Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mobilitet og uddannelsesaftaler

Disse dokumenter fastlægger forskellige kriterier, der skal godkendes og følges af forskellige parter, der gennemfører Erasmusprogrammer.

Mobilitetsaftale

Fastlægger det undervisningsprogram, der skal følges.

Modeller for mobilitetsaftaler

Uddannelsesaftale

Sikrer en åben og effektiv forberedelse af udveksling af studerende.

Retningslinjer og skabeloner for uddannelsesaftaler

Aftaler mellem institutioner

Fastsætter rammebetingelserne for studerendes og medarbejderes udlandsophold, som finder sted efter aftale mellem videregående uddannelsesinstitutioner.

Nærmere oplysninger om aftalen og eksempler på dokumenter