Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Възможности за граждани

В продължение на 35 години ЕС финансира програма „Еразъм“, която е дала възможност на над 3 милиона европейски студенти да проведат част от обучението си в друго висше училище или в организация в Европа.

С програмата „Еразъм+“ такива възможности се предоставят на всички – студенти, служители, стажанти, преподаватели, доброволци и др. Освен това не става въпрос само за Европа или европейците – хора от цял свят могат да се възползват от възможностите по „Еразъм+“.

Get started - how to take part in Erasmus+

Opportunities by type

Студенти

Обучението в чужбина е централна част от „Еразъм+“ и е доказано, че то има положителен ефект върху перспективите за заетост по-късно. То също така е шанс за подобряване на езиковите умения, за придобиване на увереност и независимост и за потапяне в нова култура.

Възможности за студенти

Служители (преподаване)

В рамките на „Еразъм+“ се предлагат възможности за временно преподаване в учебно заведение в чужбина. Тези възможности се предлагат както на служители от образователния сектор, така и на хора извън сектора, които са поканени да споделят своите знания и опит.

Вижте къде можете да преподавате

Служители (обучение)

„Еразъм+“ предоставя възможности за преподаватели и други служители, работещи в сферата на образованието. Периодите на обучение в чужбина могат да включват обмен на опит на работното място, наблюдение или специални курсове.

Разгледайте възможностите за обучение

Ученици

Програмата „Еразъм+“ има за цел да превърне мобилността с учебна цел в реална възможност за всеки ученик в училищното образование. Разбирането на чужди култури и езиковите познания, които ще усвоите, учейки в друга държава, могат да ви улеснят при намирането на работа след завършване на вашето обучение. Програмата насърчава признаването на резултатите от обучението на ученици през периодите на мобилност в чужбина.

Научете повече за мобилността на учениците

Стажанти

„Еразъм+“ помага за придобиването на ценен опит на работното място чрез стажове в чужбина. Подкрепа за стажове се предоставя на студенти и наскоро завършили висшисти, както и на учащи в професионални училища, чираци и наскоро завършили професионални училища.

Вижте видовете стажове

Обучаващи се възрастни

Програмата „Еразъм+“ има за цел да повиши участието на възрастни, без оглед на възрастта и социално-икономическия им произход, в образованието за възрастни, особено чрез насърчаване на участието на организации, работещи с учещи в неравностойно положение, малки доставчици на образование за възрастни, нови участници в програмата и организации с по-малко опит, както и общностни организации на местно равнище.

Вижте какво е на разположение на възрастните учащи се

Млади хора

Програма „Еразъм+“ е достъпна за всички млади хора, не само за тези, които в момента учат във висше или професионално училище. С помощта на „Еразъм+“ можете да работите като доброволец в Европа или извън нея или да участвате в младежки обмен в чужбина.

Прочетете за младежкия обмен

Научете повече за пътуването из Европа с DiscoverEU

Младежки работници

„Еразъм+“ подпомага професионалното развитие на младежките работници чрез възможности за обучение или създаване на контакти в чужбина. Престоят в чужбина може да включва курсове, учебни посещения, обмен на опит на работното място или наблюдение на работата в подходящи организации и др.

Научете повече за възможностите за установяване на контакти и обучение

Sport staff

Erasmus+ supports the professional development of coaches and other sport staff who train or manage teams or individuals. Funding is available for job shadowing or a coaching assignment abroad.

Learn about mobility opportunities for sport staff