Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Iespējas privātpersonām

Šajā lapā ir apkopota informācija par dažādām iespējām piedalīties programmā “Erasmus+”.

Vairumam šo darbību varat pieteikties ar savas universitātes, mācību centra vai citas organizācijas starpniecību.

Šīs iestādes un organizācijas piesakās dotācijām, kas paredzētas programmas “Erasmus+” projektu vadīšanai un jūsu dalības finansēšanai.

Profili

Kas var piedalīties programmā “Erasmus+”? Uzziniet vairāk!

  • Iespēja līdz pat vienam mēnesim mācīties ārzemēs – individuāli vai skolēnu grupā

  • Studijas un prakse ārvalstīs un programma “Erasmus Mundus”

  • Iespēja piedalīties īslaicīgā pieredzes apmaiņā ar jauniešiem no dažādām valstīm

  • Profesionālās izaugsmes iespējas, ko sniedz mācību un kontaktu veidošanas periodi ārzemēs

  • Atbalsts augstākās izglītības un PIA iestāžu studentiem un nesenajiem absolventiem

  • Apmācības iespējas augstākās izglītības un PIA iestāžu, skolu un pieaugušo izglītības iestāžu darbiniekiem

  • Profesionālās izaugsmes iespējas ārvalstīs treneriem un citiem sporta darbiniekiem

Atbalsts

Ja apsverat iespēju piedalīties kādā no programmas “Erasmus+” projektiem, šie atbalsta tīkli un kontaktpunkti var jums palīdzēt spert pirmo soli.

Jūs varat

Citas iespējas