Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Udlandsophold for enkeltpersoner

I 35 år har EU finansieret Erasmusprogrammet, som har gjort det muligt for over tre millioner europæiske studerende at tilbringe en del af deres studier på en videregående uddannelsesinstitution eller hos en organisation i et andet EU-land.

Erasmus+ giver alle denne mulighed – studerende, medarbejdere, praktikanter, lærere, frivillige osv. Men det handler ikke kun om Europa eller europæerne – med Erasmus+ kan folk fra hele verden få adgang til udlandsophold i Europa.

Get started - how to take part in Erasmus+

Opportunities by type

Studerende

Studieophold i udlandet er en central del af Erasmus+ og har vist sig at have en positiv indflydelse på de efterfølgende jobmuligheder. Det er også et middel til at at forbedre sine sprogfærdigheder, blive mere selvsikker og selvstændig og dykke ned i en ny kultur.

Udlandsophold for studerende

Ansatte (som undervisere)

Erasmus+ giver mulighed for at tage til en udenlandsk uddannelsesinstitution for at undervise. Det gælder både for ansatte i uddannelsessektoren og personer, der arbejder uden for sektoren, og som opfordres til at dele deres viden og erfaring.

Se, hvor du kan undervise

Ansatte (som deltagere i uddannelse)

Erasmus+ åbner uddannelsesmuligheder for ansatte inden for uddannelsessystemet, både undervisere og ansatte i andre funktioner. Uddannelsesophold i udlandet kan bestå af følordninger, observationsperioder eller særlige kurser i udlandet.

Se, hvor du kan uddanne dig

Elever

Erasmus+ har som mål at gøre læringsophold til en realistisk mulighed for alle skoleelever. Den kulturelle forståelse og de sprogkundskaber, man får ved at studere i et andet land, kan gøre det lettere at finde et job efter uddannelsen. Programmet fremmer anerkendelsen af elevers læringsresultater ved udlandsophold.

Læs om udlandsophold for elever

Praktikanter

Erasmus+ hjælper deltagerne til at få værdifuld erhvervserfaring ved at støtte praktikophold i udlandet. Både studerende på videregående uddannelser og nyuddannede samt studerende på erhvervsuddannelser og lærlinge kan få Erasmus+-støtte til praktikophold.

Se de forskellige typer praktikophold

Voksne studerende

Erasmus+ har som mål at øge deltagelsen i voksenuddannelse blandt voksne i alle aldre og fra alle socioøkonomiske baggrunde, bl.a. ved at fremme deltagelsen blandt organisationer, der arbejder med dårligt stillede personer, mindre udbydere af voksenuddannelse, førstegangsdeltagere i programmet, mindre erfarne organisationer og lokale græsrodsorganisationer.

Se mulighederne for voksenuddannelse

Unge

Erasmus+ er åbent for alle unge – ikke kun dem, som er under uddannelse eller tager kurser. Med Erasmus+ kan man udføre frivilligt arbejde i og uden for Europa eller deltage i udveksling af unge i udlandet.

Læs om udveksling af unge

Læs om rejser i Europa med DiscoverEU

Ungdomsarbejdere

Erasmus+ støtter ungdomsarbejderes faglige udvikling gennem uddannelses- og netværksophold i udlandet. Udlandsopholdene kan bl.a. omfatte kurser, studiebesøg, følperioder og observationsophold i relevante organisationer.

Læs om udlandsophold inden for netværk og kurser

Sport staff

Erasmus+ supports the professional development of coaches and other sport staff who train or manage teams or individuals. Funding is available for job shadowing or a coaching assignment abroad.

Learn about mobility opportunities for sport staff