Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Deiseanna do dhaoine aonair

Feicfidh tú thíos na bealaí éagsúla ar féidir leat páirt a ghlacadh in Erasmus+.

Beidh ort iarratas a dhéanamh ar an gcuid is mó acu trí d’ollscoil, d’ionad oiliúna nó trí eagraíocht eile.

Déanann d’eagraíocht iarratas ar dheontais chun tionscadail Erasmus+ a reáchtáil, agus maoiníonn na deontais sin do chuid rannpháirtíochta.

Próifílí

Cé dóibh Erasmus+? Féach na deiseanna atá ag fanacht leat!

  • Caith suas le mí amháin thar lear i ngrúpa nó leat féin, é eagraithe ag do scoil.

  • Déan staidéar nó tréimhse oiliúna thar leat, nó faigh eolas faoi Erasmus Mundus

  • Deiseanna forbartha gairmiúla trí thréimhsí oiliúna nó tréimhsí líonraithe thar lear

  • Tacaíocht do chéimithe reatha nó do chéimithe nua le haghaidh socruithe san ardoideachas, sa ghairmoideachas agus sa ghairmoiliúint

  • Téigh ag teagasc thar lear, faigh taithí sa ghairmoideachas agus sa ghairmoiliúint, aimsigh socrúcháin scoile nó socrúcháin san oideachas aosach

  • Gníomhaíochtaí oiliúna do bhaill foirne san ardoideachas, i scoileanna, san oideachas aosach agus sa ghairmoideachas agus sa ghairmoiliúint

Tacaíocht

Tá go leor líonraí tacaíochta agus pointí teagmhála ann ar féidir leo cabhrú leat do chéad chéimeanna a ghlacadh i dtreo socrúchán Erasmus+.

Féadfaidh tú

Deiseanna eile