Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Üksikisikute võimalused

Juba 35 aastat on Euroopa Liit rahastanud Erasmuse programmi, tänu millele on rohkem kui kolm miljonit Euroopa üliõpilast saanud veeta osa oma õpinguajast mõnes teises Euroopa kõrgkoolis või organisatsioonis.

Programmiga „Erasmus+“ avanevad samad võimalused lisaks üliõpilastele ka paljudele teistele – õppejõududele, praktikantidele, õpetajatele, vabatahtlikele jne. Enam ei piirdu programm ka ainult Euroopa või eurooplastega – Erasmus+ on avatud kogu maailma õpihimulistele inimestele.

Get started - how to take part in Erasmus+

Opportunities by type

Üliõpilased

Programmi Erasmus+ kesksel kohal on võimalus õppida välismaal ning see aitab osalejatel hiljem ka kergemini tööd leida. Samuti parandab välismaal õppimine keeleoskust, lisab enesekindlust ja iseseisvust ning võimaldab põhjalikult tundma õppida teisi kultuure.

Üliõpilaste võimalused

Töötajad (õpetamine)

Erasmus+ raames saavad õppejõud ja õpetajad ajutiselt töötada välismaa haridusasutuses. Seda võimalust saavad kasutada nii haridusvaldkonnas töötavad inimesed kui ka muude valdkondade töötajad, keda kutsutakse jagama oma teadmisi ja kogemusi.

Vaata, kus saad õpetada

Töötajad (koolitus)

Erasmus+ pakub koolitusvõimalusi haridusvaldkonna töötajatele, olenemata sellest, kas nende töö seisneb õpetamises või mitte. Koolitused välismaal võivad toimuda töövarjuks või vaatlejaks olemise või konkreetse koolituskursuse vormis.

Tutvu koolitusvõimalustega

Õpilased

Erasmus+ eesmärk on muuta õpiränne igale kooliharidust omandavale õpilasele realistlikuks võimaluseks. Praktika välismaal avardab arusaamist kultuurilistest erinevustest ning annab võimaluse täiendada oma keeleoskusi. See aitab pärast õpingute lõpetamist töökohta leida. Programmiga edendatakse õpilaste õpiväljundite tunnustamist õpirändeperioodidel.

Tutvu õpirändega

Praktikandid

Erasmus+ aitab saada väärtuslikke kogemusi töökohal, toetades praktikavõimalusi välismaal. Erasmus+ praktikatoetus on mõeldud kõrgharidust omandavatele üliõpilastele ja hiljuti kõrgkooli lõpetanutele, samuti kutseharidust omandavatele õpilastele, õpipoistele ja hiljuti kutseõppeasutuse lõpetanutele.

Tutvu praktikaliikidega

Täiskasvanud õppijad

Erasmus+ aitab suurendada igas vanuses ja erineva sotsiaal-majandusliku taustaga täiskasvanute osalust täiskasvanuhariduses, eeskätt soodustada ebasoodsas olukorras olevate õppijatega tegelevate organisatsioonide, täiskasvanuharidust pakkuvate väikeettevõtjate, programmi uustulnukate, vähemate kogemustega organisatsioonide ja ka kogukonnapõhiste rohujuure tasandi organisatsioonide osalust.

Uuri, mis on täiskasvanud õppijatele kättesaadav

Noored

Erasmus+ on avatud kõigile noortele, mitte ainult neile, kel parajasti kõrg- või kutsekool pooleli. Programmi raames saate töötada vabatahtlikuna välismaal või osaleda noortevahetuses Euroopas ja mujalgi.

Loe noortevahetuste kohta

Loe DiscoverEU kaudu Euroopas reisimise kohta

Noorsootöötajad

Erasmus+ toetab noorsootöötajate kutsealast arengut, võimaldades neil osaleda koolitustel ja võrgustikes välismaal. Noorsootöötajad saavad käia välismaal koolitustel ja õppekülastustel või olla töövarjuks või vaatlejaks oma tööga seotud organisatsioonides.

Tutvu võrgustike loomise ja koolitusvõimalustega

Sport staff

Erasmus+ supports the professional development of coaches and other sport staff who train or manage teams or individuals. Funding is available for job shadowing or a coaching assignment abroad.

Learn about mobility opportunities for sport staff