Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus+ yksityishenkilöille

EU on jo 35 vuoden ajan rahoittanut Erasmus-ohjelmaa, jonka ansiosta yli kolme miljoonaa eurooppalaista opiskelijaa on voinut suorittaa osan opinnoistaan toisessa eurooppalaisessa korkeakoulussa tai muussa organisaatiossa.

Erasmus+ tuo mahdollisuuden kansainväliseen liikkuvuuteen kaikkien ulottuville. Ohjelmaan voivat osallistua opiskelijoiden lisäksi muiden muassa opettajat ja oppilaitosten muu henkilökunta, harjoittelijat ja vapaaehtoistyöhön lähtevät. Ohjelmaa ei ole myöskään rajattu pelkästään Eurooppaan tai eurooppalaisille, vaan se on avoin kaikille.

Get started - how to take part in Erasmus+

Opportunities by type

Opiskelijat

Ulkomailla opiskelu on keskeinen osa Erasmus+ -ohjelmaa, ja sillä on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia opiskelijan myöhempiin työllistymismahdollisuuksiin. Lisäksi se on hyvä tilaisuus parantaa kielitaitoa, itsenäistyä ja saada itseluottamusta sekä tutustua uusiin kulttuureihin.

Opiskelijoille

Henkilöstö (opetus)

Erasmus+ tarjoaa mahdollisuuksia opettaa ulkomailla sijaitsevassa oppilaitoksessa. Opetusmahdollisuudet on tarkoitettu sekä oppilaitosten henkilöstölle että opetusalan ulkopuolella työskenteleville yksityishenkilöille, jotka voivat jakaa alansa erityisosaamista ja -kokemusta opiskelijoille.

Opettajille

Henkilöstö (täydennyskoulutus)

Erasmus+ -ohjelmassa on tarjolla kouluttautumismahdollisuuksia opetusalan henkilöstölle, sekä opettajille että muulle henkilöstölle. Ulkomailla suoritettavaan koulutusjaksoon voi sisältyä työelämään tutustumista, työnseurantaa tai erityiskursseja.

Kouluttautumismahdollisuudet

Oppilaat

Erasmus+ -ohjelman tavoite on, että kaikilla oppilailla olisi mahdollisuus hyödyntää liikkuvuutta osana koulutustaan. Ulkomailla opiskellessa voi parantaa kielitaitoaan ja muiden kulttuurien tuntemusta, mistä voi olla apua työnhaussa opintojen jälkeen. Ohjelmalla edistetään oppilaiden ulkomailla suoritettujen liikkuvuusjaksojen oppimistulosten tunnustamista.

Oppilaiden liikkuvuus

Harjoittelijat

Erasmus+ -ohjelman tukemalla harjoittelujaksolla on mahdollista hankkia arvokasta työkokemusta ulkomailla. Ulkomaanharjoitteluun voivat saada tukea korkeakouluopiskelijat ja vastavalmistuneet sekä ammatillisessa koulutuksessa olevat opiskelijat, oppisopimuskoulutettavat ja hiljattain ammattiin valmistuneet.

Harjoittelujaksot

Aikuisopiskelijat

Erasmus+ -ohjelmalla lisätään kaikenikäisten ja kaikista sosioekonomisista taustoista tulevien aikuisten osallistumista aikuiskoulutukseen edistämällä erityisesti heikommassa asemassa olevien oppijoiden parissa työskentelevien organisaatioiden, pienten aikuiskoulutuksen järjestäjien, ohjelman uusien toimijoiden ja vähemmän kokeneiden organisaatioiden sekä yhteisöperustaisten ruohonjuuritason organisaatioiden osallistumista.

Aikuisopiskelijoille

Nuoret

Erasmus+ -ohjelmaan voivat osallistua kaikki nuoret, myös koulutuksen ulkopuolella olevat. Erasmus+ mahdollistaa osallistumisen vapaaehtoistoimintaan tai nuorisovaihtoon Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Nuorisovaihdot

DiscoverEU-matkakortti

Nuorisotyöntekijät

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan nuorisotyöntekijöiden ulkomaisia koulutus- ja verkostoitumisjaksoja, jotka edistävät heidän ammatillista kehittymistään. Ulkomaanjakso voi sisältää esimerkiksi kurssin, opintomatkan tai työnseuranta- tai tarkkailuperiodin alan organisaatiossa.

Koulutus ja verkostoituminen

Sport staff

Erasmus+ supports the professional development of coaches and other sport staff who train or manage teams or individuals. Funding is available for job shadowing or a coaching assignment abroad.

Learn about mobility opportunities for sport staff