητικότητας θα πρέπει να περιγράφουν τον σκοπό και την προβλεπόμενη σύνθεση της κοινοπραξίας τους στην αίτηση. Όλοι οι οργανισμοί που προβλέπεται να είναι μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να προέρχονται από το ίδιο κράτος μέλος της ΕΕ ή από την ίδια συνδεδεμένη με το πρόγραμμα τρίτη χώρα με τον συντονιστή της κοινοπραξίας κινητικότητας. Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο δεν απαιτείται ακριβής κατάλογος των μελών της κοινοπραξίας.

Για τα κριτήρια επιλεξιμότητας που εφαρμόζονται στα μέλη της κοινοπραξίας και για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα για τα διαπιστευμένα σχέδια κινητικότητας.

Υποστηρικτικοί οργανισμοί

Ένας υποστηρικτικός οργανισμός είναι ένας οργανισμός που βοηθά έναν διαπιστευμένο οργανισμό σε πρακτικές πτυχές της υλοποίησης σχεδίου που δεν αφορούν βασικά καθήκοντα του σχεδίου, όπως ορίζονται στα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus.

Κάθε οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση μπορεί να γίνει υποστηρικτικός οργανισμός. Ο ρόλος και οι υποχρεώσεις των υποστηρικτικών οργανισμών πρέπει να καθορίζονται επισήμως μεταξύ των ίδιων και του διαπιστευμένου οργανισμού. Ο υποστηρικτικός οργανισμός ενεργεί υπό την εποπτεία του διαπιστευμένου οργανισμού, ο οποίος παραμένει τελικά υπεύθυνος για τα αποτελέσματα και την ποιότητα των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται. Κάθε συνεισφορά των υποστηρικτικών οργανισμών πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus. Σε μια κοινοπραξία κινητικότητας, οι οργανισμοί-μέλη της κοινοπραξίας θα θεωρούνται υποστηρικτικοί οργανισμοί εάν αναλαμβάνουν συστηματικά καθήκοντα που συνδέονται με δραστηριότητες κινητικότητας για συμμετέχοντες που εργάζονται ή είναι εγγεγραμμένοι σε άλλους οργανισμούς-μέλη της κοινοπραξίας.

Οι οργανισμοί υποδοχής που παρέχουν μαθησιακό περιεχόμενο και καθοδήγηση στους συμμετέχοντες του δικαιούχου οργανισμού δεν θεωρούνται υποστηρικτικοί οργανισμοί, εκτός εάν υποστηρίζουν ταυτόχρονα τον δικαιούχο σε άλλα καθήκοντα διαχείρισης του σχεδίου που εκτελούνται συνήθως από τον οργανισμό αποστολής.

Κριτήρια επιλογής

Οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή επιχειρησιακή και επαγγελματική ικανότητα για την υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου Erasmus, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον διετή πείρα στον τομέα της αίτησης και, για τους συντονιστές κοινοπραξιών κινητικότητας, την ικανότητα να συντονίσει την κοινοπραξία.

Μπορείτε να διαβάσετε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα γενικά κριτήρια επιχειρησιακής ικανότητας και αυτές τις ειδικές απαιτήσεις για τους αιτούντες διαπίστευση.

Κριτήρια αποκλεισμού

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση η οποία να πιστοποιεί ότι δεν τελούν σε καμία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα κριτήρια αποκλεισμού, όπως ορίζονται στο μέρος Γ του παρόντος οδηγού, ότι το υποβληθέν σχέδιο Erasmus περιέχει πρωτότυπο περιεχόμενο που έχει συνταχθεί από τον αιτούντα, και ότι κανένας άλλος οργανισμός ή εξωτερικό πρόσωπο δεν έχει συντάξει την αίτηση έναντι αμοιβής.

Παράλληλα, επιτρέπεται και ενθαρρύνονται οι αιτούντες να αναζητήσουν συμβουλές πολιτικής από σχετικές εκπαιδευτικές αρχές και ειδικούς, ή να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές με οργανισμούς παρόμοιους με τους

δικούς τους οι οποίοι διαθέτουν μεγαλύτερη πείρα στο πρόγραμμα Erasmus+. Οι αιτούντες διαπίστευση συντονιστή κοινοπραξίας κινητικότητας μπορούν να ζητούν τη γνώμη δυνητικών μελών της κοινοπραξίας κατά τη σύνταξη της αίτησής τους. Οι αιτούντες μπορούν να υποστηρίξουν την αίτησή τους με στρατηγικά έγγραφα τα οποία είναι συναφή προς το οικείο σχέδιο Erasmus, όπως μια στρατηγική διεθνοποίησης ή μια στρατηγική που έχει αναπτυχθεί από τα εποπτικά ή συντονιστικά όργανά τους.

Κριτήρια χορήγησης

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν χωριστά για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη σχολική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Η ποιότητα των αιτήσεων θα αξιολογηθεί με την απόδοση βαθμών επί συνόλου 100, βάσει των παρακάτω κριτηρίων και συντελεστών στάθμισης.

Για να επιλεγούν για χορήγηση, οι αιτήσεις πρέπει να συγκεντρώσουν τις ακόλουθες ελάχιστες βαθμολογίες:

 • τουλάχιστον 70 επί συνόλου 100 βαθμών και
 • τουλάχιστον το ήμισυ, της μέγιστης βαθμολογίας σε καθεμία από τις τέσσερις κατηγορίες κριτηρίων χορήγησης

Συνάφεια - (Μέγιστη βαθμολογία: 10 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο:

 • το προφίλ, η πείρα, οι δραστηριότητες του αιτούντος και ο πληθυσμός-στόχος των εκπαιδευομένων είναι συναφή με τον τομέα της αίτησης, τους στόχους των διαπιστεύσεων Erasmus και το είδος της αίτησης (μεμονωμένος οργανισμός ή συντονιστής κοινοπραξίας)·
 • η πρόταση αφορά τον σεβασμό και την προώθηση των κοινών αξιών της ΕΕ, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων.
 • επιπλέον, για τους οργανισμούς που αιτούνται να γίνουν διαπιστευμένοι συντονιστές κοινοπραξιών:
  • το προφίλ των προβλεπόμενων μελών της κοινοπραξίας είναι συναφές για τον σκοπό και τους στόχους της κοινοπραξίας όπως καθορίζονται στην αίτηση, για τον τομέα της αίτησης και τους στόχους των διαπιστεύσεων Erasmus
  • η δημιουργία της κοινοπραξίας αποφέρει σαφή προστιθέμενη αξία για τα μέλη της όσον αφορά τους στόχους των διαπιστεύσεων Erasmus

Σχέδιο Erasmus: Στόχοι - (Μέγιστη βαθμολογία: 40 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο:

 • το προτεινόμενο σχέδιο Erasmus συνάδει με τους στόχους των διαπιστεύσεων Erasmus
 • οι στόχοι του προτεινόμενου σχεδίου Erasmus ανταποκρίνονται στις ανάγκες του αιτούντος, του προσωπικού του και των εκπαιδευομένων με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο
  • για τους συντονιστές κοινοπραξιών, το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη σχεδιαζόμενη κοινοπραξία και απαιτεί οι στόχοι του σχεδίου Erasmus να είναι συνεκτικοί με τον σκοπό της κοινοπραξίας όπως καθορίζεται στην αίτηση
 • οι στόχοι του προτεινόμενου σχεδίου Erasmus και το χρονοδιάγραμμά τους είναι ρεαλιστικά και επαρκώς φιλόδοξα για την επίτευξη θετικού αντίκτυπου για τον οργανισμό (ή την κοινοπραξία)
 • τα προτεινόμενα μέτρα για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων του σχεδίου Erasmus είναι κατάλληλα και συγκεκριμένα
 • εάν ο αιτών έχει επισυνάψει στρατηγικά έγγραφα στην αίτησή του: υπάρχει σαφής επεξήγηση της σύνδεσης μεταξύ του προτεινόμενου σχεδίου Erasmus και των περιληφθέντων εγγράφων

Σχέδιο Erasmus: Δραστηριότητες - (Μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο:

 • ο προτεινόμενος αριθμός συμμετεχόντων στις δραστηριότητες κινητικότητας είναι ανάλογος προς το μέγεθος και την πείρα του αιτούντος οργανισμού
  • για τους συντονιστές κοινοπραξιών, θα ληφθεί υπόψη το προβλεπόμενο μέγεθος της κοινοπραξίας
 • ο προτεινόμενος αριθμός συμμετεχόντων στις δραστηριότητες κινητικότητας είναι ρεαλιστικός και ανάλογος προς τους στόχους που καθορίζονται στο σχέδιο Erasmus
 • τα προφίλ των προβλεπόμενων συμμετεχόντων είναι συναφή με τον τομέα της αίτησης, το προτεινόμενο σχέδιο Erasmus και τους στόχους των διαπιστεύσεων Erasmus
 • κατά περίπτωση, και εάν ο αιτών σχεδιάζει να διοργανώσει δραστηριότητες κινητικότητας για εκπαιδευομένους: συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες

Σχέδιο Erasmus: Διαχείριση - (Μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο:

 • ο αιτών έχει προτείνει συγκεκριμένους τρόπους συμβολής στις βασικές αρχές της διαπίστευσης Erasmus που περιγράφονται στα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus
 • ο αιτών έχει προτείνει μια σαφή και ολοκληρωμένη κατανομή καθηκόντων σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus
 • ο αιτών έχει διαθέσει κατάλληλους πόρους για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων του προγράμματος σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας του Erasmus
 • υπάρχει κατάλληλη συμμετοχή σε επίπεδο διαχείρισης του οργανισμού
 • έχουν καθοριστεί κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχειας των δραστηριοτήτων του προγράμματος σε περίπτωση αλλαγών στο προσωπικό ή στη διοίκηση του αιτούντος οργανισμού
 • ο αιτών έχει προτείνει συγκεκριμένα και λογικά βήματα για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων κινητικότητας στις τακτικές εργασίες του οργανισμού
  • για τους συντονιστές κοινοπραξιών, το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη σχεδιαζόμενη κοινοπραξία

Μέγιστος αριθμός χορηγούμενων διαπιστεύσεων Erasmus

Σε χώρες στις οποίες υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για διαπιστεύσεις Erasmus, ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να ορίσει μέγιστο αριθμό χορηγούμενων διαπιστεύσεων. Η απόφαση αυτή θα ληφθεί χωριστά για καθέναν από τους τρεις τομείς και θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Εθνικού Οργανισμού μαζί με την παρούσα πρόσκληση.

Εάν ο Εθνικός Οργανισμός δεν ορίσει μέγιστο αριθμό εγκεκριμένων διαπιστεύσεων για έναν δεδομένο τομέα, θα απονεμηθεί διαπίστευση σε όλους τους αιτούντες οι οποίοι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

Εάν ο Εθνικός Οργανισμός ορίσει μέγιστο αριθμό εγκεκριμένων διαπιστεύσεων για έναν δεδομένο τομέα, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των αιτήσεων που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια. Οι διαπιστεύσεις θα χορηγηθούν ξεκινώντας από την αίτηση με την υψηλότερη βαθμολογία και συνεχίζοντας έως ότου συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός διαπιστεύσεων. Σε περίπτωση που περισσότερες από μία αιτήσεις ισοβαθμούν στην τελευταία θέση της κατάταξης, ο μέγιστος αριθμός των χορηγούμενων διαπιστεύσεων θα αυξηθεί, ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι αιτήσεις με τη συγκεκριμένη βαθμολογία.

Διάρκεια ισχύος

Η διάρκεια ισχύος των διαπιστεύσεων Erasmus που χορηγούνται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων θα αρχίσει την 1η Φεβρουαρίου 2024 και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού έως το 2027. Προκειμένου να διασφαλιστεί ρεαλιστικός προγραμματισμός, το σχέδιο Erasmus που υποβάλλεται θα καλύπτει μικρότερο χρονικό διάστημα, διάρκειας δύο έως πέντε ετών, και θα επικαιροποιείται περιοδικά.

Σε περίπτωση που απαιτείται διαπίστευση Erasmus για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε δράση μετά το τέλος της περιόδου προγραμματισμού 2021-2027, ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της διαπίστευσης υπό όρους που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λαμβανομένης υπόψη της δυνατότητας αυτής, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν σχέδια Erasmus που εκτείνονται πέραν του 2027.

Η διαπίστευση μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που ο οργανισμός παύσει να υφίσταται ή βάσει συμφωνίας μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού και του διαπιστευμένου οργανισμού. Ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να τερματίσει τη διαπίστευση μονομερώς υπό τους όρους που περιγράφονται στην ενότητα «Υποβολή εκθέσεων, παρακολούθηση και διασφάλιση της ποιότητας».  Ο μονομερής τερματισμός της διαπίστευσης από τον διαπιστευμένο οργανισμό είναι δυνατός μόνον εάν επί τρία τουλάχιστον συναπτά έτη η διαπίστευση δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την υποβολή αιτήσεων για διαπιστευμένα σχέδια κινητικότητας.

Μη δυνατότητα μεταφοράς

Δεν είναι δυνατή η μεταφορά της διαπίστευσης Erasmus μεταξύ οργανισμών. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση διαρθρωτικών αλλαγών σε διαπιστευμένο οργανισμό (για παράδειγμα διάσπαση, συγχώνευση, αλλαγή νομικής οντότητας, καταστατικό ή ιδιοκτησιακό καθεστώς), ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να μεταφέρει τη διαπίστευση σε έναν διάδοχο οργανισμό βάσει αιτιολογημένου αιτήματος.

Υποβολή εκθέσεων, παρακολούθηση και διασφάλιση της ποιότητας

Εκθέσεις περάτωσης κατά τη λήξη κάθε συμφωνίας επιχορήγησης

Κατά τη λήξη κάθε συμφωνίας επιχορήγησης που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο της διαπίστευσης Erasmus, ο διαπιστευμένος οργανισμός θα υποβάλει τελική έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες και τους στόχους που υλοποιήθηκαν, όπως καθορίζεται στην εφαρμοστέα συμφωνία επιχορήγησης.

Εκθέσεις διαπίστευσης

Βάσει του περιεχομένου του εγκεκριμένου σχεδίου Erasmus, και τουλάχιστον μία φορά εντός διαστήματος πέντε ετών, οι διαπιστευμένοι οργανισμοί θα πρέπει:

 • να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχουν διασφαλίσει την τήρηση των προτύπων ποιότητας του προγράμματος Erasmus
 • να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων του σχεδίου Erasmus
 • να επικαιροποιήσουν το οικείο σχέδιο Erasmus

Ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να αποφασίσει να ζητήσει τα διάφορα στοιχεία που παρατίθενται παραπάνω, είτε ταυτόχρονα είτε χωριστά.

Ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να αποφασίσει να αντικαταστήσει οποιαδήποτε έκθεση σχετικά με τη διαπίστευση με διαρθρωμένη επίσκεψη παρακολούθησης.

Βάσει των επιδόσεων του διαπιστευμένου οργανισμού που προκύπτουν από την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και τους ελέγχους διασφάλισης της ποιότητας, ή ως αποτέλεσμα σημαντικών αλλαγών στον οργανισμό, ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να τροποποιήσει τον αριθμό και το χρονοδιάγραμμα των εκθέσεων προόδου.

Επιπλέον, οι διαπιστευμένοι οργανισμοί μπορούν να ζητήσουν οικειοθελώς να προβούν σε επικαιροποίηση του οικείου σχεδίου Erasmus. Βάσει της αιτιολόγησης του διαπιστευμένου οργανισμού, ο Εθνικός Οργανισμός θα αποφασίσει αν η επικαιροποίηση είναι δικαιολογημένη. Η επικαιροποίηση σχεδίου Erasmus μπορεί να περιλαμβάνει αίτημα μετατροπής της διαπίστευσης από ατομική διαπίστευση οργανισμού σε διαπίστευση για συντονιστή κοινοπραξίας κινητικότητας, ή το αντίστροφο.

Παρακολούθηση και έλεγχοι

Ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να διοργανώσει επίσημους ελέγχους, επισκέψεις παρακολούθησης ή άλλες δραστηριότητες για την παρακολούθηση της προόδου και των επιδόσεων των διαπιστευμένων οργανισμών, τη διασφάλιση της τήρησης των συμφωνηθέντων προτύπων ποιότητας και την παροχή στήριξης.

Οι επίσημοι έλεγχοι μπορούν να λάβουν τη μορφή ελέγχων βάσει εγγράφων ή επισκέψεων στον διαπιστευμένο οργανισμό, σε μέλη της κοινοπραξίας, σε υποστηρικτικούς οργανισμούς και σε οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις όπου λαμβάνουν χώρα οι σχετικές δραστηριότητες. Ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια Εθνικών Οργανισμών άλλων χωρών για τον έλεγχο και την παρακολούθηση δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εκεί.

Κατόπιν έκθεσης ή δραστηριότητας παρακολούθησης, ο Εθνικός Οργανισμός θα παρέχει σχόλια στον διαπιστευμένο οργανισμό. Ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί επίσης να παράσχει στον διαπιστευμένο οργανισμό υποχρεωτικές ή συμβουλευτικές οδηγίες σχετικά με τρόπους βελτίωσης των επιδόσεών του.

Σε περίπτωση νεοδιαπιστευθέντων αιτούντων και οργανισμών υψηλού κινδύνου ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες και τις προθεσμίες του Εθνικού Οργανισμού, πολύ χαμηλών επιδόσεων που προκύπτουν από την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και τους ελέγχους διασφάλισης της ποιότητας, ή παραβάσεων των κανόνων του προγράμματος (μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο άλλης δράσης), ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να λάβει τα ακόλουθα διορθωτικά μέτρα:

 • Παρατήρηση: ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να περιορίσει το ύψος της χρηματοδότησης για το οποίο μπορεί να υποβάλει αίτηση ο διαπιστευμένος οργανισμός για δράσεις στις οποίες απαιτείται διαπίστευση Erasmus.

Νεοδιαπιστευθέντες οργανισμοί μπορεί να τεθούν υπό επιτήρηση εάν εντοπιστεί κίνδυνος ανεπαρκούς υλοποίησης στο πλαίσιο του ελέγχου της επιχειρησιακής ικανότητας, ή εάν οι υπεύθυνοι αξιολόγησης αιτήσεων επισημάνουν σοβαρές αδυναμίες στο σχέδιο Erasmus του αιτούντος.

 • Αναστολή: οργανισμοί των οποίων η διαπίστευση έχει ανασταλεί δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση σε δράσεις για τις οποίες απαιτείται διαπίστευση Erasmus. Ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί επίσης να καταγγείλει ορισμένες ή όλες τις ισχύουσες συμφωνίες επιχορήγησης που συνάφθηκαν βάσει της ανασταλείσας διαπίστευσης.
 • Τερματισμός: σε περίπτωση συνεχούς μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες και τις προθεσμίες του Εθνικού Οργανισμού, πολύ χαμηλών επιδόσεων, ή σε περίπτωση επανειλημμένων ή σημαντικών παραβάσεων των κανόνων του προγράμματος (μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο άλλης δράσης), ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να τερματίσει τη διαπίστευση και όλες τις ισχύουσες συμφωνίες επιχορήγησης που συνάφθηκαν βάσει της εν λόγω διαπίστευσης.

Η περίοδος επιτήρησης ή αναστολής συνεχίζεται έως ότου ο Εθνικός Οργανισμός κρίνει ότι οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις ποιότητας που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση πληρούνται και πάλι, και ότι ο κίνδυνος χαμηλών επιδόσεων έχει αντιμετωπιστεί από τον διαπιστευμένο οργανισμό.

Οι οργανισμοί υπό αναστολή ή επιτήρηση δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για νέα διαπίστευση στον ίδιο τομέα.

Αναγνώριση αριστείας

Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί που σημειώνουν τις καλύτερες επιδόσεις θα τυγχάνουν αναγνώρισης μέσω απονομής σημάτων αριστείας.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα απονεμηθεί σήμα αριστείας σε όλους τους διαπιστευμένους οργανισμούς που έχουν επιτύχει μέση βαθμολογία τουλάχιστον 85 βαθμών κατά την αξιολόγηση των δύο τελευταίων τελικών εκθέσεών τους για διαπιστευμένα σχέδια κινητικότητας (τα σχέδια που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του προηγούμενου Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 του Erasmus+ θα ληφθούν υπόψη για τους οργανισμούς ΕΕΚ που έλαβαν εκ νέου διαπίστευση μέσω της απλής διαδικασίας διαπίστευσης στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2020). Για να ληφθεί υπόψη, η τελική έκθεση πρέπει να υποβληθεί, να αξιολογηθεί και να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις διαπιστεύσεις Erasmus.

Τα σήματα αριστείας που θα απονέμονται θα ισχύουν για τρία έτη, αρχής γενομένης από την 1η Φεβρουαρίου του έτους της παρούσας πρόσκλησης.

 • 1 https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=el ↩ back
 • 3 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=el ↩ back
 • 4 Οι πάροχοι ΕΕΚ με ειδικό καθεστώς που τελούν υπό την εποπτεία εθνικών αρχών άλλης χώρας ενδέχεται να χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση στον Εθνικό Οργανισμό της εποπτεύουσας χώρας. Για ακριβείς πληροφορίες σε κάθε περίπτωση, απευθυνθείτε στον Εθνικό Οργανισμό στη χώρα υποδοχής ή στη χώρα της αρμόδιας εθνικής αρχής. ↩ back
 • 5 Συμπεριλαμβανομένων οργανισμών που παρέχουν βρεφονηπιακή αγωγή και φροντίδα. Τα σχολεία με ειδικό καθεστώς που τελούν υπό την εποπτεία εθνικών αρχών άλλης χώρας (π.χ. γαλλικά λύκεια ή γερμανικά σχολεία) ενδέχεται να χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση στον Εθνικό Οργανισμό της εποπτεύουσας χώρας. Για ακριβείς πληροφορίες σε κάθε περίπτωση, απευθυνθείτε στον Εθνικό Οργανισμό στη χώρα υποδοχής ή στη χώρα της αρμόδιας εθνικής αρχής. ↩ back
 • 6 Με την επιφύλαξη των ορισμών που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή, σημειώνεται ότι οι οργανισμοί που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε ενήλικους εκπαιδευόμενους θεωρούνται γενικά πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και όχι πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τους ισχύοντες ορισμούς στον ιστότοπο του Εθνικού Οργανισμού της χώρας σας. ↩ back
Tagged in:  Φοιτητές και προσωπικό ΕΕΚ Προσωπικό εκπαίδευσης ενηλίκων Προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης