Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mogućnosti za pojedince

EU već 35 godina financira program Erasmus, zahvaljujući kojem je više od tri milijuna europskih studenata dio studija provelo u drugom visokom učilištu ili u organizaciji u Europi.

Erasmus+ otvara te mogućnosti svima: studentima, osoblju, stažistima, nastavnicima, volonterima... I to ne samo u Europi ili Europljanima – mogućnosti su otvorene ljudima iz cijelog svijeta.

Get started - how to take part in Erasmus+

Opportunities by type

Studenti

Studiranje u inozemstvu važan je aspekt programa Erasmus+. Pokazalo se da se polaznici kasnije lakše zaposle, a to im je i sjajna prilika da poboljšaju jezične vještine, steknu samopouzdanje i neovisnost te upoznaju nove kulture.

Mogućnosti za studente

Osoblje (poučavanje)

Erasmus+ nudi mogućnosti za poučavanje u obrazovnim ustanovama u inozemstvu. Te su mogućnosti predviđene za osoblje koje radi u obrazovnom sektoru, ali su otvorene i pojedincima iz drugih sektora koji su pozvani da prenesu svoje znanje i iskustvo.

Mogućnosti za poučavanje

Osoblje (osposobljavanje)

Erasmus+ omogućuje osposobljavanje i stručno usavršavanje zaposlenima u obrazovanju, i to nastavnom i nenastavnom osoblju. Razdoblje osposobljavanja u inozemstvu može se sastojati od praćenja rada (job shadowing), hospitiranja ili posebnih tečajeva.

Mogućnosti za osposobljavanje

Učenici

Cilj je programa Erasmus+ da mobilnost u svrhu učenja bude realna opcija za sve učenike u odgoju i općem obrazovanju. Razumijevanje kultura i jezične vještine koje stječete školovanjem u drugoj zemlji mogu vam pomoći da se nakon studija lakše zaposlite. Program potiče priznavanje ishoda učenja ostvarenih tijekom boravka u inozemstvu.

Više o mobilnosti učenika

Stažisti

Podupirući stručnu praksu u inozemstvu Erasmus+ vam pomaže da steknete vrijedno iskustvo na radnom mjestu. Takva je potpora dostupna studentima i onima koji su nedavno diplomirali, kao i polaznicima programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, naučnicima i onima koji su nedavno stekli kvalifikaciju.

Vrste stručne prakse

Polaznici obrazovanja odraslih

Erasmus+ želi povećati broj polaznika obrazovanja odraslih svih dobi i socioekonomskih položaja, posebno poticanjem sudjelovanja organizacija koje rade s polaznicima u nepovoljnom položaju, malih pružatelja usluga obrazovanja odraslih, novih sudionika programa, organizacija s manje iskustva i lokalnih organizacija.

Mogućnosti za polaznike obrazovanja odraslih

Mladi

Erasmus+ je namijenjen svim mladima, ne samo onima koji se trenutačno školuju. Omogućuje vam da volontirate u cijeloj Europi i šire ili sudjelujete u razmjenama mladih u inozemstvu.

Više o razmjenama mladih

Putovanje Europom u okviru inicijative DiscoverEU

Osobe koje rade s mladima

Erasmus+ podupire profesionalni razvoj osoba koje rade s mladima u okviru razdoblja osposobljavanja ili umrežavanja u inozemstvu. Razdoblja provedena u inozemstvu mogu obuhvaćati tečajeve, studijske posjete, praćenje rada ili hospitiranje u relevantnim organizacijama itd.

Mogućnosti za umrežavanje i osposobljavanje

Sport staff

Erasmus+ supports the professional development of coaches and other sport staff who train or manage teams or individuals. Funding is available for job shadowing or a coaching assignment abroad.

Learn about mobility opportunities for sport staff