Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Iespējas privātpersonām

Jau 35 gadus ES finansē “Erasmus” programmu, kura ļāvusi vairāk kā trim miljoniem Eiropas studentu daļu studiju laika aizvadīt augstākās izglītības iestādē vai struktūrā, kas atrodas citā Eiropas valstī.

“Erasmus+” piedāvā šo iespēju visiem: studentiem, pedagogiem, stažieriem, speciālistiem, pasniedzējiem, brīvprātīgajiem. Turklāt “Erasmus+” programma attiecas ne tikai uz Eiropu un eiropiešiem: tā aptver visu pasauli.

Get started - how to take part in Erasmus+

Opportunities by type

Studenti

Studijas ārzemēs ir svarīgs programmas “Erasmus+” elements. Ir konstatēts, ka šāda pieredze vairo izredzes vēlāk atrast labu darbu. Tā ir arī iespēja uzlabot valodu zināšanas, vairot pašapziņu un neatkarību un iepazīt citu tautu kultūru.

Iespējas studentiem

Pasniedzēji

“Erasmus+” piedāvā iespēju pasniegt izglītības iestādē ārzemēs. Šo iespēju var izmantot darbinieki, kuri strādā izglītības sektorā, kā arī citos sektoros strādājošie darbinieki, kuri vēlas dalīties savās zināšanās un pieredzē.

Iespējas pasniegt ārzemēs

Darbinieki (apmācība)

“Erasmus+” piedāvā mācību iespējas izglītības darbiniekiem — pasniedzējiem un citiem. Darbinieki var iziet ēnošanas jeb darba novērošanas praksi vai piedalīties profesionālās mācībās ārzemēs.

Apmācības iespējas

Skolēni

Programmas “Erasmus+” mērķis ir padarīt mācību mobilitāti par reālu iespēju ikvienam skolēnam. Citu kultūru izpratne un valodu prasmes, kas iegūtas, studējot citā valstī, pēc studiju pabeigšanas jums var palīdzēt vieglāk atrast darbu. Programma veicina mobilitātes periodos ārvalstīs gūto mācību rezultātu atzīšanu.

Vairāk par skolēnu mobilitāti

Praktikanti

“Erasmus+” palīdz iegūt vērtīgu darba pieredzi, izejot praksi ārzemēs. Šī prakse ir domāta personām, kuras studē augstākās izglītības iestādē vai nesen saņēmušas augstākās izglītības diplomu, kā arī mācekļiem un personām, kuras mācās profesionālās izglītības iestādē vai to nupat ir beigušas.

Stažēšanās veidi

Pieauguši izglītojamie

“Erasmus+” tiecas palielināt visu vecumu un visu sociālekonomisko aprindu pieaugušo līdzdalību pieaugušo izglītībā, jo īpaši, veicinot tādu organizāciju līdzdalību, kuras strādā ar nelabvēlīgā situācijā esošiem izglītības apguvējiem, kuras ir mazi pieaugušo izglītības nodrošinātāji, programmas jaunpienācēji un mazāk pieredzējušas organizācijas, kā arī kopienās balstītas vietējās organizācijas.

Iespējas pieaugušiem izglītojamajiem

Jaunieši

“Erasmus+” ir atvērta visiem jauniešiem — ne tikai tiem, kuri studē vai mācās. Ar “Erasmus+” jaunieši var iesaistīties brīvprātīgajā darbā Eiropā vai ārpus tās, piedalīties apmaiņas pasākumā ārzemēs.

Vairāk par jauniešu apmaiņu

Ceļošana pa Eiropu ar “DiscoverEU”

Jaunatnes darbinieki

“Erasmus+” atbalsta jaunatnes darbinieku profesionālo attīstību, sniedzot iespēju pieteikties mācību un kontaktu veidošanas periodiem ārzemēs. Šādi periodi ārzemēs var ietvert kursus, mācību apmeklējumus, ēnošanu vai novērošanu darbā piemērotās organizācijās u.c.

Tīklu veidošanas un apmācības iespējas

Sport staff

Erasmus+ supports the professional development of coaches and other sport staff who train or manage teams or individuals. Funding is available for job shadowing or a coaching assignment abroad.

Learn about mobility opportunities for sport staff