Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Η ιστοσελίδα αυτή δεν αντικατοπτρίζει ακόμη το περιεχόμενο του οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2024.

Ωστόσο, μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον πλήρη οδηγό για το 2024 σε μορφή PDF στη γλώσσα της επιλογής σας μέσω της εντολής «Download» (Τηλεφόρτωση) στη δεξιά πλευρά αυτής της σελίδας.

Αναπτυξη Ικανοτητων Για Την Ανωτατη/Τριτοβαθμια Εκπαιδευση

Η δράση για την ανάπτυξη ικανοτήτων για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση (CBHE) υποστηρίζει σχέδια διεθνούς συνεργασίας που βασίζονται σε πολυμερείς συμπράξεις μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στηρίζει τη συνάφεια, την ποιότητα, τον εκσυγχρονισμό και την ικανότητα ανταπόκρισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, με σκοπό την κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη, την ανάπτυξη και την ευημερία, ως αντίδραση στις πρόσφατες τάσεις, ιδίως στην οικονομική παγκοσμιοποίηση αλλά και στην πρόσφατη μείωση της ανθρώπινης ανάπτυξης, την εύθραυστη κατάσταση και τις αυξανόμενες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ανισότητες που επιδεινώθηκαν με την πανδημία COVID-19.

Η δράση αναμένεται να συμβάλει στις πρωταρχικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Πράσινη Συμφωνία

 Τα συστήματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι καίριας σημασίας για τη στήριξη της Πράσινης Συμφωνίας, καθώς παρέχουν ενδεχομένως τη δυνατότητα για βαθιές αλλαγές στη συμπεριφορά και τις δεξιότητες των ανθρώπων. Συνιστάται τα σχέδια CBHE να αναπτύσσουν ικανότητες σε διάφορους τομείς που αφορούν τη βιωσιμότητα, στρατηγικές και μεθοδολογίες πράσινων τομεακών δεξιοτήτων, καθώς και μελλοντοστρεφή προγράμματα σπουδών τα οποία καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες των ατόμων. Το Erasmus+ στηρίζει επίσης τη δοκιμή καινοτόμων πρακτικών για την προετοιμασία των εκπαιδευομένων και των παρόχων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να γίνουν πραγματικοί παράγοντες αλλαγής.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Τα σχέδια θα πρέπει να στηρίζουν την ανάπτυξη και την υιοθέτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, ώστε ο ψηφιακός μετασχηματισμός να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένος και χωρίς αποκλεισμούς. Να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών στρατηγικών ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να συνοδεύουν την ψηφιακή μετάβαση με την ενσωμάτωση της ψηφιοποίησης στα συστήματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ενίσχυση των προγραμμάτων που καλύπτουν τις ψηφιακές δεξιότητες. Να παρέχουν βοήθεια για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τη διαδικτυακή εκπαίδευση και μάθηση.

Ένταξη των μεταναστών

Τα σχέδια θα πρέπει να προωθούν την κινητικότητα και ιδίως να στηρίζουν την αναγνώριση των πτυχίων και των διαπιστευτηρίων στις διάφορες περιφέρειες, μεταξύ άλλων για τη στήριξη της ενδοπεριφερειακής συνδεσιμότητας. Τα σχέδια θα πρέπει να στηρίζουν την ένταξη των μεταναστών και των εκτοπισθέντων μέσω της πρόσβασης στην εκπαίδευση.

Διακυβέρνηση, ειρήνη, ασφάλεια και ανθρώπινη ανάπτυξη 

Τα σχέδια CBHE μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία των βάσεων για την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και την ανάπτυξη ειδικής εμπειρογνωσίας σε τομείς όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η πολυμερής προσέγγιση. Τα σχέδια CBHE μπορούν να συμβάλουν στην εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων σε προβλήματα ανεπαρκούς διακυβέρνησης στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας

Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη ζωή και την εργασία, όπως οι θεμελιακής αξίας δεξιότητες, οι μη τεχνικές δεξιότητες (π.χ. επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία) και η επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική, οι τέχνες και τα μαθηματικά (STEAM). Η εκπαίδευση στηρίζει επίσης την απασχολησιμότητα και αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η δράση θα συμβάλει επίσης στην εξωτερική διάσταση των εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης. Θα υποστηρίξει μια επιτυχή πράσινη και βιώσιμη παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, η οποία συνδέεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και τη συμφωνία του Παρισιού.

Οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να αποβλέπουν στο όφελος των επιλέξιμων τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και των οικείων ιδρυμάτων και συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Στοχοι της Δρασης

Ειδικότερα, η δράση:

 • θα βελτιώσει την ποιότητα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και ενισχύουν τη συνάφειά της με την αγορά εργασίας και την κοινωνία·
 • θα βελτιώσει το επίπεδο ικανοτήτων, δεξιοτήτων και δυνατοτήτων απασχολησιμότητας των φοιτητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, αναπτύσσοντας νέα και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα·
 • θα προωθήσει την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, την ισότητα, την ισοτιμία, τη μη διακριτική μεταχείριση και την προαγωγή των ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα·
 • θα ενισχύσει τη διδασκαλία, τους μηχανισμούς αξιολόγησης για το προσωπικό και τους φοιτητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τη διασφάλιση ποιότητας, τη διαχείριση, τη διακυβέρνηση, την ένταξη, την καινοτομία, τη βάση γνώσεων, τις ψηφιακές και επιχειρηματικές ικανότητες, καθώς και τη διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα·
 • θα αυξήσει τις ικανότητες των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των φορέων που είναι αρμόδιοι για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση και των αρμόδιων αρχών τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως όσον αφορά τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση, στηρίζοντας τον καθορισμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση μεταρρυθμιστικών διαδικασιών·
 • θα βελτιώσει την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη προκειμένου να επηρεάσει τη μακροπρόθεσμη ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα·
 • θα τονώσει τη συνεργασία των ιδρυμάτων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών·
 • θα προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων περιφερειών του πλανήτη μέσω κοινών πρωτοβουλιών·

Η δράση θα διασφαλίσει την ισοτιμία και την ένταξη, την ενίσχυση του συστήματος και την ανάπτυξη ικανοτήτων, καθώς και την απασχολησιμότητα εγκαρσίως στο πλαίσιο της δράσης. Οι παρεμβάσεις δεν θα αφορούν πλέον μόνο τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων διδασκαλίας καθαυτών, αλλά θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση και την ενίσχυση των ευρύτερων οικονομικών και κοινωνικών οικοσυστημάτων της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα ενθαρρυνθεί ιδιαίτερα η αντιμετώπιση περιφερειακών ζητημάτων, η οικοδόμηση συμμαχιών και συνασπισμών, η πιλοτική εφαρμογή νέων προσεγγίσεων και πρωτοβουλιών που βασίζονται στην ανάληψη ιδίας ευθύνης από τις χώρες. Η στήριξη της εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας, η αύξηση των δυνατοτήτων ΤΠΕ στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και η συμμετοχή των φοιτητών στις διαδικασίες σχεδιασμού και μάθησης θα αποτελέσουν οριζόντια στοιχεία της δράσης. Θα διασφαλιστούν η συνοχή, οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα με άλλες σχετικές επιτόπιες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναμενομενος αντικτυπος

 • Εκσυγχρονισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία όχι μόνο θα μεταφέρουν γνώσεις, αλλά και θα δημιουργήσουν οικονομική και κοινωνική αξία μέσω της μεταφοράς των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας και της έρευνάς τους στην κοινότητα/χώρα.
 • Βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως για τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και στις φτωχότερες χώρες στις διάφορες περιφέρειες.
 • Αυξημένη συμμετοχή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.
 • Διακυβέρνηση για την αποδοτική και αποτελεσματική χάραξη και εφαρμογή πολιτικής στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Περιφερειακή ολοκλήρωση και καθιέρωση συγκρίσιμης αναγνώρισης, εργαλεία διασφάλισης της ποιότητας για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής συνεργασίας, της κινητικότητας φοιτητών, προσωπικού και ερευνητών.
 • Ισχυρότερος δεσμός και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
 • Εναρμόνιση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των φοιτητών.
 • Καλλιέργεια του πνεύματος ανάληψης πρωτοβουλιών και του επιχειρηματικού πνεύματος των φοιτητών.
 • Αυξημένο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων των φοιτητών και του προσωπικού.
 • Θεσμική κυριότητα των αποτελεσμάτων της δράσης CBHE και, ως εκ τούτου, διασφάλιση της βιωσιμότητας.
 • Εθνική ανάληψη ευθύνης μέσω πειραματισμού και ευρείας διάδοσης των θετικών και βέλτιστων πρακτικών στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Αύξηση της ικανότητας και του επαγγελματισμού για εργασία σε διεθνές επίπεδο: βελτίωση των διαχειριστικών ικανοτήτων και των στρατηγικών διεθνοποίησης·
 • Βελτίωση της ποιότητας ως προς την προετοιμασία, την υλοποίηση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των διεθνών σχεδίων.

Δραστηριοτητες

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες πρέπει να συνδέονται άμεσα με τους ανωτέρω στόχους, τους τομείς περιφερειακών προτεραιοτήτων, τα χαρακτηριστικά των σκελών (βλ. κατωτέρω) και πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά σε μια περιγραφή σχεδίου που καλύπτει ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι δραστηριότητες των σχεδίων πρέπει να αποσκοπούν στην ενίσχυση και την ωφέλεια των επιλέξιμων τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τους και άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συστημάτων.

Τα χρηματοδοτούμενα σχέδια θα μπορούν να ενσωματώσουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων συνεργασίας, ανταλλαγών, επικοινωνίας και άλλων δραστηριοτήτων, παραδείγματα των οποίων παρέχονται στην περιγραφή των τριών σκελών που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να προσδίδουν προστιθέμενη αξία και θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του σχεδίου.

Γεωγραφικοι στοχοι

Τα σχέδια CBHE μπορούν να εφαρμοστούν ως:

 • εθνικά σχέδια, δηλαδή σχέδια στα οποία συμμετέχουν ιδρύματα από μία μόνον επιλέξιμη τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα·
 • πολυεθνικά (περιφερειακά) σχέδια εντός μίας και μόνης επιλέξιμης περιφέρειας·
 • πολυκρατικά σχέδια στα οποία συμμετέχουν περισσότερες από μία περιφέρειες (διαπεριφερειακά σχέδια) και τουλάχιστον μια χώρα από κάθε επιλέξιμη περιφέρεια 1 .

Για κάθε περιφέρεια υπάρχει καθορισμένος προϋπολογισμός, ενώ περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ποσά δημοσιεύονται στην πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP):https://ec.europa.eu/info/funding tenders/opportunities/portal/screen/home

Εκτός από την ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται στη βελτίωση της ισότιμης και ισόρροπης πρόσβασης των φύλων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, ιδίως για τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, η δράση θα ακολουθήσει μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς σε όλες τις περιφέρειες με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των φτωχότερων και λιγότερο ανεπτυγμένων τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Τομεις περιφερειακων προτεραιοτητων

Για τα σκέλη 1 και 2, οι προτάσεις πρέπει να τηρούν προκαθορισμένες περιφερειακές προτεραιότητες, οι οποίες δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Για το σκέλος 3, οι προτάσεις πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις για την Ουκρανία, οι οποίες δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Σκελη σχεδιων

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διάφορες προκλήσεις στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, η δράση CBHE αποτελείται από τρία ειδικά σκέλη:

Σκέλος 1 — Ενίσχυση της πρόσβασης στη συνεργασία στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Αυτό το σκέλος έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει λιγότερο έμπειρα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς μικρής κλίμακας στη δράση CBHE, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση σε νεοεισερχόμενους οργανισμούς 2 . Οι εν λόγω συμπράξεις θα πρέπει να λειτουργούν ως πρώτο βήμα για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους οργανισμούς με μικρότερη επιχειρησιακή ικανότητα που βρίσκονται σε τρίτες χώρες οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση και να αυξήσουν τα μέσα για την προσέγγιση ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες. Το σκέλος αυτό θα χρηματοδοτήσει έργα μικρής κλίμακας για τη μείωση του χάσματος διεθνοποίησης μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από επιλέξιμες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, από την ίδια χώρα ή περιφέρεια. Τα σχέδια θα πρέπει να δημιουργούν συμπράξεις για την ανάπτυξη ιδεών συνεργασίας, καθώς και για τη διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνογνωσίας, πείρας και ορθών πρακτικών, την προώθηση της πρόσβασης σε ευκαιρίες ανάπτυξης ικανοτήτων και τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης των φοιτητών/προσωπικού με λιγότερες ευκαιρίες σε προσφορά ποιοτικής ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, τα σχέδια αυτά θα επικεντρωθούν κυρίως στα εξής:

 • ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από λιγότερο ανεπτυγμένες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα,
 • ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιφέρειες/περιοχές τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα,
 • νεοεισερχόμενοι ή λιγότερο έμπειρα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολές από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα,
 • συμμετοχή φοιτητών και προσωπικού με λιγότερες ευκαιρίες.

Δραστηριότητες

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες και τα αποτελέσματα των σχεδίων θα πρέπει να έχουν σαφή προστιθέμενη αξία για τους στοχευόμενους δικαιούχους. Ακολουθεί μη εξαντλητικός κατάλογος πιθανών δραστηριοτήτων:

Δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαχειριστικής/διοικητικής ικανότητας των στοχευόμενων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως:

 • μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός της διακυβέρνησης των πανεπιστημίων, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των υπηρεσιών, ιδίως προς όφελος των φοιτητών (καθοδήγηση φοιτητών, παροχή συμβουλών και επαγγελματικός προσανατολισμός κ.λπ.),
 • δημιουργία ή ενίσχυση γραφείων διεθνών σχέσεων και εκπόνηση στρατηγικών διεθνοποίησης,
 • δημιουργία νέων ή ανάπτυξη υφιστάμενων μονάδων και διαδικασιών/στρατηγικής διασφάλισης της ποιότητας εντός των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
 • δημιουργία ή αύξηση των δυνατοτήτων των μονάδων σχεδιασμού και αξιολόγησης,
 • ενίσχυση των μηχανισμών επικοινωνίας και διάδοσης των αποτελεσμάτων των σχεδίων διεθνούς συνεργασίας,
 • ανάπτυξη ικανοτήτων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού.

Δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και συναφούς εκπαίδευσης, όπως:

 • ενότητες ή προγράμματα σπουδών, τεχνικές ή επαγγελματικές κατευθύνσεις των προγραμμάτων,
 • θέσπιση εντατικών προγραμμάτων σπουδών που φέρνουν σε επαφή φοιτητές και διδακτικό προσωπικό από συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για βραχύτερες περιόδους σπουδών,
 • ανάπτυξη ικανοτήτων για μεταπτυχιακούς φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό, καθώς και προώθηση της κινητικότητάς τους,
 • εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης για το ακαδημαϊκό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
 • δημιουργία συνεργειών και ενίσχυση των δεσμών με τον επιχειρηματικό τομέα και με ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας και στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αύξηση της προσβασιμότητας των φοιτητών/του προσωπικού με λιγότερες ευκαιρίες, όπως:

 • ανάπτυξη μαθησιακών διαδρομών και ευκαιριών εξ αποστάσεως και χωρίς αποκλεισμούς με βάση την ψηφιακή τεχνολογία και την ηλεκτρονική μάθηση για ευάλωτους φοιτητές,
 • επικαιροποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών με στόχο την εξασφάλιση ίσων και δίκαιων ευκαιριών μάθησης για τους φοιτητές με αναπηρίες,
 • προώθηση πρωτοβουλιών που στοχεύουν σε θετικές διακρίσεις μέσω της ενδυνάμωσης των γυναικών και των εθνοτικών/θρησκευτικών μειονοτήτων,
 • ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση και τη μείωση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι μειονεκτούσες ομάδες όσον αφορά την πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης,
 • συμβολή στη δημιουργία περιβαλλόντων χωρίς αποκλεισμούς που προάγουν την ισοτιμία και την ισότητα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ευρύτερης κοινότητας.

Σκέλος 2 — Συμπράξεις για τον μετασχηματισμό στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τα σχέδια στο πλαίσιο του παρόντος σκέλους αντιμετωπίζουν τη διαφορετική κατάσταση προόδου και τις προκλήσεις των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται σε επιλέξιμες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, ενισχύουν τον αντίκτυπο του προγράμματος και, κατά περίπτωση, συμπληρώνουν άλλες πηγές χρηματοδότησης. Εισάγουν νέες προσεγγίσεις και πρωτοβουλίες στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση, με βάση την αλληλοδιδαχή και τη μεταφορά πείρας και ορθών πρακτικών που επηρεάζουν όχι μόνο τα ιδρύματα αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Οι συμπράξεις για τον μετασχηματισμό στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι σύνθετα και καινοτόμα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων που βασίζονται στη μεταφορά πείρας, ικανοτήτων και ορθών πρακτικών με μια σειρά αλληλένδετων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ικανοτήτων των στοχευμένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα, όπως η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή, η διακυβέρνηση και η μετατόπιση προς μια ψηφιακή οικονομία. Τα αποτελέσματα των σχεδίων θα πρέπει να έχουν σημαντικό και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στα στοχευόμενα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πέραν της διάρκειας ζωής των σχεδίων και, ως εκ τούτου, να ωφελούν την κοινωνία στο σύνολό της.

Ειδικότερα, τα εν λόγω σχέδια θα συνδυάζουν τα ακόλουθα στοιχεία προς όφελος των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα:

 • Καινοτομία στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση προκειμένου να ενισχυθεί η συνάφειά της με την αγορά εργασίας και την κοινωνία. Αναμένεται ότι τα προτεινόμενα σχέδια θα αντιμετωπίσουν τις αναντιστοιχίες μεταξύ των απαιτήσεων των εργοδοτών και της προσφοράς των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και θα προτείνουν ολοκληρωμένες λύσεις για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των φοιτητών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν:
  • τον σχεδιασμό καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών και την εισαγωγή καινοτόμων στοιχείων στα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών,
  • την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας (δηλαδή διδασκαλία και μάθηση με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο και με βάση πραγματικά προβλήματα),
  • την ενεργό συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο και την έρευνα, την οργάνωση συνεχιζόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων με και εντός των επιχειρήσεων,
  • την ενίσχυση των ικανοτήτων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα για αποτελεσματική δικτύωση στον τομέα της έρευνας, της επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας.
 • Προώθηση μεταρρυθμίσεων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ώστε να καταστούν καταλύτες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Τα σχέδια θα πρέπει να στηρίζουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ώστε να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που θα τα καταστήσουν πιο δημοκρατικά, χωρίς αποκλεισμούς, δίκαια και πλήρη μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνονται νέα συστήματα και δομές διακυβέρνησης και διαχείρισης, ετοιμότητα όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, σύγχρονες πανεπιστημιακές υπηρεσίες, διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας, εργαλεία και μέθοδοι επαγγελματισμού και επαγγελματικής ανάπτυξης του ακαδημαϊκού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Η ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και η βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων εντός των ιδρυμάτων αποτελούν βασικές πτυχές για την επιτυχία του παρόντος σκέλους. Η μάθηση εγκάρσιων δεξιοτήτων, η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και η πρακτική εφαρμογή των επιχειρηματικών δεξιοτήτων θα επιτρέψουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να θέσουν τις γνώσεις και τους πόρους τους στην υπηρεσία των τοπικών/εθνικών/περιφερειακών κοινοτήτων τους.

Δραστηριότητες

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες και τα αποτελέσματα των σχεδίων θα πρέπει να έχουν σαφή προστιθέμενη αξία για τους στοχευόμενους δικαιούχους. Ακολουθεί μη εξαντλητικός κατάλογος πιθανών δραστηριοτήτων:

 • ανάπτυξη, δοκιμή και προσαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών όσον αφορά το περιεχόμενο [βασικές ικανότητες και εγκάρσιες δεξιότητες, (επιχειρηματικότητα, επίλυση προβλημάτων, πράσινες θέσεις εργασίας κ.λπ.)], τη δομή (δομημένα κατά ενότητες, κοινά...) και τις μεθόδους διδασκαλίας/μάθησης [συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ανοικτής και ευέλικτης μάθησης, εικονικής κινητικότητας, ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, μικτής μάθησης, μαζικών ανοικτών διαδικτυακών προγραμμάτων (MOOC) κ.λπ.]·
 • ανάπτυξη, δοκιμή και εφαρμογή νέων μεθόδων, εργαλείων και υλικών μάθησης (όπως νέα διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών, διδασκαλία και μάθηση με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο και με βάση πραγματικά προβλήματα) μέσω πρακτικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης των φοιτητών·
 • εισαγωγή μεταρρυθμίσεων τύπου Μπολόνια (σύστημα τριών κύκλων, εργαλεία διαφάνειας όπως τα συστήματα ακαδημαϊκών μονάδων και το παράρτημα διπλώματος, η διασφάλιση ποιότητας, η αξιολόγηση, τα εθνικά/περιφερειακά πλαίσια προσόντων, η αναγνώριση προηγούμενης και μη τυπικής μάθησης κ.λπ.) σε θεσμικό επίπεδο·
 • καθιέρωση προγραμμάτων πρακτικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και μελέτης πραγματικών περιπτώσεων στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, τα οποία είναι πλήρως ενσωματωμένα στο πρόγραμμα σπουδών, αναγνωρίζονται και πιστοποιούνται·
 • καθιέρωση διττών συστημάτων μάθησης που γεφυρώνουν τις σπουδές ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την ανώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας ΕΕΚ ως μέσο ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των αποφοίτων·
 • ανάπτυξη λύσεων για απαιτητικά ζητήματα και την προώθηση της καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών (μέσω της συνεργασίας φοιτητών, καθηγητών και επαγγελματιών)·
 • ανάπτυξη και δοκιμή λύσεων για πιεστικές κοινωνικές απαιτήσεις που δεν καλύπτονται από την αγορά και απευθύνονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες· αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων ή προκλήσεων σε σχέση με αλλαγές στις στάσεις και τις αξίες, τις στρατηγικές και τις πολιτικές, τις οργανωτικές δομές και διαδικασίες, τα συστήματα και τις υπηρεσίες παροχής·
 • στήριξη της δημιουργίας κέντρων, εκκολαπτηρίων καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και της ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας σε θεσμικό/περιφερειακό/εθνικό επίπεδο·
 • ανάπτυξη και δοκιμή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων συνεχούς εκπαίδευσης σε συνεργασία με επιχειρήσεις αλλά και σε ενδοεταιρικό επίπεδο·
 • προγράμματα δοκιμής καινοτόμων μέτρων· ανταλλαγές φοιτητών, ερευνητών, διδακτικού προσωπικού και προσωπικού επιχειρήσεων για περιορισμένο χρονικό διάστημα· παροχή κινήτρων για συμμετοχή του προσωπικού επιχειρήσεων στη διδασκαλία και την έρευνα·
 • μεταρρύθμιση των συστημάτων και δομών διακυβέρνησης και διαχείρισης σε θεσμικό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων και συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, της οικονομικής διαχείρισης και της αυτονομίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των διεθνών σχέσεων, των υπηρεσιών και της παροχής συμβουλών στους φοιτητές, του επαγγελματικού προσανατολισμού, των ακαδημαϊκών και ερευνητικών συμβουλίων κ.λπ.)·
 • ανάπτυξη στρατηγικών και εργαλείων για τη διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (διεθνές άνοιγμα των αναλυτικών προγραμμάτων, συστήματα κινητικότητας μεταξύ ιδρυμάτων) και της ικανότητάς τους να δικτυώνονται αποτελεσματικά στον τομέα της έρευνας και της επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας (επιστημονική συνεργασία και μεταφορά γνώσεων κ.λπ.)·
 • ανάπτυξη και δοκιμή λύσεων για πιεστικές κοινωνικές απαιτήσεις που δεν καλύπτονται από την αγορά και απευθύνονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες· αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων ή προκλήσεων σε σχέση με αλλαγές στις στάσεις και τις αξίες, τις στρατηγικές και τις πολιτικές, τις οργανωτικές δομές και διαδικασίες, τα συστήματα και τις υπηρεσίες παροχής·
 • ανάπτυξη λύσεων για απαιτητικά ζητήματα και την προώθηση της καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών (μέσω της συνεργασίας φοιτητών, καθηγητών και επαγγελματιών)·
 • ανάπτυξη, προσαρμογή και εφαρμογή εργαλείων και μεθόδων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, την αξιολόγηση/εκτίμηση, την επαγγελματοποίηση και την επαγγελματική εξέλιξη του ακαδημαϊκού και του διοικητικού προσωπικού, για την αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τη συνεχή ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους.

Σκέλος 3 — Σχέδια διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

Τα σχέδια στο πλαίσιο του παρόντος σκέλους στηρίζουν τις προσπάθειες σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, με σκοπό την ανάπτυξη συνεκτικών και βιώσιμων συστημάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των κοινωνικοοικονομικών τους αναγκών και την επίτευξη των ευρέων φιλόδοξων στόχων τους για τη δημιουργία μιας οικονομίας που βασίζεται στη γνώση. Η ευρεία διάδοση και η αναβάθμιση των επιτυχημένων αποτελεσμάτων, καθώς και οι συνέργειες με τη συνεχιζόμενη ή υπό εξέλιξη στήριξη στον τομέα στο πλαίσιο διμερών προγραμμάτων στήριξης αποτελούν επίσης στοιχεία του παρόντος σκέλους. Τα σχέδια διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα καλύψουν τις ανάγκες επιλέξιμων τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, με σκοπό τη στήριξη της βιώσιμης συστημικής και διαρθρωτικής βελτίωσης και καινοτομίας στο επίπεδο του τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, τα σχέδια αυτά θα εξετάσουν τις προσπάθειες των χωρών να αναπτύξουν συνεκτικά και βιώσιμα συστήματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να καλύψουν τις κοινωνικοοικονομικές τους ανάγκες και, τελικά, να δημιουργήσουν μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση. Με τη συμμετοχή των αρμόδιων εθνικών αρχών (ιδίως των υπουργείων Παιδείας) τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων σχετικών αρχών/φορέων και ενδιαφερόμενων μερών, τα εν λόγω σχέδια:

 • Θα προωθήσουν τη συνεργασία και την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των δημόσιων αρχών στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο των κρατών μελών της ΕΕ ή των τρίτων χωρών που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και των επιλέξιμων τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, με σκοπό την προώθηση της συστημικής βελτίωσης και της καινοτομίας στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Θα προωθήσουν συστήματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, τα οποία μπορούν να παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες σε φοιτητές διαφορετικού υπόβαθρου ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στη μάθηση και να επιτύχουν. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες.
 • Θα αυξήσουν τις ικανότητες των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, των φορέων που είναι αρμόδιοι για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση και των αρμόδιων αρχών (ιδίως υπουργείων) μέσω της συμμετοχής τους στον καθορισμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση μεταρρυθμιστικών διαδικασιών για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως όσον αφορά τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση.
 • Θα προσδιορίσουν συνέργειες με πρωτοβουλίες της ΕΕ που είναι σε εξέλιξη στην τρίτη χώρα/-ες που δεν είναι συνδεδεμένη/-ες με το πρόγραμμα σε τομείς που καλύπτονται από το Erasmus+.

Ενίσχυση του ψηφιακού περιβάλλοντος εκπαίδευσης για την Ουκρανία

Στο πλαίσιο του παρόντος σκέλους 3, η δράση αυτή θα στηρίξει επίσης ένα σχέδιο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη δημιουργία ενός ψηφιακού περιβάλλοντος ανοικτής εκπαίδευσης για την παροχή ποιοτικής ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ουκρανικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδίως για όσους εγκαταλείπουν την Ουκρανία ή τους εσωτερικά εκτοπισμένους φοιτητές —καθώς και εκπαιδευτικές ευκαιρίες για την ευρεία ουκρανική κοινότητα στο εξωτερικό— με βάση τη συνεργασία μεταξύ ουκρανικών και άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Ένα τέτοιο ψηφιακό περιβάλλον θα στηρίξει επίσης τις ανταλλαγές και τη συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό.

Ο αναμενόμενος στόχος αυτού του σχεδίου είναι:

 • η στήριξη της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων των ουκρανικών πανεπιστημίων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, καθώς και των επιδόσεών τους κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και μετά από αυτές·
 • η στήριξη της ψηφιοποίησης των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης και της παροχής των υποδομών που απαιτούνται για τη διαδικτυακή και χωρίς αποκλεισμούς μάθηση, σύμφωνα επίσης με τους γενικούς στόχους του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του σχεδίου αυτού, θα δοθεί η ευκαιρία σε ένα δίκτυο ουκρανικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να δημιουργήσει μια κοινή διαδικτυακή πλατφόρμα με τη συμμετοχή πολλών ιδρυμάτων, η οποία θα διασυνδέει επίσης τις υπάρχουσες πλατφόρμες ψηφιακής εκπαίδευσης. Τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα με πείρα στην εξ αποστάσεως και διαδικτυακή μάθηση μπορούν επίσης να παρέχουν στήριξη για τη δημιουργία και τη λειτουργία της κοινής πλατφόρμας.

Αυτή η πλατφόρμα θα συγκεντρώσει ψηφιακά διαδικτυακά μαθήματα και άλλο σχετικό περιεχόμενο που διδασκόταν στα ουκρανικά πανεπιστήμια πριν από τον πόλεμο και το οποίο θα επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας του σχεδίου. Η πλατφόρμα θα μπορούσε επίσης να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης μαθημάτων, εγγραφής, πιστοποίησης της ταυτότητας των φοιτητών, αποθήκευσης υλικού μάθησης, ηλεκτρονικών εξετάσεων και αξιολόγησης κ.λπ. Οι κύριοι στόχοι της πλατφόρμας θα είναι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχασαν αμετάκλητα ή εν μέρει την υποδομή τους με ακαδημαϊκό προσωπικό και φοιτητές που μετεγκαταστάθηκαν σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας ή στο εξωτερικό, ωστόσο μπορεί επίσης να στηρίξει και άλλα ουκρανικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φοιτητές τους.

Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, οι Ουκρανοί εταίροι θα έχουν την ευκαιρία να υλοποιήσουν τον ακόλουθο ενδεικτικό κατάλογο δραστηριοτήτων:

 • σχεδιασμός κανόνων και μηχανισμών μεταξύ ιδρυμάτων για την ανάπτυξη πανεπιστημιακών μαθημάτων και υλικού·
 • σχεδιασμός και παροχή περιεχομένου και μαθημάτων ψηφιακής εκπαίδευσης, τα οποία θα διατίθενται σε όλα τα ουκρανικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας·
 • παροχή δραστηριοτήτων κατάρτισης για το ακαδημαϊκό προσωπικό που παρέχει διαδικτυακή και εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας·
 • ανάπτυξη διαδικασιών με σκοπό την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των ακαδημαϊκών μονάδων ECTS, ιδίως για τα πανεπιστημιακά μαθήματα·
 • ανάπτυξη κοινών μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας·
 • οποιαδήποτε δραστηριότητα υψηλής ποιότητας που θα εξασφαλίσει τη συνέχεια του ουκρανικού συστήματος ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρά τις δύσκολες συνθήκες.

Μεσοπρόθεσμα, η πλατφόρμα θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για τη δημιουργία ενός ανοικτού πανεπιστημίου στην Ουκρανία, το οποίο θα συγκέντρωνε την ψηφιακή προσφορά των υφιστάμενων πανεπιστημίων και, επιπλέον, θα καθιστούσε δυνατή την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων νέων διαδικτυακών μαθημάτων και σχετικού υλικού μελέτης.

Συμπληρωματικές πληροφορίες και απαιτήσεις για την Ουκρανία θα δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Δραστηριότητες

Τα σχέδια θα πρέπει να προτείνουν δραστηριότητες που θα αποφέρουν σαφή προστιθέμενη αξία στο σύστημα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συνολικά και θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στους στοχευόμενους δικαιούχους. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να συμβάλλουν στη μεταρρύθμιση των πολιτικών ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.

Ακολουθεί μη εξαντλητικός κατάλογος πιθανών δραστηριοτήτων:

 • Προώθηση της εθνικής ανάληψης ευθύνης μέσω πειραματισμού και ευρείας διάδοσης των θετικών και βέλτιστων πρακτικών στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση σε εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο:
  • για την αύξηση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων,
  • για τη διεύρυνση της πρόσβασης στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες,
  • για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.
 • Συμβολή στην αποδοτική και αποτελεσματική χάραξη πολιτικής στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη συμμετοχή άλλων ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:
  • ενθάρρυνση της συμμετοχής άλλων αρμόδιων δημόσιων αρχών ώστε να ενισχυθεί η σημασία του τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να αυξηθεί ο αντίκτυπός του στην κοινωνία γενικότερα,
  • διευκόλυνση της ενεργού συμμετοχής των φοιτητών στη διακυβέρνηση και τη μεταρρύθμιση του συστήματος ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
  • συμμετοχή ενώσεων που δραστηριοποιούνται σε άλλους συναφείς τομείς, όπως η επαγγελματική κατάρτιση και η νεολαία,
  • ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων υψηλού επιπέδου σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και σε επιλέξιμες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Ειδικότερα, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων που διευκολύνουν την κινητικότητα των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού, όπως η δημιουργία ενός περιφερειακού συστήματος μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων ή η στήριξη της ανάπτυξης εθνικών πλαισίων προσ
  • όντων,καθορισμός εθνικού/περιφερειακού πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας.
 • Προώθηση της περιφερειακής ακαδημαϊκής συνεργασίας και προώθηση της εθελοντικής σύγκλισης των τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα προς μια κοινή περιφερειακή στρατηγική στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:
  • προσδιορισμός των σταδίων για τη δημιουργία ενός περιφερειακού χώρου ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
  • διευκόλυνση της εθνικής και διασυνοριακής αναγνώρισης,
  • εξάλειψη των εμποδίων για τη μάθηση, βελτίωση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που έχει ως γνώμονα την καινοτομία και διευκόλυνση της μετακίνησης των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευομένων και των εργαζομένων μεταξύ χωρών.
 • Προώθηση της καθιέρωσης μηχανισμών χρηματοδότησης με στόχο:
  • την αύξηση της συμμετοχής των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση,
  • τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος σε θεσμικό και ατομικό επίπεδο.
 • Ενίσχυση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού με τη θέσπιση μέτρων όπως:
  • προώθηση πρωτοβουλιών για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας,
  • προώθηση της συμμετοχής τους στη διεθνοποίηση της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη δημιουργία κινήτρων.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές με αρμοδιότητες στους τομείς που επηρεάζονται από το σχέδιο (π.χ. απασχόληση, νεολαία, χρηματοοικονομικός τομέας, κοινωνικές υποθέσεις, εσωτερικές υποθέσεις, δικαιοσύνη, υγεία κ.λπ.) ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στα σχέδια, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις αρχές από κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από επιλέξιμες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να ενεργούν ως αιτούντες στο πλαίσιο του παρόντος σκέλους.

Ενίσχυση του ψηφιακού περιβάλλοντος εκπαίδευσης για την Ουκρανία

Πιο συγκεκριμένα γι’ αυτήν την πρωτοβουλία, αναμένεται ότι ένα δίκτυο ουκρανικών ιδρυμάτων με την υποστήριξη ευρωπαϊκών ιδρυμάτων με πείρα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει ψηφιακά διαδικτυακά μαθήματα και άλλο σχετικό περιεχόμενο που διδασκόταν στα ουκρανικά πανεπιστήμια πριν από τον πόλεμο και το οποίο θα επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας του σχεδίου (πρώτο στάδιο) και/ή θα αναπτυχθεί ειδικά στο πλαίσιο/για το ανοικτό (εικονικό) ουκρανικό πανεπιστήμιο (δεύτερο στάδιο). Ο στόχος θα πρέπει να είναι τα μαθήματα που θα προσφέρονται στην πλατφόρμα να παρέχονται από ουκρανικά πανεπιστήμια, ως εκ τούτου οι φοιτητές θα σπουδάζουν και θα αποφοιτούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι φοιτητές που βρίσκονται στον τόπο σπουδών τους.

Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, τα ιδρύματα θα πρέπει να σχεδιάσουν δια-ιδρυματικούς κανόνες και μηχανισμούς για την ανάπτυξη των πανεπιστημιακών μαθημάτων και υλικού, καθώς και την παράδοση, τη διδασκαλία και την εκμάθηση των μαθημάτων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ουκρανίας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, να αναπτύξουν διαδικασίες για την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των ακαδημαϊκών μονάδων ECTS, ιδίως για τα πανεπιστημιακά μαθήματα, και να αναπτύξουν κοινούς μηχανισμούς διασφάλισης της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου ενός πλαισίου αυτοαξιολόγησης των μαθημάτων και του υλικού του ανοικτού εικονικού ουκρανικού πανεπιστημίου. Το σχέδιο θα στηρίξει τη δημιουργία νέου περιεχομένου και μαθημάτων ψηφιακής εκπαίδευσης.

Στην πλατφόρμα θα συμπεριληφθούν δραστηριότητες κατάρτισης για Ουκρανούς ακαδημαϊκούς στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Αναμένεται ότι, σε πρώτο στάδιο, η πλατφόρμα θα υποστηρίξει κυρίως τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχασαν αμετάκλητα ή εν μέρει την υποδομή τους με ακαδημαϊκό προσωπικό και φοιτητές που μετεγκαταστάθηκαν σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας ή στο εξωτερικό, άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ουκρανίας και φοιτητές.

Η πλατφόρμα θα δημιουργήσει προβολή και πρόσβαση στα ψηφιακά εκπαιδευτικά προϊόντα που αναπτύσσουν τα ουκρανικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, για το ευρύτερο κοινό στην Ουκρανία και παγκοσμίως μέσω ανοικτών μαθημάτων.

Κριτηρια επιλεξιμοτητας

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Επιλέξιμες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη δράση:

Όλες οι τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα (βλ. ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο μέρος Α του παρόντος οδηγού) στις περιφέρειες 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 3 .

Εξαίρεση: οι οργανισμοί από τη Λευκορωσία (περιφέρεια 2) και τη Ρωσική Ομοσπονδία (περιφέρεια 4) δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή σε αυτή τη δράση.

Για τα σκέλη 1 και 2

Οι αιτούντες (συντονιστής και εταίροι) πρέπει να είναι νομικές οντότητες:

 • ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) ή οργανισμοί ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 4 ·
 • εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της ΕΕ, σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα 5 ή σε επιλέξιμες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Για το σκέλος 3

Ενίσχυση του ψηφιακού περιβάλλοντος εκπαίδευσης για την Ουκρανία:

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από κοινοπραξία (συντονιστή και εταίρους) η οποία πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Γεωγραφική κάλυψη:

 • Έδαφος της Ουκρανίας όπως αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο·
 • τουλάχιστον 1 κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Θεσμική κάλυψη:

 • τουλάχιστον 1 ΑΕΙ από κάθε συμμετέχουσα χώρα·
 • εθνική αρμόδια αρχή (π.χ. υπουργείο) αρμόδια για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ουκρανία.

Άλλα σχέδια διαρθρωτικής μεταρρύθμισης:

Οι αιτούντες (συντονιστής και εταίροι) πρέπει να είναι νομικές οντότητες:

 • ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμοί ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή αναγνωρισμένοι εθνικοί ή διεθνείς οργανισμοί πρυτάνεων, εκπαιδευτικών ή φοιτητών·
 • εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της ΕΕ, σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε επιλέξιμες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα·
 • οργανισμοί από τη Συρία δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή σε αυτό το σκέλος.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν έγκυρο Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE).

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εγκατεστημένα σε επιλέξιμες τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, και αναγνωρισμένα ως τέτοια από τις αρμόδιες αρχές, με τις συνδεδεμένες μ’ αυτά οντότητες (εάν υπάρχουν), πρέπει να παρέχουν πλήρη προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων τίτλων προσόντων σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 6 .

Ενώσεις, δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των συνδεόμενων οντοτήτων τους (αν υπάρχουν) που δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας και βρίσκονται στα κράτη μέλη της ΕΕ, σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε επιλέξιμες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα μπορούν επίσης να συμμετέχουν, αλλά όχι ως συντονιστές.

Σύνθεση της κοινοπραξίας

Για τα σκέλη 1 και 2

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από κοινοπραξία (συντονιστή και εταίρους) η οποία πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Γεωγραφική κάλυψη:

 • τουλάχιστον 2 κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα·
 • τουλάχιστον 1 επιλέξιμη τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα·
 • τουλάχιστον 2 επιλέξιμες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από τις περιφέρειες 1, 10 και 11·
 • τουλάχιστον μία τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα από την περιφέρεια 10 και άλλη μία από την περιφέρεια 11 για σχέδια που αφορούν και τις δύο περιφέρειες 7 .

Θεσμική κάλυψη:

 • τουλάχιστον 1 ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από κάθε συμμετέχον κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα·
 • τουλάχιστον 2 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Η θεσμική κάλυψη ισχύει για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία.

Ο αριθμός των αιτούντων από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό των αιτούντων από κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Εξαίρεση:

στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, όπου ο αριθμός των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι μικρότερος από 5 σε όλη τη χώρα ή σε περιπτώσεις όπου ένα μόνο ίδρυμα αντιπροσωπεύει πάνω από το 50 % του συνόλου των φοιτητών της χώρας, οι αιτήσεις που περιλαμβάνουν ένα μόνο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα για τις εν λόγω χώρες θα γίνονται δεκτές.

Για το σκέλος 3:

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από κοινοπραξία (συντονιστή και εταίρους) η οποία πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Γεωγραφική κάλυψη:

 • τουλάχιστον 2 κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα·
 • τουλάχιστον 1 επιλέξιμη τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Θεσμική κάλυψη:

 • τουλάχιστον 1 ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από κάθε συμμετέχον κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα·
 • τουλάχιστον 2 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα·
 • εθνική αρμόδια αρχή (π.χ. υπουργείο) αρμόδια για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση σε καθεμία από τις επιλέξιμες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Η θεσμική κάλυψη ισχύει για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία.

Ο αριθμός των αιτούντων από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό των αιτούντων από κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Εξαίρεση:

στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, όπου ο αριθμός των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι μικρότερος από 5 σε όλη τη χώρα ή σε περιπτώσεις όπου ένα μόνο ίδρυμα αντιπροσωπεύει πάνω από το 50 % του συνόλου των φοιτητών της χώρας, οι αιτήσεις που περιλαμβάνουν ένα μόνο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα για τις εν λόγω χώρες θα γίνονται επίσης δεκτές.

Τόπος των δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται στις χώρες που συμμετέχουν στα σχέδια.

Διάρκεια του σχεδίου

Για τα σκέλη 1 και 2

Τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν 24 ή 36 μήνες (υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης).

Για το σκέλος 3

Τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν 36 ή 48 μήνες (υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης).

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Σκέλος 1

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-EDU-2023-CBHE

Αναγνωριστικός κωδικός θέματος: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-1

Σκέλος 2

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-EDU-2023-CBHE

Αναγνωριστικός κωδικός θέματος: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2

Σκέλος 3

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-EDU-2023-CBHE

Αναγνωριστικός κωδικός θέματος: ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-3

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως τις 16 Φεβρουαρίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Κριτηρια χορηγησης

Το σχέδιο θα αξιολογείται με διαδικασία δύο σταδίων με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Στάδιο 1

Συνάφεια του σχεδίου - (μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Σκοπός: η πρόταση παρουσιάζει συνάφεια προς τους στόχους και τις δραστηριότητες της δράσης CBHE και προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σκέλους. Αποτελεί κατάλληλη απόκριση στις τρέχουσες ανάγκες και στους περιορισμούς της χώρας στόχου ή της περιφέρειας/-ών, καθώς και των ομάδων-στόχων και των τελικών δικαιούχων. Λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των στοχευόμενων συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες (κατά περίπτωση). Η πρόταση ανταποκρίνεται στις πρωταρχικές προτεραιότητες της ΕΕ.
 • Στόχοι: οι στόχοι βασίζονται στην ορθή ανάλυση των αναγκών· είναι σαφώς καθορισμένοι, συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι. Αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν τους συμμετέχοντες οργανισμούς (σύμφωνα με τη στρατηγική εκσυγχρονισμού, ανάπτυξης και διεθνοποίησης των στοχευόμενων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) και τις αναπτυξιακές στρατηγικές για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση στις επιλέξιμες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.
 • Σύνδεση με την πολιτική και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ: η πρόταση λαμβάνει υπόψη και ενισχύει τη συμπληρωματικότητα/συνέργειες με άλλες παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και άλλους φορείς (χορηγούς, δημόσιους και ιδιωτικούς), κατά περίπτωση.
 • Ενωσιακή προστιθέμενη αξία: η πρόταση καταδεικνύει ότι παρόμοια αποτελέσματα δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς τη συνεργασία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και χωρίς τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Ειδικότερα για το σκέλος 1

 • Η πρόταση ανταποκρίνεται σαφώς στις προκαθορισμένες περιφερειακές προτεραιότητες για την/τις περιφέρεια/-ες στόχο/-ους.

Ειδικότερα για το σκέλος 2

 • Η πρόταση εστιάζει σε καινοτόμα στοιχεία και σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές στον καθορισμένο τομέα παρέμβασης.
 • Η πρόταση ανταποκρίνεται σαφώς στις προκαθορισμένες περιφερειακές προτεραιότητες για την/τις περιφέρεια/-ες στόχο/-ους.

Ειδικότερα για το σκέλος 3

 • Η πρόταση αφορά τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του ή των συστημάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις αναπτυξιακές στρατηγικές των στοχευόμενων τρίτων χωρών που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου - (μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Συνοχή: ο γενικότερος σχεδιασμός του σχεδίου διασφαλίζει συνοχή μεταξύ των στόχων, της μεθοδολογίας, των δραστηριοτήτων και του προτεινόμενου προϋπολογισμού του σχεδίου. Η πρόταση παρουσιάζει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη δέσμη κατάλληλων δραστηριοτήτων οι οποίες καλύπτουν τις διαπιστωμένες ανάγκες και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
 • Μεθοδολογία: το σκεπτικό της παρέμβασης είναι καλής ποιότητας, οι προγραμματισμένες εκροές και τα αποτελέσματα είναι συνεκτικά και εφικτά, και οι βασικές παραδοχές και οι κίνδυνοι έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια. Η δομή και το περιεχόμενο του εννοιολογικού πλαισίου (Logical Framework Matrix – LFM) είναι επαρκή, δηλαδή η επιλογή αντικειμενικά επαληθεύσιμων δεικτών, η διαθεσιμότητα των δεδομένων, τα δεδομένα βάσης, οι τιμές-στόχοι κ.λπ.
 • Πρόγραμμα εργασίας: ποιότητα και αποτελεσματικότητα του προγράμματος εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού στον οποίο οι πόροι που έχουν διατεθεί στις δέσμες εργασιών συμφωνούν με τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους· η σχέση μεταξύ των πόρων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων είναι επαρκής και το πρόγραμμα εργασίας είναι ρεαλιστικό, με σαφώς καθορισμένες δραστηριότητες, χρονοδιαγράμματα, σαφή παραδοτέα και ορόσημα.
 • Προϋπολογισμός: η πρόταση είναι οικονομικά αποδοτική και κατανέμει τους κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου.
 • Έλεγχος ποιότητας: τα μέτρα ελέγχου (συνεχής αξιολόγηση της ποιότητας, αξιολογήσεις από ομοτίμους, δραστηριότητες συγκριτικής αξιολόγησης, μέτρα αντιμετώπισης κ.λπ.) και οι δείκτες ποιότητας διασφαλίζουν ότι η υλοποίηση του σχεδίου είναι υψηλού επιπέδου.
 • Περιβαλλοντική βιωσιμότητα: το σχέδιο σχεδιάζεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ενσωματώνει πράσινες πρακτικές (π.χ. πράσινη μετακίνηση) στις διάφορες φάσεις του σχεδίου.

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας - (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Διαχείριση: προβλέπονται ρυθμίσεις αποτελεσματικής διαχείρισης. Τα χρονοδιαγράμματα, οι δομές διακυβέρνησης, οι ρυθμίσεις συνεργασίας και οι ευθύνες καθορίζονται αναλυτικά και χαρακτηρίζονται από ρεαλισμό.
 • Σύνθεση: η εταιρική σχέση συγκεντρώνει κατάλληλο συνδυασμό οργανισμών με τις αναγκαίες ικανότητες που σχετίζονται με τους στόχους της πρότασης και τις ιδιαιτερότητες του σκέλους· η πρόταση περιλαμβάνει τους πλέον κατάλληλους και ποικίλους μη ακαδημαϊκούς εταίρους.
 • Καθήκοντα: οι ρόλοι και τα καθήκοντα ανατίθενται με βάση την ειδική τεχνογνωσία, τα προφίλ και την πείρα του κάθε εταίρου και είναι κατάλληλα.
 • Συνεργασία: προτείνονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική συνεργασία, επικοινωνία και επίλυση συγκρούσεων μεταξύ των οργανισμών-εταίρων και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών.
 • Δέσμευση: η συνεισφορά των εταίρων σχεδίου είναι σημαντική, χρήσιμη και συμπληρωματική· η πρόταση καταδεικνύει τη συμμετοχή, τη δέσμευση και την ανάληψη ευθύνης από τους εταίρους όσον αφορά τους ειδικούς στόχους και τα αποτελέσματα του σχεδίου, ιδίως από τις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Ειδικότερα για το σκέλος 2

 • Η πρόταση περιλαμβάνει συναφείς μη ακαδημαϊκούς οργανισμούς και ενδιαφερόμενα μέρη που θα παράσχουν καινοτόμο προστιθέμενη αξία στους στόχους της πρότασης.

Ειδικότερα για το σκέλος 3

 • Η πρόταση καταδεικνύει ότι οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό στην καθοδήγηση και την υλοποίηση της δράσης.

Βιωσιμότητα, αντίκτυπος και διάδοση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων - (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Αξιοποίηση: η πρόταση καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα του σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν από τους εταίρους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλιστούν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (συμπεριλαμβανομένου του πεδίου για αναπαραγωγή και διεύρυνση του αποτελέσματος της δράσης σε τομεακό, καθώς και σε τοπικό/περιφερειακό/εθνικό ή διεθνές επίπεδο) και παρέχει τα μέσα για τη μέτρηση της αξιοποίησης εντός του χρονοδιαγράμματος χρηματοδότησης του έργου και μετέπειτα.
 • Διάδοση: η πρόταση προβλέπει ένα σαφές και αποτελεσματικό σχέδιο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τις κατάλληλες δραστηριότητες και το χρονοδιάγραμμά τους, τα μέσα και τους διαύλους, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διάδοση των αποτελεσμάτων και των οφελών σε όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και στο μη συμμετέχον κοινό, διά της προσέγγισης και της προσέλκυσης των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών στα αποτελέσματα εντός του χρονοδιαγράμματος χρηματοδότησης του σχεδίου και μετέπειτα.
 • Αντίκτυπος: η πρόταση εξασφαλίζει απτό αντίκτυπο στις ομάδες-στόχους της και στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Περιλαμβάνει μέτρα, καθώς και στόχους και δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου και την αξιολόγηση του αναμενόμενου αντίκτυπου (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα) σε ατομικό, θεσμικό και συστημικό επίπεδο.
 • Βιωσιμότητα: η πρόταση διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα του σχεδίου θα διατηρηθούν οικονομικά (μετά τη λήξη της χρηματοδότησης του σχεδίου) και σε θεσμικό επίπεδο (δραστηριότητες και υπηρεσίες που θα εξακολουθούν να υπάρχουν) και τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλιστεί η ανάληψη ευθύνης σε τοπικό επίπεδο.

Ειδικότερα για το σκέλος 1

 • Η πρόταση διασφαλίζει τη συνεχή και βιώσιμη αντιμετώπιση των υφιστάμενων εμποδίων και την αύξηση της προσβασιμότητας των φοιτητών/του προσωπικού με λιγότερες ευκαιρίες στις ευκαιρίες μάθησης και τους πόρους που προσφέρουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • Η πρόταση ενδέχεται να αυξήσει τις ικανότητες διεθνούς συνεργασίας των ιδρυμάτων σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Ειδικότερα για το σκέλος 2

 • Η πρόταση εξασφαλίζει σημαντικό αντίκτυπο στα ιδρύματα των τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στον τομέα της καινοτομίας και τον εκσυγχρονισμό της διακυβέρνησής τους, το άνοιγμά τους στην κοινωνία γενικότερα, στην αγορά εργασίας και στον ευρύτερο κόσμο.
 • Η πρόταση καταδεικνύει τις δυνατότητές της να επηρεάσει ευρύτερα την κοινωνία και/ή τον οικονομικό τομέα.

Ειδικότερα για το σκέλος 3

 • Η πρόταση καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα του σχεδίου θα οδηγήσουν σε μεταρρυθμίσεις πολιτικής ή σε εκσυγχρονισμό της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συστημικό επίπεδο.

Οι αιτήσεις μπορούν να συγκεντρώσουν ως 100 βαθμούς. Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να λάβουν τουλάχιστον 60 βαθμούς συνολικά και τουλάχιστον τους μισούς από τους μέγιστους βαθμούς για κάθε κριτήριο χορήγησης.

Στην περίπτωση προτάσεων ex aequo, θα δίνεται προτεραιότητα στα σχέδια που έχουν λάβει υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο «Συνάφεια του σχεδίου» και, στη συνέχεια, στο κριτήριο «Βιωσιμότητα, αντίκτυπος και διάδοση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων».

Επιπλέον, η επιτροπή αξιολόγησης θα λάβει υπόψη:

 • τη θεματική πολυμορφία των σχεδίων και την επαρκή γεωγραφική εκπροσώπηση στο εσωτερικό μιας περιφέρειας όσον αφορά τον αριθμό των σχεδίων ανά χώρα·
 • τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις ακόλουθες περιφέρειες:
  • Για τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης: Για τα σκέλη 1 και 2 θα δοθεί προτεραιότητα σε ΑΕΙ από περιφέρειες που δεν είναι περιφέρειες πρωτευουσών και/ή από αγροτικές και/ή πιο απομακρυσμένες περιφέρειες.
  • Για την Ασία, την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και τον Ειρηνικό: Για τα σκέλη 1 και 2 θα δοθεί προτεραιότητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.
  • Για την Υποσαχάρια Αφρική: Για όλα τα σκέλη, θα δοθεί προτεραιότητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες· ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στις χώρες προτεραιότητας όσον αφορά τη μετανάστευση και στα περιφερειακά σχέδια στα οποία συμμετέχουν ΑΕΙ από διάφορες χώρες. Καμία χώρα δεν μπορεί να λάβει περισσότερο από το 8 % της χρηματοδότησης που προβλέπεται για την περιφέρεια.

Στη συνέχεια, οι προτάσεις θα κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά ανά περιφέρεια και ανά σκέλος.

Σε δεύτερο στάδιο, για τις προτάσεις που προτείνονται από την επιτροπή αξιολόγησης για χρηματοδότηση (και τον εφεδρικό πίνακα), θα ζητηθεί η γνώμη της/των αντιπροσωπείας/-ών της ΕΕ στη/στις σχετική/-ές επιλέξιμη/-ες τρίτη/-ες χώρα/-ες που δεν είναι συνδεδεμένη/-ες με το πρόγραμμα για τις ακόλουθες πτυχές:

 • αναγνώριση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τις εθνικές αρμόδιες αρχές·
 • δυνατότητα υλοποίησης του σχεδίου στο τοπικό πλαίσιο της τρίτης χώρας/-ών·
 • το σχέδιο συμβάλλει στις τοπικές ανάγκες στον τομέα προτεραιότητας·
 • επικάλυψη με υφιστάμενες πρωτοβουλίες στον επιλεγμένο θεματικό τομέα που χρηματοδοτείται από την αντιπροσωπεία της ΕΕ, εθνικούς ή διεθνείς χορηγούς.

Μόνο τα σχέδια που έχουν περάσει επιτυχώς τη διαβούλευση με την/τις αντιπροσωπεία/-ες της ΕΕ θα διατηρηθούν για χρηματοδότηση από την ΕΕ, εντός των ορίων του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά περιφέρεια και έως δύο κατ’ ανώτατο όριο χρηματοδοτούμενες προτάσεις ανά αιτούντα οργανισμό. Προβλέπεται ενδεικτικός προϋπολογισμός για καθένα από τα τρία σκέλη, ωστόσο, είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων από ένα σκέλος σε άλλο.

Συμπληρωματικες πληροφοριες

Η αποδοχή της αίτησης δεν δημιουργεί την υποχρέωση καταβολής χρηματοδότησης που είναι ίση με το ποσό που αιτήθηκε ο αιτών. Η αιτούμενη χρηματοδότηση μπορεί να μειωθεί βάσει των χρηματοδοτικών κανόνων που ισχύουν για τα σκέλη της δράσης και βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Κατά γενικό κανόνα και εντός των ορίων των υπαρχόντων εθνικών και ευρωπαϊκών νομικών πλαισίων, τα αποτελέσματα θα πρέπει να διατίθενται ως ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και να δημοσιεύονται στις πλατφόρμες ενημέρωσης των αντίστοιχων επαγγελματικών οργανώσεων, τομέων ή αρμόδιων αρχών. Η πρόταση θα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον τα δεδομένα, το υλικό, τα έγγραφα, η δραστηριότητα σε οπτικοακουστικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παράγονται θα διατίθενται ελεύθερα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών χωρίς να προβλέπει δυσανάλογους περιορισμούς.

Οργανωση σχεδιου

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα σημεία:

1. Δέσμευση των ιδρυμάτων-εταίρων ως προς το σχέδιο

Ένα αποτελεσματικό σχέδιο CBHE πρέπει να διασφαλίζει την ισχυρή συμμετοχή όλων των ιδρυμάτων-εταίρων, ιδίως εκείνων στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Η από κοινού ανάληψη ευθύνης για την κατάρτιση της πρότασης θα τα καταστήσει υπεύθυνα για τα αποτελέσματα του σχεδίου και τη βιωσιμότητά του. Στα σχέδια CBHE μπορούν να συμμετέχουν «Συνεργαζόμενοι εταίροι» που συμβάλλουν στην εφαρμογή των συγκεκριμένων στόχων/δραστηριοτήτων του σχεδίου ή υποστηρίζουν τη διάδοση και τη βιωσιμότητα του σχεδίου. Όσον αφορά θέματα διαχείρισης των συμβάσεων, οι «Συνεργαζόμενοι εταίροι» δεν θεωρούνται μέρος της σύμπραξης και δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση.

2. Αναλύσεις αναγκών

Η αξιολόγηση των αναγκών αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη μιας πρότασης CBHE. Σκοπός της εκτίμησης αναγκών είναι να προσδιοριστούν οι τομείς/πεδία που πρέπει να ενισχυθούν, καθώς και οι λόγοι των ελλείψεων στους εν λόγω τομείς. Τα παραπάνω αποτελούν, στη συνέχεια, τη βάση για τον σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων και, ως εκ τούτου, για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΑΕΙ.

3. Υλοποίηση και παρακολούθηση

Μόλις ολοκληρωθούν οι αναλύσεις αναγκών, μπορεί να καταρτιστεί σχέδιο υλοποίησης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που έχουν εντοπιστεί.

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

 • Εκσυγχρονισμός/νέα προγράμματα σπουδών: Όσον αφορά τα σχέδια που περιλαμβάνουν «ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών» αναμένεται να περιλαμβάνουν κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού και να αντιμετωπίζουν τα συναφή θέματα, όπως η διασφάλιση της ποιότητας και η απασχολησιμότητα των αποφοίτων, μέσω σύνδεσης με την αγορά εργασίας. Τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να είναι επίσημα αναγνωρισμένα και/ή αδειοδοτημένα πριν από το πέρας της περιόδου χρηματοδότησης του σχεδίου. Η διδασκαλία νέων ή επικαιροποιημένων προγραμμάτων πρέπει να ξεκινά κατά τη διάρκεια ζωής του σχεδίου με επαρκή αριθμό φοιτητών και μετεκπαιδευμένων εκπαιδευτικών και να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια τουλάχιστον του ενός τρίτου της συνολικής διάρκειας του σχεδίου. Η κατάρτιση στο πλαίσιο των σχεδίων μεταρρύθμισης των προγραμμάτων σπουδών μπορεί να απευθύνεται, επίσης, στο διοικητικό προσωπικό, όπως το προσωπικό βιβλιοθήκης, το προσωπικό εργαστηρίων και το προσωπικό ΤΠ. Συνιστάται θερμά στα εκσυγχρονισμένα προγράμματα σπουδών των σχεδίων να ενσωματώνονται θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές στην επιχείρηση. Οι θέσεις εργασίας πρακτικής άσκησης πρέπει να έχουν εύλογη διάρκεια ώστε να επιτρέπουν την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων.
 • Συμμετοχή των φοιτητών: Τα σχέδια θα πρέπει να προβλέπουν τη συμμετοχή των φοιτητών (π.χ. στην εκπόνηση νέων προγραμμάτων σπουδών) και αυτό όχι μόνο κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής/πιλοτικής φάσης του σχεδίου.
 • Κινητικότητα προσωπικού και φοιτητών: Η κινητικότητα πρέπει να αφορά κυρίως φοιτητές και προσωπικό από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και να απευθύνεται: σε προσωπικό (π.χ. διευθυντές, προσωπικό μεταφοράς έρευνας και τεχνολογίας, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό) με επίσημη σύμβαση στα δικαιούχα ιδρύματα το οποίο συμμετέχει στο σχέδιο· σε φοιτητές [σε σύντομο κύκλο, πρώτο κύκλο (πτυχίο ή ισοδύναμο), δεύτερο κύκλο (μεταπτυχιακό ή ισοδύναμο) και τρίτο ή διδακτορικό κύκλο] εγγεγραμμένους σε ένα από τα ιδρύματα δικαιούχους. Η κινητικότητα φοιτητών εντός και μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών συνδεδεμένων με το πρόγραμμα δεν είναι επιλέξιμη. Η κινητικότητα πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια, ώστε να εξασφαλίζεται η μάθηση και η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων σύμφωνα με τους στόχους του σχεδίου και θα πρέπει κανονικά να έχει διάρκεια μικρότερη από μία εβδομάδα. Συνιστάται να συνδυάζεται η φυσική με την εικονική κινητικότητα. Η εικονική κινητικότητα μπορεί να χρησιμοποιείται για την προετοιμασία, την υποστήριξη και την παρακολούθηση της κινητικότητας με φυσική παρουσία. Μπορεί επίσης να διοργανώνεται για την υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες ή λιγότερες ευκαιρίες, ώστε να μπορούν να υπερβαίνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία.
 • Η διασφάλιση ποιότητας πρέπει να αποτελεί συστατικό στοιχείο του σχεδίου, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα σχέδια CBHE αποφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και επιτυγχάνουν αντίκτυπο που υπερβαίνει την ίδια τη σύμπραξη. Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα ποιοτικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών και των κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική, έγκαιρη και οικονομικά αποδοτική υλοποίηση του σχεδίου.
 • Συμφωνία εταιρικής σχέσης: Οι αναλυτικοί όροι υλοποίησης του σχεδίου πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ των εταίρων του σχεδίου και να επισημοποιηθούν με «συμφωνία σύμπραξης» η οποία θα συναφθεί κατά την έναρξη του σχεδίου. Αντίγραφο της συμφωνίας σύμπραξης πρέπει να υποβληθεί στον Εκτελεστικό Οργανισμό εντός έξι μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης.
 • Εξοπλισμός: Ως επιλέξιμη δαπάνη θεωρείται μόνο η αγορά εξοπλισμού που σχετίζεται άμεσα με τους στόχους του σκέλους και έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο 12 μήνες πριν από τη λήξη του σχεδίου. Ο εξοπλισμός προορίζεται αποκλειστικά για τα ΑΕΙ των τρίτων χωρών που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στη σύμπραξη, και πρέπει να καταγράφεται στον επίσημο κατάλογο των ΑΕΙ για τα οποία αγοράζεται.
 • Αντίκτυπος και βιωσιμότητα: Τα σχέδια CBHE αναμένεται να έχουν μακροπρόθεσμο διαρθρωτικό αντίκτυπο στις επιλέξιμες τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα. Οι προτάσεις θα πρέπει να καταδεικνύουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο στα τρία επίπεδα (ατομικό, θεσμικό και συστημικό), κατά περίπτωση, και θα πρέπει να καθορίζουν μεθοδολογία και να προσδιορίζουν εργαλεία για τη μέτρησή του.Φιλική προς το περιβάλλον υλοποίηση: Τα σχέδια θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του σχεδίου. Τα σχέδια αναμένεται να καταγράφουν και να υπολογίζουν συστηματικά το σχετικό με τις μεταφορές ατομικό αποτύπωμα άνθρακα των συμμετεχόντων.Ανοικτή πρόσβαση: Η πρόταση θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το υλικό, τα έγγραφα και τα μέσα που παράγονται θα διατίθενται ελεύθερα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών χωρίς δυσανάλογους περιορισμούς.

Ποιοι ειναι οι κανονες χρηματοδοτησης;

Για τη δράση αυτή ακολουθείται ένα μοντέλο χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπήν ποσό. Το ποσό της συνεισφοράς ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσού θα καθορίζεται για κάθε επιχορήγηση με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της δράσης που προτείνει ο αιτών. Η χορηγούσα αρχή θα καθορίζει το κατ’ αποκοπήν ποσό κάθε επιχορήγησης με βάση την πρόταση, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, τα ποσοστά χρηματοδότησης και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που καθορίζεται στην πρόσκληση.

Το ποσό επιχορήγησης της ΕΕ ανά σχέδιο είναι ως εξής:

 • για το σκέλος 1 — Ενίσχυση της πρόσβασης στη συνεργασία στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση: μεταξύ 200 000 EUR και 400 000 EUR ανά σχέδιο·
 • για το σκέλος 2 — Συμπράξεις για τον μετασχηματισμό στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση: μεταξύ 400 000 EUR και 800 000 EUR ανά σχέδιο·
 • για το σκέλος 3 — Ενίσχυση του ψηφιακού περιβάλλοντος εκπαίδευσης για την Ουκρανία: έως 5 000 000 EUR. Άλλα σχέδια διαρθρωτικής μεταρρύθμισης: μεταξύ 600 000 EUR και 1 000 000 EUR ανά σχέδιο.

Πώς καθορίζεται το κατ’ αποκοπήν ποσό του σχεδίου;

Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν έναν αναλυτικό πίνακα προϋπολογισμού σύμφωνα με το έντυπο αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σημεία:

ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αναλύεται, ανάλογα με την περίπτωση, ανά δικαιούχο/-ους και να οργανώνεται σε συνεκτικές δέσμες εργασιών (να χωρίζεται, για παράδειγμα, στις κατηγορίες «διαχείριση σχεδίου», «κατάρτιση», «διοργάνωση εκδηλώσεων», «προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας», «επικοινωνία και διάδοση», «διασφάλιση ποιότητας», «εξοπλισμός» κ.λπ.)·

 • η πρόταση πρέπει να περιγράφει τις δραστηριότητες / τα παραδοτέα που καλύπτει κάθε δέσμη εργασιών·
 • οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν στην πρότασή τους ανάλυση των εκτιμώμενων δαπανών στην οποία θα παρουσιάζεται το ποσοστό ανά δέσμη εργασιών (και, εντός κάθε δέσμης εργασιών, το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο και συνδεόμενη οντότητα)·
 • οι περιγραφόμενες δαπάνες μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, τις δαπάνες εξοπλισμού και υπεργολαβικής ανάθεσης, καθώς και άλλες δαπάνες (όπως διάδοση των πληροφοριών, δημοσίευση ή μετάφραση).
 • Οι δαπάνες για τον εξοπλισμό θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 35 % της χορηγούμενης επιχορήγησης της ΕΕ και η επιχορήγηση της ΕΕ θα καλύπτει το 100 % των επιλέξιμων δαπανών.
 • Οι υπεργολαβίες θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 10 % της χορηγούμενης επιχορήγησης της ΕΕ.

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες αξιολόγησης με τη συνδρομή εσωτερικών και/ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογούν την ποιότητα των προτάσεων με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση και τον αναμενόμενο αντίκτυπο, την ποιότητα και την αποδοτικότητα της δράσης. Η αξία του κατ’ αποκοπήν ποσού θα περιορίζεται στο 90 % το ανώτερο του εκτιμώμενου προϋπολογισμού που καθορίζεται μετά την αξιολόγηση, και οι παράμετροι της επιχορήγησης (μέγιστο ποσό, ποσοστό χρηματοδότησης, συνολικές επιλέξιμες δαπάνες κ.λπ.) θα καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Τα επιτεύγματα του σχεδίου θα αξιολογούνται με βάση τα ολοκληρωθέντα αποτελέσματα. Το σύστημα χρηματοδότησης θα επιτρέψει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στις εισροές, δίνοντας έτσι έμφαση στην ποιότητα και το επίπεδο επίτευξης των μετρήσιμων στόχων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

 • 1 Τα διαπεριφερειακά σχέδια πρέπει να αφορούν τους τομείς προτεραιότητας σε όλες τις συμμετέχουσες περιφέρειες, να καταδεικνύουν τη σημασία τους για κάθε περιφέρεια και να την αιτιολογούν με λεπτομερή ανάλυση των κοινών αναγκών και στόχων. ↩ back
 • 2 Βλ. ορισμό του νεοεισερχόμενου οργανισμού στο μέρος Δ — Γλωσσάριο όρων. ↩ back
 • 3 Με εξαίρεση τις χώρες υψηλού εισοδήματος στις περιφέρειες 5, 7 και 8 (βλ. ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο μέρος Α του παρόντος οδηγού). ↩ back
 • 4 Οι εν λόγω οργανισμοί δεν θεωρούνται ως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επιχορηγήσεις χορηγούνται μόνο στα μέλη που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της ΕΕ, σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε επιλέξιμη τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα. ↩ back
 • 5 Οι χώρες που βρίσκονται σε υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για συμφωνία σύνδεσης και όπου η συμφωνία αρχίζει να ισχύει πριν από την υπογραφή της επιχορήγησης είναι επιλέξιμες. ↩ back
 • 6 Τριτοβάθμια εκπαίδευση τουλάχιστον επιπέδου 5 σύμφωνα με τη ∆ιεθνή Τυποποιημένη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης (ISCED 2013). Η μεταδευτεροβάθμια μη ανώτατη εκπαίδευση του επιπέδου 4 ISCED 2011 δεν είναι αποδεκτή. ↩ back
 • 7 Είναι δυνατή η υποβολή διαπεριφερειακών σχεδίων μόνο με μία τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα από την περιφέρεια 10 και μία άλλη από την περιφέρεια 11. ↩ back
Tagged in:  Higher education