Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Възможности за граждани

По-долу са посочени множеството начини, по които можете да участвате в „Еразъм+“.

За да използвате повечето от тях, ще трябва да преминете през вашия университет, център за обучение или друга организация.

Вашата организация кандидатства за безвъзмездни средства за изпълнение на проекти по „Еразъм+“, а с тези безвъзмездни средства се финансира вашето участие.

Подкрепа

Съществуват много мрежи за подкрепа и звена за контакт, които могат да ви помогнат да направите първите си стъпки към стаж по програма „Еразъм+“.

Можете да

Други възможности