Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Възможности за граждани

По-долу са посочени множеството начини, по които можете да участвате в „Еразъм+“.

За да използвате повечето от тях, ще трябва да преминете през вашия университет, център за обучение или друга организация.

Вашата организация кандидатства за безвъзмездни средства за изпълнение на проекти по „Еразъм+“, а с тези безвъзмездни средства се финансира вашето участие.

Профили

За кого е предназначена програмата „Еразъм+“? Вижте какви възможности ви очакват!

  • Организиран от вашето училище престой до 1 месец в чужбина — в група или самостоятелно

  • Обучение / стаж в чужбина или проучване на това, което предлагат съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“

  • Възможности за професионално развитие чрез обучения или изграждане на контакти в чужбина

  • Подкрепа за учащи във висши училища или наскоро завършили висше образование и стажове в областта на ПОО

  • Преподаване в чужбина, придобиване на опит в областта на ПОО, намиране на стажове в училища или в сферата на ученето за възрастни

  • Дейности за обучение на персонала в сферата на висшето образование, училищата, ученето за възрастни и ПОО

  • Прекарване на време в организация в сферата на ученето за възрастни в чужбина (самостоятелно или в група)

Подкрепа

Съществуват много мрежи за подкрепа и звена за контакт, които могат да ви помогнат да направите първите си стъпки към стаж по програма „Еразъм+“.

Можете да

Други възможности