Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Мобилност на учениците

Преглед

Мобилността с учебна цел за учениците може да бъде както групова, така и индивидуална.

Група ученици от изпращащото училище могат да учат известно време заедно със своите връстници в друга държава. Учителите или други упълномощени лица от изпращащото училище трябва да придружават учениците през целия период на дейността.

Индивидуалната ученическа мобилност може да бъде краткосрочна или дългосрочна. По време на такава дейност учениците могат да прекарат известно време в чужбина, за да учат в училище партньор, или да проведат стаж в друга подходяща организация в чужбина. За всеки участник трябва да бъде определена отделна учебна програма.

Продължителност

Груповата мобилност на ученици може да продължи от 2 до 30 дни, като във всяка група трябва да има поне двама ученици. Това не включва времето за пътуване.

Краткосрочната индивидуална мобилност на ученици с учебна цел може да продължи от десет до двадесет и девет дни. Това не включва времето за пътуване.

Дългосрочната индивидуална мобилност на ученици с учебна цел може да продължи от един месец до една година. Това не включва времето за пътуване.

Условия

За да участвате в ученическа мобилност в чужбина по програма „Еразъм+“, вашето училище трябва да кандидатства за акредитация по програма „Еразъм“ в областта на училищното образование или за участие в краткосрочен проект за мобилност.

И в двата случая организациите следва да се придържат към набор от стандарти за качество на проектите за мобилност във връзка с добрите управленски практики, като предоставят качество и подкрепа на участниците и обменят резултати и знания за програмата.

В случай на индивидуална ученическа мобилност вие, заедно с вашата институция и приемащата организация, подписвате споразумение за обучение. В този документ се определят вашите учебни цели, права и отговорности, а също така и как ще се признае периодът на обучение в чужбина.

Финансова подкрепа

Безвъзмездните средства от ЕС покриват вашите пътни и дневни разходи и се управляват от вашето училище. Освен това по програма „Еразъм+“ се предоставят средства за подкрепа на приобщаването на участници с по-малко възможности.

Как се кандидатства

Не можете да кандидатствате директно за безвъзмездна помощ като физическо лице, ако искате да участвате в мобилност на ученици. Кандидатурите трябва да се подадат от училища, които подбират кандидатите за периоди на обучение в чужбина.

Подборът на ученици за дейности за мобилност трябва да бъде справедлив, приобщаващ, прозрачен и добре документиран.

Научете повече

Ако се нуждаете от допълнителна информация относно възможностите за участие в мобилност на ученици, националните агенции ще ви помогнат.