Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Βασικη Δραση 2: Συνεργασια μεταξυ οργανισμων και ιδρυματων

Η συγκεκριμένη βασική δράση παρέχει στήριξη για τα ακόλουθα:

 • συμπράξεις για συνεργασία, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συμπράξεις συνεργασίας και οι συμπράξεις μικρής κλίμακας·
 • συμπράξεις για αριστεία, στις οποίες περιλαμβάνονται τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας και η δράση του προγράμματος Erasmus Mundus·
 • συμπράξεις για καινοτομία, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συμμαχίες και τα μελλοντοστρεφή σχέδια·
 • σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στους τομείς της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού·
 • ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Οι δράσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης βασικής δράσης αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στις προτεραιότητες του προγράμματος, ώστε να αποφέρουν θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στους συμμετέχοντες οργανισμούς, στα συστήματα των ασκούμενων πολιτικών που πλαισιώνουν αυτές τις δράσεις, καθώς και στους οργανισμούς και στα πρόσωπα που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις προγραμματισμένες δραστηριότητες.

Η παρούσα βασική δράση αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη, τη μεταφορά και/ή την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών τόσο σε οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό όσο και σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναλόγως του στοχευόμενου τομέα και του είδους του αιτούντος, οι εν λόγω δράσεις διευθύνονται είτε από τους Εθνικούς Οργανισμούς ή από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Οι λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος και πού μπορεί να υποβάλει αίτηση καθορίζονται στις ακόλουθες ενότητες.

Όσον αφορά τους συμμετέχοντες οργανισμούς, τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της παρούσας βασικής δράσης αναμένεται να αποδώσουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • καινοτόμες προσεγγίσεις που θα απευθύνονται στις ομάδες-στόχους τους, παρέχοντας μεταξύ άλλων: ελκυστικότερα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ατόμων· χρήση συμμετοχικών προσεγγίσεων και ψηφιακών μεθοδολογιών· νέες ή βελτιωμένες διαδικασίες αναγνώρισης και πιστοποίησης ικανοτήτων· μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων· νέες ή βελτιωμένες πρακτικές για την κάλυψη των ομάδων-στόχων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες και τη διαχείριση των διαφορών των μαθησιακών αποτελεσμάτων που συνδέονται με τις γεωγραφικές και κοινωνικοοικονομικές ανισότητες· νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της κοινωνικής, εθνοτικής, γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας· νέες προσεγγίσεις για την καλύτερη υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, ιδίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· αναγνώριση της αριστείας στην εκμάθηση ξένων γλωσσών ή στη διδασκαλία μέσω του Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών·
 • πιο σύγχρονο, δυναμικό, σταθερό και επαγγελματικό περιβάλλον στο εσωτερικό του οργανισμού: ετοιμότητα για την ενσωμάτωση ορθών πρακτικών και νέων μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών ικανοτήτων, στις καθημερινές δραστηριότητες· ανοικτό σε συνέργειες με οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς ή σε άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς· προσανατολισμένο στον στρατηγικό σχεδιασμό της επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες των ατόμων και τους στόχους του οργανισμού·
 • αύξηση της ικανότητας και του επαγγελματισμού για εργασία σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο: βελτίωση των διαχειριστικών ικανοτήτων και των στρατηγικών διεθνοποίησης· ενίσχυση της συνεργασίας με εταίρους από άλλες χώρες, άλλους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας και/ή από άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς· αύξηση της διάθεσης δημοσιονομικών πόρων (εκτός κονδυλίων ΕΕ) για οργάνωση ενωσιακών/διεθνών σχεδίων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας· βελτίωση της ποιότητας ως προς την προετοιμασία, την υλοποίηση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών/διεθνών σχεδίων·
 • αύξηση των γνώσεων και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση·
 • αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τον ρόλο του αθλητισμού στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και του υγιεινού τρόπου ζωής.

Τα σχέδια που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας βασικής δράσης είναι επίσης πιθανό να έχουν θετικό αντίκτυπο στα πρόσωπα που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε δραστηριότητες, όπως είναι:

 • η καλλιέργεια πνεύματος ανάληψης πρωτοβουλιών και επιχειρηματικού πνεύματος·
 • η ενίσχυση των ικανοτήτων σε ξένες γλώσσες·
 • η ενίσχυση του επιπέδου ψηφιακής ικανότητας·
 • η μεγαλύτερη κατανόηση και ικανότητα ανταπόκρισης σε κάθε είδος πολυμορφίας, λ.χ. πολυμορφία ως προς την κοινωνική θέση, την εθνότητα, τη γλώσσα, το φύλο και τον πολιτισμό καθώς και πολυμορφία ως προς τις ικανότητες·
 • η βελτίωση του επιπέδου δεξιοτήτων για την αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησης και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (περιλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας)·
 • η ενεργότερη συμμετοχή στην κοινωνία·
 • η πιο θετική στάση απέναντι στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και τις αξίες της ΕΕ·
 • η καλύτερη κατανόηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων στην Ευρώπη και όχι μόνο·
 • η βελτίωση των ικανοτήτων που σχετίζονται με τα επαγγελματικά προφίλ (διδασκαλία, κατάρτιση, εργασία στον τομέα της νεολαίας, καθοδήγηση στον αθλητισμό κ.λπ.)·
 • η καλύτερη κατανόηση πρακτικών, πολιτικών και συστημάτων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, στον τομέα της νεολαίας και τον αθλητισμό σε όλες τις χώρες·
 • η καλύτερη κατανόηση της διασύνδεσης μεταξύ τυπικής, μη τυπικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, άλλων μορφών μάθησης και της αγοράς εργασίας αντίστοιχα·
 • η αύξηση ευκαιριών για επαγγελματική ανάπτυξη·
 • η αύξηση κινήτρων και ικανοποίησης στην καθημερινή εργασία·
 • η αύξηση της άθλησης και της σωματικής άσκησης.

Σε συστημικό επίπεδο, τα σχέδια αναμένεται να εκσυγχρονίσουν και να ενισχύσουν τα συστήματα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και τις πολιτικές στον τομέα της νεολαίας ώστε να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις βασικές προκλήσεις του σημερινού κόσμου: την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την απασχόληση, την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη, αλλά και την ανάγκη να προαχθούν οι κοινωνικές, πολιτικές και διαπολιτισμικές ικανότητες, ο διαπολιτισμικός διάλογος, οι δημοκρατικές αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα, η κοινωνική ένταξη, η ψυχική υγεία και η ευημερία, η απαγόρευση των διακρίσεων και η ενεργός συμμετοχή στα κοινά, η κριτική σκέψη και ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας.

Ως εκ τούτου, ο αντίκτυπος αυτής της βασικής δράσης αναμένεται να είναι ο εξής:

 • βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της εργασίας στον τομέα της νεολαίας και της άθλησης στην Ευρώπη και πέραν αυτής: μέσω του συνδυασμού υψηλότερων επιπέδων αριστείας και ελκυστικότητας και της αύξησης των ευκαιριών για όλους·
 • καλύτερη εναρμόνιση των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας με τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την αγορά εργασίας και σύσφιξη των δεσμών με τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινότητα·
 • βελτίωση της παροχής και της αξιολόγησης των βασικών και οριζόντιων δεξιοτήτων, ιδιαίτερα: της επιχειρηματικότητας, των κοινωνικών, πολιτικών, διαπολιτισμικών και γλωσσικών ικανοτήτων, της κριτικής σκέψης, των ψηφιακών δεξιοτήτων και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας·
 • αύξηση των συνεργειών και των δεσμών και βελτίωση των ροών μεταξύ των διαφόρων τομέων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας σε εθνικό επίπεδο, με τη βελτίωση της χρήσης των ευρωπαϊκών εργαλείων αναφοράς για την αναγνώριση, την επικύρωση και τη διαφάνεια των ικανοτήτων και των προσόντων·
 • αύξηση της χρήσης μαθησιακών αποτελεσμάτων κατά την περιγραφή και τον καθορισμό των προσόντων, των επιμέρους προσόντων και των προγραμμάτων σπουδών για την υποστήριξη της διδασκαλίας, της μάθησης και της αξιολόγησης·
 • αύξηση της ευαισθητοποίησης και του ανοικτού χαρακτήρα όσον αφορά την κοινωνική πολυμορφία, περιορισμός των αποκλεισμών και προσβασιμότητα σε εκπαιδευτικά συστήματα και ευκαιρίες·
 • νέα και αυξημένη διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία των δημοσίων αρχών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας·
 • πιο στρατηγική και ολοκληρωμένη χρήση των ΤΠΕ και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας·
 • αύξηση κινήτρων για την εκμάθηση γλωσσών μέσω καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας ή καλύτερη σύνδεση με την πρακτική χρήση των γλωσσικών δεξιοτήτων που απαιτούνται από την αγορά εργασίας·
 • ενίσχυση της διάδρασης μεταξύ της πρακτικής, της έρευνας και της πολιτικής·
 • αύξηση του επιπέδου συμμετοχής στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση ως μέσο για την υγεία και την ευημερία·
 • αύξηση των γνώσεων σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των διασυνοριακών απειλών για την ακεραιότητα του αθλητισμού, όπως το ντόπινγκ, το στήσιμο αγώνων και η βία, καθώς και κάθε είδους μισαλλοδοξία και διακρίσεις, καλύτερη στήριξη της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό και τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών·
 • αύξηση της αναγνώρισης των εθελοντικών δραστηριοτήτων στον αθλητισμό·
 • αύξηση της κινητικότητας εθελοντών, προπονητών, διοικητικών στελεχών και προσωπικού των αθλητικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα·
 • αύξηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό.