Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Oferta dla osób indywidualnych

Od 35 lat UE finansuje program Erasmus, w ramach którego już ponad trzy miliony studentów miały okazję odbyć część studiów na uczelni wyższej w innym kraju w Europie lub odbyć tam staż.

Erasmus+ oferuje wiele możliwości studentom, pracownikom uczelni, stażystom, wykładowcom, wolontariuszom i wielu innym grupom. Te możliwości nie są zarezerwowane dla Europy i Europejczyków – dzięki programowi Erasmus+ mogą z nich korzystać osoby z całego świata.

Get started - how to take part in Erasmus+

Opportunities by type

Studenci

Najważniejszym elementem programu Erasmus+ jest pobyt za granicą. Okazuje się, że to właśnie on zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy. Jest on również okazją do doskonalenia znajomości języków obcych, zdobycia większej niezależności, a co za tym idzie, wzmocnienia wiary we własne siły, jak również poznania nowych kultur.

Oferta dla studentów

Pracownicy (nauczanie)

W ramach programu Erasmus+ można prowadzić zajęcia w zagranicznych placówkach edukacyjnych. Mogą to być zarówno wykładowcy zatrudnieni w sektorze edukacji, jak i osoby zatrudnione w innym sektorze i zaproszone z uwagi na swoją wiedzę i doświadczenie.

Zobacz, gdzie możesz uczyć

Pracownicy (szkolenia)

Erasmus+ oferuje możliwości w zakresie szkolenia dla pracowników sektora edukacji, zarówno nauczycieli, jak i innych pracowników. Szkolenia za granicą mogą obejmować praktyczne doświadczenia edukacyjne (job shadowing), okresy obserwacji lub konkretne kursy szkoleniowe.

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową

Uczniowie

Dzięki programowi Erasmus+ każdy uczeń szkoły powinien mieć możliwość nauki za granicą. Znajomość innych kultur oraz umiejętności językowe zdobyte podczas nauki w innym kraju mogą przydać się podczas poszukiwania pierwszej pracy. Program wspiera uznawanie efektów uczenia się podczas pobytu za granicą.

Dowiedz się więcej o mobilności uczniów

Stażyści

Erasmus+ umożliwia uczestnikom zdobycie doświadczenia zawodowego podczas zagranicznych staży. Z tych możliwości skorzystać mogą studenci uczelni wyższych oraz absolwenci, którzy niedawno ukończyli studia, a także studenci uczelni zawodowych, uczniowie zawodu i absolwenci, którzy niedawno zakończyli naukę.

Rodzaje staży

Uczący się dorośli

Program Erasmus+ ma zwiększyć uczestnictwo dorosłych w każdym wieku oraz niezależnie od statusu społeczno-ekonomicznego w procesie kształcenia dorosłych, w szczególności przez wspieranie udziału organizacji pracujących z osobami uczącymi się będącymi w niekorzystnej sytuacji, mniejszych organizacji kształcenia dorosłych, organizacji po raz pierwszy korzystających z programu i organizacji mniej doświadczonych, a także społecznościowych organizacji oddolnych.

Oferta dla dorosłych słuchaczy

Młodzi ludzie

Erasmus+ jest otwarty dla wszystkich młodych ludzi, nie tylko tych, którzy kontynuują naukę. W ramach programu można wyjechać jako wolontariusz do innego kraju w Europie lub na świecie oraz uczestniczyć w zagranicznych wymianach młodzieżowych.

Informacje o wymianach młodzieży

Podróże po Europie z programem DiscoverEU

Osoby pracujące z młodzieżą

Program Erasmus+ wspiera rozwój zawodowy osób pracujących z młodzieżą poprzez zagraniczne wyjazdy szkoleniowe i pobyty mające na celu tworzenie sieci kontaktów. Zagraniczne pobyty mogą obejmować między innymi kursy, wizyty studyjne, praktyczne doświadczenia edukacyjne lub okresy obserwacji w odpowiednich organizacjach.

Informacje o możliwościach tworzenia sieci kontaktów i szkoleniach

Sport staff

Erasmus+ supports the professional development of coaches and other sport staff who train or manage teams or individuals. Funding is available for job shadowing or a coaching assignment abroad.

Learn about mobility opportunities for sport staff