Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Възможности за Граждани

В продължение на почти 30 години ЕС финансира програма „Еразъм“, която е дала възможност на над 3 милиона европейски студенти да проведат част от обучението си в друго висше училище или в организация в Европа.

С програма „Еразъм+“ тези възможности се предоставят на всички – студенти, служители, стажанти, преподаватели, доброволци и др. Освен това не става въпрос само за Европа или европейците – хора от цял свят могат да се възползват от възможностите по „Еразъм+“.

Възможности за:

Студенти

Обучението в чужбина е централна част от „Еразъм+“ и е доказано, че то има положителен ефект върху перспективите за заетост по-късно. То също така е шанс за подобряване на езиковите умения, за придобиване на увереност и независимост и за потапяне в нова култура.

Научете повече

Служители (преподаване)

„Еразъм+“ предоставя възможности за преподаване в учебно заведение в чужбина за определен период от време. Тези възможности се предлагат както на служители от образователния сектор, така и на хора извън сектора, които са поканени да споделят своите знания и опит.

Научете повече

Служители (обучение)

„Еразъм+“ предоставя възможности за преподаватели и други служители, работещи в сферата на образованието. Периодите на обучение в чужбина могат да включват обмен на опит на работното място, наблюдение или специални курсове.

Научете повече

Стажанти

„Еразъм+“ помага за придобиването на ценен опит на работното място чрез стажове в чужбина. Подкрепа за стажове се предоставя на студенти и наскоро завършили висшисти, както и на учащи в професионални училища, чираци и наскоро завършили професионални училища.

Научете повече

Младежи

Програма „Еразъм+“ е достъпна за всички млади хора, не само за тези, които в момента учат във висше или професионално училище. С помощта на „Еразъм+“ можете да работите като доброволец в Европа или извън нея или да участвате в младежки обмен в чужбина.

Научете повече

Младежки работници

„Еразъм+“ подпомага професионалното развитие на младежките работници чрез възможности за обучение или създаване на контакти в чужбина. Периодите в чужбина могат да включват курсове, учебни посещения, обмен на опит на работното място или наблюдение в подходящи организации и др.

Научете повече

Младежи

Програма „Еразъм+“ е достъпна за всички млади хора, не само за тези, които в момента учат във висше или професионално училище. С помощта на „Еразъм+“ можете да работите като доброволец в Европа или извън нея или да участвате в младежки обмен в чужбина.

Read about youth exchanges

Младежки работници

„Еразъм+“ подпомага професионалното развитие на младежките работници чрез възможности за обучение или създаване на контакти в чужбина. Периодите в чужбина могат да включват курсове, учебни посещения, обмен на опит на работното място или наблюдение в подходящи организации и др.

Learn about networking and training opportunities